Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1053
Hôm qua:
3643
Tuần này:
13138
Tháng này:
44353
Tất cả:
1654245

Đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy cùng đoàn công tác của huyện làm việc với BCH Đảng bộ xã Dân Lực.

Ngày 08/11/2019 14:58:05

Ngày 8/11/2019, Đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy, cùng các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Trưởng các ban ngành đoàn thể huyện đã làm việc với BCH Đảng bộ xã Dân Lực về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả nổi bật 9 tháng đầu năm 2019, tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết số 18,19,26 của BCH Trung ương.

   Đại diện cho lãnh đạo địa phương đồng chí Nguyễn Hữu Hướng, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã và kết quả thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng năm 2019 trên địa bàn: Trong hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ xã đã cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội thành chương trình, kế hoạch hàng năm, lãnh đạo thực hiện đạt mục tiêu nhiệm vụ đề ra và xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; Đảng bộ xã đã đề ra nhiều chủ trương giải pháp đúng đắn phù hợp để Nghị quyết đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng; tình hình phát triển kinh tế xã hội năm sau đều cao hơn năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phát huy được tiềm năng, thế mạnh, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên; công tác an sinh xã hội được chú trọng, hoạt động chính quyền có nhiều tiến bộ trong công tác quản lý, điều hành, chất lượng hoạt động HĐND được nâng lên, công tác xây dựng Đảng được quan tâm, hoạt động đi vào chiều sâu, giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; trong hệ thống 24 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra đến nay có 9 chỉ tiêu đã vượt chỉ tiêu Nghị quyết, 9 chỉ tiêu đã đạt mục tiêu Nghị quyết, 6 chỉ tiêu chưa đạt, trong 6 chỉ tiêu chưa đạt có 3 chỉ tiêu sẽ hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ và có 3 chỉ tiêu có nhiều khó khăn để đạt được mục tiêu; đối với 3 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra, xã đã cơ bản hoàn thành, trong đó nổi bật trong nhiệm kỳ qua xã đã tập trung chỉ đạo, xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM, về đích trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đã đề ra; đối với tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng năm 2019, xã đã đề ra 18 chỉ tiêu, đến nay cơ bản đã đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra; công tác chuẩn bị cho lễ đón nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đang tập trung chỉ đạo làm tốt các khâu trong công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo không khí thi đua phấn khởi trong nhân dân; công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, xã đang tập trung thực hiện các bước theo hướng dẫn của cấp trên. Sau khi nghe nội dung báo cáo, các đồng chí trong BCH Đảng bộ xã, đại diện các ban ngành đoàn thể huyện đã phát biểu ý kiến làm rõ hơn kết quả đạt được, những tồn tại mà địa phương cần quan tâm triển khai thực hiện để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
      Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy đã nhấn mạnh: Xã Dân Lực là địa phương có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, về giao thông; trong 3 năm gần đây địa phương có nhiều chuyển biến đổi mới tích cực, xã đã xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM, đây là kết quả đáng biểu dương trong nhiệm kỳ hoạt động vừa qua của Đảng bộ, tuy nhiên bên cạnh đó địa phương còn một số hạn chế đó là: Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực chưa tương xứng với lợi thế, tiềm năng và sự kỳ vọng của người dân; một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế còn đạt thấp như, xây dựng trang trại, phát triển hộ kinh doanh cá thể, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn nhiều hạn chế... xã cần phải xác định rõ nguyên nhân, từ đó có lộ trình để tổ chức triển khai thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Trong thời gian tới địa phương cần tập trung triển khai thực hiện đó là: Làm tốt công tác tuyên truyền trong Đảng bộ và nhân dân, đổi mới trong công tác tuyên truyền theo hướng giáo dục, thuyết phục tạo sự tự hào, đồng thuận cao trong toàn dân trong thực hiện các phong trào thi đua; rà soát lại các tiêu chí của Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, kế hoạch của năm 2019, để xác định và đặt mục tiêu cụ thể cho từng tiêu chí chưa hoàn thành, nhất là đối với tiêu chí đạt thấp, phải có giải pháp thực hiện cụ thể trong thời gian tới; Đối với chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới của xã còn đạt thấp, Đảng bộ xã cần có giải pháp để tổ chức thực hiện, quan tâm phát triển Đảng đến đối tượng là các đồng chí thanh niên tham gia nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự hàng năm; công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã cần có rà soát, chuyển đổi cụ thể ở các vùng đồng thích hợp, có kế hoạch làm đường giao thông nội đồng, kênh mương tưới tiêu thuận lợi để phục vụ sản xuất, xây dựng cơ chế khuyến khích người dân; công tác chuẩn bị công bố xã đạt chuẩn mới, địa phương cần chuẩn bị chu đáo các nội dung, chương trình, thông tin tuyên truyền rộng rãi đến với người dân, tổ chức các hoạt động mang tính phong trào đối với các thôn; chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện các bước theo đúng hướng dẫn của cấp trên, thành lập các ban, các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; chủ động xây dựng đề cương báo cáo chính trị, tổng kết các chương trình trọng tâm, rút ra bài học kinh nghiệm, dự kiến nguồn nhân sự đảm bảo theo yêu cầu về công tác cán bộ.


