Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1985
Hôm qua:
5220
Tuần này:
18271
Tháng này:
1985
Tất cả:
2424428

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU SƠN

Ngày 21/01/2020 10:11:36

Trong những năm qua công tác quản lý và tổ chức lễ hội ở các địa phương trên địa bàn huyện đã có sự sự chuyển biến tích cực. Công tác tác tổ chức lễ hội cơ bản đã đi vào nề nếp, thực hiện tốt nếp sông văn minh trong lễ hội; các lễ hội tổ chức trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân.

Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm cơ bản được đảm bảo. Những kết quả đó góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác quản lý, tổ chức lễ hội tại một số địa phương vẫn còn những hạn chế nhất định như: Vẫn còn hiện tượng lên đồng, dâng sao giải hạn tại một số cơ sở tín ngưỡng thờ mẫu, kinh doanh dụ vụ hàng hóa trong khuôn viên di tích; biến tướng trong hoạt động cúng, dâng sao giải hạn, lợi dụng nhu cầu chính đáng của nhân dân để trục lợi; các hiện tượng tiêu cực như đánh bạc, cá cược ăn tiền núp bóng trò chơi truyền thống; xem bói, gieo quẻ, đổi tiền mệnh giá nhỏ hưởng chênh lệch; đốt đồ mã, vàng mã nhiều tại di tích, đặt tiền dầu đèn, cắm hương ... gây ảnh hưởng đến mỹ quan di tích; công tác vệ sinh môi trường, ANTT, ATGT chưa được xử lý kịp thời...
Thực hiện Công văn số 4890/BVHTTDL-VHCS ngày 06/12/2019 của Bộ VHTTDL về tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2020; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; văn bản sô 17319/UBND-VX ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ VHTTDL về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020, nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và tổ chứ lễ hội năm 2020 và các năm tiếp theo.
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị các xã, thị trấn tập trung một số nội dung sau đây:
- Thực hiện nghiêm Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/6/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; tiếp tục thực hiện các nội dung về quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020 theo Công văn hướng dẫn số 3839/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 04/11/2019 của Sở VHTTDL.
- Chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, nhất là dịp lễ hội đầu xuân, cụ thể:
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, trong dịp tết đảm bảo vui tươi lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục và tập quán của nhân dân trong huyện; kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, hành vi lợi dụng các hoạt động văn hóa, lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh.
Chỉ đạo lực lượng chức năng, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách; tổ chức phân luồng, phân tuyến giao thông, bố trí bãi trông giữ phương tiện giao thông, có phương án phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách tham gia lễ hội; đặc biệt là lễ hội Đền Nưa-Am Tiên năm 2020.
Chỉ đạo Ban quản lý di tích; Ban tổ chức lễ hội, thủ từ, thủ đền có phương án quản lý, xử dụng tiền công đức, bố trí lực lượng thu gom kịp thời các tiền lễ, tiền giọt dầu đặt không đúng nơi quy định, sử dụng tiền công đức không đúng mục đích.
Không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật di sản văn hóa và các văn bản luật hướng dẫn thi hành.
Tuyên truyền giới thiệu quảng bá giá trị di tích lịch sử và danh thắng; nguồn gốc, quy trình thực hành và giá trị của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, Tôn vinh về các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương đến du khách, bạn bè trong và ngoài tỉnh; Bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tiến ngưỡng của nhân dân.
- Các xã: Vân Sơn; Thái Hòa; thị trấn Nưa; Thọ Tân; Khuyến Nông... nơi có lễ hội ảnh hưởng tín ngưỡng rộng, lượng khách đến đông vào dịp đầu xuân, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội, thành lập Ban Tổ chức và các phương án nhằm phục vụ nhân dân đến tham quan đạt hiệu quả cao nhất./.

Bài: Bùi Kim Dậu
Trưởng phòng VHTT huyện Triệu Sơn

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU SƠN

Đăng lúc: 21/01/2020 10:11:36 (GMT+7)

Trong những năm qua công tác quản lý và tổ chức lễ hội ở các địa phương trên địa bàn huyện đã có sự sự chuyển biến tích cực. Công tác tác tổ chức lễ hội cơ bản đã đi vào nề nếp, thực hiện tốt nếp sông văn minh trong lễ hội; các lễ hội tổ chức trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân.

Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm cơ bản được đảm bảo. Những kết quả đó góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác quản lý, tổ chức lễ hội tại một số địa phương vẫn còn những hạn chế nhất định như: Vẫn còn hiện tượng lên đồng, dâng sao giải hạn tại một số cơ sở tín ngưỡng thờ mẫu, kinh doanh dụ vụ hàng hóa trong khuôn viên di tích; biến tướng trong hoạt động cúng, dâng sao giải hạn, lợi dụng nhu cầu chính đáng của nhân dân để trục lợi; các hiện tượng tiêu cực như đánh bạc, cá cược ăn tiền núp bóng trò chơi truyền thống; xem bói, gieo quẻ, đổi tiền mệnh giá nhỏ hưởng chênh lệch; đốt đồ mã, vàng mã nhiều tại di tích, đặt tiền dầu đèn, cắm hương ... gây ảnh hưởng đến mỹ quan di tích; công tác vệ sinh môi trường, ANTT, ATGT chưa được xử lý kịp thời...
Thực hiện Công văn số 4890/BVHTTDL-VHCS ngày 06/12/2019 của Bộ VHTTDL về tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2020; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; văn bản sô 17319/UBND-VX ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ VHTTDL về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020, nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và tổ chứ lễ hội năm 2020 và các năm tiếp theo.
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị các xã, thị trấn tập trung một số nội dung sau đây:
- Thực hiện nghiêm Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/6/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; tiếp tục thực hiện các nội dung về quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020 theo Công văn hướng dẫn số 3839/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 04/11/2019 của Sở VHTTDL.
- Chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, nhất là dịp lễ hội đầu xuân, cụ thể:
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, trong dịp tết đảm bảo vui tươi lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục và tập quán của nhân dân trong huyện; kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, hành vi lợi dụng các hoạt động văn hóa, lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh.
Chỉ đạo lực lượng chức năng, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách; tổ chức phân luồng, phân tuyến giao thông, bố trí bãi trông giữ phương tiện giao thông, có phương án phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách tham gia lễ hội; đặc biệt là lễ hội Đền Nưa-Am Tiên năm 2020.
Chỉ đạo Ban quản lý di tích; Ban tổ chức lễ hội, thủ từ, thủ đền có phương án quản lý, xử dụng tiền công đức, bố trí lực lượng thu gom kịp thời các tiền lễ, tiền giọt dầu đặt không đúng nơi quy định, sử dụng tiền công đức không đúng mục đích.
Không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật di sản văn hóa và các văn bản luật hướng dẫn thi hành.
Tuyên truyền giới thiệu quảng bá giá trị di tích lịch sử và danh thắng; nguồn gốc, quy trình thực hành và giá trị của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, Tôn vinh về các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương đến du khách, bạn bè trong và ngoài tỉnh; Bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tiến ngưỡng của nhân dân.
- Các xã: Vân Sơn; Thái Hòa; thị trấn Nưa; Thọ Tân; Khuyến Nông... nơi có lễ hội ảnh hưởng tín ngưỡng rộng, lượng khách đến đông vào dịp đầu xuân, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội, thành lập Ban Tổ chức và các phương án nhằm phục vụ nhân dân đến tham quan đạt hiệu quả cao nhất./.

Bài: Bùi Kim Dậu
Trưởng phòng VHTT huyện Triệu Sơn