Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1137
Hôm qua:
1159
Tuần này:
5313
Tháng này:
34500
Tất cả:
1151111

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 06/02/2015 16:14:52

DANH SÁCH

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn khóa XVII,nhiệm kỳ 2015 - 2020

TT

Họ và tên

Tháng, năm

sinh

Nữ

Dân tộc

Quê quán

Trình độ

Chức vụ hiện tại

Chuyên môn

Lý luận

I. Khối Đảng:

1

Trần Bình Quân

9/1965

K

Thọ Dân,

Triệu Sơn

Kỹ sư Quản lý ruộng đất, ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội (CQ)

Cử nhân

TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện

4

Lê Kim Chất

10/1963

K

Vân Sơn,

Triệu Sơn

Kỹ sư trồng trọt, ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội (CQ)

Cao cấp

Phó Bí thư Thường trực

Huyện ủy

3

Lê Tiến Dũng

10/1973

K

Thái Hòa, Triệu Sơn

Cử nhân Quản lý xã hội; ĐHKHXH&NV Hà Nội (CQ)

Cao cấp

TV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

4

Lê Công Phương

01/1964

K

Minh Dân, Triệu Sơn

Trung cấp QLNN; Cử nhân XD Đảng và CQNN, Phân viện Báo chí Tuyên truyền (TC)

Cao cấp

TV, CNUBKT

Huyện ủy

5

Lê Thị Sen

11/1975

x

K

Tân Ninh, Triệu Sơn

Cử nhân GDCT, ĐHSP Vinh (CQ), Ths Chính trị học

Cao cấp

TV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

6

Nguyễn Hùng Vương

10/1980

K

Đồng Lợi, Triệu Sơn

Cử nhân sử, ĐH Vinh (TC tập trung), Ths sử

Cao cấp

TV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

7

Lê Văn Phương

5/1979

K

Xuân Thọ Triệu Sơn

Cử nhân sư phạm sử, ĐHSP Vinh (CQ), Ths sử

Trung cấp

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

8

Nghiêm Quốc Mạnh

6/1966

K

Xuân Lộc, Triệu Sơn

Trung cấp kế toán; Cử nhân kinh tế ngành QTKD và Công đoàn, Đại học Công Đoàn(TC); Cử nhân chính trị chuyên ngành Tổ chức xây dựng Đảng, HVCT Hồ Chí Minh (CQ)

Cử nhân

HUV, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

9

Nguyễn Thị Thuỷ

8/1981

x

K

Đồng Tiến, Triệu Sơn

Cử nhân Luật kinh tế, ĐH Luật Hà Nội (CQ)

Trung cấp

HUV, PCNUB Kiểm tra Huyện ủy

II. Khối chính quyền:

10

Lê Quang Hùng

8/1971

K

Thiệu Giao,

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Cử nhân Kinh tế công nghiệp (CQ), Thạc sỹ QTKD,

Trường ĐHKTQD Hà Nội

Cử nhân

PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

11

Lê Thị Luyện

11/1971

x

K

Tân Ninh, Triệu Sơn

Trung cấp Đoàn - Đội; Cử nhân Hành chính, Học viện HCQG (TC)

Cao cấp

TV, Phó chủ tịch HĐND

12

Hồ Trường Sơn

8/1962

K

Hợp Thành, Triệu Sơn

Kỹ sư Kinh tế,ĐHNN2, (CQ); Cử nhân Hành chính (TC)

Cao cấp

TV, Phó Chủ tịch UBND huyện

13

Lê Xuân Dương

10/1963

K

Đồng Thắng, Triệu Sơn

Kỹ sư kinh tế nông nghiệp, ĐH Nông lâm Huế (CQ); Ths QLKT

Cao cấp

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

14

Lê Quang Trung

5/1968

K

Tân Ninh, Triệu Sơn

Bác sỹ Đa khoa, ĐH Y Thái Bình(CQ), BS CKII, ĐH Y Hải Phòng

Cao cấp

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

15

Lê Ngọc Toàn

8/1981

K

Xuân Thọ, Triệu Sơn

Cử nhân GDCT, ĐHSP Vinh (CQ)

Trung cấp

HUV, Phó chủ tịch HĐND

16

Lã Văn Lâm

9/1964

K

Đồng Lợi, Triệu Sơn

Kỹ sư kinh tế nông nghiệp, ĐH Nông lâm Huế (CQ)

Cao cấp

HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

17

Bùi Huy Dũng

11/1968

K

Dân Lý,

Triệu Sơn

Trung cấp kế toán, Trường CĐ Nông lâm Thanh Hóa; Cử nhân kinh tế, Viện Đại học Mở Hà Nội (TC)

Cao cấp

HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

18

Lê Thị Lê

02/1963

x

K

Xuân Thọ, Triệu Sơn

Cử nhân Văn, ĐHSP Vinh (CQ)

Cao cấp

HUV, Trưởng phòng GD-ĐT

19

Quản Trọng Thể

6/1974

K

Thiệu Hợp,

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Trung cấp sư phạm; Cử nhân Giáo dục Tiểu học, ĐHSP Hà Nội (TC); Ths QLGD.

Cao cấp

HUV, Trưởng phòng Nội vụ

20

Nguyễn Trung Thành

10/1972

K

Vân Sơn,

Triệu Sơn

Cử nhân Hóa, ĐHSP Vinh (CQ), Ths QLGD

Sơ cấp

HUV, Chánh VP, HĐND, UBND huyện

21

Nguyễn Văn Hùng

10/1963

K

An Nông,

Triệu Sơn

Cử nhân Hành chính, Học viện HCQG (TC)

Cao cấp

HUV, Trưởng phòng LĐTB - XH

22

Bùi Hoàng Long

4/1969

K

Dân Lực,

Triệu Sơn

Kỹ sư xây dựng, ĐH Xây dựng Hà Nội (CQ)

Cao cấp

HUV, Trưởng phòng

KT - HT

23

Lê Phú Quốc

10/1985

K

Minh Sơn, Triệu Sơn

Kỹ sư Quản lý ruộng đất, ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội (CQ)

Trung cấp

HUV, Trưởng phòng TN - MT

24

Lê Thị Thuỷ

5/1968

x

K

Cảnh Dương,

Quảng Trạch, Quảng Bỉnh

Bác sỹ đa khoa, ĐH Y Thái Bình (CQ)

Trung cấp

Trưởng phòng

Y tế

25

Thành Văn Thăng

8/1966

K

Tiến Nông, Triệu Sơn

Cao đẳng sư phạm Toán; Cử nhân ngành Toán, ĐHSP Hà Nội (TC)

Cao cấp

HUV,Chánh thanh tra UBND huyện

26

Nguyễn Văn Cận

5/1968

K

Dân Lực,

Triệu Sơn

Cử nhân Sinh học, ĐHSP Vinh (CQ),

Ths QLGD

Cao cấp

HUV, GĐ TT GDTX

III. MTTQ và các đoàn thể:

27

Hà Hữu Khang

5/1965

K

Thiệu Tân,

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Trug cấp kế toán; Cử nhân Hành chính, Học viện (TC)

Cao cấp

TV, Chủ tịch MTTQ huyện

28

Lê Thị Mai

6/1968

x

K

Xuân Thịnh, Triệu Sơn

Cử nhân Hành chính, Học viện HCQG (TC)

Cao cấp

HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

29

Hoàng Văn Huy

9/1966

K

Thọ Thế,

Triệu Sơn

Cử nhân kinh tế ngành QTKD và Công đoàn, Đại học Công Đoàn (TC)

Cao cấp

HUV, Chủ tịch

LĐLĐ huyện

30

Hoàng Văn Bốn

5/1970

K

An Nông,

Triệu Sơn

Cử nhân Tâm lý ĐHKHXH&NV Hà Nội (TC)

Cao cấp

HUV, Chủ tịch

Hội Nông dân

IV. Công an, Quân sự:

31

Tống Đình Thơm

8/1969

K

Dân Lực,

Triệu Sơn

Cử nhân khoa học quân sự, chỉ huy tăng thiết giáp - Trường sỹ quan tăng thiết giáp

Cao cấp

TV, CHT, BCHQS huyện

32

Nguyễn Văn Quyền

02/1976

K

Hoa Lộc,

Hậu Lộc, Thanh Hóa

Cử nhân Luật, ĐHCSND (CQ); Ths Luật

Cao cấp

TV, Trưởng Công an huyện

V- Các ngành:

33

Vũ Trong Trạng

10/1961

K

An Nông,

Triệu Sơn

Cử nhân Luật Tư pháp, ĐH Luật Hà Nội(CQ)

Cao cấp

HUV, Viện trưởng VKSND

34

Hoàng Trung Thành

6/1961

K

Hoằng Thái,

Hoằng Hóa, Thanh Hóa

C nhân kế toán, ĐHKTQD Hà Nội (TC)

Cao cấp

HUV, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế

VI. Các xã, thị trấn:

35

Hà Quang Hân

6/1965

K

Minh Châu, Triệu Sơn

Trung cấp QLNN; Cử nhân XD Đảng và CQNN, Phân viện Báo chí Tuyên truyền (TC)

Cao cấp

TV, Bí thư Đảng bộ

Thị trấn

36

Nguyễn Tuấn Thiều

4/1960

K

Dân Lý,

Triệu Sơn

Kỹ sư trồng trọt, ĐH Nông lâm Huế (CQ)

Trung cấp

HUV, BT Đảng bộ xã Dân Lý

37

Lê Phú Thành

12/1966

K

Minh Sơn, Triệu Sơn

TCQLNN; Kỹ sư Nông học, ĐH Hồng Đức (TC)

Trung cấp

HUV, BT Đảng bộ xã Minh Sơn

38

Nguyễn Thị Thanh

6/1971

x

K

Thọ Cường, Triệu Sơn

TCQLNN; Cử nhân Luật, ĐH Vinh (TC)

Trung cấp

HUV, BT Đảng bộ xã Thọ Cường

39

Bùi Văn Chung

3/1961

M

Bình Sơn, Triệu Sơn

Trung cấp QLNN; Đang học Luật, ĐH Vinh (TC)

Trung cấp

HUV, BT Đảng bộ xã Bình Sơn

40

Nguyễn Anh Quốc

02/1963

K

Đồng Tiến, Triệu Sơn

TCQLNN; đang học QTKD - ĐH công nghệ Đông Á, (TC)

Trung cấp

BT Đảng bộ xã Đồng Tiến

41

HoàngTrọngCương

02/1963

K

Hợp Tiến, Triệu Sơn

TCQLNN; đang học kinh tế, ĐH Nông nghiệp Hà Nội (TC)

Trung cấp

BT Đảng bộ xã Hợp Tiến

42

Lê Đình Sơn

6/1963

K

Tân Ninh, Triệu Sơn

TCQLNN; đang học quản lý nhà nước, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (TC)

Trung cấp

BT Đảng bộ xã Tân Ninh

43

Phạm Như Huấn

3/1961

K

Thọ Phú,

Triệu Sơn

TCQLNN; đang học luật, ĐH Vinh (TC)

Trung cấp

BT Đảng bộ xã Thọ Phú

DANH SÁCH

Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn khóa XVII,

nhiệm kỳ 2015 - 2020

TT

Họ và tên

Tháng, năm

sinh

Nữ

Dân tộc

Quê quán

Trình độ

Chức vụ hiện tại

Chuyên môn

Lý luận

I. Khối Đảng:

1

Trần Bình Quân

9/1965

K

Thọ Dân,

Triệu Sơn

Kỹ sư Quản lý ruộng đất, ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội (CQ)

Cử nhân

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

4

Lê Kim Chất

10/1963

K

Vân Sơn,

Triệu Sơn

Kỹ sư trồng trọt, ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội (CQ)

Cao cấp

Phó Bí thư Thường trực

3

Lê Quang Hùng

8/1971

K

Thiệu Giao,

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Cử nhân Kinh tế công nghiệp (CQ), Thạc sỹ QTKD,

Trường ĐHKTQD Hà Nội

Cử nhân

PBT - Chủ tịch UBND huyện

4

Lê Thị Luyện

11/1971

x

K

Tân Ninh, Triệu Sơn

Trung cấp Đoàn - Đội; Cử nhân Hành chính, Học viện HCQG (TC)

Cao cấp

TV, Phó chủ tịch HĐND

5

Hồ Trường Sơn

8/1962

K

Hợp Thành, Triệu Sơn

Kỹ sư QLKT, ĐHNN2, (CQ)

Cao cấp

TV, Phó Chủ tịch UBND huyện

6

Lê Tiến Dũng

10/1973

K

Thái Hòa, Triệu Sơn

Cử nhân Quản lý xã hội; ĐHKHXH&NV Hà Nội (CQ)

Cao cấp

TV, Trưởng Ban Tổ chức

7

Lê Công Phương

01/1964

K

Minh Dân, Triệu Sơn

Trung cấp QLNN; Cử nhân XD Đảng và CQNN, Phân viện Báo chí Tuyên truyền (TC)

Cao cấp

TV, CNUBKT

Huyện ủy

8

Lê Thị Sen

11/1975

x

K

Tân Ninh, Triệu Sơn

Cử nhân GDCT, ĐHSP Vinh (CQ), Ths Chính trị học

Cao cấp

TV, Trưởng Ban Tuyên giáo

9

Nguyễn Hùng Vương

10/1980

K

Đồng Lợi, Triệu Sơn

Cử nhân sử, ĐH Vinh (TC tập trung), Ths sử

Cao cấp

TV, Trưởng Ban Dân vận

10

Hà Hữu Khang

5/1965

K

Thiệu Tân,

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Trug cấp kế toán; Cử nhân Hành chính, Học viện HCQG (TC)

Cao cấp

TV, Chủ tịch MTTQ huyện

11

Tống Đình Thơm

8/1969

K

Dân Lực,

Triệu Sơn

Cử nhân khoa học quân sự, chỉ huy tăng thiết giáp - Trường sỹ quan tăng thiết giáp

Cao cấp

TV, CHT, BCHQS huyện

12

Nguyễn Văn Quyền

02/1976

K

Hoa Lộc,

Hậu Lộc, Thanh Hóa

Cử nhân Luật, ĐHCSND (CQ); Ths Luật

Cao cấp

TV, Trưởng Công an huyện

13

Hà Quang Hân

6/1965

K

Minh Châu, Triệu Sơn

Trung cấp QLNN; Cử nhân XD Đảng và CQNN, Phân viện Báo chí Tuyên truyền (TC)

Cao cấp

TV, Bí thư Đảng bộ

Thị trấn

DANH SÁCH

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn khóa XVII,nhiệm kỳ 2015 - 2020

TT

Họ và tên

Tháng, năm

sinh

Nữ

Dân tộc

Quê quán

Trình độ

Chức vụ hiện tại

Chuyên môn

Lý luận

I. Khối Đảng:

1

Trần Bình Quân

9/1965

K

Thọ Dân,

Triệu Sơn

Kỹ sư Quản lý ruộng đất, ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội (CQ)

Cử nhân

TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện

4

Lê Kim Chất

10/1963

K

Vân Sơn,

Triệu Sơn

Kỹ sư trồng trọt, ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội (CQ)

Cao cấp

Phó Bí thư Thường trực

Huyện ủy

3

Lê Tiến Dũng

10/1973

K

Thái Hòa, Triệu Sơn

Cử nhân Quản lý xã hội; ĐHKHXH&NV Hà Nội (CQ)

Cao cấp

TV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

4

Lê Công Phương

01/1964

K

Minh Dân, Triệu Sơn

Trung cấp QLNN; Cử nhân XD Đảng và CQNN, Phân viện Báo chí Tuyên truyền (TC)

Cao cấp

TV, CNUBKT

Huyện ủy

5

Lê Thị Sen

11/1975

x

K

Tân Ninh, Triệu Sơn

Cử nhân GDCT, ĐHSP Vinh (CQ), Ths Chính trị học

Cao cấp

TV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

6

Nguyễn Hùng Vương

10/1980

K

Đồng Lợi, Triệu Sơn

Cử nhân sử, ĐH Vinh (TC tập trung), Ths sử

Cao cấp

TV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

7

Lê Văn Phương

5/1979

K

Xuân Thọ Triệu Sơn

Cử nhân sư phạm sử, ĐHSP Vinh (CQ), Ths sử

Trung cấp

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

8

Nghiêm Quốc Mạnh

6/1966

K

Xuân Lộc, Triệu Sơn

Trung cấp kế toán; Cử nhân kinh tế ngành QTKD và Công đoàn, Đại học Công Đoàn(TC); Cử nhân chính trị chuyên ngành Tổ chức xây dựng Đảng, HVCT Hồ Chí Minh (CQ)

Cử nhân

HUV, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

9

Nguyễn Thị Thuỷ

8/1981

x

K

Đồng Tiến, Triệu Sơn

Cử nhân Luật kinh tế, ĐH Luật Hà Nội (CQ)

Trung cấp

HUV, PCNUB Kiểm tra Huyện ủy

II. Khối chính quyền:

10

Lê Quang Hùng

8/1971

K

Thiệu Giao,

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Cử nhân Kinh tế công nghiệp (CQ), Thạc sỹ QTKD,

Trường ĐHKTQD Hà Nội

Cử nhân

PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

11

Lê Thị Luyện

11/1971

x

K

Tân Ninh, Triệu Sơn

Trung cấp Đoàn - Đội; Cử nhân Hành chính, Học viện HCQG (TC)

Cao cấp

TV, Phó chủ tịch HĐND

12

Hồ Trường Sơn

8/1962

K

Hợp Thành, Triệu Sơn

Kỹ sư Kinh tế,ĐHNN2, (CQ); Cử nhân Hành chính (TC)

Cao cấp

TV, Phó Chủ tịch UBND huyện

13

Lê Xuân Dương

10/1963

K

Đồng Thắng, Triệu Sơn

Kỹ sư kinh tế nông nghiệp, ĐH Nông lâm Huế (CQ); Ths QLKT

Cao cấp

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

14

Lê Quang Trung

5/1968

K

Tân Ninh, Triệu Sơn

Bác sỹ Đa khoa, ĐH Y Thái Bình(CQ), BS CKII, ĐH Y Hải Phòng

Cao cấp

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

15

Lê Ngọc Toàn

8/1981

K

Xuân Thọ, Triệu Sơn

Cử nhân GDCT, ĐHSP Vinh (CQ)

Trung cấp

HUV, Phó chủ tịch HĐND

16

Lã Văn Lâm

9/1964

K

Đồng Lợi, Triệu Sơn

Kỹ sư kinh tế nông nghiệp, ĐH Nông lâm Huế (CQ)

Cao cấp

HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

17

Bùi Huy Dũng

11/1968

K

Dân Lý,

Triệu Sơn

Trung cấp kế toán, Trường CĐ Nông lâm Thanh Hóa; Cử nhân kinh tế, Viện Đại học Mở Hà Nội (TC)

Cao cấp

HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

18

Lê Thị Lê

02/1963

x

K

Xuân Thọ, Triệu Sơn

Cử nhân Văn, ĐHSP Vinh (CQ)

Cao cấp

HUV, Trưởng phòng GD-ĐT

19

Quản Trọng Thể

6/1974

K

Thiệu Hợp,

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Trung cấp sư phạm; Cử nhân Giáo dục Tiểu học, ĐHSP Hà Nội (TC); Ths QLGD.

Cao cấp

HUV, Trưởng phòng Nội vụ

20

Nguyễn Trung Thành

10/1972

K

Vân Sơn,

Triệu Sơn

Cử nhân Hóa, ĐHSP Vinh (CQ), Ths QLGD

Sơ cấp

HUV, Chánh VP, HĐND, UBND huyện

21

Nguyễn Văn Hùng

10/1963

K

An Nông,

Triệu Sơn

Cử nhân Hành chính, Học viện HCQG (TC)

Cao cấp

HUV, Trưởng phòng LĐTB - XH

22

Bùi Hoàng Long

4/1969

K

Dân Lực,

Triệu Sơn

Kỹ sư xây dựng, ĐH Xây dựng Hà Nội (CQ)

Cao cấp

HUV, Trưởng phòng

KT - HT

23

Lê Phú Quốc

10/1985

K

Minh Sơn, Triệu Sơn

Kỹ sư Quản lý ruộng đất, ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội (CQ)

Trung cấp

HUV, Trưởng phòng TN - MT

24

Lê Thị Thuỷ

5/1968

x

K

Cảnh Dương,

Quảng Trạch, Quảng Bỉnh

Bác sỹ đa khoa, ĐH Y Thái Bình (CQ)

Trung cấp

Trưởng phòng

Y tế

25

Thành Văn Thăng

8/1966

K

Tiến Nông, Triệu Sơn

Cao đẳng sư phạm Toán; Cử nhân ngành Toán, ĐHSP Hà Nội (TC)

Cao cấp

HUV,Chánh thanh tra UBND huyện

26

Nguyễn Văn Cận

5/1968

K

Dân Lực,

Triệu Sơn

Cử nhân Sinh học, ĐHSP Vinh (CQ),

Ths QLGD

Cao cấp

HUV, GĐ TT GDTX

III. MTTQ và các đoàn thể:

27

Hà Hữu Khang

5/1965

K

Thiệu Tân,

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Trug cấp kế toán; Cử nhân Hành chính, Học viện (TC)

Cao cấp

TV, Chủ tịch MTTQ huyện

28

Lê Thị Mai

6/1968

x

K

Xuân Thịnh, Triệu Sơn

Cử nhân Hành chính, Học viện HCQG (TC)

Cao cấp

HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

29

Hoàng Văn Huy

9/1966

K

Thọ Thế,

Triệu Sơn

Cử nhân kinh tế ngành QTKD và Công đoàn, Đại học Công Đoàn (TC)

Cao cấp

HUV, Chủ tịch

LĐLĐ huyện

30

Hoàng Văn Bốn

5/1970

K

An Nông,

Triệu Sơn

Cử nhân Tâm lý ĐHKHXH&NV Hà Nội (TC)

Cao cấp

HUV, Chủ tịch

Hội Nông dân

IV. Công an, Quân sự:

31

Tống Đình Thơm

8/1969

K

Dân Lực,

Triệu Sơn

Cử nhân khoa học quân sự, chỉ huy tăng thiết giáp - Trường sỹ quan tăng thiết giáp

Cao cấp

TV, CHT, BCHQS huyện

32

Nguyễn Văn Quyền

02/1976

K

Hoa Lộc,

Hậu Lộc, Thanh Hóa

Cử nhân Luật, ĐHCSND (CQ); Ths Luật

Cao cấp

TV, Trưởng Công an huyện

V- Các ngành:

33

Vũ Trong Trạng

10/1961

K

An Nông,

Triệu Sơn

Cử nhân Luật Tư pháp, ĐH Luật Hà Nội(CQ)

Cao cấp

HUV, Viện trưởng VKSND

34

Hoàng Trung Thành

6/1961

K

Hoằng Thái,

Hoằng Hóa, Thanh Hóa

C nhân kế toán, ĐHKTQD Hà Nội (TC)

Cao cấp

HUV, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế

VI. Các xã, thị trấn:

35

Hà Quang Hân

6/1965

K

Minh Châu, Triệu Sơn

Trung cấp QLNN; Cử nhân XD Đảng và CQNN, Phân viện Báo chí Tuyên truyền (TC)

Cao cấp

TV, Bí thư Đảng bộ

Thị trấn

36

Nguyễn Tuấn Thiều

4/1960

K

Dân Lý,

Triệu Sơn

Kỹ sư trồng trọt, ĐH Nông lâm Huế (CQ)

Trung cấp

HUV, BT Đảng bộ xã Dân Lý

37

Lê Phú Thành

12/1966

K

Minh Sơn, Triệu Sơn

TCQLNN; Kỹ sư Nông học, ĐH Hồng Đức (TC)

Trung cấp

HUV, BT Đảng bộ xã Minh Sơn

38

Nguyễn Thị Thanh

6/1971

x

K

Thọ Cường, Triệu Sơn

TCQLNN; Cử nhân Luật, ĐH Vinh (TC)

Trung cấp

HUV, BT Đảng bộ xã Thọ Cường

39

Bùi Văn Chung

3/1961

M

Bình Sơn, Triệu Sơn

Trung cấp QLNN; Đang học Luật, ĐH Vinh (TC)

Trung cấp

HUV, BT Đảng bộ xã Bình Sơn

40

Nguyễn Anh Quốc

02/1963

K

Đồng Tiến, Triệu Sơn

TCQLNN; đang học QTKD - ĐH công nghệ Đông Á, (TC)

Trung cấp

BT Đảng bộ xã Đồng Tiến

41

HoàngTrọngCương

02/1963

K

Hợp Tiến, Triệu Sơn

TCQLNN; đang học kinh tế, ĐH Nông nghiệp Hà Nội (TC)

Trung cấp

BT Đảng bộ xã Hợp Tiến

42

Lê Đình Sơn

6/1963

K

Tân Ninh, Triệu Sơn

TCQLNN; đang học quản lý nhà nước, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (TC)

Trung cấp

BT Đảng bộ xã Tân Ninh

43

Phạm Như Huấn

3/1961

K

Thọ Phú,

Triệu Sơn

TCQLNN; đang học luật, ĐH Vinh (TC)

Trung cấp

BT Đảng bộ xã Thọ Phú

DANH SÁCH

Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn khóa XVII,

nhiệm kỳ 2015 - 2020

TT

Họ và tên

Tháng, năm

sinh

Nữ

Dân tộc

Quê quán

Trình độ

Chức vụ hiện tại

Chuyên môn

Lý luận

I. Khối Đảng:

1

Trần Bình Quân

9/1965

K

Thọ Dân,

Triệu Sơn

Kỹ sư Quản lý ruộng đất, ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội (CQ)

Cử nhân

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

4

Lê Kim Chất

10/1963

K

Vân Sơn,

Triệu Sơn

Kỹ sư trồng trọt, ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội (CQ)

Cao cấp

Phó Bí thư Thường trực

3

Lê Quang Hùng

8/1971

K

Thiệu Giao,

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Cử nhân Kinh tế công nghiệp (CQ), Thạc sỹ QTKD,

Trường ĐHKTQD Hà Nội

Cử nhân

PBT - Chủ tịch UBND huyện

4

Lê Thị Luyện

11/1971

x

K

Tân Ninh, Triệu Sơn

Trung cấp Đoàn - Đội; Cử nhân Hành chính, Học viện HCQG (TC)

Cao cấp

TV, Phó chủ tịch HĐND

5

Hồ Trường Sơn

8/1962

K

Hợp Thành, Triệu Sơn

Kỹ sư QLKT, ĐHNN2, (CQ)

Cao cấp

TV, Phó Chủ tịch UBND huyện

6

Lê Tiến Dũng

10/1973

K

Thái Hòa, Triệu Sơn

Cử nhân Quản lý xã hội; ĐHKHXH&NV Hà Nội (CQ)

Cao cấp

TV, Trưởng Ban Tổ chức

7

Lê Công Phương

01/1964

K

Minh Dân, Triệu Sơn

Trung cấp QLNN; Cử nhân XD Đảng và CQNN, Phân viện Báo chí Tuyên truyền (TC)

Cao cấp

TV, CNUBKT

Huyện ủy

8

Lê Thị Sen

11/1975

x

K

Tân Ninh, Triệu Sơn

Cử nhân GDCT, ĐHSP Vinh (CQ), Ths Chính trị học

Cao cấp

TV, Trưởng Ban Tuyên giáo

9

Nguyễn Hùng Vương

10/1980

K

Đồng Lợi, Triệu Sơn

Cử nhân sử, ĐH Vinh (TC tập trung), Ths sử

Cao cấp

TV, Trưởng Ban Dân vận

10

Hà Hữu Khang

5/1965

K

Thiệu Tân,

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Trug cấp kế toán; Cử nhân Hành chính, Học viện HCQG (TC)

Cao cấp

TV, Chủ tịch MTTQ huyện

11

Tống Đình Thơm

8/1969

K

Dân Lực,

Triệu Sơn

Cử nhân khoa học quân sự, chỉ huy tăng thiết giáp - Trường sỹ quan tăng thiết giáp

Cao cấp

TV, CHT, BCHQS huyện

12

Nguyễn Văn Quyền

02/1976

K

Hoa Lộc,

Hậu Lộc, Thanh Hóa

Cử nhân Luật, ĐHCSND (CQ); Ths Luật

Cao cấp

TV, Trưởng Công an huyện

13

Hà Quang Hân

6/1965

K

Minh Châu, Triệu Sơn

Trung cấp QLNN; Cử nhân XD Đảng và CQNN, Phân viện Báo chí Tuyên truyền (TC)

Cao cấp

TV, Bí thư Đảng bộ

Thị trấn

Dự báo thời tiết Thanh Hóa