Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
5151
Hôm qua:
5311
Tuần này:
23770
Tháng này:
31452
Tất cả:
2214243

Hội nghị giao ban công tác thu ngân sách nhà nước và phát triển doanh nghiệp 5 tháng đầu năm 2019

Ngày 17/05/2019 16:46:12

Ngày 15/5/2019, UBND huyện đã tổ chức hội nghị giao ban công tác thu ngân sách Nhà nước và phát triển doanh nghiệp 5 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Kính, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hồ Trường Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, thủ trưởng các phòng, ngành: Công an huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và hạ tầng, Phòng Văn hóa thông tin, Thanh Tra huyện, Đội quản lý thị trường số 6, Chi cục Thuế Triệu Sơn, Giám đốc kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp huyện, Chủ tịch UBND, kế toán ngân sách 36 xã, thị trấn.
Tại hội nghị đồng chí Trưởng phòng Tài chính – kế hoạch huyện báo cáo kết quả công tác thu NSNN và phát triển doanh nghiệp 5 tháng đầu năm 2019. Theo đó, thu NSNN trên địa bàn huyện ước thực hiện 125,3 tỷ đồng, bằng 64,5% dự toán tỉnh giao, bằng 53,5% dự toán huyện giao và tăng 75,4% so với cùng kỳ. Chi ngân sách huyện ước thực hiện 457,5 tỷ đồng, bằng 60,4% dự toán tỉnh giao, 49% dự toán huyện giao, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Đến ngày 30/4/2019 toàn huyện có 17 doanh nghiệp mới thành lập với tổng vốn điều lệ trên 135 tỷ đồng, bằng 21,2% kế hoạch. Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện công tác thu chi ngân sách nhà nước và phát triển doanh nghiệp 5 tháng đầu năm vẫn còn 1 số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Tiến độ thu các khoản thu NSNN trên địa bàn không bao gồm tiền sử dụng đất đạt thấp; công tác quản lý thu nợ thuế còn hạn chế, số thuế nợ đọng và tiền chậm nộp còn lớn, đến 30/4/2019 toàn huyện còn 194 doanh nghiệp nợ thuế; số công trình hoàn thành chưa quyết toán còn nhiều; vẫn còn tình trạng thu các khoản thu tại xã nộp không đầy đủ, kịp thời vào kho bạc Nhà nước; Số doanh nghiệp hoạt động trên vạn dân còn thấp so với bình quân toàn tỉnh; công tác tuyên truyền, vận động thành lập doanh nghiệp của các cấp, các ngành chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao...Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn công tác nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước và phát triển doanh nghiệp các tháng còn lại năm 2019. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành cần khai thác các nguồn thu theo quy định của pháp luật về thuế, phí và lệ phí. Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây ỳ, chiếm dụng tiền thuế, trốn thuế. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế, công an, QLTT trong việc quản lý thị trường, giá cả; đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Khai thác có hiệu quả từ đấu giá cấp quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác kiểm tra thu tại cơ sở, giám sát chặt chẽ các khoản thu tại xã, thực hiện thu nộp đầy đủ các khoản thu ngân sách vào kho bạc nhà nước. Hướng dẫn các xã, thị trấn trong việc đấu giá quyền sử dụng đất công ích theo quy định. Phòng tài chính – kế hoạch phối hợp với Chi cục thuế cùng các phòng ban chức năng của huyện, các xã, thị trấn cần quyết tâm hơn nữa, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra; tập trung xử lý nợ đọng thuế, chống thất thu trên các lĩnh vực; tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách thuế nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người nộp thuế; tăng cường sự phối hợp đồng bộ, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, phấn đấu đạt, vượt chỉ tiêu dự toán thu NSNN năm 2019./.

CIMG3178.JPG

CIMG3184.JPG

CIMG3189.JPG

CIMG3186.JPG
Văn Hùng

 

Hội nghị giao ban công tác thu ngân sách nhà nước và phát triển doanh nghiệp 5 tháng đầu năm 2019

Đăng lúc: 17/05/2019 16:46:12 (GMT+7)

Ngày 15/5/2019, UBND huyện đã tổ chức hội nghị giao ban công tác thu ngân sách Nhà nước và phát triển doanh nghiệp 5 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Kính, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hồ Trường Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, thủ trưởng các phòng, ngành: Công an huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và hạ tầng, Phòng Văn hóa thông tin, Thanh Tra huyện, Đội quản lý thị trường số 6, Chi cục Thuế Triệu Sơn, Giám đốc kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp huyện, Chủ tịch UBND, kế toán ngân sách 36 xã, thị trấn.
Tại hội nghị đồng chí Trưởng phòng Tài chính – kế hoạch huyện báo cáo kết quả công tác thu NSNN và phát triển doanh nghiệp 5 tháng đầu năm 2019. Theo đó, thu NSNN trên địa bàn huyện ước thực hiện 125,3 tỷ đồng, bằng 64,5% dự toán tỉnh giao, bằng 53,5% dự toán huyện giao và tăng 75,4% so với cùng kỳ. Chi ngân sách huyện ước thực hiện 457,5 tỷ đồng, bằng 60,4% dự toán tỉnh giao, 49% dự toán huyện giao, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Đến ngày 30/4/2019 toàn huyện có 17 doanh nghiệp mới thành lập với tổng vốn điều lệ trên 135 tỷ đồng, bằng 21,2% kế hoạch. Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện công tác thu chi ngân sách nhà nước và phát triển doanh nghiệp 5 tháng đầu năm vẫn còn 1 số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Tiến độ thu các khoản thu NSNN trên địa bàn không bao gồm tiền sử dụng đất đạt thấp; công tác quản lý thu nợ thuế còn hạn chế, số thuế nợ đọng và tiền chậm nộp còn lớn, đến 30/4/2019 toàn huyện còn 194 doanh nghiệp nợ thuế; số công trình hoàn thành chưa quyết toán còn nhiều; vẫn còn tình trạng thu các khoản thu tại xã nộp không đầy đủ, kịp thời vào kho bạc Nhà nước; Số doanh nghiệp hoạt động trên vạn dân còn thấp so với bình quân toàn tỉnh; công tác tuyên truyền, vận động thành lập doanh nghiệp của các cấp, các ngành chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao...Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn công tác nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước và phát triển doanh nghiệp các tháng còn lại năm 2019. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành cần khai thác các nguồn thu theo quy định của pháp luật về thuế, phí và lệ phí. Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây ỳ, chiếm dụng tiền thuế, trốn thuế. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế, công an, QLTT trong việc quản lý thị trường, giá cả; đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Khai thác có hiệu quả từ đấu giá cấp quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác kiểm tra thu tại cơ sở, giám sát chặt chẽ các khoản thu tại xã, thực hiện thu nộp đầy đủ các khoản thu ngân sách vào kho bạc nhà nước. Hướng dẫn các xã, thị trấn trong việc đấu giá quyền sử dụng đất công ích theo quy định. Phòng tài chính – kế hoạch phối hợp với Chi cục thuế cùng các phòng ban chức năng của huyện, các xã, thị trấn cần quyết tâm hơn nữa, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra; tập trung xử lý nợ đọng thuế, chống thất thu trên các lĩnh vực; tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách thuế nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người nộp thuế; tăng cường sự phối hợp đồng bộ, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, phấn đấu đạt, vượt chỉ tiêu dự toán thu NSNN năm 2019./.

CIMG3178.JPG

CIMG3184.JPG

CIMG3189.JPG

CIMG3186.JPG
Văn Hùng

 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa