Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3535
Hôm qua:
4846
Tuần này:
17670
Tháng này:
8381
Tất cả:
4037112

Kết quả công tác triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ chính trị khóa (X) về " công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước", trên địa bàn huyện.

Ngày 20/10/2017 16:14:32

Triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết 11/NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về "công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước", nội dung chương trình hành động số 32 của Huyện ủy Triệu Sơn về thực hiện Nghị quyết 11/NQ/TW. Ban Thường vụ hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết đến 36 hội phụ nữ xã, thị trấn, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết một cách đồng bộ và thường xuyên liên tục.

Kết quả trong 10 năm thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã có sự thay đổi rõ nét từ nhận thức đến hành động đối với phụ nữ và công tác phụ nữ. Hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã được quan tâm nhiều hơn và có nhiều cơ hội phát triển trên mọi lĩnh vực, đời sống của phụ nữ được cải thiện từng bước rõ rệt, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM.
Cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết 11 NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, hội LHPN huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 360 lượt tuyên truyền về giới, luật bình đẳng giới, luật hôn nhân gia đình.... với hơn 182 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ tham gia học tập. Các hội thi, hội thảo và hoạt động của hội đã thu hút đông đảo cán bộ hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng, đã tác động tích cực đến công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Có 100% các cấp ủy Đảng đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện, quán triệt sâu sắc mục tiêu về công tác phụ nữ và các nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện. Công tác phụ nữ ngày càng được chăm lo và củng cố, chất lượng hoạt động của tổ chức hội ngày được nâng lên, đội ngũ cán bộ nữ được quy hoạch, được đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo yêu cầu chuẩn chức danh công chức. Trong 10 năm hội LHPN huyện đã đề xuất với cấp ủy, chính quyền 5 chính sách bao gồm: xây dựng làng xã, cơ quan văn hóa; chương trình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh giai đoạn 2010-2015 của UBND huyện; Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của Phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; chính sách nghề và đào tạo nghề cho phụ nữ. Đặc biệt năm 2011 hội đã trực tiếp đề xuất với HĐND, UBND huyện nâng mức phụ cấp cho chi hội Trưởng chi hội phụ nữ cơ sở lên mức thấp nhất là 50 nghìn đồng/ tháng. Hội LHPN huyện cũng đã bảo vệ và tổ chức triển khai thành công đề tài khoa học" nghiên cứu và giải pháp phát huy vai trò của hội phụ nữ trong xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển ngành nghề nông thôn ở Triệu Sơn" tại 2 đơn vị Thọ Sơn và Vân Sơn. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả đề án" giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt". Triển khai thực hiện Nghị quyết cũng đã góp phần tích cực trong việc vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp năng động, sáng tạo có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu. Cụ thể hội đã duy trì hoạt động 57 câu lạc bộ " xây dựng gia đình hạnh phúc" với 1739 thành viên tham gia. Toàn huyện có 139 đoạn đường phụ nữ tự quản, 160 tổ thu gom rác thải, xây dựng được 2.833 lò đốt rác tại hộ gia đình và đồng ruộng. Công tác thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe phụ nữ đã được các cấp quan tâm, tổ chức ngày hội hạnh phúc chăm sóc sức khỏe sinh sản , có trên 95% phụ nữ được tiếp cận với các dịch vụ y tế, 100% trạm y tế có nữ hộ sinh, 80% trạm y tế có Bác sỹ, thuốc phục vụ các trang thiết bị cho đỡ đẻ an toàn. Các cấp hội đã thực hiện tốt chức năng nghiệm vụ của mình trong việc giải quyết, kiến nghị có liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành cơ chế chính sách tạo điều kiện cho phụ nữ và tổ chức hội phụ nữ các cấp tham gia các chương trình phát triển kinh tế- xã hội. Cùng với sự phấn đấu vươn lên của phụ nữ, đội ngũ cán bộ quản lý nữ ngày càng trưởng thành, giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo quản lý. Trong 10 năm đã có 19 chị được đề bạt giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý, trưởng các phòng ban ngành cấp huyện. Cấp xã có 1 nữ là Bí thư Đảng bộ, 2 phó bí thư thường trực, 2 phó CT HĐND xã, 1 phó chủ tịch UBND xã, có 73/500 đảng ủy viên là nữ, có 151/902 đại biểu HĐND xã là nữ. Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên nữ được quan tâm, trong 10 năm có 3.726 đảng viên nữ được kêt nạp đạt trên 30% số đảng viên được kết nạp của huyện. Trong đó có 15 chị là phụ nữ dân tộc thiểu số, 468 chị là phụ nữ nông thôn. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội và phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ ngày được triển khai có đồng bộ đạt kết quả cao. Bên cạnh kết quả đạt được việc triển khai thực hiện NQ trên địa bàn huyện cũng bộc lộ một số hạn chế như: Nhìn tổng thể số lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ nữ chưa tương xứng với tiềm năng và lực lượng lao động nữ trên địa bàn.cán bộ nữ cơ sở chưa được quan tâm đúng mức trong việc quy hoạch, dào tạo bồi dưỡng chuyên môm, nghiệp vụ. Tỷ lệ phát triển Đảng viên nữ còn thấp, các chính sách quan tâm đến dạy nghề tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn chưa được trú trọng.
Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ chính trị khóa X về " công tác phụ nữ, thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước" trong thời gian tới hội phụ nữ huyện tiếp tục tuyên truyền quán triệt các mục tiêu, quan điểm giải pháp mà Nghị quyết đề ra. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân về giới. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết . Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, phát huy vai trò nòng cốt xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ hạnh phúc, xây dựng gười phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH có sức khỏe tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân ái.

Thùy Dung
 

Kết quả công tác triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ chính trị khóa (X) về " công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước", trên địa bàn huyện.

Đăng lúc: 20/10/2017 16:14:32 (GMT+7)

Triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết 11/NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về "công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước", nội dung chương trình hành động số 32 của Huyện ủy Triệu Sơn về thực hiện Nghị quyết 11/NQ/TW. Ban Thường vụ hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết đến 36 hội phụ nữ xã, thị trấn, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết một cách đồng bộ và thường xuyên liên tục.

Kết quả trong 10 năm thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã có sự thay đổi rõ nét từ nhận thức đến hành động đối với phụ nữ và công tác phụ nữ. Hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã được quan tâm nhiều hơn và có nhiều cơ hội phát triển trên mọi lĩnh vực, đời sống của phụ nữ được cải thiện từng bước rõ rệt, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM.
Cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết 11 NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, hội LHPN huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 360 lượt tuyên truyền về giới, luật bình đẳng giới, luật hôn nhân gia đình.... với hơn 182 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ tham gia học tập. Các hội thi, hội thảo và hoạt động của hội đã thu hút đông đảo cán bộ hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng, đã tác động tích cực đến công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Có 100% các cấp ủy Đảng đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện, quán triệt sâu sắc mục tiêu về công tác phụ nữ và các nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện. Công tác phụ nữ ngày càng được chăm lo và củng cố, chất lượng hoạt động của tổ chức hội ngày được nâng lên, đội ngũ cán bộ nữ được quy hoạch, được đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo yêu cầu chuẩn chức danh công chức. Trong 10 năm hội LHPN huyện đã đề xuất với cấp ủy, chính quyền 5 chính sách bao gồm: xây dựng làng xã, cơ quan văn hóa; chương trình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh giai đoạn 2010-2015 của UBND huyện; Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của Phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; chính sách nghề và đào tạo nghề cho phụ nữ. Đặc biệt năm 2011 hội đã trực tiếp đề xuất với HĐND, UBND huyện nâng mức phụ cấp cho chi hội Trưởng chi hội phụ nữ cơ sở lên mức thấp nhất là 50 nghìn đồng/ tháng. Hội LHPN huyện cũng đã bảo vệ và tổ chức triển khai thành công đề tài khoa học" nghiên cứu và giải pháp phát huy vai trò của hội phụ nữ trong xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển ngành nghề nông thôn ở Triệu Sơn" tại 2 đơn vị Thọ Sơn và Vân Sơn. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả đề án" giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt". Triển khai thực hiện Nghị quyết cũng đã góp phần tích cực trong việc vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp năng động, sáng tạo có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu. Cụ thể hội đã duy trì hoạt động 57 câu lạc bộ " xây dựng gia đình hạnh phúc" với 1739 thành viên tham gia. Toàn huyện có 139 đoạn đường phụ nữ tự quản, 160 tổ thu gom rác thải, xây dựng được 2.833 lò đốt rác tại hộ gia đình và đồng ruộng. Công tác thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe phụ nữ đã được các cấp quan tâm, tổ chức ngày hội hạnh phúc chăm sóc sức khỏe sinh sản , có trên 95% phụ nữ được tiếp cận với các dịch vụ y tế, 100% trạm y tế có nữ hộ sinh, 80% trạm y tế có Bác sỹ, thuốc phục vụ các trang thiết bị cho đỡ đẻ an toàn. Các cấp hội đã thực hiện tốt chức năng nghiệm vụ của mình trong việc giải quyết, kiến nghị có liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành cơ chế chính sách tạo điều kiện cho phụ nữ và tổ chức hội phụ nữ các cấp tham gia các chương trình phát triển kinh tế- xã hội. Cùng với sự phấn đấu vươn lên của phụ nữ, đội ngũ cán bộ quản lý nữ ngày càng trưởng thành, giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo quản lý. Trong 10 năm đã có 19 chị được đề bạt giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý, trưởng các phòng ban ngành cấp huyện. Cấp xã có 1 nữ là Bí thư Đảng bộ, 2 phó bí thư thường trực, 2 phó CT HĐND xã, 1 phó chủ tịch UBND xã, có 73/500 đảng ủy viên là nữ, có 151/902 đại biểu HĐND xã là nữ. Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên nữ được quan tâm, trong 10 năm có 3.726 đảng viên nữ được kêt nạp đạt trên 30% số đảng viên được kết nạp của huyện. Trong đó có 15 chị là phụ nữ dân tộc thiểu số, 468 chị là phụ nữ nông thôn. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội và phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ ngày được triển khai có đồng bộ đạt kết quả cao. Bên cạnh kết quả đạt được việc triển khai thực hiện NQ trên địa bàn huyện cũng bộc lộ một số hạn chế như: Nhìn tổng thể số lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ nữ chưa tương xứng với tiềm năng và lực lượng lao động nữ trên địa bàn.cán bộ nữ cơ sở chưa được quan tâm đúng mức trong việc quy hoạch, dào tạo bồi dưỡng chuyên môm, nghiệp vụ. Tỷ lệ phát triển Đảng viên nữ còn thấp, các chính sách quan tâm đến dạy nghề tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn chưa được trú trọng.
Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ chính trị khóa X về " công tác phụ nữ, thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước" trong thời gian tới hội phụ nữ huyện tiếp tục tuyên truyền quán triệt các mục tiêu, quan điểm giải pháp mà Nghị quyết đề ra. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân về giới. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết . Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, phát huy vai trò nòng cốt xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ hạnh phúc, xây dựng gười phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH có sức khỏe tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân ái.

Thùy Dung