CIMG4607.JPG

CIMG4610.JPG

CIMG4613.JPG

CIMG4604.JPG
                                                                                                                              Thùy Dung
 

Đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy cùng đoàn công tác của huyện làm việc với BCH Đảng bộ xã Dân Lực.

Đăng lúc: 08/11/2019 14:58:05 (GMT+7)

Ngày 8/11/2019, Đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy, cùng các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Trưởng các ban ngành đoàn thể huyện đã làm việc với BCH Đảng bộ xã Dân Lực về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả nổi bật 9 tháng đầu năm 2019, tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết số 18,19,26 của BCH Trung ương.

   Đại diện cho lãnh đạo địa phương đồng chí Nguyễn Hữu Hướng, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã và kết quả thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng năm 2019 trên địa bàn: Trong hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ xã đã cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội thành chương trình, kế hoạch hàng năm, lãnh đạo thực hiện đạt mục tiêu nhiệm vụ đề ra và xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; Đảng bộ xã đã đề ra nhiều chủ trương giải pháp đúng đắn phù hợp để Nghị quyết đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng; tình hình phát triển kinh tế xã hội năm sau đều cao hơn năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phát huy được tiềm năng, thế mạnh, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên; công tác an sinh xã hội được chú trọng, hoạt động chính quyền có nhiều tiến bộ trong công tác quản lý, điều hành, chất lượng hoạt động HĐND được nâng lên, công tác xây dựng Đảng được quan tâm, hoạt động đi vào chiều sâu, giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; trong hệ thống 24 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra đến nay có 9 chỉ tiêu đã vượt chỉ tiêu Nghị quyết, 9 chỉ tiêu đã đạt mục tiêu Nghị quyết, 6 chỉ tiêu chưa đạt, trong 6 chỉ tiêu chưa đạt có 3 chỉ tiêu sẽ hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ và có 3 chỉ tiêu có nhiều khó khăn để đạt được mục tiêu; đối với 3 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra, xã đã cơ bản hoàn thành, trong đó nổi bật trong nhiệm kỳ qua xã đã tập trung chỉ đạo, xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM, về đích trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đã đề ra; đối với tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng năm 2019, xã đã đề ra 18 chỉ tiêu, đến nay cơ bản đã đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra; công tác chuẩn bị cho lễ đón nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đang tập trung chỉ đạo làm tốt các khâu trong công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo không khí thi đua phấn khởi trong nhân dân; công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, xã đang tập trung thực hiện các bước theo hướng dẫn của cấp trên. Sau khi nghe nội dung báo cáo, các đồng chí trong BCH Đảng bộ xã, đại diện các ban ngành đoàn thể huyện đã phát biểu ý kiến làm rõ hơn kết quả đạt được, những tồn tại mà địa phương cần quan tâm triển khai thực hiện để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
      Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy đã nhấn mạnh: Xã Dân Lực là địa phương có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, về giao thông; trong 3 năm gần đây địa phương có nhiều chuyển biến đổi mới tích cực, xã đã xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM, đây là kết quả đáng biểu dương trong nhiệm kỳ hoạt động vừa qua của Đảng bộ, tuy nhiên bên cạnh đó địa phương còn một số hạn chế đó là: Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực chưa tương xứng với lợi thế, tiềm năng và sự kỳ vọng của người dân; một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế còn đạt thấp như, xây dựng trang trại, phát triển hộ kinh doanh cá thể, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn nhiều hạn chế... xã cần phải xác định rõ nguyên nhân, từ đó có lộ trình để tổ chức triển khai thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Trong thời gian tới địa phương cần tập trung triển khai thực hiện đó là: Làm tốt công tác tuyên truyền trong Đảng bộ và nhân dân, đổi mới trong công tác tuyên truyền theo hướng giáo dục, thuyết phục tạo sự tự hào, đồng thuận cao trong toàn dân trong thực hiện các phong trào thi đua; rà soát lại các tiêu chí của Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, kế hoạch của năm 2019, để xác định và đặt mục tiêu cụ thể cho từng tiêu chí chưa hoàn thành, nhất là đối với tiêu chí đạt thấp, phải có giải pháp thực hiện cụ thể trong thời gian tới; Đối với chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới của xã còn đạt thấp, Đảng bộ xã cần có giải pháp để tổ chức thực hiện, quan tâm phát triển Đảng đến đối tượng là các đồng chí thanh niên tham gia nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự hàng năm; công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã cần có rà soát, chuyển đổi cụ thể ở các vùng đồng thích hợp, có kế hoạch làm đường giao thông nội đồng, kênh mương tưới tiêu thuận lợi để phục vụ sản xuất, xây dựng cơ chế khuyến khích người dân; công tác chuẩn bị công bố xã đạt chuẩn mới, địa phương cần chuẩn bị chu đáo các nội dung, chương trình, thông tin tuyên truyền rộng rãi đến với người dân, tổ chức các hoạt động mang tính phong trào đối với các thôn; chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện các bước theo đúng hướng dẫn của cấp trên, thành lập các ban, các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; chủ động xây dựng đề cương báo cáo chính trị, tổng kết các chương trình trọng tâm, rút ra bài học kinh nghiệm, dự kiến nguồn nhân sự đảm bảo theo yêu cầu về công tác cán bộ.


CIMG4607.JPG

CIMG4610.JPG

CIMG4613.JPG

CIMG4604.JPG
                                                                                                                              Thùy Dung
 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa