Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
604
Hôm qua:
4192
Tuần này:
17937
Tháng này:
17937
Tất cả:
1978547

Huyện Triệu Sơn thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp mới trên địa bàn

Ngày 28/11/2019 14:52:08

Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm, gắn định hướng hoạt động của doanh nghiệp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với việc xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, thông thoáng cho các doanh nghiệp phát triển; huyện nhà còn luôn quan tâm, động viên, khuyến khích các hộ cá thể chuyển đổi hoạt động theo hình thức doanh nghiệp. Năm 2019 huyện được tỉnh giao chỉ tiêu thành lập mới 80 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 533 doanh nghiệp, trong đó có 329 doanh nghiệp đang hoạt động, bình quân đạt 16,5 doanh nghiệp hoạt động/ 1 vạn dân. Với lợi thế phát triển công nghiệp, các cơ sở dịch vụ, huyện đã nhanh chóng phát huy lợi thế, bám sát, tận dụng những tiềm năng sẵn có để thu hút, thành lập doanh nghiệp mới.

      Thực hiện kết luận số 55-KH/TU, ngày 29/11/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, UBND huyện đã bàn hành quyết định số 136 ngày 15/01/2019, giao chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp mới cho từng xã, thị trấn trong năm 2019. Ngoài các cơ chế, chính sách của Chính phủ, UBND tỉnh hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, chỉ đạo thực hiện và tạo động lực khuyến khích tinh thần phát triển doanh nghiệp, huyện đã xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn. Huyện đã giao Phòng Tài chính – kế hoạch chủ trì, hướng dẫn giúp các hộ sản xuất, kinh doanh hoàn thành các thủ tục hồ sơ, giấy tờ theo quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tổng hợp và đấu mối với các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh để giúp doanh nghiệp thực hiện các thủ tục nhanh chóng, thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, định kỳ 1 quý 1 lần chủ tịch UBND huyện tiếp doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. Đối với các hộ kinh doanh, chủ trang trại có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp; HTX trên địa bàn có nhu cầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp tập trung tuyên truyền về chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp của Nhà nước, tư vấn về quy định, thủ tục kê khai thuế, việc chấp hành các quy định trong hoạt động để phát triển bền vững. Đồng thời, huyện cũng chú trọng mở các lớp tập huấn, trang bị kỹ năng về quản trị doanh nghiệp cho các doanh nhân, chủ trang trại, hộ cá thể nhằm đào tạo, trang bị cho các doanh nhân trình độ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Các ngành chức năng của huyện còn cử cán bộ đến từng hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để nắm bắt tình hình hoạt động; vận động và hỗ trợ những hộ sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi lên doanh nghiệp. Đồng thời, củng cố quy chế hoạt động của ban chỉ đạo phát triển doanh nghiệp. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo phụ trách tại các xã, thị trấn; định kỳ giao ban để tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ phát triển doanh nghiệp, nhất là đối với các xã khó khăn. Huyện cũng ban hành cơ chế, chính sách động viên khuyến khích các doanh nghiệp mới thành lập với mức hỗ trợ từ ngân sách huyện là 2,5 triệu đồng/doanh nghiệp. Triển khai các lớp đào tạo, khởi sự doanh nghiệp, bồi dưỡng doanh nhân; bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp trang bị thêm các kiến thức về quản trị, kinh doanh hiệu quả; trong 10 tháng đầu năm huyện đã tổ chức được 2 khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp với 200 học viên tham gia; tổ chức 3 khóa bồi dưỡng doanh nhân cho 180 học viên và 1 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức được giao nhiệm vụ tham mưu công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp cho 100 học viên. Kết quả tính đến ngày 28/11/2019, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn huyện là 59 doanh nghiệp, đạt 73,7% kế hoạch do tỉnh giao. Trong đó, có 10 xã hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu huyện giao là: Tân ninh, Nông Trường, Minh Châu, Minh Dân, Thái Hòa, Vân Sơn, Thọ Cường, Thọ Tiến, Hợp Thành và Thọ Dân. Bên cạnh đó vẫn còn một số xã chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động thành lập doanh nghiệp như: Đồng Thắng, Khuyến Nông, Dân Lý, Dân Quyền, Thọ Vực, Thọ Phú, Xuân Thịnh, Thọ Ngọc, Thọ Thế, Thọ Bình, Bình Sơn, Hợp Tiến, Hợp Thắng, Hợp Lý, Thọ Tân, Triệu Thành…Huyện đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện về giải phóng mặt bằng, thực hiện các chính sách về đất đai, thu hút đầu tư, tạo điều kiện để doanhn nghiệp học tập, phấn đấu năm 2019 thành lập mới 80 doanh nghiệp đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn vẫn còn một số bất cập, như: Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh còn cao; phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, lĩnh vực phát triển chưa đồng đều; năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ doanh nhân còn hạn chế; năng lực tài chính của các doanh nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Việc liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp chưa cao…..
       Với quan điểm phát triển doanh nghiệp không chỉ bảo đảm số lượng mà phải gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, hiện huyện đang tiếp tục chỉ đạo cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng luật doanh nghiệp, vận động, thuyết phục người thân, quần chúng, hội viên nơi cư trú, nơi công tác, nơi học tập tích cực tham gia phong trào phát triển doanh nghiệp; tích cực vận động đoàn viên, hội viên đang hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể, chủ trang trại đủ điều kiện để chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Chỉ đạo chi cục thuế, phối hợp với các phòng ban, UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát, kiểm tra các hộ sản xuất, kinh doanh có đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư về đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện./.
hung.jpg
 
hung 2.jpg
                    UBND huyện phối hợp với Sở kế hoạch đầu tư tổ chức khóa bồi dưỡng Doanh nhân 2019.                                                                                                                                        Văn Hùng
 

Huyện Triệu Sơn thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp mới trên địa bàn

Đăng lúc: 28/11/2019 14:52:08 (GMT+7)

Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm, gắn định hướng hoạt động của doanh nghiệp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với việc xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, thông thoáng cho các doanh nghiệp phát triển; huyện nhà còn luôn quan tâm, động viên, khuyến khích các hộ cá thể chuyển đổi hoạt động theo hình thức doanh nghiệp. Năm 2019 huyện được tỉnh giao chỉ tiêu thành lập mới 80 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 533 doanh nghiệp, trong đó có 329 doanh nghiệp đang hoạt động, bình quân đạt 16,5 doanh nghiệp hoạt động/ 1 vạn dân. Với lợi thế phát triển công nghiệp, các cơ sở dịch vụ, huyện đã nhanh chóng phát huy lợi thế, bám sát, tận dụng những tiềm năng sẵn có để thu hút, thành lập doanh nghiệp mới.

      Thực hiện kết luận số 55-KH/TU, ngày 29/11/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, UBND huyện đã bàn hành quyết định số 136 ngày 15/01/2019, giao chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp mới cho từng xã, thị trấn trong năm 2019. Ngoài các cơ chế, chính sách của Chính phủ, UBND tỉnh hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, chỉ đạo thực hiện và tạo động lực khuyến khích tinh thần phát triển doanh nghiệp, huyện đã xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn. Huyện đã giao Phòng Tài chính – kế hoạch chủ trì, hướng dẫn giúp các hộ sản xuất, kinh doanh hoàn thành các thủ tục hồ sơ, giấy tờ theo quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tổng hợp và đấu mối với các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh để giúp doanh nghiệp thực hiện các thủ tục nhanh chóng, thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, định kỳ 1 quý 1 lần chủ tịch UBND huyện tiếp doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. Đối với các hộ kinh doanh, chủ trang trại có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp; HTX trên địa bàn có nhu cầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp tập trung tuyên truyền về chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp của Nhà nước, tư vấn về quy định, thủ tục kê khai thuế, việc chấp hành các quy định trong hoạt động để phát triển bền vững. Đồng thời, huyện cũng chú trọng mở các lớp tập huấn, trang bị kỹ năng về quản trị doanh nghiệp cho các doanh nhân, chủ trang trại, hộ cá thể nhằm đào tạo, trang bị cho các doanh nhân trình độ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Các ngành chức năng của huyện còn cử cán bộ đến từng hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để nắm bắt tình hình hoạt động; vận động và hỗ trợ những hộ sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi lên doanh nghiệp. Đồng thời, củng cố quy chế hoạt động của ban chỉ đạo phát triển doanh nghiệp. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo phụ trách tại các xã, thị trấn; định kỳ giao ban để tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ phát triển doanh nghiệp, nhất là đối với các xã khó khăn. Huyện cũng ban hành cơ chế, chính sách động viên khuyến khích các doanh nghiệp mới thành lập với mức hỗ trợ từ ngân sách huyện là 2,5 triệu đồng/doanh nghiệp. Triển khai các lớp đào tạo, khởi sự doanh nghiệp, bồi dưỡng doanh nhân; bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp trang bị thêm các kiến thức về quản trị, kinh doanh hiệu quả; trong 10 tháng đầu năm huyện đã tổ chức được 2 khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp với 200 học viên tham gia; tổ chức 3 khóa bồi dưỡng doanh nhân cho 180 học viên và 1 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức được giao nhiệm vụ tham mưu công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp cho 100 học viên. Kết quả tính đến ngày 28/11/2019, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn huyện là 59 doanh nghiệp, đạt 73,7% kế hoạch do tỉnh giao. Trong đó, có 10 xã hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu huyện giao là: Tân ninh, Nông Trường, Minh Châu, Minh Dân, Thái Hòa, Vân Sơn, Thọ Cường, Thọ Tiến, Hợp Thành và Thọ Dân. Bên cạnh đó vẫn còn một số xã chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động thành lập doanh nghiệp như: Đồng Thắng, Khuyến Nông, Dân Lý, Dân Quyền, Thọ Vực, Thọ Phú, Xuân Thịnh, Thọ Ngọc, Thọ Thế, Thọ Bình, Bình Sơn, Hợp Tiến, Hợp Thắng, Hợp Lý, Thọ Tân, Triệu Thành…Huyện đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện về giải phóng mặt bằng, thực hiện các chính sách về đất đai, thu hút đầu tư, tạo điều kiện để doanhn nghiệp học tập, phấn đấu năm 2019 thành lập mới 80 doanh nghiệp đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn vẫn còn một số bất cập, như: Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh còn cao; phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, lĩnh vực phát triển chưa đồng đều; năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ doanh nhân còn hạn chế; năng lực tài chính của các doanh nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Việc liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp chưa cao…..
       Với quan điểm phát triển doanh nghiệp không chỉ bảo đảm số lượng mà phải gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, hiện huyện đang tiếp tục chỉ đạo cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng luật doanh nghiệp, vận động, thuyết phục người thân, quần chúng, hội viên nơi cư trú, nơi công tác, nơi học tập tích cực tham gia phong trào phát triển doanh nghiệp; tích cực vận động đoàn viên, hội viên đang hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể, chủ trang trại đủ điều kiện để chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Chỉ đạo chi cục thuế, phối hợp với các phòng ban, UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát, kiểm tra các hộ sản xuất, kinh doanh có đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư về đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện./.
hung.jpg
 
hung 2.jpg
                    UBND huyện phối hợp với Sở kế hoạch đầu tư tổ chức khóa bồi dưỡng Doanh nhân 2019.                                                                                                                                        Văn Hùng
 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa