Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
5031
Hôm qua:
5357
Tuần này:
25157
Tháng này:
64793
Tất cả:
2368874

Hội nghị giao ban công tác thu ngân sách nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 5 tháng cuối năm 2020.

Ngày 11/08/2020 15:37:55

Ngày 11/8/2020, tại Trung tâm hội nghị huyện đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác thu ngân sách nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 5 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

     Về dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí PCT HĐND; PCT UBND huyện; thành viên BCĐ thu NSNN và thu hồi nợ đọng thuế huyện; các đồng chí Chủ tịch UBND, công chức kế toán ngân sách, địa chính xây dựng các xã thị trấn.
 
CIMG6502.JPG
Đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

CIMG6507.JPG
 
CIMG6505.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị
 
     Đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo phòng Tài chính- Kế hoạch huyện báo báo đánh giá thu NSNN trên địa bàn 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 5 tháng cuối năm 2020. Trong 7 tháng đầu năm 2020 kết quả thu NSNN trên địa bàn huyện đạt 229.132 triệu đồng bằng 81,8% dự toán tỉnh giao, bằng 43,5% dự toán huyện giao (bao gồm dự toán bổ sung) và tăng 16,1% so với cùng kỳ, thấp hơn bình quân chung của tỉnh ( 53%).Thu thường xuyên( không bao gồm thu tiền sử dụng đất) đạt 45.598 triệu đồng bằng 40,8% dự toán huyện giao, bằng 45,5% dự toán tỉnh giao, bằng 78,9% so với cùng kỳ. Chi cục thuế đã thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế, giao chỉ tiêu thu nợ đến từng bộ phận; thường xuyên rà soát, phối hợp với các ngành đôn đốc thu và thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, tổ chức các buổi làm việc với người nộp thuế, doanh nghiệp nợ thuế và thực hiện nghiêm việc công khai nợ thuế. Trong 7 tháng Chi cục Thuế đã công bố 5 Quyết định kiểm tra thuế tại doanh nghiệp, đã kết thúc 3 cuộc kiểm tra, truy thu tiền thuế, tiền phạt và chậm nộp 103 triệu đồng, thu nợ thuế được 5,26 tỷ đồng bằng 40% trên tổng số nợ có khả năng thu. Tổng số nợ thuế đến 31/7/2020 là 30,9 tỷ đồng, trong đó thuế nợ có khả năng thu là trên 21 tỷ đồng. Nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn huyện để đảm bảo nguồn chi thường xuyên theo dự toán tỉnh giao trên địa bàn huyện các tháng cuối năm 2020 còn rất lớn và khó khăn, trong đó nhiệm vụ thu NSNN phải đạt 298 tỷ đồng trở lên mới đạt dự toán đã được HĐND huyện quyết nghị; thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước phải đạt từ 232 tỷ đồng trở lên mới đảm bảo nguồn chi cho đầu tư phát triển.
      Tại hội nghị các đại biểu cũng đã nghe lãnh đạo phòng Tài nguyên môi trường báo cáo tình hình đấu giá quyền sử dụng đất 7 tháng đầu năm 2020. Trong 7 tháng tổng số dự án đã triển khai đấu giá toàn huyện là 29 dự án tại 21 xã, với tổng diện tích quy hoạch 28,7 ha. Tổng số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 303.009 triệu đồng. Kết quả thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo Kế hoạch đấu giá năm 2020 được phê duyệt là 102 dự án, với tổng diện tích là 67,35 ha; đã tổ chức đấu giá 19 dự án, với diện tích 10,97 ha đạt 16,3%; tổng số tiền trúng đấu giá là 232.313 triệu đồng. Nhìn chung công tác đấu giá quyền sử dụng đất trong 7 tháng đầu năm đã được UBND huyện, các xã thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện, tuy nhiên tỷ lệ đấu giá còn thấp so với kế hoạch tỉnh giao mới đạt 16,3%; nhiều địa phương đến nay chưa tổ chức thực hiện được phiên đấu giá nào; công tác lập và phê duyệt mặt bằng quy hoạch các khu dân cư đăng ký mới năm 2020 còn chậm; tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn kéo dài.
    Sau khi nghe các nội dung báo cáo, hội nghị đã tiến hành thảo luận, đi sâu phân tích những tồn tại hạn chế, nhiệm vụ giải pháp nhiệm vụ còn lại trong 5 tháng cuối năm.
CIMG6512.JPG

Đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.
 
      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nêu lên những tồn tại, hạn chế của công tác thu ngân sách nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất 7 tháng đầu năm; chỉ ra các nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là nguyên nhân chủ quan trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của các địa phương. Đồng chí nhấn mạnh phương châm, tinh thần chỉ đạo trong tổ chức thực hiện các mục tiêu cuối năm về công tác thu ngân sách nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất đó là: Quyết tâm, quyết liệt, sâu sát, cụ thể để thực hiện nhiệm vụ; không có hụt thu mà phải hoàn thành nhiệm vụ thu đã đề ra. Các đơn vị chức năng và các địa phương phân công giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận để tổ chức thực hiện trên từng lĩnh vực; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện; Chủ tịch UBND các xã thị trấn chịu trách nhiệm trong công tác tổ chức thực hiện thu ngân sách nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.
     Đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí đề nghị các phòng ban chuyên môn trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị hoàn thiện nội dung các báo cáo để tổ chức thực hiện. Đề nghị các địa phương đơn vị bám sát mục tiêu kế hoạch, các giải pháp và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy để tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra về công tác thu ngân sách nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2020.
                                                                                                           Thùy Dung

 

Hội nghị giao ban công tác thu ngân sách nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 5 tháng cuối năm 2020.

Đăng lúc: 11/08/2020 15:37:55 (GMT+7)

Ngày 11/8/2020, tại Trung tâm hội nghị huyện đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác thu ngân sách nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 5 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

     Về dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí PCT HĐND; PCT UBND huyện; thành viên BCĐ thu NSNN và thu hồi nợ đọng thuế huyện; các đồng chí Chủ tịch UBND, công chức kế toán ngân sách, địa chính xây dựng các xã thị trấn.
 
CIMG6502.JPG
Đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

CIMG6507.JPG
 
CIMG6505.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị
 
     Đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo phòng Tài chính- Kế hoạch huyện báo báo đánh giá thu NSNN trên địa bàn 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 5 tháng cuối năm 2020. Trong 7 tháng đầu năm 2020 kết quả thu NSNN trên địa bàn huyện đạt 229.132 triệu đồng bằng 81,8% dự toán tỉnh giao, bằng 43,5% dự toán huyện giao (bao gồm dự toán bổ sung) và tăng 16,1% so với cùng kỳ, thấp hơn bình quân chung của tỉnh ( 53%).Thu thường xuyên( không bao gồm thu tiền sử dụng đất) đạt 45.598 triệu đồng bằng 40,8% dự toán huyện giao, bằng 45,5% dự toán tỉnh giao, bằng 78,9% so với cùng kỳ. Chi cục thuế đã thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế, giao chỉ tiêu thu nợ đến từng bộ phận; thường xuyên rà soát, phối hợp với các ngành đôn đốc thu và thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, tổ chức các buổi làm việc với người nộp thuế, doanh nghiệp nợ thuế và thực hiện nghiêm việc công khai nợ thuế. Trong 7 tháng Chi cục Thuế đã công bố 5 Quyết định kiểm tra thuế tại doanh nghiệp, đã kết thúc 3 cuộc kiểm tra, truy thu tiền thuế, tiền phạt và chậm nộp 103 triệu đồng, thu nợ thuế được 5,26 tỷ đồng bằng 40% trên tổng số nợ có khả năng thu. Tổng số nợ thuế đến 31/7/2020 là 30,9 tỷ đồng, trong đó thuế nợ có khả năng thu là trên 21 tỷ đồng. Nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn huyện để đảm bảo nguồn chi thường xuyên theo dự toán tỉnh giao trên địa bàn huyện các tháng cuối năm 2020 còn rất lớn và khó khăn, trong đó nhiệm vụ thu NSNN phải đạt 298 tỷ đồng trở lên mới đạt dự toán đã được HĐND huyện quyết nghị; thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước phải đạt từ 232 tỷ đồng trở lên mới đảm bảo nguồn chi cho đầu tư phát triển.
      Tại hội nghị các đại biểu cũng đã nghe lãnh đạo phòng Tài nguyên môi trường báo cáo tình hình đấu giá quyền sử dụng đất 7 tháng đầu năm 2020. Trong 7 tháng tổng số dự án đã triển khai đấu giá toàn huyện là 29 dự án tại 21 xã, với tổng diện tích quy hoạch 28,7 ha. Tổng số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 303.009 triệu đồng. Kết quả thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo Kế hoạch đấu giá năm 2020 được phê duyệt là 102 dự án, với tổng diện tích là 67,35 ha; đã tổ chức đấu giá 19 dự án, với diện tích 10,97 ha đạt 16,3%; tổng số tiền trúng đấu giá là 232.313 triệu đồng. Nhìn chung công tác đấu giá quyền sử dụng đất trong 7 tháng đầu năm đã được UBND huyện, các xã thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện, tuy nhiên tỷ lệ đấu giá còn thấp so với kế hoạch tỉnh giao mới đạt 16,3%; nhiều địa phương đến nay chưa tổ chức thực hiện được phiên đấu giá nào; công tác lập và phê duyệt mặt bằng quy hoạch các khu dân cư đăng ký mới năm 2020 còn chậm; tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn kéo dài.
    Sau khi nghe các nội dung báo cáo, hội nghị đã tiến hành thảo luận, đi sâu phân tích những tồn tại hạn chế, nhiệm vụ giải pháp nhiệm vụ còn lại trong 5 tháng cuối năm.
CIMG6512.JPG

Đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.
 
      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nêu lên những tồn tại, hạn chế của công tác thu ngân sách nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất 7 tháng đầu năm; chỉ ra các nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là nguyên nhân chủ quan trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của các địa phương. Đồng chí nhấn mạnh phương châm, tinh thần chỉ đạo trong tổ chức thực hiện các mục tiêu cuối năm về công tác thu ngân sách nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất đó là: Quyết tâm, quyết liệt, sâu sát, cụ thể để thực hiện nhiệm vụ; không có hụt thu mà phải hoàn thành nhiệm vụ thu đã đề ra. Các đơn vị chức năng và các địa phương phân công giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận để tổ chức thực hiện trên từng lĩnh vực; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện; Chủ tịch UBND các xã thị trấn chịu trách nhiệm trong công tác tổ chức thực hiện thu ngân sách nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.
     Đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí đề nghị các phòng ban chuyên môn trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị hoàn thiện nội dung các báo cáo để tổ chức thực hiện. Đề nghị các địa phương đơn vị bám sát mục tiêu kế hoạch, các giải pháp và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy để tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra về công tác thu ngân sách nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2020.
                                                                                                           Thùy Dung