Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2701
Hôm qua:
6020
Tuần này:
14532
Tháng này:
130475
Tất cả:
2868652

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về nội dung quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2021 - 2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Ngày 13/01/2021 21:23:35

Sáng ngày 13/1/2021, Thường trực Huyện uỷ đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ huyện uỷ, để cho ý kiến về nội dung quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2021- 2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

IMG-4980.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị.


  Dự hội nghị có các đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; Lê Kim Chất, Phó Bí Thường trực Huyện uỷ; Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện uỷ; trưởng, phó, các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện có liên quan; đại diện đơn vị tư vấn.
         Đồng chí Bí thư Huyện uỷ khai mạc hội nghị; đại diện đơn vị tư vấn báo cáo thuyết minh tóm tắt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đất đai là tài nguyên hữu hạn, tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn lực, nguồn vốn to lớn, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong các nội dung quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai và đã được quy định trong Luật Đất đai năm 1987, 1993, 2003, 2013. Thực hiện Luật Đất đai, UBND huyện Triệu Sơn đã tiến hành Lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Quy hoạch đất nông nghiệp đến năm 2030 có 16.217,58 ha, giảm 3.086,12ha so với năm 2020; đất phi nông nghiệp năm 2030 có 12.616,05ha, diện tích thay đổi quy hoạch năm 2030 là 9.210,11 ha; đất khu công nghiệp tăng 179,76 ha; đất dịch vụ thương mại tăng 223,94 ha; đất phi nông nghiệp khác quy hoạch 1,61ha, trong đó đất chưa sử dụng hiện có 265,50 ha, quy hoạch năm 2030 là 94,61 ha; đất đô thị củng cố phát triển thị trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa, xây dựng đề án các Khu đô thị Gốm; quy mô 260 ha, Đô thị Sim 320,0ha, Đô thị Đà- Xuân Thịnh 236,09 ha, Đô thị Thiều - Dân Quyền 375,47 ha. Dự kiến diện tích đất đô thị trên địa bàn huyện năm 2030 là 3.865,31 ha; diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp trong kỳ quy hoạch là 3100,94 ha.
      Sau khi được nghe đơn vị tư vấn thuyết minh về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2021, trên địa bàn huyện; hội nghị đã tiến hành thảo luận, các ý kiến phát biểu đều thống nhất cao với nội dung báo cáo thuyết minh của đơn vị tư vấn; đồng thời phát biểu làm rõ thêm một số hạn chế, thiếu sót trong báo cáo quy hoạch, để hoàn thiện báo cáo được tốt hơn.
Đồng chí Bí thư Huyện uỷ kết luận hội nghị, đồng chí ghi nhận biểu dương, đánh giá cao quá trình thực hiện báo cáo của UBND huyện, các phòng chức năng, đơn vị tư vấn, giúp huyện Triệu Sơn xây dựng được cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2021; đồng thời đồng chí đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng của huyện, đơn vị tư vấn hoàn thiện về số liệu trong báo cáo, mẫu thuyết minh, theo mẫu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; thêm phần mục lục, mục tài liệu tham khảo; đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của các đồng chí trong BTV, trưởng các ngành tại hội nghị; đánh giá sát, đúng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Nghị quyết quy hoạch đất đai của huyện năm 2019; giải thích, luận giải cụ thể tăng, giảm các loại đất quy hoạch đến năm 2030, lý do tăng, giảm, lấy nguồn từ quỹ đất nào; nghiên cứu tăng, giảm một số quỹ đất cho phù hợp./.

                                                                                                          Đình Duyến
 

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về nội dung quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2021 - 2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Đăng lúc: 13/01/2021 21:23:35 (GMT+7)

Sáng ngày 13/1/2021, Thường trực Huyện uỷ đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ huyện uỷ, để cho ý kiến về nội dung quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2021- 2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

IMG-4980.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị.


  Dự hội nghị có các đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; Lê Kim Chất, Phó Bí Thường trực Huyện uỷ; Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện uỷ; trưởng, phó, các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện có liên quan; đại diện đơn vị tư vấn.
         Đồng chí Bí thư Huyện uỷ khai mạc hội nghị; đại diện đơn vị tư vấn báo cáo thuyết minh tóm tắt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đất đai là tài nguyên hữu hạn, tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn lực, nguồn vốn to lớn, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong các nội dung quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai và đã được quy định trong Luật Đất đai năm 1987, 1993, 2003, 2013. Thực hiện Luật Đất đai, UBND huyện Triệu Sơn đã tiến hành Lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Quy hoạch đất nông nghiệp đến năm 2030 có 16.217,58 ha, giảm 3.086,12ha so với năm 2020; đất phi nông nghiệp năm 2030 có 12.616,05ha, diện tích thay đổi quy hoạch năm 2030 là 9.210,11 ha; đất khu công nghiệp tăng 179,76 ha; đất dịch vụ thương mại tăng 223,94 ha; đất phi nông nghiệp khác quy hoạch 1,61ha, trong đó đất chưa sử dụng hiện có 265,50 ha, quy hoạch năm 2030 là 94,61 ha; đất đô thị củng cố phát triển thị trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa, xây dựng đề án các Khu đô thị Gốm; quy mô 260 ha, Đô thị Sim 320,0ha, Đô thị Đà- Xuân Thịnh 236,09 ha, Đô thị Thiều - Dân Quyền 375,47 ha. Dự kiến diện tích đất đô thị trên địa bàn huyện năm 2030 là 3.865,31 ha; diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp trong kỳ quy hoạch là 3100,94 ha.
      Sau khi được nghe đơn vị tư vấn thuyết minh về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2021, trên địa bàn huyện; hội nghị đã tiến hành thảo luận, các ý kiến phát biểu đều thống nhất cao với nội dung báo cáo thuyết minh của đơn vị tư vấn; đồng thời phát biểu làm rõ thêm một số hạn chế, thiếu sót trong báo cáo quy hoạch, để hoàn thiện báo cáo được tốt hơn.
Đồng chí Bí thư Huyện uỷ kết luận hội nghị, đồng chí ghi nhận biểu dương, đánh giá cao quá trình thực hiện báo cáo của UBND huyện, các phòng chức năng, đơn vị tư vấn, giúp huyện Triệu Sơn xây dựng được cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2021; đồng thời đồng chí đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng của huyện, đơn vị tư vấn hoàn thiện về số liệu trong báo cáo, mẫu thuyết minh, theo mẫu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; thêm phần mục lục, mục tài liệu tham khảo; đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của các đồng chí trong BTV, trưởng các ngành tại hội nghị; đánh giá sát, đúng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Nghị quyết quy hoạch đất đai của huyện năm 2019; giải thích, luận giải cụ thể tăng, giảm các loại đất quy hoạch đến năm 2030, lý do tăng, giảm, lấy nguồn từ quỹ đất nào; nghiên cứu tăng, giảm một số quỹ đất cho phù hợp./.

                                                                                                          Đình Duyến