Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1001
Hôm qua:
3643
Tuần này:
13086
Tháng này:
44301
Tất cả:
1654193

Huyện Triệu Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Ngày 13/09/2019 15:44:49

Sáng ngày 13.9.2019, Tại Trung tâm Hội nghị huyện, UBND huyện Triệu Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009 - 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Thuật - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh. Ở huyện có đồng chí Lê Kim Chất - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đồng chí Trưởng các Phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo, cán bộ Ban CHQS, Công an huyện, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, trưởng Công an, Chủ tịch Mặt trận các xã, thị trấn, và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Thượng tá Tống Đình Thơm - Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện chủ trì hội nghị.

Báo cáo Sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019 của huyện Triệu Sơn do đồng chí Thượng tá Tống Đình Thơm – Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện nêu rõ: Trong 10 năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Triệu Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền QPTD, khu vực phòng thủ vững chắc. Trong đó, có Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến xây dựng nền QPTD trong tình hình mới. Cùng với việc xây dựng khu vực phòng thủ bảo đảm liên hoàn, vững chắc, huyện Triệu Sơn đã tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị vận động viên và công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ toàn huyện có 2.683 đồng chí, đạt 1,3% so với dân số, tỷ lệ Đảng viên đạt 34%. Xây dựng lực lượng dự bị động viên = 5.344 đồng chí, đạt trên 99,2% chỉ tiêu biên chế, đúng chuyên nghiệp quân sự trên 75%, tỷ lệ Đảng viên đạt 36%. Chất lượng tổng hợp, khả năng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác huấn luyện, diễn tập được thực hiện theo đúng kế hoạch, tín độ và đảm bảo chất lượng, Công tác huy động lực lượng động viên, lực lương dân quân tự vệ luôn đảm bảo tỷ lệ, đáp ứng yêu cầu, Lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng theo phương châm “ Vững mạnh, rộng khắp” ngày càng được củng cố và nâng cao chất lượng; 100% cơ sở xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo đúng quy định.. Huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên luôn được chú trọng, quân số tham gia huấn luyện đạt trên 99%, kết quả kiểm tra hàng năm đạt khá. Tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, được Bộ CHQS tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, diễn tập chiến đấu trị an, chiến đấu phòng thủ xã hàng năm đạt yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được quan tâm, triển khai đồng bộ. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc từng bước được nâng lên, tổ chức có hiệu quả các đợt ra quân trấn áp tội phạm. Duy trì nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, kết quả huấn luyện hàng năm của lực lượng vũ trang huyện có trên 96% đạt yêu cầu, trong đó 75 – 80% khá giỏi.Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Lực lượng vũ trang huyện Triệu Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”đã quyên góp ủng hộ các địa phương với số tiền trên 200 triệu đồng và hơn 1.600 ngày công xây dựng tượng đài liệt sỹ, sữa chữa, nâng cấp nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn...tạo được tỉnh cảm tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Việc thực hiện các chế độ chính sách, chi trả chế độ luôn kịp thời, đúng đối tượng, đúng luật, tích cực tham gia xây dựng quỹ tình nghĩa, giải quyết tốt chính sách tồn đọng sau chiến tranh: Chi trả chế độ theo Quyết định 142 cho 8.551 đối tượng, với số tiền gần 50 tỷ đồng. Chi trả theo Quyết định 62 cho 7.368 đối tượng, với số tiền trên 39 tỷ đồng. .. Bên cạnh đó, huyện Triệu Sơn còn thường xuyên triển khai thực hiện tốt các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nền quốc phòng toàn dân. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Cấp ủy, chính quyền huyện luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh. Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh đã nâng cao hiệu quả trong công tác quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển mạng lưới giao thông, quản lý sử dụng đất đai, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ, góp phần tích cực củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Trong thời gian tới, huyện Triệu Sơn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp đối với xây dựng nền QPTD trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng thế trận QPTD vững chắc, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc. Đồng thời, giữ vững ổn định về chính trị, xã hội kết hợp với xây dựng tiềm lực kinh tế và chuẩn bị các mặt để xây dựng nền QPTD; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân.
Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Thuật – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, và đồng chí Vũ Đức Kính – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương ghi nhận những kết quả trong 10 năm thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân của huyện Triệu Sơn. Đồng thời, các đồng chí thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và nêu lên định hướng, và 1 số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời gian tới của huyện, các đồng chí đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự cho nhân dân; tăng cường kết hợp phát triển KT - XH với củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng theo quy định. Thường xuyên rà soát phương án tác chiến, kế hoạch chiến đấu phòng thủ, bổ sung và tổ chức thực hiện sát với thực tiễn; quan tâm xây dựng lực lượng đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục củng cố phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, huy động toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, đề cao cảnh giác cách mạng, giữ vững ổn định phục vụ phát triển KT - XH của huyện.
Tại hội nghị, có 8 tập thể, 13 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019./.

IMG_1678[1].JPG

IMG_1695[1].JPG

IMG_1680[1].JPG

IMG_1709[1].JPG

IMG_1716[1].JPG

IMG_1719[1].JPG
Lê Anh 

Huyện Triệu Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Đăng lúc: 13/09/2019 15:44:49 (GMT+7)

Sáng ngày 13.9.2019, Tại Trung tâm Hội nghị huyện, UBND huyện Triệu Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009 - 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Thuật - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh. Ở huyện có đồng chí Lê Kim Chất - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đồng chí Trưởng các Phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo, cán bộ Ban CHQS, Công an huyện, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, trưởng Công an, Chủ tịch Mặt trận các xã, thị trấn, và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Thượng tá Tống Đình Thơm - Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện chủ trì hội nghị.

Báo cáo Sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019 của huyện Triệu Sơn do đồng chí Thượng tá Tống Đình Thơm – Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện nêu rõ: Trong 10 năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Triệu Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền QPTD, khu vực phòng thủ vững chắc. Trong đó, có Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến xây dựng nền QPTD trong tình hình mới. Cùng với việc xây dựng khu vực phòng thủ bảo đảm liên hoàn, vững chắc, huyện Triệu Sơn đã tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị vận động viên và công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ toàn huyện có 2.683 đồng chí, đạt 1,3% so với dân số, tỷ lệ Đảng viên đạt 34%. Xây dựng lực lượng dự bị động viên = 5.344 đồng chí, đạt trên 99,2% chỉ tiêu biên chế, đúng chuyên nghiệp quân sự trên 75%, tỷ lệ Đảng viên đạt 36%. Chất lượng tổng hợp, khả năng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác huấn luyện, diễn tập được thực hiện theo đúng kế hoạch, tín độ và đảm bảo chất lượng, Công tác huy động lực lượng động viên, lực lương dân quân tự vệ luôn đảm bảo tỷ lệ, đáp ứng yêu cầu, Lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng theo phương châm “ Vững mạnh, rộng khắp” ngày càng được củng cố và nâng cao chất lượng; 100% cơ sở xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo đúng quy định.. Huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên luôn được chú trọng, quân số tham gia huấn luyện đạt trên 99%, kết quả kiểm tra hàng năm đạt khá. Tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, được Bộ CHQS tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, diễn tập chiến đấu trị an, chiến đấu phòng thủ xã hàng năm đạt yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được quan tâm, triển khai đồng bộ. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc từng bước được nâng lên, tổ chức có hiệu quả các đợt ra quân trấn áp tội phạm. Duy trì nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, kết quả huấn luyện hàng năm của lực lượng vũ trang huyện có trên 96% đạt yêu cầu, trong đó 75 – 80% khá giỏi.Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Lực lượng vũ trang huyện Triệu Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”đã quyên góp ủng hộ các địa phương với số tiền trên 200 triệu đồng và hơn 1.600 ngày công xây dựng tượng đài liệt sỹ, sữa chữa, nâng cấp nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn...tạo được tỉnh cảm tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Việc thực hiện các chế độ chính sách, chi trả chế độ luôn kịp thời, đúng đối tượng, đúng luật, tích cực tham gia xây dựng quỹ tình nghĩa, giải quyết tốt chính sách tồn đọng sau chiến tranh: Chi trả chế độ theo Quyết định 142 cho 8.551 đối tượng, với số tiền gần 50 tỷ đồng. Chi trả theo Quyết định 62 cho 7.368 đối tượng, với số tiền trên 39 tỷ đồng. .. Bên cạnh đó, huyện Triệu Sơn còn thường xuyên triển khai thực hiện tốt các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nền quốc phòng toàn dân. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Cấp ủy, chính quyền huyện luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh. Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh đã nâng cao hiệu quả trong công tác quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển mạng lưới giao thông, quản lý sử dụng đất đai, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ, góp phần tích cực củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Trong thời gian tới, huyện Triệu Sơn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp đối với xây dựng nền QPTD trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng thế trận QPTD vững chắc, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc. Đồng thời, giữ vững ổn định về chính trị, xã hội kết hợp với xây dựng tiềm lực kinh tế và chuẩn bị các mặt để xây dựng nền QPTD; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân.
Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Thuật – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, và đồng chí Vũ Đức Kính – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương ghi nhận những kết quả trong 10 năm thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân của huyện Triệu Sơn. Đồng thời, các đồng chí thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và nêu lên định hướng, và 1 số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời gian tới của huyện, các đồng chí đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự cho nhân dân; tăng cường kết hợp phát triển KT - XH với củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng theo quy định. Thường xuyên rà soát phương án tác chiến, kế hoạch chiến đấu phòng thủ, bổ sung và tổ chức thực hiện sát với thực tiễn; quan tâm xây dựng lực lượng đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục củng cố phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, huy động toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, đề cao cảnh giác cách mạng, giữ vững ổn định phục vụ phát triển KT - XH của huyện.
Tại hội nghị, có 8 tập thể, 13 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019./.

IMG_1678[1].JPG

IMG_1695[1].JPG

IMG_1680[1].JPG

IMG_1709[1].JPG

IMG_1716[1].JPG

IMG_1719[1].JPG
Lê Anh 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa