Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2078
Hôm qua:
6289
Tuần này:
12743
Tháng này:
122912
Tất cả:
7515982

Danh sách các doanh nghiệp tư nhân

Ngày 05/02/2015 17:21:10

 
TT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Ngành nghề
1 DN tư nhân Thanh Tươi 198 Phố Thiều- Dân Lý SX SP từ tre nứa
2 DN tư nhân hoàng Long Xóm 7 Xã Tân Ninh Khai thác khoáng sản
3 DN Tư nhân Hoài Anh Xóm 1- Minh Châu Chế biến lâm sản
4 DN tư nhân Núi Nưa Ông Lê Bật tiên- thôn 10 xã Tân Ninh SX SP nông lâm nghiệp
5 DN tư nhân Nhất Duy Ông Phạm Đình Thắng , xã triệu thành Chế biến lâm sản
6 DN tư nhân Thành tâm Thôn 10 Dân Lý SX SP từ tre nứa
7 DNTN Phong Hằng Ông Phạm Hồng Phong x2 Đồng Thắng Khai thác đs, cát, sỏi
8 DN tư nhân Phức Quyên   SX hàng may mặc
9 DNTN gỗ Xuyên Bình Ông Xuyên xã Hợp Thắng Sản xuất khác
10 DNTN SX VL XD Tân Tiến Thôn 2 Đòng Thắng Sản xuất khác
11 DNTN Tiến Uy Thôn 2 Đòng Thắng Khai thác đá, cát sỏi
12 DNTN Long Ngân Thôn Ân Mộc - dân Lực Có bao thầu NVL
13 DN Tư Nhân lương Thiện Ông Lê Ngọc Lan thôn 3 Thọ Dân Có bao thầu NVL
14 DNTN Thùy Anh Lê Nguyên Thùy-xã TháI hòa Có bao thầu NVL
15 DNTN Phương Loan Lê Doãn phượng- thôn Trung Hòa Có bao thầu NVL
16 DNTN Thiên Lộc Thượng Ông Lê Xuân Thể - thôn Xuân Tiên- Dân Lực Có bao thầu NVL
17 DNTN Huyên Hồng SN 258 Phố Giắt Vận tảI hành khách
18 DNTN Thanh Huệ Trịnh Huy Thanh- Thôn 14- Thọ Sơn Vận tảI hành khách
19 DNTN Văn Đức SN52- Phố Giắt TT TS kinh doanh ăn uống
20 DN TN Thư Thi Phố Tô Vĩnh Diện- TT Triệu Sơn Kinh doanh xăng dầu
21 DNTN Phú Cường Xóm 10- Tân Ninh Kinh doanh xăng dầu
22 DNTN Trường Xuân Thôn 3- Thọ Vực Kinh doanh xăng dầu
23 DN TN Hảo tuyên Phố Thiều Xã Dân Lý Kinh doanh xăng dầu
24 DNTN Thắng Liên Xã Hợp Thành] Kinh doanh xăng dầu
25 DNTN Hùng Ngọc Xóm 8 Xã Tân Ninh Kinh doanh đá, cát , sỏi
26 DNTN Thủy Thành Xóm 3- Hợp Thắng Kinh doanh xăng dầu
27 DNTN Nhạ Thanh Thôn 3 Thọ Bình Kinh doanh xăng dầu
28 DNTN Toàn thơm Phố Nưa Xã Tân Ninh Kinh doanh xăng dầu
29 DNTN Thanh Diệp Xóm 9 Xã Vân Sơn Kinh doanh xăng dầu
30 DNTN Đại Thương Thôn Trung Hòa- Xã TháI Hòa Kinh doanh 
31 DNTN Sáu Hà Xóm 6- Thọ Dân Kinh doanh xăng dầu
32 DNTN XD Nam Phương Xóm 14 Xã Thọ Sơn Kinh doanh xăng dầu
33 DNTN Xây dựng Thanh Hằng Thôn 1- Xã Khuyến Nông Kinh doanh xăng dầu
34 DNTN Cơ khí Chiến Thắng Ông Nguyễn Thọ Thăng Thôn Thị Tứ- Đồng Tiến Kinh doanh SP luyện cán kéo
35 DNTN TM Hà my Ông Nguyễn TháI Khang- Thôn Đồng Xã- Đồng Tiến kinh doanh vật liệu điện
36 DNTN Thương Thu Số 248 Phố Giắt Bán đồ tôn sắt
37 DNTN Quyên trị Ngã Ba nưa - Tân Ninh Bán lẻ
38 DNTN Xoan Chỉnh Thôn Vĩnh Trù 1 Xã An Nông Bán lẻ
39 DNTN Sinh Lốp  Thôn 4 Xã Dân Quyền Sữa chữa Ô tô

