Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
381
Hôm qua:
4192
Tuần này:
17714
Tháng này:
17714
Tất cả:
1978324

Đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện làm việc tại xã Thọ Tân

Ngày 25/11/2019 15:38:27

Chiều ngày 22/11/2019, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành của huyện đã có buổi làm việc tại xã Thọ Tân về tình hình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH 10 tháng năm 2019.

   Thay mặt cho lãnh đạo địa phương, đồng chí Lê Hữu Phúc, Phó Bí thư Đảng bộ xã báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2019. Báo cáo nêu rõ: Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra là 23 chỉ tiêu, đến nay đã hoàn thành vượt mục tiêu Đại hội 5 chỉ tiêu, đạt 12 chỉ tiêu. Chỉ tiêu chưa đạt đó là: Tổng thu nhập bình quân đầu người; tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa; tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ thôn, làng đạt tiêu chuẩn về môi trường; công tác kết nạp đảng viên mới. Đối với tình hình phát triển chung của địa phương, chăn nuôi đang có xu hướng giảm dần về số lượng do dịch bệnh bùng phát. Xã đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng công sở làm việc và trung tâm hội nghị, mở rộng khuôn viên; đầu tư xây dựng tu sửa và nâng cấp Trường Mầm Non để đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2020. Tập trung chỉ đạo các thôn vận động nhân dân đóng góp xây dựng, tu sửa và nâng cấp nhà văn hóa thôn, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện tiêu chí môi trường và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng NTM đã được huyện thẩm định. Tính đến nay, số tiêu chí trong toàn xã đã hoàn thành: 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã phấn đấu cuối năm 2019 sẽ hoàn thành thêm 2 tiêu chí, còn lại 1 tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa xã phấn đấu hoàn thành trong năm 2020... Tại Hội nghị đại diện lãnh đạo xã đã báo cáo tình hình thực hiện các Nghị Quyết số 18, 19, 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và báo cáo công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất.
   Các đồng chí trong đoàn công tác của huyện đã phát biểu ý kiến, làm rõ hơn một số vấn đề địa phương còn tồn tại, hạn chế để trong thời gian tới cần tăng cường công tác chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đặc biệt chú trọng tới các số liệu trong báo cáo cần chính xác, cụ thể hơn, tăng cường công tác đấu giá quyền sử dụng đất, hoàn thiện các tiêu chí trong XDNTM, chỉ ra những chỉ tiêu nhiệm vụ còn đạt thấp của địa phương và đưa ra giải pháp thực hiện để khắc phục trong thời gian tới.
   Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Đức Kính - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Thọ Tân đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế, khuyết điểm mà Đảng bộ xã cần phải khắc phục trong thời gian tới như: Việc tiếp cận xu thế, cơ chế mới chưa kịp thời, công tác chỉ đạo chưa quyết liệt, chưa bám sát vào các chỉ tiêu. Công tác vệ sinh môi trường, việc rà soát trong chỉ đạo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, việc huy động nguồn lực con em xã quê, huy động sức dân còn hạn chế. Việc khai thác quỹ đất chưa hiệu quả, xã cần phải nghiên cứu trong lãnh đạo thực hiện việc chuyển đổi cây trồng; giao thông nông thôn chưa đạt yêu cầu cần phải mở rộng, tỷ lệ kết nạp Đảng viên đạt thấp. Để thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Thọ Tân cần rà soát lại các chỉ tiêu của đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ tiêu năm 2019 và chỉ tiêu cấp trên giao, trên cơ sở đó phân công, công việc rõ ràng cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, giao ban, đánh giá kết quả thực hiện và có khen thưởng kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ xã, chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.
 
20191125_132417.jpg

20191125_132528.jpg
                                                                                           Các đại biểu về dự buổi làm việc. 
                                                                                                                                                           - Phương Thúy - 

Đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện làm việc tại xã Thọ Tân

Đăng lúc: 25/11/2019 15:38:27 (GMT+7)

Chiều ngày 22/11/2019, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành của huyện đã có buổi làm việc tại xã Thọ Tân về tình hình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH 10 tháng năm 2019.

   Thay mặt cho lãnh đạo địa phương, đồng chí Lê Hữu Phúc, Phó Bí thư Đảng bộ xã báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2019. Báo cáo nêu rõ: Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra là 23 chỉ tiêu, đến nay đã hoàn thành vượt mục tiêu Đại hội 5 chỉ tiêu, đạt 12 chỉ tiêu. Chỉ tiêu chưa đạt đó là: Tổng thu nhập bình quân đầu người; tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa; tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ thôn, làng đạt tiêu chuẩn về môi trường; công tác kết nạp đảng viên mới. Đối với tình hình phát triển chung của địa phương, chăn nuôi đang có xu hướng giảm dần về số lượng do dịch bệnh bùng phát. Xã đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng công sở làm việc và trung tâm hội nghị, mở rộng khuôn viên; đầu tư xây dựng tu sửa và nâng cấp Trường Mầm Non để đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2020. Tập trung chỉ đạo các thôn vận động nhân dân đóng góp xây dựng, tu sửa và nâng cấp nhà văn hóa thôn, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện tiêu chí môi trường và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng NTM đã được huyện thẩm định. Tính đến nay, số tiêu chí trong toàn xã đã hoàn thành: 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã phấn đấu cuối năm 2019 sẽ hoàn thành thêm 2 tiêu chí, còn lại 1 tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa xã phấn đấu hoàn thành trong năm 2020... Tại Hội nghị đại diện lãnh đạo xã đã báo cáo tình hình thực hiện các Nghị Quyết số 18, 19, 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và báo cáo công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất.
   Các đồng chí trong đoàn công tác của huyện đã phát biểu ý kiến, làm rõ hơn một số vấn đề địa phương còn tồn tại, hạn chế để trong thời gian tới cần tăng cường công tác chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đặc biệt chú trọng tới các số liệu trong báo cáo cần chính xác, cụ thể hơn, tăng cường công tác đấu giá quyền sử dụng đất, hoàn thiện các tiêu chí trong XDNTM, chỉ ra những chỉ tiêu nhiệm vụ còn đạt thấp của địa phương và đưa ra giải pháp thực hiện để khắc phục trong thời gian tới.
   Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Đức Kính - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Thọ Tân đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế, khuyết điểm mà Đảng bộ xã cần phải khắc phục trong thời gian tới như: Việc tiếp cận xu thế, cơ chế mới chưa kịp thời, công tác chỉ đạo chưa quyết liệt, chưa bám sát vào các chỉ tiêu. Công tác vệ sinh môi trường, việc rà soát trong chỉ đạo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, việc huy động nguồn lực con em xã quê, huy động sức dân còn hạn chế. Việc khai thác quỹ đất chưa hiệu quả, xã cần phải nghiên cứu trong lãnh đạo thực hiện việc chuyển đổi cây trồng; giao thông nông thôn chưa đạt yêu cầu cần phải mở rộng, tỷ lệ kết nạp Đảng viên đạt thấp. Để thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Thọ Tân cần rà soát lại các chỉ tiêu của đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ tiêu năm 2019 và chỉ tiêu cấp trên giao, trên cơ sở đó phân công, công việc rõ ràng cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, giao ban, đánh giá kết quả thực hiện và có khen thưởng kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ xã, chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.
 
20191125_132417.jpg

20191125_132528.jpg
                                                                                           Các đại biểu về dự buổi làm việc. 
                                                                                                                                                           - Phương Thúy - 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa