Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1399
Hôm qua:
5071
Tuần này:
11924
Tháng này:
97691
Tất cả:
4790716

Cụm thi đua số 2 tỉnh Thanh Hóa tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 13/01/2022 18:41:47

Sáng ngày 13/01/2022, tại huyện Triệu Sơn, Cụm thi đua số 2 của tỉnh Thanh Hóa gồm các huyện: Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Nông Cống, Đông Sơn, Hà Trung và Triệu Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

tk2.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.
   Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, Vũ Đức Kính; Trưởng cụm thi đua số 2, khai mạc hội nghị. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng được sự chỉ đạo về chuyên môn của Hội đồng Thi đua Khen thưởng và Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh các phong trào thi đua yêu nước đã từng bước được nâng cao về chất lượng, hiệu quả, Đảng bộ, chính quyền và nhân các huyện trong cụm đã thực hiện quyết tâm vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được kết quả đáng kể. Trong năm, UBND các huyện thành viên đã chủ động, kịp thời xây dựng và phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa giáo dục, an ninh quốc phòng với nội dung phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác thi đua, khen thưởng. Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài, song tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trung bình trong cụm vẫn giữ mức 16,33%. Thu nhập bình quân đầu người trung bình của các huyện trong cụm ước đạt 49,80 triệu đồng. Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn cụm đạt 150.068 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt hơn 817 nghìn tấn. Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” tiếp tục được đẩy mạnh, đồng bộ và hiệu quả, đã có 7/8 huyện hoàn thành 100% số xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 3 huyện gồm: Triệu Sơn, Nông Cống và Thiệu Hóa đã hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Các phong trào thi đua đã chú trọng bám sát nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến từng bước định hướng tổ chức phong trào thi đua đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực. Trong năm 2021, các huyện trong cụm thi đua số 2 của tỉnh đã tổ chức thành công và đạt kết quả rất cao cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, một nhiệm vụ quan trọng của cả nước nói chung và của tỉnh nhà nói riêng.
      Năm 2022, các huyện trong cụm thi đua số 2 đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu; phong trào thi đua cả nước chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Đảm bảo đời sống nhân dân, phòng chống dịch bệnh, thiên tai. Chung sức đồng lòng, đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của cả tỉnh.
       Hội nghị cũng thông qua kết quả chấm điểm của các đơn vị trong cụm, trong đó, huyện Triệu Sơn xếp hạng I, huyện Đông Sơn xếp hạng II, huyện Thọ Xuân xếp hạng III. Các huyện ký giao ước thi đua năm 2022 và bầu huyện Nông Cống là đơn vị Cụm trưởng, huyện Yên Định là đơn vị cụm phó Cụm thi đua năm 2022./.
                                                                                 Văn Hùng


 

Cụm thi đua số 2 tỉnh Thanh Hóa tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đăng lúc: 13/01/2022 18:41:47 (GMT+7)

Sáng ngày 13/01/2022, tại huyện Triệu Sơn, Cụm thi đua số 2 của tỉnh Thanh Hóa gồm các huyện: Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Nông Cống, Đông Sơn, Hà Trung và Triệu Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

tk2.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.
   Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, Vũ Đức Kính; Trưởng cụm thi đua số 2, khai mạc hội nghị. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng được sự chỉ đạo về chuyên môn của Hội đồng Thi đua Khen thưởng và Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh các phong trào thi đua yêu nước đã từng bước được nâng cao về chất lượng, hiệu quả, Đảng bộ, chính quyền và nhân các huyện trong cụm đã thực hiện quyết tâm vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được kết quả đáng kể. Trong năm, UBND các huyện thành viên đã chủ động, kịp thời xây dựng và phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa giáo dục, an ninh quốc phòng với nội dung phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác thi đua, khen thưởng. Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài, song tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trung bình trong cụm vẫn giữ mức 16,33%. Thu nhập bình quân đầu người trung bình của các huyện trong cụm ước đạt 49,80 triệu đồng. Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn cụm đạt 150.068 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt hơn 817 nghìn tấn. Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” tiếp tục được đẩy mạnh, đồng bộ và hiệu quả, đã có 7/8 huyện hoàn thành 100% số xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 3 huyện gồm: Triệu Sơn, Nông Cống và Thiệu Hóa đã hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Các phong trào thi đua đã chú trọng bám sát nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến từng bước định hướng tổ chức phong trào thi đua đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực. Trong năm 2021, các huyện trong cụm thi đua số 2 của tỉnh đã tổ chức thành công và đạt kết quả rất cao cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, một nhiệm vụ quan trọng của cả nước nói chung và của tỉnh nhà nói riêng.
      Năm 2022, các huyện trong cụm thi đua số 2 đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu; phong trào thi đua cả nước chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Đảm bảo đời sống nhân dân, phòng chống dịch bệnh, thiên tai. Chung sức đồng lòng, đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của cả tỉnh.
       Hội nghị cũng thông qua kết quả chấm điểm của các đơn vị trong cụm, trong đó, huyện Triệu Sơn xếp hạng I, huyện Đông Sơn xếp hạng II, huyện Thọ Xuân xếp hạng III. Các huyện ký giao ước thi đua năm 2022 và bầu huyện Nông Cống là đơn vị Cụm trưởng, huyện Yên Định là đơn vị cụm phó Cụm thi đua năm 2022./.
                                                                                 Văn Hùng