Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
643
Hôm qua:
2522
Tuần này:
20367
Tháng này:
86632
Tất cả:
2626878

Ủy ban MTTQ VN huyện Triệu Sơn phát huy truyền thống 90 năm ngày MTTQ Việt Nam

Ngày 12/11/2020 15:37:14

Cách đây 90 năm, ngay sau khi Đảng ra đời chưa tròn một năm, ngày 18/11/1930, Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trải qua các thời kỳ cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau và dù dưới tên gọi, hình thức hoạt động nào thì MTTQ luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. Lịch sử 90 năm xây dựng và trưởng thành đã khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và trong lòng của nhân dân cả nước

     Đại đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, là một trong những bài học lớn của cách mạng nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để tăng cường và phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu của sự nghiệp cách mạng, Đảng và Bác Hồ đã sáng lập và lãnh đạo tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.Trải qua 90 năm ra đời và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, MTTQ Việt Nam ngày càng trưởng thành và lớn mạnh. Mặt trận các cấp không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
ĐH đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn nhiệm kỳ 2019-2024.jpg
Đại hội MTTQ huyện Triệu Sơn nhiệm kỳ 2019 - 2024.

tc 1.jpg

tc2.jpg

tc 3.jpg
MTTQ vận động nhân dân xã Thọ Cường hiến đất làm đường giao thông nông thôn.


    Cùng với sự phát triển của phong trào, sự lớn mạnh không ngừng của hệ thống MTTQ cả nước, sau hơn 55 năm thành lập huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Sơn, qua 11 kỳ đại hội đã không ngừng được củng cố, vai trò của Mặt trận ngày càng phát huy, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện nhà. Đặc biệt, Mặt trận tổ quốc đã tích cực tập hợp các nguồn lực hỗ trợ, vận động Nhân dân phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường vươn lên, khai thác tiềm năng và các điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, Mặt trận Tổ quốc huyện đã triển khai thực hiện tốt 5 chương trình hành động đề ra, trong đó việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư, đoàn kết xây dựng thôn, xóm phát triển về mọi mặt; huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Vận động nhân dân tham gia đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, hỗ trợ đột xuất cho các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc gặp rủi ro trong cuộc sống góp phần cùng với Đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Phối hợp với HĐND - UBND giám sát các chuyên đề theo kế hoạch trong năm; thực hiện công tác phản biện xã hội, tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với nhân dân, tổ chức tiếp xúc cử tri ngày càng chất lượng, hiệu quả. Các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp các ngày lễ, tết cổ truyền được duy trì thường xuyên. Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, từ năm 2010 đến năm 2019, MTTQ các xã đã phối hợp xây dựng 570 cụm panô, áp phích; tổ chức 1.120 cuộc họp dân để tuyên truyền; vận động Nhân dân hiến được 652.000 m2 đất, đóng góp 22.000 ngày công; tu sửa, làm mới 675 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 127 nhà văn hóa; tổng số tiền huy động nguồn lực từ nhân dân để xây dựng các công trình phúc lợi là 811 tỷ đồng; ngoài ra nhân dân đã tích cực chủ động đầu tư chỉnh trang nhà cửa, cổng tường rào, tạo diện mạo mới cho quê hương. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng Đề án “Xóa nghèo bền vững dựa vào cộng đồng” được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt, toàn huyện đã thành lập được 20 CLB tại 10 xã với 1.216 thành viên, trong đó số hộ nghèo và cận nghèo chiếm 71,4%; sau hơn 5 năm tổ chức thực hiện, số hộ nghèo trong các CLB giảm còn 5,64%; các hoạt động giúp đỡ người nghèo của MTTQ các cấp đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong huyện năm 2020 xuống còn 0,89%. Từ Quỹ “Vì người nghèo”, trong 9 năm từ 2010 – 2019 MTTQ huyện đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa được 340 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 8,9 tỷ đồng. Đến hết năm 2020, dự kiến toàn huyện có 27/32 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 84% tổng số xã; 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao đó là xã Đồng Tiến.
UH 4.jpg

tq.jpg
MTTQ huyện phát động ủng hộ đồng bào miềm Trung bị ảnh hưởng lũ lụt năm 2020.
CIMG1389.JPG

CIMG4681.JPG

CIMG4693.JPG
Ngày hội đại đoàn kết tại xã Thọ Tiến, Hợp Lý.


    Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua, MTTQ huyện nhà đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, Bằng khen của Đảng, chính quyền, MTTQ từ Trung ương đến huyện. Được nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất, nhiều năm Uỷ ban MTTQ huyện đều được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen và cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Uỷ ban MTTQ tỉnh.
     Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm của MTTQ Việt Nam, 55 năm MTTQ huyện Triệu Sơn, trong thời gian tới MTTQ huyện tiếp tục đẩy mạnh mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đề ra, khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ”Ngày vì người nghèo” và an sinh xã hội. Đổi mới phương thức triển khai và nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào ”Đoàn kết sáng tạo”. Quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
                                                                                                                    Thuỳ Dung

 

Ủy ban MTTQ VN huyện Triệu Sơn phát huy truyền thống 90 năm ngày MTTQ Việt Nam

Đăng lúc: 12/11/2020 15:37:14 (GMT+7)

Cách đây 90 năm, ngay sau khi Đảng ra đời chưa tròn một năm, ngày 18/11/1930, Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trải qua các thời kỳ cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau và dù dưới tên gọi, hình thức hoạt động nào thì MTTQ luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. Lịch sử 90 năm xây dựng và trưởng thành đã khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và trong lòng của nhân dân cả nước

     Đại đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, là một trong những bài học lớn của cách mạng nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để tăng cường và phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu của sự nghiệp cách mạng, Đảng và Bác Hồ đã sáng lập và lãnh đạo tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.Trải qua 90 năm ra đời và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, MTTQ Việt Nam ngày càng trưởng thành và lớn mạnh. Mặt trận các cấp không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
ĐH đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn nhiệm kỳ 2019-2024.jpg
Đại hội MTTQ huyện Triệu Sơn nhiệm kỳ 2019 - 2024.

tc 1.jpg

tc2.jpg

tc 3.jpg
MTTQ vận động nhân dân xã Thọ Cường hiến đất làm đường giao thông nông thôn.


    Cùng với sự phát triển của phong trào, sự lớn mạnh không ngừng của hệ thống MTTQ cả nước, sau hơn 55 năm thành lập huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Sơn, qua 11 kỳ đại hội đã không ngừng được củng cố, vai trò của Mặt trận ngày càng phát huy, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện nhà. Đặc biệt, Mặt trận tổ quốc đã tích cực tập hợp các nguồn lực hỗ trợ, vận động Nhân dân phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường vươn lên, khai thác tiềm năng và các điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, Mặt trận Tổ quốc huyện đã triển khai thực hiện tốt 5 chương trình hành động đề ra, trong đó việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư, đoàn kết xây dựng thôn, xóm phát triển về mọi mặt; huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Vận động nhân dân tham gia đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, hỗ trợ đột xuất cho các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc gặp rủi ro trong cuộc sống góp phần cùng với Đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Phối hợp với HĐND - UBND giám sát các chuyên đề theo kế hoạch trong năm; thực hiện công tác phản biện xã hội, tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với nhân dân, tổ chức tiếp xúc cử tri ngày càng chất lượng, hiệu quả. Các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp các ngày lễ, tết cổ truyền được duy trì thường xuyên. Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, từ năm 2010 đến năm 2019, MTTQ các xã đã phối hợp xây dựng 570 cụm panô, áp phích; tổ chức 1.120 cuộc họp dân để tuyên truyền; vận động Nhân dân hiến được 652.000 m2 đất, đóng góp 22.000 ngày công; tu sửa, làm mới 675 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 127 nhà văn hóa; tổng số tiền huy động nguồn lực từ nhân dân để xây dựng các công trình phúc lợi là 811 tỷ đồng; ngoài ra nhân dân đã tích cực chủ động đầu tư chỉnh trang nhà cửa, cổng tường rào, tạo diện mạo mới cho quê hương. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng Đề án “Xóa nghèo bền vững dựa vào cộng đồng” được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt, toàn huyện đã thành lập được 20 CLB tại 10 xã với 1.216 thành viên, trong đó số hộ nghèo và cận nghèo chiếm 71,4%; sau hơn 5 năm tổ chức thực hiện, số hộ nghèo trong các CLB giảm còn 5,64%; các hoạt động giúp đỡ người nghèo của MTTQ các cấp đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong huyện năm 2020 xuống còn 0,89%. Từ Quỹ “Vì người nghèo”, trong 9 năm từ 2010 – 2019 MTTQ huyện đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa được 340 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 8,9 tỷ đồng. Đến hết năm 2020, dự kiến toàn huyện có 27/32 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 84% tổng số xã; 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao đó là xã Đồng Tiến.
UH 4.jpg

tq.jpg
MTTQ huyện phát động ủng hộ đồng bào miềm Trung bị ảnh hưởng lũ lụt năm 2020.
CIMG1389.JPG

CIMG4681.JPG

CIMG4693.JPG
Ngày hội đại đoàn kết tại xã Thọ Tiến, Hợp Lý.


    Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua, MTTQ huyện nhà đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, Bằng khen của Đảng, chính quyền, MTTQ từ Trung ương đến huyện. Được nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất, nhiều năm Uỷ ban MTTQ huyện đều được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen và cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Uỷ ban MTTQ tỉnh.
     Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm của MTTQ Việt Nam, 55 năm MTTQ huyện Triệu Sơn, trong thời gian tới MTTQ huyện tiếp tục đẩy mạnh mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đề ra, khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ”Ngày vì người nghèo” và an sinh xã hội. Đổi mới phương thức triển khai và nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào ”Đoàn kết sáng tạo”. Quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
                                                                                                                    Thuỳ Dung