Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
498
Hôm qua:
4684
Tuần này:
498
Tháng này:
89397
Tất cả:
4245711

Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 11/2021.

Ngày 22/11/2021 20:00:00

Ngày 22/11/2021, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2021, đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp, dự phiên họp có các đồng chí PCT UBND huyện, uỷ viên UBND huyện, các đồng chí đại diện các phòng, ban, ngành đơn vị cấp huyện.

DSC06520.JPG
 DSC06522.JPG
Các đại biểu dự phiên họp.

     Tại phiên họp đại diện các phòng ban đã báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách huyện năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn do huyện quản lý giai đoạn 2021- 2025; báo cáo dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022, thời kỳ ổn định 2022-2025; Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách của TW, của tỉnh và các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021, nhu cầu kinh phí năm 2022; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện năm 2021, trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2021, kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; kế hoạch thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021-2025; Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tổng kết công tác QP-AN năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
     Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, tình hình dịch bệnh Covid-19; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân và phát triển KT-XH của huyện; trong điều kiện đó được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; Chủ tịch UBND huyện và sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự đồng tình, tích cực tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, đã tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các biện pháp để vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện các mục tiêu phát triển của huyện, toàn huyện tiếp tục thực hiện “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển KT-XH, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, do đó kinh tế xã hội cơ bản vẫn giữ vững ổn định, nhiều lĩnh vực có bước phát triển. Trong 25 chỉ tiêu chủ yếu, ước có 20 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức và 5 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, so với chỉ tiêu tỉnh giao; trong đó có những kết quả nổi bật như: Tổng giá trị sản xuất ước tăng 16,12% so với năm 2020; mục tiêu đề ra là 16,0%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 47,73 triệu đồng, mục tiêu đề ra là 47 triệu đồng/người/ năm; 100% số xã đạt chuẩn NTM; hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM; có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; sản lượng lương thực vượt kế hoạch 6,3%; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,92% (giai đoạn 2016-2020); khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT… đặc biệt huyện đã hoàn thiện hồ sơ huyện đạt chuẩn NTM năm 2021 được đoàn thẩm tra của tỉnh; trung ương về thẩm định, kiểm tra, hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng Trung ương xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2021, dự kiến đến cuối năm có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM, về đích trước 1 năm so với mục tiêu kế hoạch đề ra.
     Sau khi nghe các nội dung báo cáo, các đại biểu dự phiên họp đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung báo cáo đã trình bầy tại hội nghị, bàn các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trong năm 2022.
    Phát biểu kết luận phiên họp đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã làm rõ thêm những kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của huyện trong năm 2021 đó là: Công tác phòng, chống dịch Covid-19; huyện đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp; kết quả về công tác thu ngân sách và đặc biệt là chương trình xây dựng NTM, xây dựng sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh đó đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã nêu lên một số tồn tại trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021 đề nghị các phòng, ban tập trung chỉ đạo khắc phục như: Công tác tích tụ tập trung đất đai; bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, công tác giải phóng mặt bằng, việc giải ngân vốn đầu tư công các dự án; giải quyết thủ tục hành chính; quyết toán các dự án hoàn thành do các xã làm chủ đầu tư còn chậm.
      Về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Năm 2022 là năm bản lề của việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp đề ra, do vậy các ngành, địa phương phải tập trung công tác chỉ đạo điều hành để bứt phá thực hiện các chỉ tiêu hoàn thành vượt và vượt mức đề ra; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, hạn chế tối đa các ổ dịch phát sinh; khi có dịch xảy ra phải tập trung khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng không để lây lan ra diện rộng; các địa phương, đơn vị, các phòng ban, cán bộ, Đảng viên thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch, nâng cấp độ phòng, chống dịch trên địa bàn; giao phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu công văn chỉ đạo các chợ thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch; tăng cường công tác khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các quy định 5K trong phòng, chống dịch.
    Đối với các nội dung được trình bầy tại phiên họp các phòng ban được giao biên soạn tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các phòng, ban để bổ sung chỉnh sửa, hoàn thiện theo quy định.

                                                                                   Thuỳ Dung
 

Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 11/2021.

Đăng lúc: 22/11/2021 20:00:00 (GMT+7)

Ngày 22/11/2021, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2021, đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp, dự phiên họp có các đồng chí PCT UBND huyện, uỷ viên UBND huyện, các đồng chí đại diện các phòng, ban, ngành đơn vị cấp huyện.

DSC06520.JPG
 DSC06522.JPG
Các đại biểu dự phiên họp.

     Tại phiên họp đại diện các phòng ban đã báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách huyện năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn do huyện quản lý giai đoạn 2021- 2025; báo cáo dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022, thời kỳ ổn định 2022-2025; Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách của TW, của tỉnh và các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021, nhu cầu kinh phí năm 2022; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện năm 2021, trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2021, kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; kế hoạch thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021-2025; Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tổng kết công tác QP-AN năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
     Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, tình hình dịch bệnh Covid-19; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân và phát triển KT-XH của huyện; trong điều kiện đó được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; Chủ tịch UBND huyện và sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự đồng tình, tích cực tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, đã tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các biện pháp để vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện các mục tiêu phát triển của huyện, toàn huyện tiếp tục thực hiện “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển KT-XH, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, do đó kinh tế xã hội cơ bản vẫn giữ vững ổn định, nhiều lĩnh vực có bước phát triển. Trong 25 chỉ tiêu chủ yếu, ước có 20 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức và 5 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, so với chỉ tiêu tỉnh giao; trong đó có những kết quả nổi bật như: Tổng giá trị sản xuất ước tăng 16,12% so với năm 2020; mục tiêu đề ra là 16,0%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 47,73 triệu đồng, mục tiêu đề ra là 47 triệu đồng/người/ năm; 100% số xã đạt chuẩn NTM; hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM; có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; sản lượng lương thực vượt kế hoạch 6,3%; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,92% (giai đoạn 2016-2020); khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT… đặc biệt huyện đã hoàn thiện hồ sơ huyện đạt chuẩn NTM năm 2021 được đoàn thẩm tra của tỉnh; trung ương về thẩm định, kiểm tra, hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng Trung ương xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2021, dự kiến đến cuối năm có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM, về đích trước 1 năm so với mục tiêu kế hoạch đề ra.
     Sau khi nghe các nội dung báo cáo, các đại biểu dự phiên họp đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung báo cáo đã trình bầy tại hội nghị, bàn các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trong năm 2022.
    Phát biểu kết luận phiên họp đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã làm rõ thêm những kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của huyện trong năm 2021 đó là: Công tác phòng, chống dịch Covid-19; huyện đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp; kết quả về công tác thu ngân sách và đặc biệt là chương trình xây dựng NTM, xây dựng sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh đó đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã nêu lên một số tồn tại trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021 đề nghị các phòng, ban tập trung chỉ đạo khắc phục như: Công tác tích tụ tập trung đất đai; bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, công tác giải phóng mặt bằng, việc giải ngân vốn đầu tư công các dự án; giải quyết thủ tục hành chính; quyết toán các dự án hoàn thành do các xã làm chủ đầu tư còn chậm.
      Về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Năm 2022 là năm bản lề của việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp đề ra, do vậy các ngành, địa phương phải tập trung công tác chỉ đạo điều hành để bứt phá thực hiện các chỉ tiêu hoàn thành vượt và vượt mức đề ra; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, hạn chế tối đa các ổ dịch phát sinh; khi có dịch xảy ra phải tập trung khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng không để lây lan ra diện rộng; các địa phương, đơn vị, các phòng ban, cán bộ, Đảng viên thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch, nâng cấp độ phòng, chống dịch trên địa bàn; giao phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu công văn chỉ đạo các chợ thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch; tăng cường công tác khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các quy định 5K trong phòng, chống dịch.
    Đối với các nội dung được trình bầy tại phiên họp các phòng ban được giao biên soạn tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các phòng, ban để bổ sung chỉnh sửa, hoàn thiện theo quy định.

                                                                                   Thuỳ Dung