Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1173
Hôm qua:
3643
Tuần này:
13258
Tháng này:
44473
Tất cả:
1654365

Kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trong 8 tháng và nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại cuối năm 2019.

Ngày 09/09/2019 15:52:29

Theo số liệu báo cáo của đồng chí Nguyễn Thị Giang, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho biết, 8 tháng năm 2019;Tổng nguồn vốn tín dụng đạt 502.310 triệu đồng, tăng 30.117 triệu đồng so với đầu năm (tăng 6,4%), trong đó nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 373.415 triệu đồng, chiếm 74,3% tổng nguồn vốn; nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 115.540 triệu đồng, chiếm 23%; nguồn vốn nhận ủy thác là 13.355 triệu đồng, chiếm 2,7%.

Trong đó: Huy động tiền gửi của tổ chức và cá nhân đạt 85.906 triệu đồng, tăng 1.460 triệu đồng so với đầu năm.Tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ đạt 29.634 triệu đồng, tăng 5.035 triệu đồng so với đầu năm. Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 13.355 triệu đồng, tăng 1.249 triệu đồng so với đầu năm . Về lĩnh vực Công tác tín dụng: Ngân hàng CSXH huyện đang thực hiện cho vay 17 chương trình tín dụng với dư nợ đạt 491.157 triệu đồng, tăng 20.326 triệu đồng so với đầu năm (tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 4,5%), với 13.477 hộ vay vốn, dư nợ bình quân đạt 36,4 triệu đồng/hộ. Trong đó, dư nợ tập trung ở một số chương trình tín dụng chủ yếu như: cho vay hộ nghèo là 120.762 triệu đồng, hộ cận nghèo là 132.779 triệu đồng, hộ mới thoát nghèo là 86.933 triệu đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường là 65.024 triệu đồng , cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 26.496 triệu đồng. Doanh số cho vay đạt đến nay đạt 131.886 triệu đồng, bằng 105% so với cùng kỳ năm trước; doanh số thu nợ đạt 111.478 triệu đồng, bằng 109% so với cùng kỳ năm trước. Về Chất lượng tín dụng. Nợ quá hạn và nợ khoanh là 389 triệu đồng, chiếm 0,08% tổng dư nợ, giảm 102 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó: Nợ quá hạn là 389 triệu đồng, chiếm 0,08% tổng dư nợ, giảm 93 triệu đồng so với đầu năm. Nợ khoanh 0 triệu đồng, chiếm 0% tổng dư nợ, giảm 12 triệu đồng so với đầu năm. Phát huy những kết quả đã đạt được trong 8 tháng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và các tháng cuối năm; Nhân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng được Tổng giám đốc, Giám đốc chi nhánh giao, tập trung nâng cao chất lượng tín dụng bằng các giải pháp: Thu nợ, xử lý nợ đến hạn triệt để; đôn đốc thu nợ quá hạn, phấn đấu nợ quá hạn không tăng so với đầu năm; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,08%.Tỷ lệ thu lãi hàng tháng đạt 100% trở lên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền huy động vốn để hoàn thành kế hoạch được giao.Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành phần là Ban giảm nghèo, Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, Thôn trưởng, Ban quản lý Tổ TK&VV. Phối hợp với Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện kiểm tra 03 xã, đồng thời tham mưu cho thành viên Ban đại diện HĐQT kiểm tra, giám sát 03 xã.Thực hiện các trình tự để thành lập thêm 01 Tổ Tổng hợp trực thuộc Phòng giao dịch NHCSXH huyện. Với những kết quả nổi bật nhiệm vụ công tác của ngành đề ra, đặc biệt là trong công tác huy động nguồn vốn, Công tác tín dụng và chất lượng tín dụng, trong những năm vừa qua và năm 2019, Ngân hành Chính sách xã hội huyện đã tham mưu cho Ban đại diện HĐQT trình UBND chuyển tiếp nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn; Phối hợp với các đơn vị nhận ủy thác cấp huyện, xã, UBND xã, thị trấn xử lý thu hồi triệt để nợ các hộ vay sử dụng vốn sai mục đích, nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại xã, bám sát kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động giao dịch; Đối với các tổ chức nhận ủy thác, chỉ đạo hội nhận ủy thác cơ sở làm tốt công tác rà soát nhu cầu vay vốn, đặc biệt là đối với các hộ nghèo, cận nghèo và các hộ chính sách, đồng thời tiến hành kiểm tra định kỳ...Tăng cường công tác tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền địa phương, đặc biệt là vai trò lãnh đạo đối với hoạt động chính sách theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng./.

