Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
966
Hôm qua:
5071
Tuần này:
11491
Tháng này:
97258
Tất cả:
4790283

Phiên họp thường kỳ UBND huyện

Ngày 06/01/2022 14:48:50

Ngày 6/1/2022, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp, dự phiên họp có các đồng chí PCT UBND huyện, uỷ viên UBND huyện, các đồng chí đại diện các phòng, ban, ngành đơn vị cấp huyện.

11.jpg
Các đại biểu dự phiên họp.
  Tại phiên họp đại diện các phòng ban đã báo cáo các nội dung để thảo luận bao gồm: Kết quả giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên năm 2022; Phương án quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử Đền Nưa - Am Tiên và các di tích lịch sử trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện; Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về phát triển KT-XH, QP-AN năm 2022; Kế hoạch thực hiện duy trì tiêu chí xã thị trấn được công nhận xây dựng xã, thị trấn đạt ATTP và ATTP nâng cao giai đoạn 2022-2025; kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 37 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hoá trên địa bàn huyện.
    Trong đó nội dung chủ đề của Dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về phát triển KT-XH, QP-AN năm 2022 là “Năm hành động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội”. Phương châm hành động: Đoàn kết- kỷ cương- trách nhiệm-sáng tạo-hiệu quả. Trọng tâm của công tác điều hành đó là: Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp. Cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; chủ động, tích cực, sáng tạo thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tập trung thực hiện có hiệu quả quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn đến năm 2045, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; tăng cường thực hiện các giải pháp pháp triển đô thị xanh, thân thiện, phấn đấu tỷ lệ đô thi hoá năm 2022 đạt 12,5%; thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp huyện Triệu Sơn đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030; Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn huyện Triệu Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc, bất cập cho các phòng, cơ quan, đơn vị các cấp, nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tiếp tục chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo có hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá xã hội, thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định an toàn cho phát triển KT-XH. Chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung, chương trình, đề án, kế hoach, các chỉ tiêu được giao của các phòng, đơn vị, địa phương.
Sau khi nghe các nội dung báo cáo các đại biểu dự phiên họp đã thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung báo cáo, kế hoạch.
    Phát biểu kết luận phiên họp đồng chí Chủ tịch UBND huyện Vũ Đức Kính đã đề nghị các phòng ban là cơ quan được giao chủ trì soạn thảo các nội dung báo cáo, kế hoạch trình tại phiên họp tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu của các phòng, ban, ngành để bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, kế hoạch. Trong đó đối với Chương trình công tác năm 2022 các phòng, ban cần rà soát thật kỹ những nội dung công việc liên quan đến đơn vị, lĩnh vực để bổ sung, hoàn thiện các nội dung đảm bảo phù hợp; Đối với Kế hoạch hành động của UBND huyện cần nghiên cứu, bổ sung các chỉ tiêu trên quan điểm phải phù hợp thực tế và có tính khả thi thực hiện; bổ sung thêm các chỉ tiêu như đào tạo nghề, phân luồng học sinh, quản lý người nghiện trên địa bàn, giảm số vụ tai nạn giao thông; chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phân loại rác thải tại nguồn.
                                                                                      Thuỳ Dung
 

Phiên họp thường kỳ UBND huyện

Đăng lúc: 06/01/2022 14:48:50 (GMT+7)

Ngày 6/1/2022, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp, dự phiên họp có các đồng chí PCT UBND huyện, uỷ viên UBND huyện, các đồng chí đại diện các phòng, ban, ngành đơn vị cấp huyện.

11.jpg
Các đại biểu dự phiên họp.
  Tại phiên họp đại diện các phòng ban đã báo cáo các nội dung để thảo luận bao gồm: Kết quả giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên năm 2022; Phương án quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử Đền Nưa - Am Tiên và các di tích lịch sử trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện; Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về phát triển KT-XH, QP-AN năm 2022; Kế hoạch thực hiện duy trì tiêu chí xã thị trấn được công nhận xây dựng xã, thị trấn đạt ATTP và ATTP nâng cao giai đoạn 2022-2025; kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 37 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hoá trên địa bàn huyện.
    Trong đó nội dung chủ đề của Dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về phát triển KT-XH, QP-AN năm 2022 là “Năm hành động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội”. Phương châm hành động: Đoàn kết- kỷ cương- trách nhiệm-sáng tạo-hiệu quả. Trọng tâm của công tác điều hành đó là: Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp. Cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; chủ động, tích cực, sáng tạo thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tập trung thực hiện có hiệu quả quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn đến năm 2045, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; tăng cường thực hiện các giải pháp pháp triển đô thị xanh, thân thiện, phấn đấu tỷ lệ đô thi hoá năm 2022 đạt 12,5%; thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp huyện Triệu Sơn đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030; Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn huyện Triệu Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc, bất cập cho các phòng, cơ quan, đơn vị các cấp, nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tiếp tục chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo có hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá xã hội, thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định an toàn cho phát triển KT-XH. Chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung, chương trình, đề án, kế hoach, các chỉ tiêu được giao của các phòng, đơn vị, địa phương.
Sau khi nghe các nội dung báo cáo các đại biểu dự phiên họp đã thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung báo cáo, kế hoạch.
    Phát biểu kết luận phiên họp đồng chí Chủ tịch UBND huyện Vũ Đức Kính đã đề nghị các phòng ban là cơ quan được giao chủ trì soạn thảo các nội dung báo cáo, kế hoạch trình tại phiên họp tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu của các phòng, ban, ngành để bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, kế hoạch. Trong đó đối với Chương trình công tác năm 2022 các phòng, ban cần rà soát thật kỹ những nội dung công việc liên quan đến đơn vị, lĩnh vực để bổ sung, hoàn thiện các nội dung đảm bảo phù hợp; Đối với Kế hoạch hành động của UBND huyện cần nghiên cứu, bổ sung các chỉ tiêu trên quan điểm phải phù hợp thực tế và có tính khả thi thực hiện; bổ sung thêm các chỉ tiêu như đào tạo nghề, phân luồng học sinh, quản lý người nghiện trên địa bàn, giảm số vụ tai nạn giao thông; chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phân loại rác thải tại nguồn.
                                                                                      Thuỳ Dung