Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
211
Hôm qua:
1388
Tuần này:
1597
Tháng này:
29029
Tất cả:
874446

Danh sách công ty TNHH

Ngày 05/02/2015 16:43:44

TT Tên công ty Địa chỉ Ngành nghề
1 Cty TNHH SX VLXD Đồng Thắng Khu làng nghề Đồng Thắng Sản xuất vật liệu XD
2 Cty TNHH Tân Đức Ông: Lê Đình Đáng- Xóm 7 xã Tân Ninh Khai thác tài nguyên khoáng sản
3 Cty TNHH gạch ngói Nam Vang Xã Dân lý - Triệu Sơn Sản xuất vật liệu XD
4 Cty TNHH ĐTư XD - XNK TM Việt Lào Xóm 2 xã Minh Dân Chế biến lâm sản
5 Cty TNHH SXVLXD Đô Thương Thôn Đại Đồng III - xã Đồng Thắng Sản xuất vật liệu XD
6 Cty TNHH TM tổng hợp Thành Trung Số 69- Tô Vĩnh Diện - Triệu Sơn Chế biến lâm sản
7 Cty TNHH XD chế biến lâm sản Tâm Hơn Ông Hà Xuân Tâm- Thôn Diễn Đông - Hợp Thành Chế biến lâm sản
8 Cty TNHH Khiêm Hiền Ông Lê Văn Khiêm - Xóm 4 An Nông Chế biến lương thực
9 Cty TNHH XD, chế biến và TM Đại Dương Ông Lê Đình Dương- xóm 6 Xã Dân Lý Sản phẩm chế biến từ tre nứa
10 Cty TNHH SX TTCN Ngọc Lan Ông Lê Đình Lan- xóm 8 Dân Quyền SX Chăn bông gối đệm
11 Cty TNHH Na Du Số 190 Phố Thiều SX Chăn bông gối đệm
12 Cty TNHH một thành viên Minh Tiệp Ông Lê Trọng Tiệp- Xóm 8 - Vân Sơn khai thác tài nguyên khoáng sản
13 Cty TNHH Thiệp Dũng Ông Bính, Xóm 8 Xã Tân Ninh Sản xuất SP nông lâm nghiệp
14 Cty TNHH Khai thác đất sét Anh Tuấn Thôn 11- Xã Tân Ninh Khai thác tài nguyên khoáng sản
15 Cty TNHH May Đồng Lợi Lô 01- Khu giữa Đồng - Thôn Quần Nham May mặc, giặt là, nhuộm quần áo
16 Cty XD Minh Thành Ông Nguyễn Chí Lạp, Phố Tô Vĩnh Diện- TT Triệu Sơn Có bao thầu NVL
17 Cty XD HảI Dương Ông HảI, Xóm 19 - Xã Dân Lực Có bao thầu NVL
18 Cty TNHH XDTM& DL Việt Anh Phố Tô Vĩnh Diện- TT Triệu Sơn Có bao thầu NVL
19 CTY TNHH XD& TM Minh Triệu Ông Trịnh Hữu Tuyên - Xóm 2 - Xã Minh Dân Có bao thầu NVL
20 Cty TNHH Hoàng Lan Số Nhà 83 Phố Tân Sơn Có bao thầu NVL
21 Cty TNHH XD TM & DL Tiến Lực Ông Lê Đình Sanh - Số 07- Phố Giắt Có bao thầu NVL
22 Cty TNHH XD Thành Loan Ông Ng Trung Thành- Thôn Xuân Tiên - Dân Lực Có bao thầu NVL
23 Cty TNHH XD & TM Lương Tiến Đạt Ông Lương, Phố Sim- Xã Hợp Thành Có bao thầu NVL
24 Cty TNHH XD & TM Xuân trường Ông Lê Văn Trường Thôn Thị Tứ - Xã Dân Lực Có bao thầu NVL
25 Cty TNHH XD & dịch vụ TM Việt Đức Ông Lê Quang Đức- Thôn 10- Xã Vân Sơn Có bao thầu NVL
26 Cty TMHH Mạnh Đức Hùng Nguyễn Đức Hùng- Phố Giắt Có bao thầu NVL
27 Cty TNHH tư vấn DTXD Cầu Thanh Hóa Số 73 Phố Tân Sơn- TT Triệu Sơn Khảo sát thiết kế tư vấn GT
28 Cty TNHH Cường Lợi SB 234 Phố giắt Có bao thầu NVL
29 Cty TNHH XD GTTL VT Cường Trang Ông Lê Quang Băng - T. Xuân Tiên - Dân Lực Có bao thầu NVL
30 Cty TNH XD và TM An Khang Ông Lê Đình khang- Xóm 2 Thôn TháI Yên- TháI Hòa Có bao thầu NVL
31 Cty TNHH XD TM Xuân Thành ÔNg Hoàng Nam Hưng- Xóm 2 - Hợp Thắng Có bao thầu NVL
32 Cty TNHH XD Tâm Phát Ông Lê Đình Công - Phố sim- Hợp Thành Có bao thầu NVL
33 Cty TMNHH XD TM Đức Thọ Ông Lê Bá Đức Thôn Trung Hòa- TháI Hòa Có bao thầu NVL
34 Cty TNHH XD Thư Hà Thôn Thị Tứ - Xã Dân Lực Có bao thầu NVL
35 Cty TNHH Một thành viên Thành Diệp Ông Lê Duy Thanh , Xóm 4- Xã Vân Sơn Có bao thầu NVL
36 Cty TNHH XD Cường Tiến Ông Lê Cao Cường- Thôn Thiện Chính- Dân Lực Có bao thầu NVL
37 Cty TNHH Tiên Lộc Bà Vũ Thị Liên - Thôn Trung Hòa, TháI Hòa Có bao thầu NVL
38 Cty TNHH mội thành viên Đại Du Xóm 6- Vân Sơn Có bao thầu NVL
39 Cty TNHHH Vận tảI và TM Bình Minh Số 139 - Phố Giắt Vận tải hành khách
40 Cty TNHH TM và VT Hải Định Phố Quán chua - xã Thọ Vực Vận tải hành khách
41 Cty TNHH TM và VT Thọ Mười Phố Quán chua - xã Thọ Vực Vận tải hành khách
42 Cty TNHH VT Trường Giang Ông Vũ Xuân Trường, SN 77 Phố Lê Lợi Vận tải hành khách
43 Cty TNHH Trịnh ThànH Minh ÔngTrịnh Huy Khuê xóm 11- Triệu Thành Vận tảI hàng hóa
44 Cty TNHH Vận tảI Tam Hợp Ông Lê Nguyên Giang - xóm 10 Tân Ninh Vận tảI hành khách
45 Cty TNHH Cơ giới và xây lắp Minh Vượng Thôn Đồng Xá, Đồng Tiến Vận tảI hàng hóa
46 Cty TNHH TN và Du lịch Thiên Hoàng Thôn Thị Tứ- Dân Lực Kinh doanh ăn uống khác
47 Cty TNHH TM và du lịch Việt Tiệp Phố Giắt TT Triệu Sơn Kinh doanh điện thoại
48 Cty TNHH TM TH Tân Sơn Xóm 6 - Thọ Dân Kinh doanh xăng dầu
49 Cty TNHH Tài Nhâm 20 Phố Giắt - TT Triệu Sơn Kinh doanh SP chế bién
50 Cty TNHH Triệu TháI Sơm 180 Phố giắt - TT Triệu Sơn Kinh doanhVLXD
51 Cty TNHH Kết Hợp Thôn Trung Hòa- Xã TháI Hòa Kinh doanh xăng dầu
52 Cty TNHH XD tin học Đức Hòa SN 170- Phố Giắt Kinh doanh thiết bị văn phòng
53 Cty TNHH TM và DVNN An Phát Ông Phạm Văn Toàn , xóm 6. Thọ Sơn kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu
54 Cty TNHH DVTM Hà Thành Cửa hàng Phố Sim , xóm 3 Thôn Diễn Thành, Hợp Thành Kinh doanh vảI quần áo, vảI, đệm
55 Cty TNHH TMTH Mai Long ( Đang dừng KD) Ông Nguyễn Hữu Vượng- Xã Dân Lực Kinh doanh hàng tạp hóa
56 Cty TNHH Tam Việt SN288 Phố Giắt- TT Triệu SƠn Kinh doanh vật liệu XD
57 Cty TNHH Viễn thông- điện tử Thiên Phương Xóm 10 Xã Tân Ninh Kinh doanh các thiết bị thông tin liên lạc
58 Cty TNHH Đại Đoàn Ông Hoàng Viết Đoàn - Xóm 2- TháI Hòa Kinh doanh xăng dầu
59 Cty TNHH XNK Và CB Lâm Sản HảI Yến SN 323 Phố Bà Triêu tt Triệu Sơn
60 Cty TNHH SXTM DVTH Trường Cường Thôn 2 TháI yên- TháI Hòa
61 Cty TNHH Dương Nhàn 267 Phố giắt- TT Triệu SƠn Kinh doanh xăng dầu
62 Cty TNHH TM Minh Chiến Ông Mai Văn Chiến Phố Nua xã Tân Ninh Kinh doanh vàng bạc đá quý
63 Cty TNHH Hùng Hậu Ông Chu Kim Hởu- Xã Thọ Phú kinh Doanh xăng dầu
64 Cty TNHH Vương Sánh Dương Đình Vương , thôn 3 Đồng Cát, Minh Sơn kinh doanh vảI, áo đệm
65 Cty TNHH Hà Linh Nhi Ông Hà Phương Du, Thôn Diễn Bình, Hợp Thành Kinh doanh lường thực
66 Cty TNHH Đầu Tư Và PT CN Tuấn Kiên SN 154 Phố Tân Phong Bán lẻ
67 Cty TNHH TM TH Hoàng Tùng Ông Lê Đình Quý , xóm 10, xã Tân Ninh Buôn bán hàng thuế suất 5%, 10%
68 Cty TNHH Tiến Bằng Nam Thôn Thị Tứ - Xã Dân Lực Buôn bán hàng thuế suất 5%, 10%
69 Cty TNHH 1 thành viên vàng bạc thế vượng Số 01 Tô Vĩnh Diên Buôn bán hàng thuế suất 5%, 10%
70 Cty TNHH T.vấn DVKT Đất đai Hòa Thắng Lê Thị Lan - Phố Giắt Dịch vụ khác
71 Cty TNHH Công nghệ Quang Tuấn Số 107- Phố thiều Sản xuất khác
72 CTY Quảng cáo Xuân Diện SN 102 Phố Giắt Dịch vụ quảng cáo
73 Cty TNHH1 thành viên Trần Gia Ông Lê Sỹ Tý , Xóm 6 Thọ Dân khách sạn du lịch nghỉ ngơi
74 Cty TNHH XDGT thủy lợi và SXVL Đức Huy Thôn Thọ Lộc- Đồng Lợi Không bao thầu NVl
75 Cty TNHH Vận tảI hành khách Anh Kết Ông Trịnh Văn Kết , X9 Vân Sơn Vận tảI hành khách
76 Cty TNHH Tư vấn và XD Khải Hoàn SN305 Phố Giắt Cho thuê phương tiện vận tải
77 Cty TNHH XD TM Đông Sơn Hà Cho thuê nhà ở cửa hàng
78 CTY TNHH TNMT Triệu Sơn Ông Lê Xuân Mai, SN97 Phố Tân Sơm Dịch vụkhacs
79 CTY TNHH Quyền Quân Thôn XUân Tiên - Xã Dân Lực Không bao thầu NVl
80 Cty TNHH Ngọc Sơn VINA Phố Quán Chua xã Thọ Vực Vận tảI hành khách
81 Cty TNHH một TV cấp nước Thanh Hóa xã Minh Dân Cấp nước
82 Cty TNHH SX Thương mại Văn Phú Ông Phú, Xã Minh Dân Sản xuất CN-TTCN-TM
83 Cty TNHH SXVL xây dựng Đồng thắng
84 Cty TNHH Đại Thắng
85 Cty TM An Phát Hưng Xăng dầu
86 Cty TNHH Chế biến lâm sản Triệu Thái Sơn Sản xuất giấy vàng mã
87 Cty TNHH Chế biến lâm sản Thanh Tươi Chế biến lâm sản
88 Cty TNHH CB nông sản và XK Vạn Lộc Xuân Chế biến táI chế nhưa
89 Cty TNHH TM chế biến lâm sản, XD Việt Anh Chưa hoạt động
90 Công ty TNHH một thành viênPolywell Creation Ltd Đang giải phóng MB

Danh sách công ty TNHH

Đăng lúc: 05/02/2015 16:43:44 (GMT+7)

TT Tên công ty Địa chỉ Ngành nghề
1 Cty TNHH SX VLXD Đồng Thắng Khu làng nghề Đồng Thắng Sản xuất vật liệu XD
2 Cty TNHH Tân Đức Ông: Lê Đình Đáng- Xóm 7 xã Tân Ninh Khai thác tài nguyên khoáng sản
3 Cty TNHH gạch ngói Nam Vang Xã Dân lý - Triệu Sơn Sản xuất vật liệu XD
4 Cty TNHH ĐTư XD - XNK TM Việt Lào Xóm 2 xã Minh Dân Chế biến lâm sản
5 Cty TNHH SXVLXD Đô Thương Thôn Đại Đồng III - xã Đồng Thắng Sản xuất vật liệu XD
6 Cty TNHH TM tổng hợp Thành Trung Số 69- Tô Vĩnh Diện - Triệu Sơn Chế biến lâm sản
7 Cty TNHH XD chế biến lâm sản Tâm Hơn Ông Hà Xuân Tâm- Thôn Diễn Đông - Hợp Thành Chế biến lâm sản
8 Cty TNHH Khiêm Hiền Ông Lê Văn Khiêm - Xóm 4 An Nông Chế biến lương thực
9 Cty TNHH XD, chế biến và TM Đại Dương Ông Lê Đình Dương- xóm 6 Xã Dân Lý Sản phẩm chế biến từ tre nứa
10 Cty TNHH SX TTCN Ngọc Lan Ông Lê Đình Lan- xóm 8 Dân Quyền SX Chăn bông gối đệm
11 Cty TNHH Na Du Số 190 Phố Thiều SX Chăn bông gối đệm
12 Cty TNHH một thành viên Minh Tiệp Ông Lê Trọng Tiệp- Xóm 8 - Vân Sơn khai thác tài nguyên khoáng sản
13 Cty TNHH Thiệp Dũng Ông Bính, Xóm 8 Xã Tân Ninh Sản xuất SP nông lâm nghiệp
14 Cty TNHH Khai thác đất sét Anh Tuấn Thôn 11- Xã Tân Ninh Khai thác tài nguyên khoáng sản
15 Cty TNHH May Đồng Lợi Lô 01- Khu giữa Đồng - Thôn Quần Nham May mặc, giặt là, nhuộm quần áo
16 Cty XD Minh Thành Ông Nguyễn Chí Lạp, Phố Tô Vĩnh Diện- TT Triệu Sơn Có bao thầu NVL
17 Cty XD HảI Dương Ông HảI, Xóm 19 - Xã Dân Lực Có bao thầu NVL
18 Cty TNHH XDTM& DL Việt Anh Phố Tô Vĩnh Diện- TT Triệu Sơn Có bao thầu NVL
19 CTY TNHH XD& TM Minh Triệu Ông Trịnh Hữu Tuyên - Xóm 2 - Xã Minh Dân Có bao thầu NVL
20 Cty TNHH Hoàng Lan Số Nhà 83 Phố Tân Sơn Có bao thầu NVL
21 Cty TNHH XD TM & DL Tiến Lực Ông Lê Đình Sanh - Số 07- Phố Giắt Có bao thầu NVL
22 Cty TNHH XD Thành Loan Ông Ng Trung Thành- Thôn Xuân Tiên - Dân Lực Có bao thầu NVL
23 Cty TNHH XD & TM Lương Tiến Đạt Ông Lương, Phố Sim- Xã Hợp Thành Có bao thầu NVL
24 Cty TNHH XD & TM Xuân trường Ông Lê Văn Trường Thôn Thị Tứ - Xã Dân Lực Có bao thầu NVL
25 Cty TNHH XD & dịch vụ TM Việt Đức Ông Lê Quang Đức- Thôn 10- Xã Vân Sơn Có bao thầu NVL
26 Cty TMHH Mạnh Đức Hùng Nguyễn Đức Hùng- Phố Giắt Có bao thầu NVL
27 Cty TNHH tư vấn DTXD Cầu Thanh Hóa Số 73 Phố Tân Sơn- TT Triệu Sơn Khảo sát thiết kế tư vấn GT
28 Cty TNHH Cường Lợi SB 234 Phố giắt Có bao thầu NVL
29 Cty TNHH XD GTTL VT Cường Trang Ông Lê Quang Băng - T. Xuân Tiên - Dân Lực Có bao thầu NVL
30 Cty TNH XD và TM An Khang Ông Lê Đình khang- Xóm 2 Thôn TháI Yên- TháI Hòa Có bao thầu NVL
31 Cty TNHH XD TM Xuân Thành ÔNg Hoàng Nam Hưng- Xóm 2 - Hợp Thắng Có bao thầu NVL
32 Cty TNHH XD Tâm Phát Ông Lê Đình Công - Phố sim- Hợp Thành Có bao thầu NVL
33 Cty TMNHH XD TM Đức Thọ Ông Lê Bá Đức Thôn Trung Hòa- TháI Hòa Có bao thầu NVL
34 Cty TNHH XD Thư Hà Thôn Thị Tứ - Xã Dân Lực Có bao thầu NVL
35 Cty TNHH Một thành viên Thành Diệp Ông Lê Duy Thanh , Xóm 4- Xã Vân Sơn Có bao thầu NVL
36 Cty TNHH XD Cường Tiến Ông Lê Cao Cường- Thôn Thiện Chính- Dân Lực Có bao thầu NVL
37 Cty TNHH Tiên Lộc Bà Vũ Thị Liên - Thôn Trung Hòa, TháI Hòa Có bao thầu NVL
38 Cty TNHH mội thành viên Đại Du Xóm 6- Vân Sơn Có bao thầu NVL
39 Cty TNHHH Vận tảI và TM Bình Minh Số 139 - Phố Giắt Vận tải hành khách
40 Cty TNHH TM và VT Hải Định Phố Quán chua - xã Thọ Vực Vận tải hành khách
41 Cty TNHH TM và VT Thọ Mười Phố Quán chua - xã Thọ Vực Vận tải hành khách
42 Cty TNHH VT Trường Giang Ông Vũ Xuân Trường, SN 77 Phố Lê Lợi Vận tải hành khách
43 Cty TNHH Trịnh ThànH Minh ÔngTrịnh Huy Khuê xóm 11- Triệu Thành Vận tảI hàng hóa
44 Cty TNHH Vận tảI Tam Hợp Ông Lê Nguyên Giang - xóm 10 Tân Ninh Vận tảI hành khách
45 Cty TNHH Cơ giới và xây lắp Minh Vượng Thôn Đồng Xá, Đồng Tiến Vận tảI hàng hóa
46 Cty TNHH TN và Du lịch Thiên Hoàng Thôn Thị Tứ- Dân Lực Kinh doanh ăn uống khác
47 Cty TNHH TM và du lịch Việt Tiệp Phố Giắt TT Triệu Sơn Kinh doanh điện thoại
48 Cty TNHH TM TH Tân Sơn Xóm 6 - Thọ Dân Kinh doanh xăng dầu
49 Cty TNHH Tài Nhâm 20 Phố Giắt - TT Triệu Sơn Kinh doanh SP chế bién
50 Cty TNHH Triệu TháI Sơm 180 Phố giắt - TT Triệu Sơn Kinh doanhVLXD
51 Cty TNHH Kết Hợp Thôn Trung Hòa- Xã TháI Hòa Kinh doanh xăng dầu
52 Cty TNHH XD tin học Đức Hòa SN 170- Phố Giắt Kinh doanh thiết bị văn phòng
53 Cty TNHH TM và DVNN An Phát Ông Phạm Văn Toàn , xóm 6. Thọ Sơn kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu
54 Cty TNHH DVTM Hà Thành Cửa hàng Phố Sim , xóm 3 Thôn Diễn Thành, Hợp Thành Kinh doanh vảI quần áo, vảI, đệm
55 Cty TNHH TMTH Mai Long ( Đang dừng KD) Ông Nguyễn Hữu Vượng- Xã Dân Lực Kinh doanh hàng tạp hóa
56 Cty TNHH Tam Việt SN288 Phố Giắt- TT Triệu SƠn Kinh doanh vật liệu XD
57 Cty TNHH Viễn thông- điện tử Thiên Phương Xóm 10 Xã Tân Ninh Kinh doanh các thiết bị thông tin liên lạc
58 Cty TNHH Đại Đoàn Ông Hoàng Viết Đoàn - Xóm 2- TháI Hòa Kinh doanh xăng dầu
59 Cty TNHH XNK Và CB Lâm Sản HảI Yến SN 323 Phố Bà Triêu tt Triệu Sơn
60 Cty TNHH SXTM DVTH Trường Cường Thôn 2 TháI yên- TháI Hòa
61 Cty TNHH Dương Nhàn 267 Phố giắt- TT Triệu SƠn Kinh doanh xăng dầu
62 Cty TNHH TM Minh Chiến Ông Mai Văn Chiến Phố Nua xã Tân Ninh Kinh doanh vàng bạc đá quý
63 Cty TNHH Hùng Hậu Ông Chu Kim Hởu- Xã Thọ Phú kinh Doanh xăng dầu
64 Cty TNHH Vương Sánh Dương Đình Vương , thôn 3 Đồng Cát, Minh Sơn kinh doanh vảI, áo đệm
65 Cty TNHH Hà Linh Nhi Ông Hà Phương Du, Thôn Diễn Bình, Hợp Thành Kinh doanh lường thực
66 Cty TNHH Đầu Tư Và PT CN Tuấn Kiên SN 154 Phố Tân Phong Bán lẻ
67 Cty TNHH TM TH Hoàng Tùng Ông Lê Đình Quý , xóm 10, xã Tân Ninh Buôn bán hàng thuế suất 5%, 10%
68 Cty TNHH Tiến Bằng Nam Thôn Thị Tứ - Xã Dân Lực Buôn bán hàng thuế suất 5%, 10%
69 Cty TNHH 1 thành viên vàng bạc thế vượng Số 01 Tô Vĩnh Diên Buôn bán hàng thuế suất 5%, 10%
70 Cty TNHH T.vấn DVKT Đất đai Hòa Thắng Lê Thị Lan - Phố Giắt Dịch vụ khác
71 Cty TNHH Công nghệ Quang Tuấn Số 107- Phố thiều Sản xuất khác
72 CTY Quảng cáo Xuân Diện SN 102 Phố Giắt Dịch vụ quảng cáo
73 Cty TNHH1 thành viên Trần Gia Ông Lê Sỹ Tý , Xóm 6 Thọ Dân khách sạn du lịch nghỉ ngơi
74 Cty TNHH XDGT thủy lợi và SXVL Đức Huy Thôn Thọ Lộc- Đồng Lợi Không bao thầu NVl
75 Cty TNHH Vận tảI hành khách Anh Kết Ông Trịnh Văn Kết , X9 Vân Sơn Vận tảI hành khách
76 Cty TNHH Tư vấn và XD Khải Hoàn SN305 Phố Giắt Cho thuê phương tiện vận tải
77 Cty TNHH XD TM Đông Sơn Hà Cho thuê nhà ở cửa hàng
78 CTY TNHH TNMT Triệu Sơn Ông Lê Xuân Mai, SN97 Phố Tân Sơm Dịch vụkhacs
79 CTY TNHH Quyền Quân Thôn XUân Tiên - Xã Dân Lực Không bao thầu NVl
80 Cty TNHH Ngọc Sơn VINA Phố Quán Chua xã Thọ Vực Vận tảI hành khách
81 Cty TNHH một TV cấp nước Thanh Hóa xã Minh Dân Cấp nước
82 Cty TNHH SX Thương mại Văn Phú Ông Phú, Xã Minh Dân Sản xuất CN-TTCN-TM
83 Cty TNHH SXVL xây dựng Đồng thắng
84 Cty TNHH Đại Thắng
85 Cty TM An Phát Hưng Xăng dầu
86 Cty TNHH Chế biến lâm sản Triệu Thái Sơn Sản xuất giấy vàng mã
87 Cty TNHH Chế biến lâm sản Thanh Tươi Chế biến lâm sản
88 Cty TNHH CB nông sản và XK Vạn Lộc Xuân Chế biến táI chế nhưa
89 Cty TNHH TM chế biến lâm sản, XD Việt Anh Chưa hoạt động
90 Công ty TNHH một thành viênPolywell Creation Ltd Đang giải phóng MB
Dự báo thời tiết Thanh Hóa