Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
780
Hôm qua:
4684
Tuần này:
780
Tháng này:
89679
Tất cả:
4245993

Hội nghị Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày 18/11/2021 20:08:55

Chiều ngày 17/11/2021, UBND huyện đã tổ chức hội nghị Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị, có đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; Trưởng các đơn vị Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

IMG_0400[1].JPG
Các đại biểu dự hội nghị.
   Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo các cơ quan chuyên môn báo cáo tổng hợp các nội dung đề xuất đưa vào chương trình công tác năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; báo cáo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và đăng ký các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022; báo cáo thực hiện 1 số nội dung về kinh phí giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện; báo cáo trình tự thủ tục lập hồ sơ trình HĐND tỉnh cho phép chấp thuận danh mục thu hồi đất, đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và các nội dung quan trọng khác.
    Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến 1 số nội dung theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và Chương trình công tác của UBND huyện năm 2021; các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án, Chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện như: Báo cáo khắc phục tồn tại để hoàn thiện hồ sơ công nhận huyện nông thôn mới; định hướng, dự kiến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; Dự kiến thời gian từ tháng 1 đến tháng 5/2022 thực hiện các Đề án phát triển kinh tế hạ tầng; Đề án phát triển Nông nghiệp, Đề án phát triển Giáo dục; thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT; thực hiện Đề án nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, y tế; Đề án phát triển Doanh nghiệp; kế hoạch đón huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện phương án đo đạc đất rừng, phương án nâng cao chất lượng xã an toàn thực phẩm...Những ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND đã trao đổi làm rõ từng nội dung và giao cho các cơ quan, đơn vị tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ để bổ sung hoàn thiện các chương trình, kế hoạch trình UBND huyện xem xét, trước khi trình các cấp có thẩm quyền để ban hành và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Trong quá trình thực hiện công việc, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các phòng, ban tập trung nghiên cứu, rà soát để bổ sung kịp thời, xây dựng kế hoạch năm 2022 đảm bảo.
                                                                                    Lê Anh

 

Hội nghị Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

Đăng lúc: 18/11/2021 20:08:55 (GMT+7)

Chiều ngày 17/11/2021, UBND huyện đã tổ chức hội nghị Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị, có đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; Trưởng các đơn vị Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

IMG_0400[1].JPG
Các đại biểu dự hội nghị.
   Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo các cơ quan chuyên môn báo cáo tổng hợp các nội dung đề xuất đưa vào chương trình công tác năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; báo cáo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và đăng ký các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022; báo cáo thực hiện 1 số nội dung về kinh phí giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện; báo cáo trình tự thủ tục lập hồ sơ trình HĐND tỉnh cho phép chấp thuận danh mục thu hồi đất, đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và các nội dung quan trọng khác.
    Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến 1 số nội dung theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và Chương trình công tác của UBND huyện năm 2021; các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án, Chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện như: Báo cáo khắc phục tồn tại để hoàn thiện hồ sơ công nhận huyện nông thôn mới; định hướng, dự kiến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; Dự kiến thời gian từ tháng 1 đến tháng 5/2022 thực hiện các Đề án phát triển kinh tế hạ tầng; Đề án phát triển Nông nghiệp, Đề án phát triển Giáo dục; thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT; thực hiện Đề án nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, y tế; Đề án phát triển Doanh nghiệp; kế hoạch đón huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện phương án đo đạc đất rừng, phương án nâng cao chất lượng xã an toàn thực phẩm...Những ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND đã trao đổi làm rõ từng nội dung và giao cho các cơ quan, đơn vị tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ để bổ sung hoàn thiện các chương trình, kế hoạch trình UBND huyện xem xét, trước khi trình các cấp có thẩm quyền để ban hành và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Trong quá trình thực hiện công việc, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các phòng, ban tập trung nghiên cứu, rà soát để bổ sung kịp thời, xây dựng kế hoạch năm 2022 đảm bảo.
                                                                                    Lê Anh