Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2681
Hôm qua:
6020
Tuần này:
14512
Tháng này:
130454
Tất cả:
2868631

UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021

Ngày 01/01/2021 01:07:59

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021.

147d4082447t4245l4-img-0005-resize.jpg
 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh
Ảnh ( Báo Thanh Hóa)
 
    Dự điểm cầu tại UBND tỉnh có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh; đồng chí Đỗ Minh Tuấn, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đình Xứng, nguyên PBT Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; thường trực HĐND tỉnh; Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Dự điểm cầu trực tuyến tại huyện Triệu Sơn có đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; thường trực HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện và các ngành, đơn vị liên quan.
CIMG7378.JPG

CIMG7374.JPG

CIMG7381.JPG
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Triệu Sơn.
   Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bầy dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với chủ đề “Năm thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; phương châm hành động là “Kỷ cương – sáng tạo – hành động – trách nhiệm – hiệu quả”. Trọng tâm của công tác chỉ đạo điều hành trong năm 2021 đó là: Tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành các chương trình hành động, chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá, các quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách, hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chỉ đạo đồng bộ, kịp thời có hiệu quả các chương trình, kế hoạch; tiếp tục chỉ đạo triển khai linh hoạt, hiệu quả “ Mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội; tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; ban hành chương trình công tác; hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, siết chặt kỷ luật kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chỉ đạo nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2021; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, xã hội; chỉ đạo tăng cường củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn. Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm, UBND tỉnh đã xây dựng các giải pháp để tập trung chỉ đạo thực hiện từng nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện các thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2021.
Tại hội nghị đại diện sở Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đảm bảo hoàn thành mục tiêu huy động cốn đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020. Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về giải phóng mặt bằng năm 2021 và báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch.
     Sau khi nghe các nội dung, các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, và các nội dung được triển khai tại hội nghị, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2021.
       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung cao trong công tác chỉ đạo, xây dựng và hoàn thiện thể chế để đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, để hoàn thành tốt nhiệm vụ này UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các huyện, thị xã, thành phố cần nghiên cứu kỹ lưỡng chuẩn bị đầy đủ, bài bản có chất lượng, kế hoạch hàng năm và đặc biệt là kết hoạch 5 năm 2021 – 2026; các quy hoạch, các chương trình, kế hoạch đề án, các cơ chế chính sách sát thực tế có tính khả thi cao, có cơ chế chính sách phù hợp và giải pháp hữu hiệu để huy động các nguồn lực đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn. Tư duy hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, tận dụng thành tựu của cuộc cách mạng 4.0, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo của chính quyền các cấp theo hướng toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện, xác định thời gian để tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đối với từng việc, từng lĩnh vực cụ thể phải phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, cần đẩy mạnh phát triển thương hiệu tỉnh, thương hiệu ngành gắn với giới thiệu về kết quả trong công tác chỉ đạo điều hành, trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, sinh động thiết thực, phù hợp để công tác tuyên truyền thực sự đóng vai trò mở đường trong hoạt động của địa phương. Tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm những cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành, dẫn đến sai phạm, trì chệ; thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, và giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường tiếp xúc đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức UBND các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đấu tranh chống lại hiện tượng tham nhũng, tiêu cực. Các cấp, các ngành phải tranh thủ tối đa sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của cấp trên, đơn vị đồng cấp và sự ủng hộ đồng tình của nhân dân. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan nhà nước, nhất là việc thực hiện các Nghị quyết về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, làm tốt hơn nữa công tác cán bộ; chuẩn bị tốt nguồn nhân sự phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp và kiện toàn các chức danh trong bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026.
       Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đỗ Minh Tuấn, PBT tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và của các địa phương, đơn vị hoàn thiện các nội dung kế hoạch để ban hành thực hiện trong ngày 1/1/2021; các cơ quan, địa phương đơn vị tập trung tận dụng mọi thời cơ, nghiêm túc triển khai thực hiện toàn diện, cụ thể hiệu quả sát với tình hình thực tế, có trọng tâm, trọng điểm để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Chủ động tích cực triển khai kịp thời hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp của từng ngành, địa phương ngay từ ngày đầu tháng đầu năm 2021, kịp thời xử lý phát sinh tại cơ sở, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành, cơ quan đơn vị. Trước ngày 20/1/2021 các địa phương xây dựng và ban hành kế hoạch của địa phương đơn vị, xác định rõ, đầy đủ các mục tiêu nhiệm vụ và người tổ chức thực hiện, thường xuyên theo dõi tiến độ kết quả thực hiện. Giao sở kế hoạch đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu các giải pháp sát thực tiễn, hạn chế khuyết điểm, yếu kém bất cập; giao cho VP UBND tỉnh theo dõi đôn đốc các địa phương đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.
                                                                                                                      Thùy Dung
 

UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021

Đăng lúc: 01/01/2021 01:07:59 (GMT+7)

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021.

147d4082447t4245l4-img-0005-resize.jpg
 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh
Ảnh ( Báo Thanh Hóa)
 
    Dự điểm cầu tại UBND tỉnh có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh; đồng chí Đỗ Minh Tuấn, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đình Xứng, nguyên PBT Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; thường trực HĐND tỉnh; Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Dự điểm cầu trực tuyến tại huyện Triệu Sơn có đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; thường trực HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện và các ngành, đơn vị liên quan.
CIMG7378.JPG

CIMG7374.JPG

CIMG7381.JPG
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Triệu Sơn.
   Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bầy dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với chủ đề “Năm thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; phương châm hành động là “Kỷ cương – sáng tạo – hành động – trách nhiệm – hiệu quả”. Trọng tâm của công tác chỉ đạo điều hành trong năm 2021 đó là: Tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành các chương trình hành động, chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá, các quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách, hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chỉ đạo đồng bộ, kịp thời có hiệu quả các chương trình, kế hoạch; tiếp tục chỉ đạo triển khai linh hoạt, hiệu quả “ Mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội; tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; ban hành chương trình công tác; hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, siết chặt kỷ luật kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chỉ đạo nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2021; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, xã hội; chỉ đạo tăng cường củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn. Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm, UBND tỉnh đã xây dựng các giải pháp để tập trung chỉ đạo thực hiện từng nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện các thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2021.
Tại hội nghị đại diện sở Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đảm bảo hoàn thành mục tiêu huy động cốn đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020. Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về giải phóng mặt bằng năm 2021 và báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch.
     Sau khi nghe các nội dung, các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, và các nội dung được triển khai tại hội nghị, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2021.
       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung cao trong công tác chỉ đạo, xây dựng và hoàn thiện thể chế để đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, để hoàn thành tốt nhiệm vụ này UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các huyện, thị xã, thành phố cần nghiên cứu kỹ lưỡng chuẩn bị đầy đủ, bài bản có chất lượng, kế hoạch hàng năm và đặc biệt là kết hoạch 5 năm 2021 – 2026; các quy hoạch, các chương trình, kế hoạch đề án, các cơ chế chính sách sát thực tế có tính khả thi cao, có cơ chế chính sách phù hợp và giải pháp hữu hiệu để huy động các nguồn lực đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn. Tư duy hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, tận dụng thành tựu của cuộc cách mạng 4.0, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo của chính quyền các cấp theo hướng toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện, xác định thời gian để tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đối với từng việc, từng lĩnh vực cụ thể phải phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, cần đẩy mạnh phát triển thương hiệu tỉnh, thương hiệu ngành gắn với giới thiệu về kết quả trong công tác chỉ đạo điều hành, trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, sinh động thiết thực, phù hợp để công tác tuyên truyền thực sự đóng vai trò mở đường trong hoạt động của địa phương. Tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm những cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành, dẫn đến sai phạm, trì chệ; thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, và giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường tiếp xúc đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức UBND các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đấu tranh chống lại hiện tượng tham nhũng, tiêu cực. Các cấp, các ngành phải tranh thủ tối đa sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của cấp trên, đơn vị đồng cấp và sự ủng hộ đồng tình của nhân dân. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan nhà nước, nhất là việc thực hiện các Nghị quyết về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, làm tốt hơn nữa công tác cán bộ; chuẩn bị tốt nguồn nhân sự phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp và kiện toàn các chức danh trong bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026.
       Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đỗ Minh Tuấn, PBT tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và của các địa phương, đơn vị hoàn thiện các nội dung kế hoạch để ban hành thực hiện trong ngày 1/1/2021; các cơ quan, địa phương đơn vị tập trung tận dụng mọi thời cơ, nghiêm túc triển khai thực hiện toàn diện, cụ thể hiệu quả sát với tình hình thực tế, có trọng tâm, trọng điểm để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Chủ động tích cực triển khai kịp thời hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp của từng ngành, địa phương ngay từ ngày đầu tháng đầu năm 2021, kịp thời xử lý phát sinh tại cơ sở, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành, cơ quan đơn vị. Trước ngày 20/1/2021 các địa phương xây dựng và ban hành kế hoạch của địa phương đơn vị, xác định rõ, đầy đủ các mục tiêu nhiệm vụ và người tổ chức thực hiện, thường xuyên theo dõi tiến độ kết quả thực hiện. Giao sở kế hoạch đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu các giải pháp sát thực tiễn, hạn chế khuyết điểm, yếu kém bất cập; giao cho VP UBND tỉnh theo dõi đôn đốc các địa phương đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.
                                                                                                                      Thùy Dung