Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1829
Hôm qua:
4357
Tuần này:
22255
Tháng này:
84050
Tất cả:
3872336

Huyện Triệu Sơn đẩy mạnh thu hoạch lúa vụ mùa, gieo trồng cây mầu vụ đông 2021

Ngày 21/09/2021 08:35:37

Vụ mùa năm 2021 toàn huyện gieo trồng 9.200 ha lúa. Thời điểm này bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa và tiến hành gieo trồng cây màu vụ đông để đảm bảo khung thời vụ, phấn đấu gieo trồng đạt 3000 ha cây vụ đông các loại.

   Những năm qua, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến rõ rệt, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất và đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Theo tổng hợp của Phòng NN và PTNT huyện đến ngày 20/9/2021 toàn huyện đã thu hoạch được 6.092 ha đạt 66,2% diện tích, các xã đã cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa vụ mùa như: Hợp Tiến, Triệu Thành, Thọ Bình; Thọ Tân; Thọ Ngọc, Minh Sơn…
z2779405123586_9a7c9e3f4157e911864119fcf257afd9.jpg
z2779412912039_4797161657d17843529d0f5f9db3250a.jpg
Nhân dân xã Thọ Vực, Tiến Nông thu hoạch lúa vụ mùa 2021. 
   Cùng với công tác thu hoạch lúa vụ mùa, nhân dân các xã, thị trấn đang tập trung đẩy mạnh công tác gieo trồng cây vụ đông 2021. Để triển khai kế hoạch trồng cây vụ đông huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2021 và giao chỉ tiêu kế hoạch đến từng xã, thị trấn; tuyên truyền sớm để nông dân thực hiện, phấn đấu gieo trồng đạt 3000 ha cây vụ đông các loại. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo đẩy mạnh việc hình thành vùng sản xuất hàng hóa, đầu tư áp dụng máy móc, cơ giới hóa, tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả và đồng thời, tuyên truyền phản ánh kịp thời diễn biến của thời tiết, cơ chế chính sách để nhân dân nắm bắt, bên cạnh đó là công tác tuyên truyền nhân dân chủ động phòng trừ sâu bệnh hại, đảm bảo an toàn cho sản xuất.
z2779412150895_f0b7f569ead444889bae3d52d6109c10.jpg
z2779412158373_2498f33fbaebfc74a50d0a69df1fd145.jpg
z2749676431241_4d38f909ca78c4bbe52cbedd67738135.jpg
Nhân dân xã Thọ Vực gieo trồng cây ngô vụ đông.
 
      Đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được 343,4 ha cây vụ đông, một số xã có diện tích gieo trồng cây vụ đông nhiều như xã Thọ Vực, Thọ Phú, Thọ Ngọc, Thọ Thế….Tranh thủ điều kiện thời tiết các xã, thị trấn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hoạch lúa vụ mùa, trồng các loại cây trồng vụ đông để đảm bảo lịch thời vụ cho từng loại cây trồng.
                                                                                           Thùy Dung
 

Huyện Triệu Sơn đẩy mạnh thu hoạch lúa vụ mùa, gieo trồng cây mầu vụ đông 2021

Đăng lúc: 21/09/2021 08:35:37 (GMT+7)

Vụ mùa năm 2021 toàn huyện gieo trồng 9.200 ha lúa. Thời điểm này bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa và tiến hành gieo trồng cây màu vụ đông để đảm bảo khung thời vụ, phấn đấu gieo trồng đạt 3000 ha cây vụ đông các loại.

   Những năm qua, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến rõ rệt, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất và đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Theo tổng hợp của Phòng NN và PTNT huyện đến ngày 20/9/2021 toàn huyện đã thu hoạch được 6.092 ha đạt 66,2% diện tích, các xã đã cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa vụ mùa như: Hợp Tiến, Triệu Thành, Thọ Bình; Thọ Tân; Thọ Ngọc, Minh Sơn…
z2779405123586_9a7c9e3f4157e911864119fcf257afd9.jpg
z2779412912039_4797161657d17843529d0f5f9db3250a.jpg
Nhân dân xã Thọ Vực, Tiến Nông thu hoạch lúa vụ mùa 2021. 
   Cùng với công tác thu hoạch lúa vụ mùa, nhân dân các xã, thị trấn đang tập trung đẩy mạnh công tác gieo trồng cây vụ đông 2021. Để triển khai kế hoạch trồng cây vụ đông huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2021 và giao chỉ tiêu kế hoạch đến từng xã, thị trấn; tuyên truyền sớm để nông dân thực hiện, phấn đấu gieo trồng đạt 3000 ha cây vụ đông các loại. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo đẩy mạnh việc hình thành vùng sản xuất hàng hóa, đầu tư áp dụng máy móc, cơ giới hóa, tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả và đồng thời, tuyên truyền phản ánh kịp thời diễn biến của thời tiết, cơ chế chính sách để nhân dân nắm bắt, bên cạnh đó là công tác tuyên truyền nhân dân chủ động phòng trừ sâu bệnh hại, đảm bảo an toàn cho sản xuất.
z2779412150895_f0b7f569ead444889bae3d52d6109c10.jpg
z2779412158373_2498f33fbaebfc74a50d0a69df1fd145.jpg
z2749676431241_4d38f909ca78c4bbe52cbedd67738135.jpg
Nhân dân xã Thọ Vực gieo trồng cây ngô vụ đông.
 
      Đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được 343,4 ha cây vụ đông, một số xã có diện tích gieo trồng cây vụ đông nhiều như xã Thọ Vực, Thọ Phú, Thọ Ngọc, Thọ Thế….Tranh thủ điều kiện thời tiết các xã, thị trấn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hoạch lúa vụ mùa, trồng các loại cây trồng vụ đông để đảm bảo lịch thời vụ cho từng loại cây trồng.
                                                                                           Thùy Dung