Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
408
Hôm qua:
3681
Tuần này:
15475
Tháng này:
104305
Tất cả:
1952509

Đoàn kiểm tra của Hội đồng PBGDPL tỉnh làm việc tại huyện Triệu Sơn

Ngày 05/11/2019 15:42:15

Ngày 5/11/2019, Đoàn kiểm tra của Hội đồng PBGDPL tỉnh do đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Chủ tịch HLHPN tỉnh làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí thành viên trong Hội đồng PBGDPL tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Triệu Sơn, tiếp và làm việc với đoàn, ở huyện có đồng chí Hồ Trường Sơn, ủy viên BTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL huyện, các đồng chí thành viên trong Hội đồng PBGDPL huyện.

       Trước khi bước vào buổi làm việc đoàn đã đi kiểm tra tại xã Dân Lực, sau đó đoàn về làm việc tại UBND huyện; Đồng chí Lê Thị Phương, Trưởng phòng Tư pháp huyện, phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng PBGDPL huyện, báo cáo công tác PBGDPL, công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 của huyện: Huyện đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác lãnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch, quyết định, thông báo, công văn... Làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan Thường trực trong Hội đồng thực hiện nhiệm vụ PBGDPL; công tác kiểm tra, tự kiểm tra hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương:Từ ngày 01/01/2019 đến 30/10/2019 trên địa bàn huyện đã tổ chức được 286 hội nghị, với 85.800 lượt người tham gia, nội dung chủ yếu tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ trên địa bàn toàn huyện; phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa in và phát 10 nghìn tờ rơi, tờ gấp có nội dung liên quan đến pháp luật và những vấn đề an sinh xã hội xuống đến người dân trên địa bàn toàn huyện; in và phát hành 85.800 bộ tài liệu phục vụ hội nghị; công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019 thụ lý 89 vụ trong đó hòa giải thành công 75 vụ, hòa giải không thành 4 vụ (do vượt quá thẩm quyền), 10 vụ đang tiếp tục hòa giải, tỷ lệ hòa giải thành đạt 84,2%.Các vụ, việc hòa giải chủ yếu thuộc các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình và đất đai, các mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt tại cộng đồng dân cư. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đã tiến hành đánh giá các tiêu chí cho các đơn vị một cách khách quan và đúng theo qui định của pháp luật.Kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện đến 2019, cụ thể: Có 36/36 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 22/36 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được công nhận đạt nông thôn mới; 4 xã tiếp theo đang đề nghị tỉnh thẩm định đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong quí IV năm 2019. Sau khi được nghe báo cáo các đồng chí thành viên Hội đồng PBGDPL của tỉnh đã phát biểu ý kiến, trước hết các đồng chí đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội đồng PBGDPL huyện trong thời gian qua, đồng thời các đồng chí cũng lưu ý nhấn mạnh một số mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới đó là: Tăng cường sự phối hợp của các thành viên trong Hội đồng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền phổ biến GDPL, quan tâm đến các xã miền núi, người Dân tộc thiểu số, các đối tượng đặc thù, đối tượng phạm pháp cải tạo xong trở về địa phương... Sau khi được nghe các ý kiến phát biểu của các thành viên trong Hội đồng PBGDPL của tỉnh, các đồng chí thành viên trong Hội đồng PBGDPL của huyện đã phát biểu, làm rõ hơn một số ý kiến phát biểu trong đoàn của tỉnh quan tâm đề xuất. Thay mặt cho Hội đồng PBGDPL tỉnh, đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Chủ tịch HLHPN tỉnh, trưởng đoàn đã phát biểu ý kiến và kết luận hội nghị: Đồng chí đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Hội đồng PBGDPL huyện Triệu Sơn đã đạt được trong thời gian qua, trong thời gian tới Hội đồng PBGDPL huyện tiếp tục được phát huy. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị Hội đồng PBGDPL huyện cần quan tâm chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Tiếp tục triển khai đầy đủ các văn bản pháp luật của các cấp đến toàn thể Cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, đổi mới phương pháp tuyên truyền, đến từng đối tượng cho phù hợp như: Tuyên truyền về trực quan, chú trọng đối tượng là học sinh trong các nhà trường, tăng cường sự phối hợp với các thành viên trong Hội đồng PBGDPL, làm tốt công tác thi đua khen hưởng cho các tập thể,cá nhân, gương mẫu, tiêu biểu trong công tác PBGDPL. Thay mặt cho lãnh đạo huyện đồng chí Hồ Trường Sơn,ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL huyện, tiếp thu các ý kiến mà các đồng chí thành viên trong đoàn công tác của tỉnh đề nghị, đặc biệt là ý kiến kết luận của đồng chí trưởng đoàn, để Hội đồng PBGDPL huyện, bổ sung, chỉ đạo tốt hơn nữa trong thời gian tới./.
IMG-4798.JPG


IMG-4823.JPG

IMG-4812.JPG

IMG-4809.JPG
Đình Duyến
 

Đoàn kiểm tra của Hội đồng PBGDPL tỉnh làm việc tại huyện Triệu Sơn

Đăng lúc: 05/11/2019 15:42:15 (GMT+7)

Ngày 5/11/2019, Đoàn kiểm tra của Hội đồng PBGDPL tỉnh do đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Chủ tịch HLHPN tỉnh làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí thành viên trong Hội đồng PBGDPL tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Triệu Sơn, tiếp và làm việc với đoàn, ở huyện có đồng chí Hồ Trường Sơn, ủy viên BTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL huyện, các đồng chí thành viên trong Hội đồng PBGDPL huyện.

