Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
850
Hôm qua:
3757
Tuần này:
19989
Tháng này:
19989
Tất cả:
3036474

Huyện Triệu Sơn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 15/01/2021 16:19:23

Chiều 15/01/2021, Ban Thường vụ Huyện uỷ Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các ban Huyện ủy; trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện; trưởng, phó MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư trực đảng, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch MTTQ, Cán bộ văn phòng thống kê, cán bộ Tư pháp các xã, thị trấn.

2 (2).jpg
Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khai mạc hội nghị.

 5 (1).jpg
Đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy triển khai các Chỉ thị về bầu cử.

3 (1).jpg
Các đại biểu dự hội nghị.
 
    Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2021, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Với ý nghĩa đó, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và từng đồng chí tham dự hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nêu cao tinh thần trách nhiệm; gương mẫu tiếp thu các nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Đồng thời, dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi trong các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện, đặc biệt là những nội dung mới so với các cuộc bầu cử trước và lịch trình thời gian các công việc thực hiện trong cuộc bầu cử để tạo sự thống nhất cao về nhận thức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
   Theo đó, tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua nội dung cơ bản của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tiếp thu nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Chỉ thị số 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ Triệu Sơn về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cũng tại hội nghị các đại biểu đã được thông qua các văn bản của Thường trực HĐND huyện về việc hướng dẫn thực hiện Điều 9, Luật số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2013 của Quốc hội; các quyết định về việc thành lập Uỷ ban bầu cử huyện Triệu Sơn, thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bầu cử.
     Theo kế hoạch, sau hội nghị triển khai cấp huyện, các xã, thị trấn trong toàn huyện sẽ triển khai những nội dung trên tại địa phương, đơn vị mình và hoàn thành chậm nhất vào ngày 21/01/2021./.
                                                                                                                        Văn Hùng

 

Huyện Triệu Sơn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng lúc: 15/01/2021 16:19:23 (GMT+7)

Chiều 15/01/2021, Ban Thường vụ Huyện uỷ Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các ban Huyện ủy; trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện; trưởng, phó MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư trực đảng, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch MTTQ, Cán bộ văn phòng thống kê, cán bộ Tư pháp các xã, thị trấn.

2 (2).jpg
Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khai mạc hội nghị.

 5 (1).jpg
Đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy triển khai các Chỉ thị về bầu cử.

3 (1).jpg
Các đại biểu dự hội nghị.
 
    Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2021, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Với ý nghĩa đó, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và từng đồng chí tham dự hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nêu cao tinh thần trách nhiệm; gương mẫu tiếp thu các nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Đồng thời, dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi trong các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện, đặc biệt là những nội dung mới so với các cuộc bầu cử trước và lịch trình thời gian các công việc thực hiện trong cuộc bầu cử để tạo sự thống nhất cao về nhận thức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
   Theo đó, tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua nội dung cơ bản của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tiếp thu nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Chỉ thị số 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ Triệu Sơn về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cũng tại hội nghị các đại biểu đã được thông qua các văn bản của Thường trực HĐND huyện về việc hướng dẫn thực hiện Điều 9, Luật số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2013 của Quốc hội; các quyết định về việc thành lập Uỷ ban bầu cử huyện Triệu Sơn, thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bầu cử.
     Theo kế hoạch, sau hội nghị triển khai cấp huyện, các xã, thị trấn trong toàn huyện sẽ triển khai những nội dung trên tại địa phương, đơn vị mình và hoàn thành chậm nhất vào ngày 21/01/2021./.
                                                                                                                        Văn Hùng