Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1004
Hôm qua:
3757
Tuần này:
20143
Tháng này:
20143
Tất cả:
3036628

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021.

Ngày 15/01/2021 15:59:45

Ngày 15/1/2021, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021.

CIMG7461.JPG

CIMG7455.JPG 
Đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị

CIMG7464.JPG
Đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện trình bầy 
dự thảo kế hoạch hành động của UBND huyện.
CIMG7467.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị.
      Về dự hội nghị có đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí PCT HĐND, UBND huyện; ủy viên BTV Huyện ủy; ủy viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; Hiệp hội doanh nghiệp; các trường THPT trên địa bàn huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
        Đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện trình bày dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021. Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND tỉnh, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện về phát triển kinh tế, xã hội năm 2021, tạo đà cho các năm tiếp theo UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch hành động với phương châm: Kỷ cương – Sáng tạo – Hành động – Trách nhiệm – Hiệu quả. Trọng tâm của công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021 là: Chỉ đạo xây dựng và ban hành ngay các chương trình hành động, chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá, các quy hoạch, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp để triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Chỉ đạo triển khai đồng bộ kịp thời có hiệu quả các chương trình, kế hoạch trong công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid 19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tập trung xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập trung chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển dự toán thu, chi ngân sách năm 2021. Chỉ đạo nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; triển khai đồng bộ có hiệu quả về thu ngân sách. Tăng cường củng cố Quốc phòng an ninh, trọng tâm là an ninh mạng, an ninh nông thôn. Để thực hiện chương trình hành động UBND huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, địa phương, đơn vị trên từng lĩnh vực để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Trong đó một số chỉ tiêu chính như: Tích tụ tập trung đất đai 300 ha; chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang cây trồng khác 465 ha; có 5 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt NTM nâng cao, 2 thôn NTM kiểu mẫu; 2 sản phẩm OCOP; chỉ tiêu giải phóng mặt bằng 226,3 ha; giao thu ngân sách năm 2021 cho các xã, thị trấn tăng bình quân 15% so với HĐND huyện giao; thành lập mới 100 doanh nghiệp; công nhận mới 9 trường đạt chuẩn Quốc gia; 80,4% số hộ đạt gia đình văn hóa; 80,7% số thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.
        Tại hội nghị đại diện các Phòng, Ban của UBND huyện đã trình bầy nội dung về Hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2021 và các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn. Hướng dẫn hồ sơ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện. Triển khai một số nội dung về công tác đảm bảo an ninh trật tự, trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.
Sau khi nghe các nội dung, các đại biểu đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến vào chương trình hành động và các giải pháp phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2021.
CIMG7470.JPG
Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.
    Phát biểu tại hội nghị đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Các địa phương, đơn vị phải thực hiện và thể chế hóa tất cả các nội dung bằng hệ thống văn bản bằng kế hoạch thực hiện, chương trình hành động để tổ chức thực hiện, phân công phân nhiệm cho các đồng chí cán bộ, nhân viên bằng văn bản và công việc cụ thể. Thực hiện tốt mục tiêu vừa phòng chống dịch Covd 19 vừa khẩn trương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021. Năm 2021 phải chuẩn bị tốt các điều kiện để năm 2022 được công nhận là huyện NTM, từ đó toàn huyện phải chỉ đạo thành công 5 xã còn lại đạt chuẩn NTM, thực hiện xây dựng 2 xã NTM nâng cao, 2 thôn NTM kiểu mẫu và thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM của huyện. Chỉ đạo xây dựng thêm các sản phẩm OCOP của huyện và một số sản phẩm OCOP chính của huyện. Tổ chức thực hiện cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp đảm bảo đúng quy định, theo từng bước. Về mặt lãnh đạo, chỉ đạo yêu cầu các đồng chí cán bộ, nhất là người đứng đầu các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, giám nghĩ giám làm, đổi mới các nội dung hoạt động của địa phương, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 2021 đã đề ra vì mục tiêu thực hiện đó là “Triệu Sơn bứt phá đi lên”.
CIMG7477.JPG
Ký kết đảm bảo ANTT
 
     Tại hội nghị đã tổ chức ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021.
     Đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư huyện ủy và bế mạc hội nghị, trên cơ sở các kế hoạch, chỉ tiêu giao của UBND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể công việc, tiến độ thực hiện, kiểm tra giám sát các nội dung công việc, quyết tâm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

                                                                                                                 Thùy Dung
 

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021.

Đăng lúc: 15/01/2021 15:59:45 (GMT+7)

Ngày 15/1/2021, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021.

CIMG7461.JPG

CIMG7455.JPG 
Đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị

CIMG7464.JPG
Đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện trình bầy 
dự thảo kế hoạch hành động của UBND huyện.
CIMG7467.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị.
      Về dự hội nghị có đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí PCT HĐND, UBND huyện; ủy viên BTV Huyện ủy; ủy viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; Hiệp hội doanh nghiệp; các trường THPT trên địa bàn huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
        Đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện trình bày dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021. Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND tỉnh, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện về phát triển kinh tế, xã hội năm 2021, tạo đà cho các năm tiếp theo UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch hành động với phương châm: Kỷ cương – Sáng tạo – Hành động – Trách nhiệm – Hiệu quả. Trọng tâm của công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021 là: Chỉ đạo xây dựng và ban hành ngay các chương trình hành động, chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá, các quy hoạch, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp để triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Chỉ đạo triển khai đồng bộ kịp thời có hiệu quả các chương trình, kế hoạch trong công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid 19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tập trung xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập trung chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển dự toán thu, chi ngân sách năm 2021. Chỉ đạo nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; triển khai đồng bộ có hiệu quả về thu ngân sách. Tăng cường củng cố Quốc phòng an ninh, trọng tâm là an ninh mạng, an ninh nông thôn. Để thực hiện chương trình hành động UBND huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, địa phương, đơn vị trên từng lĩnh vực để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Trong đó một số chỉ tiêu chính như: Tích tụ tập trung đất đai 300 ha; chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang cây trồng khác 465 ha; có 5 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt NTM nâng cao, 2 thôn NTM kiểu mẫu; 2 sản phẩm OCOP; chỉ tiêu giải phóng mặt bằng 226,3 ha; giao thu ngân sách năm 2021 cho các xã, thị trấn tăng bình quân 15% so với HĐND huyện giao; thành lập mới 100 doanh nghiệp; công nhận mới 9 trường đạt chuẩn Quốc gia; 80,4% số hộ đạt gia đình văn hóa; 80,7% số thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.
        Tại hội nghị đại diện các Phòng, Ban của UBND huyện đã trình bầy nội dung về Hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2021 và các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn. Hướng dẫn hồ sơ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện. Triển khai một số nội dung về công tác đảm bảo an ninh trật tự, trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.
Sau khi nghe các nội dung, các đại biểu đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến vào chương trình hành động và các giải pháp phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2021.
CIMG7470.JPG
Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.
    Phát biểu tại hội nghị đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Các địa phương, đơn vị phải thực hiện và thể chế hóa tất cả các nội dung bằng hệ thống văn bản bằng kế hoạch thực hiện, chương trình hành động để tổ chức thực hiện, phân công phân nhiệm cho các đồng chí cán bộ, nhân viên bằng văn bản và công việc cụ thể. Thực hiện tốt mục tiêu vừa phòng chống dịch Covd 19 vừa khẩn trương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021. Năm 2021 phải chuẩn bị tốt các điều kiện để năm 2022 được công nhận là huyện NTM, từ đó toàn huyện phải chỉ đạo thành công 5 xã còn lại đạt chuẩn NTM, thực hiện xây dựng 2 xã NTM nâng cao, 2 thôn NTM kiểu mẫu và thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM của huyện. Chỉ đạo xây dựng thêm các sản phẩm OCOP của huyện và một số sản phẩm OCOP chính của huyện. Tổ chức thực hiện cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp đảm bảo đúng quy định, theo từng bước. Về mặt lãnh đạo, chỉ đạo yêu cầu các đồng chí cán bộ, nhất là người đứng đầu các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, giám nghĩ giám làm, đổi mới các nội dung hoạt động của địa phương, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 2021 đã đề ra vì mục tiêu thực hiện đó là “Triệu Sơn bứt phá đi lên”.
CIMG7477.JPG
Ký kết đảm bảo ANTT
 
     Tại hội nghị đã tổ chức ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021.
     Đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư huyện ủy và bế mạc hội nghị, trên cơ sở các kế hoạch, chỉ tiêu giao của UBND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể công việc, tiến độ thực hiện, kiểm tra giám sát các nội dung công việc, quyết tâm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

                                                                                                                 Thùy Dung