Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3171
Hôm qua:
4274
Tuần này:
11966
Tháng này:
11966
Tất cả:
1972576

Toàn huyện có 191 Điều tra viên và 36 Tổ trưởng điều tra tham gia công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ngày 01/04/2019 15:30:56

Khác với những cuộc tổng điều tra trước, cuộc tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 được áp dụng hình thức thu thập thông tin bằng thiết bị di động( máy tính bảng, điện thoại thông minh) hay còn gọi là sử dụng CAPI trong công tác thu thập thông tin tại địa bàn điều tra.

Cuộc Tổng điều tra không trang bị thiết bị di động cho Điều tra viên do vậy điều tra viên được chọn phải là người có thiết bị di động và biết sử dụng thiết bị đó. Trên cơ sở những yêu cầu đề ra của công tác tuyển chọn Điều tra viên, Tổ trưởng tổ điều tra để phục vụ cho công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện, Ban chỉ đạo huyện đã yêu cầu các xã lựa chọn và chọn cử những người tham gia làm Điều tra viên một cách cụ thể, đảm bảo yêu cầu đề ra. Qua lựa chọn toàn huyện có 191 Điều tra viên và 36Tổ trưởng điều tra đã được các xã lựa chọn để tham gia cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở trên 359 địa bàn điều tra và 6 địa bàn đặc thù. Về tuổi đời của các Điều tra viên, người cao tuổi nhất là 55 tuổi, ít tuổi nhất là 23 tuổi, trong đó có 115 đồng chí là nữ. 100% các điều tra viên đều có thiết bị di động, hoặc máy tính bảng và biết sử dụng thành thạo. Để chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra, Ban chỉ đạo huyện đã tiến hành 5 lớp tập huấn cho 191 điều tra viên, mỗi lớp diễn ra trong 5 ngày các điều tra viên có 3 ngày học nghiệp vụ điều tra và 2 ngày thực hành trên phiếu điện tử trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra. Sau các lớp tập huấn các điều tra viên đã nắm được các nội dung, đảm bảo yêu cầu để bước vào thực hiện các phần việc theo quy định. 
Trong ngày 1/4/2019 đồng loạt tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức thực hiện Tổng điều tra Dân số và nhà ở, các lực lượng Điều tra viên, Tổ trưởng tổ điều tra đã nỗ lực tích cực thực hiện điều tra tại các địa bàn theo quy định, phấn đấu thực hiện công tác điều tra đảm bảo chất lượng và đúng quy định.


CIMG2568.JPG

CIMG2574.JPG

Thùy Dung

Toàn huyện có 191 Điều tra viên và 36 Tổ trưởng điều tra tham gia công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Đăng lúc: 01/04/2019 15:30:56 (GMT+7)

Khác với những cuộc tổng điều tra trước, cuộc tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 được áp dụng hình thức thu thập thông tin bằng thiết bị di động( máy tính bảng, điện thoại thông minh) hay còn gọi là sử dụng CAPI trong công tác thu thập thông tin tại địa bàn điều tra.

Cuộc Tổng điều tra không trang bị thiết bị di động cho Điều tra viên do vậy điều tra viên được chọn phải là người có thiết bị di động và biết sử dụng thiết bị đó. Trên cơ sở những yêu cầu đề ra của công tác tuyển chọn Điều tra viên, Tổ trưởng tổ điều tra để phục vụ cho công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện, Ban chỉ đạo huyện đã yêu cầu các xã lựa chọn và chọn cử những người tham gia làm Điều tra viên một cách cụ thể, đảm bảo yêu cầu đề ra. Qua lựa chọn toàn huyện có 191 Điều tra viên và 36Tổ trưởng điều tra đã được các xã lựa chọn để tham gia cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở trên 359 địa bàn điều tra và 6 địa bàn đặc thù. Về tuổi đời của các Điều tra viên, người cao tuổi nhất là 55 tuổi, ít tuổi nhất là 23 tuổi, trong đó có 115 đồng chí là nữ. 100% các điều tra viên đều có thiết bị di động, hoặc máy tính bảng và biết sử dụng thành thạo. Để chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra, Ban chỉ đạo huyện đã tiến hành 5 lớp tập huấn cho 191 điều tra viên, mỗi lớp diễn ra trong 5 ngày các điều tra viên có 3 ngày học nghiệp vụ điều tra và 2 ngày thực hành trên phiếu điện tử trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra. Sau các lớp tập huấn các điều tra viên đã nắm được các nội dung, đảm bảo yêu cầu để bước vào thực hiện các phần việc theo quy định. 
Trong ngày 1/4/2019 đồng loạt tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức thực hiện Tổng điều tra Dân số và nhà ở, các lực lượng Điều tra viên, Tổ trưởng tổ điều tra đã nỗ lực tích cực thực hiện điều tra tại các địa bàn theo quy định, phấn đấu thực hiện công tác điều tra đảm bảo chất lượng và đúng quy định.


CIMG2568.JPG

CIMG2574.JPG

Thùy Dung
Dự báo thời tiết Thanh Hóa