       Trước khi bước vào buổi làm việc đoàn đã đi kiểm tra tại xã Dân Lực, sau đó đoàn về làm việc tại UBND huyện; Đồng chí Lê Thị Phương, Trưởng phòng Tư pháp huyện, phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng PBGDPL huyện, báo cáo công tác PBGDPL, công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 của huyện: Huyện đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác lãnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch, quyết định, thông báo, công văn... Làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan Thường trực trong Hội đồng thực hiện nhiệm vụ PBGDPL; công tác kiểm tra, tự kiểm tra hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương:Từ ngày 01/01/2019 đến 30/10/2019 trên địa bàn huyện đã tổ chức được 286 hội nghị, với 85.800 lượt người tham gia, nội dung chủ yếu tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ trên địa bàn toàn huyện; phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa in và phát 10 nghìn tờ rơi, tờ gấp có nội dung liên quan đến pháp luật và những vấn đề an sinh xã hội xuống đến người dân trên địa bàn toàn huyện; in và phát hành 85.800 bộ tài liệu phục vụ hội nghị; công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019 thụ lý 89 vụ trong đó hòa giải thành công 75 vụ, hòa giải không thành 4 vụ (do vượt quá thẩm quyền), 10 vụ đang tiếp tục hòa giải, tỷ lệ hòa giải thành đạt 84,2%.Các vụ, việc hòa giải chủ yếu thuộc các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình và đất đai, các mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt tại cộng đồng dân cư. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đã tiến hành đánh giá các tiêu chí cho các đơn vị một cách khách quan và đúng theo qui định của pháp luật.Kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện đến 2019, cụ thể: Có 36/36 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 22/36 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được công nhận đạt nông thôn mới; 4 xã tiếp theo đang đề nghị tỉnh thẩm định đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong quí IV năm 2019. Sau khi được nghe báo cáo các đồng chí thành viên Hội đồng PBGDPL của tỉnh đã phát biểu ý kiến, trước hết các đồng chí đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội đồng PBGDPL huyện trong thời gian qua, đồng thời các đồng chí cũng lưu ý nhấn mạnh một số mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới đó là: Tăng cường sự phối hợp của các thành viên trong Hội đồng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền phổ biến GDPL, quan tâm đến các xã miền núi, người Dân tộc thiểu số, các đối tượng đặc thù, đối tượng phạm pháp cải tạo xong trở về địa phương... Sau khi được nghe các ý kiến phát biểu của các thành viên trong Hội đồng PBGDPL của tỉnh, các đồng chí thành viên trong Hội đồng PBGDPL của huyện đã phát biểu, làm rõ hơn một số ý kiến phát biểu trong đoàn của tỉnh quan tâm đề xuất. Thay mặt cho Hội đồng PBGDPL tỉnh, đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Chủ tịch HLHPN tỉnh, trưởng đoàn đã phát biểu ý kiến và kết luận hội nghị: Đồng chí đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Hội đồng PBGDPL huyện Triệu Sơn đã đạt được trong thời gian qua, trong thời gian tới Hội đồng PBGDPL huyện tiếp tục được phát huy. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị Hội đồng PBGDPL huyện cần quan tâm chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Tiếp tục triển khai đầy đủ các văn bản pháp luật của các cấp đến toàn thể Cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, đổi mới phương pháp tuyên truyền, đến từng đối tượng cho phù hợp như: Tuyên truyền về trực quan, chú trọng đối tượng là học sinh trong các nhà trường, tăng cường sự phối hợp với các thành viên trong Hội đồng PBGDPL, làm tốt công tác thi đua khen hưởng cho các tập thể,cá nhân, gương mẫu, tiêu biểu trong công tác PBGDPL. Thay mặt cho lãnh đạo huyện đồng chí Hồ Trường Sơn,ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL huyện, tiếp thu các ý kiến mà các đồng chí thành viên trong đoàn công tác của tỉnh đề nghị, đặc biệt là ý kiến kết luận của đồng chí trưởng đoàn, để Hội đồng PBGDPL huyện, bổ sung, chỉ đạo tốt hơn nữa trong thời gian tới./.
IMG-4798.JPG


IMG-4823.JPG

IMG-4812.JPG

IMG-4809.JPG
Đình Duyến
 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa