Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2897
Hôm qua:
6020
Tuần này:
14729
Tháng này:
130671
Tất cả:
2868849

Hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 12/2020

Ngày 08/01/2021 17:12:19

Ngày 8/1/2020, UBND huyện đã tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 12/2020, đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, dự hội nghị có các đồng chí PCT HĐND, UBND huyện; Ủy viên UBND huyện, trưởng các phòng, ban trực thuộc UBND huyện.

    Đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị, tại hội nghị các đại biểu đã nghe Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2021; Kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Nưa – Am Tiên năm 2021; Phương án vận huyển hành khách và trông giữ xe khu vực lễ hội Đền Nưa – Am Tiên năm 2021. Kế hoạch tổ chức văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021; chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam; Kế hoạch tham gia liên hoan tuyên truyền cổ động tỉnh Thanh Hóa năm 2021, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chủ đề “Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam”.
CIMG7387.JPG

CIMG7384.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị.
 
    Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND tỉnh, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện về phát triển kinh tế, xã hội năm 2021, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch hành động với phương châm: Kỷ cương – sáng tạo – hành động – trách nhiệm – hiệu quả. Trọng tâm của công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021 là: Chỉ đạo xây dựng và ban hành ngay các chương trình hành động, chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá, các quy hoạch, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp để triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Chỉ đạo triển khai đồng bộ kịp thời có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch trong công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid 19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tập trung xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập trung chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển dự toán thu, chi ngân sách năm 2021. Chỉ đạo nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; triển khai đồng bộ có hiệu quả về thu ngân sách. Tăng cường thông tin tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn. Tăng cường củng cố Quốc phòng an ninh, trọng tâm là an ninh mạng, an ninh nông thôn. Để thực hiện chương trình hành động UBND huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, địa phương, đơn vị trên từng lĩnh vực để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.
    Sau khi nghe các nội dung báo cáo, các đại biểu đã phát biểu ý kiến đóng góp vào các dự thảo Chương trình hành động và chương trình công tác năm 2021 của UBND huyện và các nội dung tại kỳ họp.
Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Văn phòng UBND huyện trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các phòng ban, hoàn thiện, chỉnh sửa các nội dung đã báo cáo tại hội nghị cho phù hợp với các mục tiêu theo Nghị quyết của tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện và chương trình công tác theo từng tháng trong năm 2021 báo cáo lại với thường trực UBND huyện, để trình BTV Huyện ủy. Đối với các nội dung doTrung tâm VH. TT. TT & DL huyện trình bầy, UBND huyện thống nhất các nội dung, đề nghị đơn vị bổ sung các nội dung theo ý kiến góp ý của các đơn vị để hoàn thiện báo cáo BTV Huyện ủy.
                                                                                                                          Thùy Dung
 

Hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 12/2020

Đăng lúc: 08/01/2021 17:12:19 (GMT+7)

Ngày 8/1/2020, UBND huyện đã tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 12/2020, đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, dự hội nghị có các đồng chí PCT HĐND, UBND huyện; Ủy viên UBND huyện, trưởng các phòng, ban trực thuộc UBND huyện.

    Đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị, tại hội nghị các đại biểu đã nghe Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2021; Kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Nưa – Am Tiên năm 2021; Phương án vận huyển hành khách và trông giữ xe khu vực lễ hội Đền Nưa – Am Tiên năm 2021. Kế hoạch tổ chức văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021; chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam; Kế hoạch tham gia liên hoan tuyên truyền cổ động tỉnh Thanh Hóa năm 2021, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chủ đề “Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam”.
CIMG7387.JPG

CIMG7384.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị.
 
    Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND tỉnh, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện về phát triển kinh tế, xã hội năm 2021, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch hành động với phương châm: Kỷ cương – sáng tạo – hành động – trách nhiệm – hiệu quả. Trọng tâm của công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021 là: Chỉ đạo xây dựng và ban hành ngay các chương trình hành động, chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá, các quy hoạch, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp để triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Chỉ đạo triển khai đồng bộ kịp thời có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch trong công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid 19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tập trung xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập trung chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển dự toán thu, chi ngân sách năm 2021. Chỉ đạo nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; triển khai đồng bộ có hiệu quả về thu ngân sách. Tăng cường thông tin tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn. Tăng cường củng cố Quốc phòng an ninh, trọng tâm là an ninh mạng, an ninh nông thôn. Để thực hiện chương trình hành động UBND huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, địa phương, đơn vị trên từng lĩnh vực để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.
    Sau khi nghe các nội dung báo cáo, các đại biểu đã phát biểu ý kiến đóng góp vào các dự thảo Chương trình hành động và chương trình công tác năm 2021 của UBND huyện và các nội dung tại kỳ họp.
Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Văn phòng UBND huyện trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các phòng ban, hoàn thiện, chỉnh sửa các nội dung đã báo cáo tại hội nghị cho phù hợp với các mục tiêu theo Nghị quyết của tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện và chương trình công tác theo từng tháng trong năm 2021 báo cáo lại với thường trực UBND huyện, để trình BTV Huyện ủy. Đối với các nội dung doTrung tâm VH. TT. TT & DL huyện trình bầy, UBND huyện thống nhất các nội dung, đề nghị đơn vị bổ sung các nội dung theo ý kiến góp ý của các đơn vị để hoàn thiện báo cáo BTV Huyện ủy.
                                                                                                                          Thùy Dung