Danh sách các doanh nghiệp tư nhân

Đăng lúc: 05/02/2015 17:21:10 (GMT+7)

 
TT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Ngành nghề
1 DN tư nhân Thanh Tươi 198 Phố Thiều- Dân Lý SX SP từ tre nứa
2 DN tư nhân hoàng Long Xóm 7 Xã Tân Ninh Khai thác khoáng sản
3 DN Tư nhân Hoài Anh Xóm 1- Minh Châu Chế biến lâm sản
4 DN tư nhân Núi Nưa Ông Lê Bật tiên- thôn 10 xã Tân Ninh SX SP nông lâm nghiệp
5 DN tư nhân Nhất Duy Ông Phạm Đình Thắng , xã triệu thành Chế biến lâm sản
6 DN tư nhân Thành tâm Thôn 10 Dân Lý SX SP từ tre nứa
7 DNTN Phong Hằng Ông Phạm Hồng Phong x2 Đồng Thắng Khai thác đs, cát, sỏi
8 DN tư nhân Phức Quyên   SX hàng may mặc
9 DNTN gỗ Xuyên Bình Ông Xuyên xã Hợp Thắng Sản xuất khác
10 DNTN SX VL XD Tân Tiến Thôn 2 Đòng Thắng Sản xuất khác
11 DNTN Tiến Uy Thôn 2 Đòng Thắng Khai thác đá, cát sỏi
12 DNTN Long Ngân Thôn Ân Mộc - dân Lực Có bao thầu NVL
13 DN Tư Nhân lương Thiện Ông Lê Ngọc Lan thôn 3 Thọ Dân Có bao thầu NVL
14 DNTN Thùy Anh Lê Nguyên Thùy-xã TháI hòa Có bao thầu NVL
15 DNTN Phương Loan Lê Doãn phượng- thôn Trung Hòa Có bao thầu NVL
16 DNTN Thiên Lộc Thượng Ông Lê Xuân Thể - thôn Xuân Tiên- Dân Lực Có bao thầu NVL
17 DNTN Huyên Hồng SN 258 Phố Giắt Vận tảI hành khách
18 DNTN Thanh Huệ Trịnh Huy Thanh- Thôn 14- Thọ Sơn Vận tảI hành khách
19 DNTN Văn Đức SN52- Phố Giắt TT TS kinh doanh ăn uống
20 DN TN Thư Thi Phố Tô Vĩnh Diện- TT Triệu Sơn Kinh doanh xăng dầu
21 DNTN Phú Cường Xóm 10- Tân Ninh Kinh doanh xăng dầu
22 DNTN Trường Xuân Thôn 3- Thọ Vực Kinh doanh xăng dầu
23 DN TN Hảo tuyên Phố Thiều Xã Dân Lý Kinh doanh xăng dầu
24 DNTN Thắng Liên Xã Hợp Thành] Kinh doanh xăng dầu
25 DNTN Hùng Ngọc Xóm 8 Xã Tân Ninh Kinh doanh đá, cát , sỏi
26 DNTN Thủy Thành Xóm 3- Hợp Thắng Kinh doanh xăng dầu
27 DNTN Nhạ Thanh Thôn 3 Thọ Bình Kinh doanh xăng dầu
28 DNTN Toàn thơm Phố Nưa Xã Tân Ninh Kinh doanh xăng dầu
29 DNTN Thanh Diệp Xóm 9 Xã Vân Sơn Kinh doanh xăng dầu
30 DNTN Đại Thương Thôn Trung Hòa- Xã TháI Hòa Kinh doanh 
31 DNTN Sáu Hà Xóm 6- Thọ Dân Kinh doanh xăng dầu
32 DNTN XD Nam Phương Xóm 14 Xã Thọ Sơn Kinh doanh xăng dầu
33 DNTN Xây dựng Thanh Hằng Thôn 1- Xã Khuyến Nông Kinh doanh xăng dầu
34 DNTN Cơ khí Chiến Thắng Ông Nguyễn Thọ Thăng Thôn Thị Tứ- Đồng Tiến Kinh doanh SP luyện cán kéo
35 DNTN TM Hà my Ông Nguyễn TháI Khang- Thôn Đồng Xã- Đồng Tiến kinh doanh vật liệu điện
36 DNTN Thương Thu Số 248 Phố Giắt Bán đồ tôn sắt
37 DNTN Quyên trị Ngã Ba nưa - Tân Ninh Bán lẻ
38 DNTN Xoan Chỉnh Thôn Vĩnh Trù 1 Xã An Nông Bán lẻ
39 DNTN Sinh Lốp  Thôn 4 Xã Dân Quyền Sữa chữa Ô tô