IMG-2597.JPG

IMG-2610.JPG

IMG-2602.JPG

Đình Duyến

 

Kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trong 8 tháng và nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại cuối năm 2019.

Đăng lúc: 09/09/2019 15:52:29 (GMT+7)

Theo số liệu báo cáo của đồng chí Nguyễn Thị Giang, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho biết, 8 tháng năm 2019;Tổng nguồn vốn tín dụng đạt 502.310 triệu đồng, tăng 30.117 triệu đồng so với đầu năm (tăng 6,4%), trong đó nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 373.415 triệu đồng, chiếm 74,3% tổng nguồn vốn; nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 115.540 triệu đồng, chiếm 23%; nguồn vốn nhận ủy thác là 13.355 triệu đồng, chiếm 2,7%.

Trong đó: Huy động tiền gửi của tổ chức và cá nhân đạt 85.906 triệu đồng, tăng 1.460 triệu đồng so với đầu năm.Tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ đạt 29.634 triệu đồng, tăng 5.035 triệu đồng so với đầu năm. Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 13.355 triệu đồng, tăng 1.249 triệu đồng so với đầu năm . Về lĩnh vực Công tác tín dụng: Ngân hàng CSXH huyện đang thực hiện cho vay 17 chương trình tín dụng với dư nợ đạt 491.157 triệu đồng, tăng 20.326 triệu đồng so với đầu năm (tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 4,5%), với 13.477 hộ vay vốn, dư nợ bình quân đạt 36,4 triệu đồng/hộ. Trong đó, dư nợ tập trung ở một số chương trình tín dụng chủ yếu như: cho vay hộ nghèo là 120.762 triệu đồng, hộ cận nghèo là 132.779 triệu đồng, hộ mới thoát nghèo là 86.933 triệu đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường là 65.024 triệu đồng , cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 26.496 triệu đồng. Doanh số cho vay đạt đến nay đạt 131.886 triệu đồng, bằng 105% so với cùng kỳ năm trước; doanh số thu nợ đạt 111.478 triệu đồng, bằng 109% so với cùng kỳ năm trước. Về Chất lượng tín dụng. Nợ quá hạn và nợ khoanh là 389 triệu đồng, chiếm 0,08% tổng dư nợ, giảm 102 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó: Nợ quá hạn là 389 triệu đồng, chiếm 0,08% tổng dư nợ, giảm 93 triệu đồng so với đầu năm. Nợ khoanh 0 triệu đồng, chiếm 0% tổng dư nợ, giảm 12 triệu đồng so với đầu năm. Phát huy những kết quả đã đạt được trong 8 tháng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và các tháng cuối năm; Nhân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng được Tổng giám đốc, Giám đốc chi nhánh giao, tập trung nâng cao chất lượng tín dụng bằng các giải pháp: Thu nợ, xử lý nợ đến hạn triệt để; đôn đốc thu nợ quá hạn, phấn đấu nợ quá hạn không tăng so với đầu năm; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,08%.Tỷ lệ thu lãi hàng tháng đạt 100% trở lên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền huy động vốn để hoàn thành kế hoạch được giao.Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành phần là Ban giảm nghèo, Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, Thôn trưởng, Ban quản lý Tổ TK&VV. Phối hợp với Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện kiểm tra 03 xã, đồng thời tham mưu cho thành viên Ban đại diện HĐQT kiểm tra, giám sát 03 xã.Thực hiện các trình tự để thành lập thêm 01 Tổ Tổng hợp trực thuộc Phòng giao dịch NHCSXH huyện. Với những kết quả nổi bật nhiệm vụ công tác của ngành đề ra, đặc biệt là trong công tác huy động nguồn vốn, Công tác tín dụng và chất lượng tín dụng, trong những năm vừa qua và năm 2019, Ngân hành Chính sách xã hội huyện đã tham mưu cho Ban đại diện HĐQT trình UBND chuyển tiếp nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn; Phối hợp với các đơn vị nhận ủy thác cấp huyện, xã, UBND xã, thị trấn xử lý thu hồi triệt để nợ các hộ vay sử dụng vốn sai mục đích, nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại xã, bám sát kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động giao dịch; Đối với các tổ chức nhận ủy thác, chỉ đạo hội nhận ủy thác cơ sở làm tốt công tác rà soát nhu cầu vay vốn, đặc biệt là đối với các hộ nghèo, cận nghèo và các hộ chính sách, đồng thời tiến hành kiểm tra định kỳ...Tăng cường công tác tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền địa phương, đặc biệt là vai trò lãnh đạo đối với hoạt động chính sách theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng./.

IMG-2597.JPG

IMG-2610.JPG

IMG-2602.JPG

Đình Duyến

 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa