Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3504
Hôm qua:
2615
Tuần này:
6119
Tháng này:
8302
Tất cả:
3578305

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020.

Ngày 19/06/2020 15:03:01

Ngày 19/6/2020 UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Đức Kính, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Thị Luyện, phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hồ Trường Sơn, Lê Xuân Dương, phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện.

    Hội nghị nghe các dự thảo báo cáo, các dự thảo tờ trình của UBND huyện: Tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2019; Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, chủ tịch UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo trả lời, các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tờ trình xin điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020; Tờ trình xin điều chỉnh bổ sung dự toán NSNN, chi ngân sách huyện năm 2020; các tờ trình khác.
IMG-0486.JPG

IMG-0493.JPG

IMG-0491.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị.
     Trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bệnh Dịch tả lợn Châu phi còn diễn ra, giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng… đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân. Song toàn huyện 6 tháng đầu năm vẫn đạt được một số kết quả đáng khích lệ: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 9.427 tỷ đồng, bằng 54,5% kế hoạch, tăng 13,2% so với cùng kỳ; sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất ước đạt 1.231,2 tỷ đồng, bằng 62,5% kế hoạch, tăng 2,4% so với cùng kỳ; Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt 14.854,7ha, năng xuất lúa bình quân vụ chiêm xuân đạt 65,7 tạ/1ha; Cơ giới hóa, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất ngày càng được quan tâm, có thêm 2 cơ sở sản xuất mạ khay và 1 máy cấy, liên kết với doanh nghiệp để sản xuất lúa gạo chất lượng cao với diện tích 175,75ha; có 2 sản phẩm Mật ong bốn mùa hoa rừng nguyên chất và chè sạch Bình Sơn được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh; Lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại luôn phát triển ổn định; Xuất khẩu ước đạt 12,2 triệu USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 175,8 tỷ đồng, bằng 62,8% dự toán tỉnh giao, bằng 44,9% dự toán huyện giao, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Hoạt động văn hóa, thông tin đã tập trung Tuyên truyền: Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phòng chống dịch Covid-19, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước... Công tác ANQP, đã hoàn thành công tác tuyển quân năm 2020 với 190 quân nhân đảm bảo chất lượng. Sau khi được nghe các báo cáo, tờ trình, hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến tham luận hội nghị cơ bản đều thống nhất cao với báo cáo, đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề còn tồn tại hạn chế 6 tháng cuối năm khắc phục, hoạt động có hiệu quả.
Đồng chí Vũ Đức Kính, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận từng nội dung trong các báo cáo, tờ trình, đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng, ngành, đơn vị theo lĩnh vực được phân công, phụ trách bám sát những nội dung, kế hoạch đã đề ra, thực hiện có hiệu quả trong 6 tháng cuối năm 2020, đảm bảo đạt và vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra./.

                                                                                                          Đình Duyến
 

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020.

Đăng lúc: 19/06/2020 15:03:01 (GMT+7)

Ngày 19/6/2020 UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Đức Kính, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Thị Luyện, phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hồ Trường Sơn, Lê Xuân Dương, phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện.

    Hội nghị nghe các dự thảo báo cáo, các dự thảo tờ trình của UBND huyện: Tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2019; Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, chủ tịch UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo trả lời, các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tờ trình xin điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020; Tờ trình xin điều chỉnh bổ sung dự toán NSNN, chi ngân sách huyện năm 2020; các tờ trình khác.
IMG-0486.JPG

IMG-0493.JPG

IMG-0491.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị.
     Trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bệnh Dịch tả lợn Châu phi còn diễn ra, giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng… đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân. Song toàn huyện 6 tháng đầu năm vẫn đạt được một số kết quả đáng khích lệ: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 9.427 tỷ đồng, bằng 54,5% kế hoạch, tăng 13,2% so với cùng kỳ; sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất ước đạt 1.231,2 tỷ đồng, bằng 62,5% kế hoạch, tăng 2,4% so với cùng kỳ; Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt 14.854,7ha, năng xuất lúa bình quân vụ chiêm xuân đạt 65,7 tạ/1ha; Cơ giới hóa, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất ngày càng được quan tâm, có thêm 2 cơ sở sản xuất mạ khay và 1 máy cấy, liên kết với doanh nghiệp để sản xuất lúa gạo chất lượng cao với diện tích 175,75ha; có 2 sản phẩm Mật ong bốn mùa hoa rừng nguyên chất và chè sạch Bình Sơn được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh; Lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại luôn phát triển ổn định; Xuất khẩu ước đạt 12,2 triệu USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 175,8 tỷ đồng, bằng 62,8% dự toán tỉnh giao, bằng 44,9% dự toán huyện giao, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Hoạt động văn hóa, thông tin đã tập trung Tuyên truyền: Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phòng chống dịch Covid-19, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước... Công tác ANQP, đã hoàn thành công tác tuyển quân năm 2020 với 190 quân nhân đảm bảo chất lượng. Sau khi được nghe các báo cáo, tờ trình, hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến tham luận hội nghị cơ bản đều thống nhất cao với báo cáo, đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề còn tồn tại hạn chế 6 tháng cuối năm khắc phục, hoạt động có hiệu quả.
Đồng chí Vũ Đức Kính, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận từng nội dung trong các báo cáo, tờ trình, đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng, ngành, đơn vị theo lĩnh vực được phân công, phụ trách bám sát những nội dung, kế hoạch đã đề ra, thực hiện có hiệu quả trong 6 tháng cuối năm 2020, đảm bảo đạt và vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra./.

                                                                                                          Đình Duyến