Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5447806

Xã Nông Trường tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020

Ngày 11/11/2019 15:11:44

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020, sáng ngày 11/11/2019, các xã: Nông Trường, Thọ Bình, Thọ Sơn, Hợp Tiến, Hợp Thành đã tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020. Tại xã Nông Trường, Hội đồng NVQS xã phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS thuộc diện đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS năm 2020

    Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020, xã Nông Trường được giao chỉ tiêu khám trúng tại huyện là 14 nam thanh niên. Để đảm bảo quy trình của công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đúng quy định, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Nông Trường đã tổ chức phát lệnh điều khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đối với 70 nam công dân. Trước khi bước vào khám sơ tuyển, xã Nông Trường đã kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Thực hiện rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên hệ thống loa truyền thanh của xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự đến người dân, và thanh niên, quyền lợi và trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các bước triển khai thực hiện khám sơ tuyển tại xã được các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự xã triển khai chu đáo, chặt chẽ, đúng luật. Tổ chức treo cờ băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho ngày khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự được chuẩn bị chu đáo. Tăng cường công tác động viên tư tưởng cho thanh niên; qua đó nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc. Để thanh niên tham gia khám tuyển đông đủ, Hội đồng NVQS xã đã tổ chức phát thông báo trước đó 15 ngày để thanh niên có thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc tham gia khám tuyển; đặc biệt đối vói những thanh niên đang đi làm ăn xa, Hội đồng NVQS xã đã yêu cầu gia đình vận động thanh niên về tham gia khám tuyển theo đúng thời gian quy định.   
   Tham gia buổi khám tuyển có đại diện lãnh đạo Ban CHQS huyện, cán bộ chỉ đạo địa bàn và đông đủ các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã, cán bộ các thôn và các nam thanh niên. Nội dung sơ tuyển sức khỏe gồm khám thể lực, thị lực, huyết áp; khám phát hiện các bệnh lý nội khoa, ngoại khoa; kiểm tra sơ bộ các chuyên khoa. Nhìn chung trong ngày khám sơ tuyển tại xã Nông Trường, các nam thanh niên nhận được lệnh đã có mặt từ rất sớm và đúng giờ để tham gia khám sơ tuyển và chấp hành các yêu cầu khám tuyển, thể hiện được trách nhiệm của người thanh niên sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Việc khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ để sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Để hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đảm bảo số lượng, chất lượng và thời gian quy định, sau khám sơ tuyển, xã Nông Trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, các chính sách về quyền lợi và nghĩa vụ đối với quân nhân và gia đình thân nhân, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện nghĩa vụ quân sự; làm tốt công tác quản lý số thanh niên khám trúng sơ tuyển tại xã, để tiếp tục tham gia khám tuyển tại huyện đạt kết quả cao nhất./.

IMG_2292[1].JPG

IMG_2284[1].JPG

IMG_2302[1].JPG
                                                                                                                                Lê Anh

 

Xã Nông Trường tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020

Đăng lúc: 11/11/2019 15:11:44 (GMT+7)

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020, sáng ngày 11/11/2019, các xã: Nông Trường, Thọ Bình, Thọ Sơn, Hợp Tiến, Hợp Thành đã tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020. Tại xã Nông Trường, Hội đồng NVQS xã phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS thuộc diện đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS năm 2020

    Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020, xã Nông Trường được giao chỉ tiêu khám trúng tại huyện là 14 nam thanh niên. Để đảm bảo quy trình của công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đúng quy định, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Nông Trường đã tổ chức phát lệnh điều khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đối với 70 nam công dân. Trước khi bước vào khám sơ tuyển, xã Nông Trường đã kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Thực hiện rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên hệ thống loa truyền thanh của xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự đến người dân, và thanh niên, quyền lợi và trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các bước triển khai thực hiện khám sơ tuyển tại xã được các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự xã triển khai chu đáo, chặt chẽ, đúng luật. Tổ chức treo cờ băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho ngày khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự được chuẩn bị chu đáo. Tăng cường công tác động viên tư tưởng cho thanh niên; qua đó nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc. Để thanh niên tham gia khám tuyển đông đủ, Hội đồng NVQS xã đã tổ chức phát thông báo trước đó 15 ngày để thanh niên có thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc tham gia khám tuyển; đặc biệt đối vói những thanh niên đang đi làm ăn xa, Hội đồng NVQS xã đã yêu cầu gia đình vận động thanh niên về tham gia khám tuyển theo đúng thời gian quy định.   
   Tham gia buổi khám tuyển có đại diện lãnh đạo Ban CHQS huyện, cán bộ chỉ đạo địa bàn và đông đủ các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã, cán bộ các thôn và các nam thanh niên. Nội dung sơ tuyển sức khỏe gồm khám thể lực, thị lực, huyết áp; khám phát hiện các bệnh lý nội khoa, ngoại khoa; kiểm tra sơ bộ các chuyên khoa. Nhìn chung trong ngày khám sơ tuyển tại xã Nông Trường, các nam thanh niên nhận được lệnh đã có mặt từ rất sớm và đúng giờ để tham gia khám sơ tuyển và chấp hành các yêu cầu khám tuyển, thể hiện được trách nhiệm của người thanh niên sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Việc khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ để sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Để hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đảm bảo số lượng, chất lượng và thời gian quy định, sau khám sơ tuyển, xã Nông Trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, các chính sách về quyền lợi và nghĩa vụ đối với quân nhân và gia đình thân nhân, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện nghĩa vụ quân sự; làm tốt công tác quản lý số thanh niên khám trúng sơ tuyển tại xã, để tiếp tục tham gia khám tuyển tại huyện đạt kết quả cao nhất./.

IMG_2292[1].JPG

IMG_2284[1].JPG

IMG_2302[1].JPG
                                                                                                                                Lê Anh