Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1891
Hôm qua:
3777
Tuần này:
13277
Tháng này:
102107
Tất cả:
1950311

UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và triển khai thực hiện ủy thác quản lý các dự án

Ngày 02/11/2019 15:33:05

Ngày 1/11/2019, UBND huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và triển khai thực hiện ủy thác quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện làm chủ đầu tư. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện, Chủ tịch UBND, công chức địa chính xây dựng, công chức kế toán ngân sách 36 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, khai mạc và chủ trì hội nghị. Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện triển khai và hướng dẫn các văn bản ủy thác quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện làm chủ đầu tư; hướng dẫn trình tự ủy thác quản lý dự án, mẫu thương thảo hợp đồng, xây dựng khung tỷ lệ chi phí ủy thác quản lý dự án; mẫu hợp đồng ủy thác quản lý dự án và hợp đồng giao nhiệm vụ quản lý dự án; tỷ lệ phân chia kinh phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; việc thanh toán vốn cho dự án với trường hợp ủy thác quản lý dự án, đẩy nhanh việc ký kết hợp đồng quản lý dự án với các Ban quản lý dự án quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực theo quy định. Cũng tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo báo đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Theo báo cáo trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành, quản lý thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện tương đối hiệu quả, kết quả đầu tư xây dựng ngày càng được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước của các chủ đầu tư từng bước được hoàn thiện và đi vào nề nếp; công tác quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực, các công trình được đầu tư đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Công tác lựa chọn nhà thầu, các chủ đầu tư đã thực hiện đảm bảo theo quy định, đã lựa chọn được các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, đủ năng lực để thực hiện các công việc đã ký kết với chủ đầu tư. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện cũng còn những khó khăn và hạn chế như: Chủ đầu tư là UBND cấp xã thành lập các Ban quản lý dự án kiêm nhiệm, sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để quản lý dự án, các thành viên trong Ban quản lý dự án chưa được đào tạo chuyên sâu, chuyên ngành về quản lý dự án đầu tư, không có chuyên môn phù hợp nên dẫn đến việc áp dụng các văn bản của chủ đầu tư còn hạn chế. Số công trình đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán còn nhiều, đến nay toàn huyện còn 145 công trình, trong đó thuộc thẩm quyền của xã là 85 công trình, thuộc thẩm quyền của huyện là 60 công trình; nợ xây dựng cơ bản do cấp xã làm chủ đầu tư còn lớn, nợ khối lượng hoàn thành trên 136 tỷ đồng. Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ các công trình do xã làm chủ đầu tư còn hạn chế, còn để thất lạc hồ sơ, thiếu hồ sơ…. Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và bàn giải pháp để thực hiện ủy thác quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư.
Kết luận hội nghị đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện ký ủy thác quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước bắt đầu từ ngày 1/11/2019, đồng thời các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư, phối hợp với các phòng, ban liên quan của huyện để kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Giao cho Phòng tài chính – kế hoạch tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định quản lý dự án và ký ủy thác quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước; phối hợp với Phòng kinh tế - hạ tầng thẩm định các công trình và rà soát các dự án trên địa bàn huyện để để chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công trên địa bàn huyện trong thời gian tới; tiếp tục cập nhật các văn bản, hướng dẫn mới về quản lý dự án, ký ủy thác dự án để triển khai cho các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị kịp thời nắm bắt và áp dụng thực hiện./.

CIMG4539.JPG

CIMG4543.JPG

Văn Hùng
 

UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và triển khai thực hiện ủy thác quản lý các dự án

Đăng lúc: 02/11/2019 15:33:05 (GMT+7)

Ngày 1/11/2019, UBND huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và triển khai thực hiện ủy thác quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện làm chủ đầu tư. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện, Chủ tịch UBND, công chức địa chính xây dựng, công chức kế toán ngân sách 36 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, khai mạc và chủ trì hội nghị. Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện triển khai và hướng dẫn các văn bản ủy thác quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện làm chủ đầu tư; hướng dẫn trình tự ủy thác quản lý dự án, mẫu thương thảo hợp đồng, xây dựng khung tỷ lệ chi phí ủy thác quản lý dự án; mẫu hợp đồng ủy thác quản lý dự án và hợp đồng giao nhiệm vụ quản lý dự án; tỷ lệ phân chia kinh phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; việc thanh toán vốn cho dự án với trường hợp ủy thác quản lý dự án, đẩy nhanh việc ký kết hợp đồng quản lý dự án với các Ban quản lý dự án quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực theo quy định. Cũng tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo báo đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Theo báo cáo trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành, quản lý thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện tương đối hiệu quả, kết quả đầu tư xây dựng ngày càng được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước của các chủ đầu tư từng bước được hoàn thiện và đi vào nề nếp; công tác quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực, các công trình được đầu tư đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Công tác lựa chọn nhà thầu, các chủ đầu tư đã thực hiện đảm bảo theo quy định, đã lựa chọn được các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, đủ năng lực để thực hiện các công việc đã ký kết với chủ đầu tư. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện cũng còn những khó khăn và hạn chế như: Chủ đầu tư là UBND cấp xã thành lập các Ban quản lý dự án kiêm nhiệm, sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để quản lý dự án, các thành viên trong Ban quản lý dự án chưa được đào tạo chuyên sâu, chuyên ngành về quản lý dự án đầu tư, không có chuyên môn phù hợp nên dẫn đến việc áp dụng các văn bản của chủ đầu tư còn hạn chế. Số công trình đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán còn nhiều, đến nay toàn huyện còn 145 công trình, trong đó thuộc thẩm quyền của xã là 85 công trình, thuộc thẩm quyền của huyện là 60 công trình; nợ xây dựng cơ bản do cấp xã làm chủ đầu tư còn lớn, nợ khối lượng hoàn thành trên 136 tỷ đồng. Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ các công trình do xã làm chủ đầu tư còn hạn chế, còn để thất lạc hồ sơ, thiếu hồ sơ…. Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và bàn giải pháp để thực hiện ủy thác quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư.
Kết luận hội nghị đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện ký ủy thác quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước bắt đầu từ ngày 1/11/2019, đồng thời các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư, phối hợp với các phòng, ban liên quan của huyện để kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Giao cho Phòng tài chính – kế hoạch tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định quản lý dự án và ký ủy thác quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước; phối hợp với Phòng kinh tế - hạ tầng thẩm định các công trình và rà soát các dự án trên địa bàn huyện để để chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công trên địa bàn huyện trong thời gian tới; tiếp tục cập nhật các văn bản, hướng dẫn mới về quản lý dự án, ký ủy thác dự án để triển khai cho các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị kịp thời nắm bắt và áp dụng thực hiện./.

CIMG4539.JPG

CIMG4543.JPG

Văn Hùng
 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa