Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3000
Hôm qua:
4268
Tuần này:
7268
Tháng này:
54417
Tất cả:
3186813

Công an huyện Triệu Sơn tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 06 ngày 5/3/2021 của Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Ngày 24/03/2021 15:19:21

Chiều ngày 24/03/2021, Công an huyện Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/ĐUCA ngày 5/3/2021 của Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh về “Tăng cường lãnh đạo đối với công tác cán bộ trong công an Thanh Hóa”. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng công an huyện; các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và Công an 34 xã, thị trấn trong toàn huyện.

z2396552481245_32049d4717efbab5a51bedf47837b9ca.jpg

 z2396553629458_e2d5965c123f053ea65d9aa579d3a4d5.jpg

z2396552480422_0fa5a380d4ef6f0f10a89f7ec079fd04.jpg

z2396552471052_5f60e056ac08b93625e362331e95ffbe.jpg

z2396552477994_b6f45b4fe28eea1dab6a73f5be24c93d.jpg

Hình ảnh tại hội nghị.
 
  Tại hội nghị lãnh đạo Công an huyện đã lên triển khai và quán triệt các nội dung bao gồm: Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh về tăng lãnh đạo đối với công tác cán bộ trong Công an Thanh Hóa; Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường lãnh đạo đối với công tác cán bộ trong Công an Thanh Hóa; Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ vi phạm; Báo cáo tình hình, kết quả công tác xây dựng lực lượng quý I/2021 trong Công an Thanh Hóa; Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tại hội nghị giao ban công tác xây dựng lực lượng quý I/2021; Chương trình hành động của Công an huyện Triệu Sơn về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 và Kế hoạch số 58 của Công an tỉnh Thanh Hóa về công tác cán bộ; Kế hoạch của Trưởng Công an huyện về tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ sai phạm trong Công an huyện Triệu Sơn; Quyết định của Đảng ủy Công an huyện về phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các đơn vị trong công tác quản lý cán bộ; Quyết định của Trưởng Công an huyện về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân trong Công an huyện Triệu Sơn.
    Thông qua việc quán triệt Nghị quyết 06 ngày 5/3/2021 của Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh về “Tăng cường lãnh đạo đối với công tác cán bộ trong công an Thanh Hóa” và các nội dung liên quan nhằm: Nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và Công an các xã, thị trấn về tầm quan trọng của công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kỷ luật, kỷ cương trong Công an nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ, hướng đến mục tiêu phòng ngừa sai phạm của cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đội nghiệp vụ, Trưởng, Phó Trưởng công an cấp xã, thị trấn, phải tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện về công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ việc chấp hành điều lệ Công an nhân dân, các mặt công tác, quan hệ, đời sống, sinh hoạt giúp cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đưa công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ đi vào nề nếp, bảo đảm tính khoa học, khách quan, dân chủ và hiệu quả; tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, vi phạm, giảm tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ sai phạm bị xử lý kỷ luật. Góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đẹp trong lòng dân./.
                                                                                                         Văn Hùng


 

Công an huyện Triệu Sơn tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 06 ngày 5/3/2021 của Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 24/03/2021 15:19:21 (GMT+7)

Chiều ngày 24/03/2021, Công an huyện Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/ĐUCA ngày 5/3/2021 của Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh về “Tăng cường lãnh đạo đối với công tác cán bộ trong công an Thanh Hóa”. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng công an huyện; các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và Công an 34 xã, thị trấn trong toàn huyện.

z2396552481245_32049d4717efbab5a51bedf47837b9ca.jpg

 z2396553629458_e2d5965c123f053ea65d9aa579d3a4d5.jpg

z2396552480422_0fa5a380d4ef6f0f10a89f7ec079fd04.jpg

z2396552471052_5f60e056ac08b93625e362331e95ffbe.jpg

z2396552477994_b6f45b4fe28eea1dab6a73f5be24c93d.jpg

Hình ảnh tại hội nghị.
 
  Tại hội nghị lãnh đạo Công an huyện đã lên triển khai và quán triệt các nội dung bao gồm: Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh về tăng lãnh đạo đối với công tác cán bộ trong Công an Thanh Hóa; Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường lãnh đạo đối với công tác cán bộ trong Công an Thanh Hóa; Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ vi phạm; Báo cáo tình hình, kết quả công tác xây dựng lực lượng quý I/2021 trong Công an Thanh Hóa; Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tại hội nghị giao ban công tác xây dựng lực lượng quý I/2021; Chương trình hành động của Công an huyện Triệu Sơn về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 và Kế hoạch số 58 của Công an tỉnh Thanh Hóa về công tác cán bộ; Kế hoạch của Trưởng Công an huyện về tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ sai phạm trong Công an huyện Triệu Sơn; Quyết định của Đảng ủy Công an huyện về phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các đơn vị trong công tác quản lý cán bộ; Quyết định của Trưởng Công an huyện về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân trong Công an huyện Triệu Sơn.
    Thông qua việc quán triệt Nghị quyết 06 ngày 5/3/2021 của Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh về “Tăng cường lãnh đạo đối với công tác cán bộ trong công an Thanh Hóa” và các nội dung liên quan nhằm: Nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và Công an các xã, thị trấn về tầm quan trọng của công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kỷ luật, kỷ cương trong Công an nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ, hướng đến mục tiêu phòng ngừa sai phạm của cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đội nghiệp vụ, Trưởng, Phó Trưởng công an cấp xã, thị trấn, phải tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện về công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ việc chấp hành điều lệ Công an nhân dân, các mặt công tác, quan hệ, đời sống, sinh hoạt giúp cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đưa công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ đi vào nề nếp, bảo đảm tính khoa học, khách quan, dân chủ và hiệu quả; tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, vi phạm, giảm tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ sai phạm bị xử lý kỷ luật. Góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đẹp trong lòng dân./.
                                                                                                         Văn Hùng