Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
669
Hôm qua:
988
Tuần này:
7055
Tháng này:
24980
Tất cả:
421482
 

DANH SÁCH

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020                   

                                                                                                                                                                                                              

TT

Họ và tên

Tháng, năm

sinh

Nữ

Dân tộc

Quê quán

Trình độ

Chức vụ hiện tại

 
 

Chuyên môn

Lý luận

 

I. Khối Đảng:

 

 

 

 

 

 

 

1

Trần Bình Quân

9/1965

 

K

Thọ Dân,

Triệu Sơn

Kỹ sư Quản lý ruộng đất, ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội (CQ)

Cử nhân

TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện

 

4

Lê Kim Chất

10/1963

 

K

Vân Sơn,

Triệu Sơn

Kỹ sư trồng trọt, ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội (CQ)

Cao cấp

Phó Bí thư Thường trực

Huyện ủy

 

3

Lê Tiến Dũng

10/1973

 

K

Thái Hòa, Triệu Sơn

Cử nhân Quản lý xã hội; ĐHKHXH&NV  Hà Nội (CQ)

Cao cấp

TV, Trưởng Ban Tổ chức  Huyện ủy

 

4

Lê Công Phương

01/1964

 

K

Minh Dân, Triệu Sơn

Trung cấp QLNN; Cử nhân XD Đảng và CQNN, Phân viện Báo chí Tuyên truyền (TC)

Cao cấp

TV, CNUBKT

Huyện ủy

 

5

Lê Thị Sen

11/1975

x

K

Tân Ninh, Triệu Sơn

Cử nhân GDCT, ĐHSP Vinh (CQ), Ths Chính trị học

Cao cấp

TV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

6

Nguyễn Hùng Vương

10/1980

 

K

Đồng Lợi, Triệu Sơn

Cử nhân sử, ĐH Vinh (TC tập trung), Ths sử

Cao cấp

TV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

 

7

Lê Văn Phương

5/1979

 

K

Xuân Thọ Triệu Sơn

Cử nhân sư phạm sử, ĐHSP Vinh (CQ), Ths sử

Trung cấp

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

8

Nghiêm Quốc Mạnh

6/1966

 

K

Xuân Lộc, Triệu Sơn

Trung cấp kế toán; Cử nhân kinh tế ngành QTKD và Công đoàn,  Đại học Công Đoàn(TC); Cử nhân chính trị chuyên ngành Tổ chức xây dựng Đảng, HVCT Hồ Chí Minh (CQ)

Cử nhân

HUV, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

 

9

Nguyễn  Thị Thuỷ

8/1981

x

K

Đồng Tiến, Triệu Sơn

Cử nhân Luật kinh tế, ĐH Luật Hà Nội (CQ)

Trung cấp

HUV, PCNUB Kiểm tra Huyện ủy

 

II. Khối chính quyền:

 

 

 

 

 

 

 

10

Lê Quang Hùng

8/1971

 

K

Thiệu Giao,

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Cử nhân Kinh tế công nghiệp (CQ), Thạc sỹ QTKD,

Trường ĐHKTQD Hà Nội

Cử nhân

PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

 

11

Lê Thị Luyện

11/1971

x

K

Tân Ninh, Triệu Sơn

Trung cấp Đoàn - Đội; Cử nhân Hành chính, Học viện HCQG (TC)

Cao cấp

TV, Phó chủ tịch HĐND

 

12

Hồ Trường Sơn

8/1962

 

K

Hợp Thành, Triệu Sơn

Kỹ sư Kinh tế ĐHNN2, (CQ); Cử nhân Hành chính (TC)

Cao cấp

TV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

13

Lê Xuân Dương

10/1963

 

K

Đồng Thắng, Triệu Sơn

Kỹ sư kinh tế nông nghiệp, ĐH Nông lâm Huế (CQ); Ths QLKT

Cao cấp

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

14

Lê Quang Trung

5/1968

 

K

Tân Ninh, Triệu Sơn

Bác sỹ Đa khoa, ĐH Y Thái Bình(CQ), BS CKII, ĐH Y Hải Phòng

Cao cấp

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

15

Lê Ngọc Toàn

8/1981

 

K

Xuân Thọ, Triệu Sơn

Cử nhân GDCT, ĐHSP Vinh (CQ)

Trung cấp

HUV, Phó chủ tịch HĐND

 

16

Lã Văn Lâm

9/1964

 

K

Đồng Lợi, Triệu Sơn

Kỹ sư kinh tế nông nghiệp, ĐH Nông lâm Huế (CQ)

Cao cấp

HUV, Trưởng  phòng Nông nghiệp và PTNT

 

17

Bùi Huy Dũng

11/1968

 

K

Dân Lý,

 Triệu Sơn

Trung cấp kế toán, Trường CĐ Nông lâm Thanh Hóa; Cử nhân kinh tế, Viện Đại học Mở Hà Nội (TC)

Cao cấp

HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

 

18

Lê Thị Lê

02/1963

x

K

Xuân Thọ, Triệu Sơn

Cử nhân Văn, ĐHSP Vinh (CQ)

Cao cấp

HUV, Trưởng  phòng GD-ĐT

 

19

Quản Trọng Thể

6/1974

 

K

Thiệu Hợp,

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Trung cấp sư phạm; Cử nhân Giáo dục Tiểu học, ĐHSP Hà Nội (TC); Ths QLGD.

Cao cấp

HUV, Trưởng  phòng Nội vụ

 

20

Nguyễn Trung Thành

10/1972

 

K

Vân Sơn,

Triệu Sơn

Cử nhân Hóa, ĐHSP Vinh (CQ), Ths QLGD

Sơ cấp

HUV, Chánh VP, HĐND, UBND huyện

 

21

Nguyễn Văn Hùng

10/1963

 

K

An Nông,

Triệu Sơn

Cử nhân Hành chính, Học viện HCQG (TC)

Cao cấp

HUV, Trưởng phòng LĐTB - XH

 

22

Bùi Hoàng Long

4/1969

 

K

Dân Lực,

 Triệu Sơn

Kỹ sư xây dựng, ĐH Xây dựng Hà Nội (CQ)

Cao cấp

HUV, Trưởng  phòng

KT - HT

 

23

Lê Phú Quốc

10/1985

 

K

Minh Sơn, Triệu Sơn

Kỹ sư Quản lý ruộng đất, ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội (CQ)

Trung cấp

HUV, Trưởng phòng TN - MT

 

24

Lê Thị Thuỷ

5/1968

x

K

Cảnh Dương,

Quảng Trạch, Quảng Bỉnh

Bác sỹ đa khoa, ĐH Y Thái Bình (CQ)

Trung cấp

Trưởng phòng

Y tế

 

25

Thành Văn Thăng

8/1966

 

K

Tiến Nông, Triệu Sơn

Cao đẳng sư phạm Toán; Cử nhân ngành Toán, ĐHSP Hà Nội (TC)

Cao cấp

HUV,Chánh thanh tra UBND huyện

 

26

Nguyễn Văn Cận

5/1968

 

K

Dân Lực,

Triệu Sơn

Cử nhân Sinh học, ĐHSP Vinh (CQ),

Ths QLGD

Cao cấp

HUV, GĐ TT GDTX

 

III. MTTQ và các đoàn thể:

 

 

 

 

 

 

 

27

Hà Hữu Khang

5/1965

 

K

Thiệu Tân,

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Trug cấp kế toán; Cử nhân Hành chính, Học viện (TC)

Cao cấp

TV, Chủ tịch MTTQ huyện

 

28

Lê Thị Mai

6/1968

x

K

Xuân Thịnh, Triệu Sơn

Cử nhân Hành chính, Học viện HCQG (TC)

Cao cấp

HUV, Chủ tịch  Hội LHPN huyện

 

29

Hoàng Văn Huy

9/1966

 

K

Thọ Thế,

Triệu Sơn

Cử nhân kinh tế ngành QTKD và Công đoàn, Đại học Công Đoàn  (TC)

Cao cấp

HUV, Chủ tịch

 LĐLĐ huyện

 

30

Hoàng Văn Bốn

5/1970

 

K

An Nông,

Triệu Sơn

Cử nhân Tâm lý ĐHKHXH&NV Hà Nội (TC)

Cao cấp

HUV, Chủ tịch

Hội Nông dân

 

IV. Công an, Quân sự:

 

 

 

 

 

 

 

31

Tống Đình Thơm

8/1969

 

K

Dân Lực,

Triệu Sơn

Cử nhân khoa học quân sự, chỉ huy tăng thiết giáp - Trường sỹ quan tăng thiết giáp

Cao cấp

TV, CHT, BCHQS huyện

 

32

Nguyễn Văn Quyền

02/1976

 

K

Hoa Lộc,

Hậu Lộc, Thanh Hóa

Cử nhân Luật, ĐHCSND (CQ); Ths Luật

Cao cấp

TV, Trưởng Công an huyện

 

V- Các ngành:

 

 

 

 

 

 

 

33

Vũ Trong Trạng

10/1961

 

K

An Nông,

 Triệu Sơn

Cử nhân Luật Tư pháp, ĐH Luật Hà Nội(CQ)

Cao cấp

HUV, Viện trưởng VKSND

 

34

Hoàng Trung Thành

6/1961

 

K

Hoằng Thái,

Hoằng Hóa, Thanh Hóa

C nhân kế toán, ĐHKTQD Hà Nội (TC)

Cao cấp

HUV, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế

 

VI. Các xã, thị trấn:

 

 

 

 

 

 

 

35

Hà Quang Hân

6/1965

 

K

Minh Châu, Triệu Sơn

Trung cấp QLNN; Cử nhân XD Đảng và CQNN, Phân viện Báo chí Tuyên truyền (TC)

Cao cấp

TV, Bí thư Đảng bộ

 Thị trấn

 

36

Nguyễn Tuấn Thiều

4/1960

 

K

Dân Lý,

Triệu Sơn

Kỹ sư trồng trọt, ĐH Nông lâm Huế  (CQ)

Trung cấp

HUV, BT Đảng bộ xã Dân Lý

 

37

Lê Phú Thành

12/1966

 

K

Minh Sơn, Triệu Sơn

TCQLNN; Kỹ sư Nông học, ĐH Hồng Đức (TC)

Trung cấp

HUV, BT Đảng bộ xã  Minh Sơn

 

38

Nguyễn Thị Thanh

6/1971

x

K

Thọ Cường, Triệu Sơn

TCQLNN; Cử nhân Luật, ĐH Vinh (TC)

Trung cấp

HUV, BT Đảng bộ xã Thọ Cường

 

39

Bùi Văn Chung

3/1961

 

M

Bình Sơn, Triệu Sơn

Trung cấp QLNN; Đang học Luật, ĐH Vinh (TC)

Trung cấp

HUV, BT Đảng bộ xã Bình Sơn

 

40

Nguyễn Anh Quốc

02/1963

 

K

Đồng Tiến, Triệu Sơn

TCQLNN; đang học QTKD - ĐH công nghệ Đông Á, (TC)

Trung cấp

BT Đảng bộ xã Đồng Tiến

 

41

HoàngTrọngCương

02/1963

 

K

Hợp Tiến, Triệu Sơn

TCQLNN; đang học kinh tế, ĐH Nông nghiệp Hà Nội (TC)

Trung cấp

BT Đảng bộ xã Hợp Tiến

 

42

Lê Đình Sơn

6/1963

 

K

Tân Ninh, Triệu Sơn

TCQLNN; đang học quản lý nhà nước, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (TC)

Trung cấp

BT Đảng bộ xã Tân Ninh

 

43

Phạm Như Huấn

3/1961

 

K

Thọ Phú,

Triệu Sơn

TCQLNN; đang học luật, ĐH Vinh (TC)

Trung cấp

BT Đảng bộ xã Thọ Phú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn khóa XVII,

nhiệm kỳ 2015 - 2020                   

                                                                                                                                                                                                              

TT

Họ và tên

Tháng, năm

sinh

Nữ

Dân tộc

Quê quán

Trình độ

Chức vụ hiện tại

 
 

Chuyên môn

Lý luận

 

I. Khối Đảng:

 

 

 

 

 

 

 

1

Trần Bình Quân

9/1965

 

K

Thọ Dân,

Triệu Sơn

Kỹ sư Quản lý ruộng đất, ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội (CQ)

Cử nhân

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

4

Lê Kim Chất

10/1963

 

K

Vân Sơn,

Triệu Sơn

Kỹ sư trồng trọt, ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội (CQ)

Cao cấp

Phó Bí thư Thường trực

 

3

Lê Quang Hùng

8/1971

 

K

Thiệu Giao,

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Cử nhân Kinh tế công nghiệp (CQ), Thạc sỹ QTKD,

Trường ĐHKTQD Hà Nội

Cử nhân

PBT - Chủ tịch UBND huyện

 

4

Lê Thị Luyện

11/1971

x

K

Tân Ninh, Triệu Sơn

Trung cấp Đoàn - Đội; Cử nhân Hành chính, Học viện HCQG (TC)

Cao cấp

TV, Phó chủ tịch HĐND

 

5

Hồ Trường Sơn

8/1962

 

K

Hợp Thành, Triệu Sơn

Kỹ sư QLKT,  ĐHNN2, (CQ)

Cao cấp

TV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

6

Lê Tiến Dũng

10/1973

 

K

Thái Hòa, Triệu Sơn

Cử nhân Quản lý xã hội; ĐHKHXH&NV  Hà Nội (CQ)

Cao cấp

TV, Trưởng Ban Tổ chức

 

7

Lê Công Phương

01/1964

 

K

Minh Dân, Triệu Sơn

Trung cấp QLNN; Cử nhân XD Đảng và CQNN, Phân viện Báo chí Tuyên truyền (TC)

Cao cấp

TV, CNUBKT

Huyện ủy

 

8

Lê Thị Sen

11/1975

x

K

Tân Ninh, Triệu Sơn

Cử nhân GDCT, ĐHSP Vinh (CQ), Ths Chính trị học

Cao cấp

TV, Trưởng Ban Tuyên giáo

 

9

Nguyễn Hùng Vương

10/1980

 

K

Đồng Lợi, Triệu Sơn

Cử nhân sử, ĐH Vinh (TC tập trung), Ths sử

Cao cấp

TV, Trưởng Ban Dân vận

 

10

Hà Hữu Khang

5/1965

 

K

Thiệu Tân,

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Trug cấp kế toán; Cử nhân Hành chính, Học viện HCQG (TC)

Cao cấp

TV, Chủ tịch MTTQ huyện

 

11

Tống Đình Thơm

8/1969

 

K

Dân Lực,

Triệu Sơn

Cử nhân khoa học quân sự, chỉ huy tăng thiết giáp - Trường sỹ quan tăng thiết giáp

Cao cấp

TV, CHT, BCHQS huyện

 

12

Nguyễn Văn Quyền

02/1976

 

K

Hoa Lộc,

Hậu Lộc, Thanh Hóa

Cử nhân Luật, ĐHCSND (CQ); Ths Luật

Cao cấp

TV, Trưởng Công an huyện

 

13

Hà Quang Hân

6/1965

 

K

Minh Châu, Triệu Sơn

Trung cấp QLNN; Cử nhân XD Đảng và CQNN, Phân viện Báo chí Tuyên truyền (TC)

Cao cấp

TV, Bí thư Đảng bộ

 Thị trấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự báo thời tiết Thanh Hóa