Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1165
Hôm qua:
802
Tuần này:
1165
Tháng này:
26022
Tất cả:
673952

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII.

Ngày 21/08/2017 15:00:34

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII.

Ngày 18/8/2017 tại Trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII. Dự hội nghị có đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND ,MTTQ huyện, các đồng chí trưởng phó các phòng ban, ngành cấp huyện. Đồng chí Phó bí thư Đảng bộ Quân sự huyện, Chủ tịch hiệp hội DN, các đồng chí là Bí thư, PBT, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, Phó CT HĐND, UBND các xã thị trấn, Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện. Đảng viên của Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, UBND huyện, Chi bộ Ngành Dân. Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu khai mạc hội nghị.
CIMG7509.JPG
CIMG7511.JPG
Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Quang Hùng PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bầy nội dung Nghị quyết số 10-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN . Nghe đồng chí Lê Kim Chất PBT thường trực Huyện ủy trình bầy nội dung NQ số 11 về " hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN" NQ số 12" về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. Cũng tại hội nghị đồng chí Lê Quang Trung, Phó CT UBND huyện trình bầy kế hoạch thực hiện NQ số 10-NQ/TW hội nghị BCH TW khóa XII, đồng chí Lê Xuân Dương PCT UBND huyện đã trình bầy kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW hội nghị BCH TW đảng khóa XII. Đồng chí Lê Thị Sen, Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy trình bầy kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện NQ hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XII. Theo kế hoạch học tập hội nghị do BTV Huyện ủy tổ chức xong trước ngày 20/8, hội nghị do Ban tuyên giáo tổ chức xong trước ngày 30/8. Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thời gian học tập xong trước ngày 30/9/2017. Đối với cấp cơ sở Đảng ủy, chi ủy chủ trì tổ chức học tập quán triệt NQ thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2017. Cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học tập, quán triệt NQ do cấp ủy Đảng các cấp triệu tập đều phải viết bài thu hoạch cá nhân. Các cấp ủy đảng cơ sở chỉ đạo các chi ủy, chi bộ căn cứ vào tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 BCH TW đảng khóa XII do Ban tuyên giáo TW phát hành đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư các hoạt động tập thể và qua hệ thống truyền thanh, Pano, áp phích... trên địa bàn huyện. BTV Huyện ủy chỉ đạo các địa phương, đơn vị, các ngành xây dựng kế hoạch hành động thực hiện NQ, lãnh đạo việc triển khai quán triệt tổ chức thực hiện thành công NQ hội nghị TW5 khóa XII.
Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu bế mạc hội nghị và lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm đó là đề nghị các đơn vị sau hội nghị học tập cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện các NQ tại đơn vị đúng kế hoạch thời gian đề ra. Các đồng chí thường trực Đảng ủy tổ chức triển khai các NQ. Tổ chức thực hiện việc viết thu hoạch đến cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng bộ đảm bảo yêu cầu. Đối với nhiệm vụ trước mắt đề nghị các địa phương tập trung thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ mùa, triển khai kế hoạch trồng cây vụ đông. Tổ chức thực hiện công tác phòng chống lụt bão, công tác tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc gia cầm. Về văn hóa xã hội tổ chức khai giảng năm học mới, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh cho người. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ theo yêu cầu. Tổ chức chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở theo kế hoạch.
Hội nghị đã bế mạc thành công tốt đẹp.
Thùy Dung

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII.

Đăng lúc: 21/08/2017 15:00:34 (GMT+7)

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII.

Ngày 18/8/2017 tại Trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII. Dự hội nghị có đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND ,MTTQ huyện, các đồng chí trưởng phó các phòng ban, ngành cấp huyện. Đồng chí Phó bí thư Đảng bộ Quân sự huyện, Chủ tịch hiệp hội DN, các đồng chí là Bí thư, PBT, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, Phó CT HĐND, UBND các xã thị trấn, Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện. Đảng viên của Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, UBND huyện, Chi bộ Ngành Dân. Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu khai mạc hội nghị.
CIMG7509.JPG
CIMG7511.JPG
Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Quang Hùng PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bầy nội dung Nghị quyết số 10-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN . Nghe đồng chí Lê Kim Chất PBT thường trực Huyện ủy trình bầy nội dung NQ số 11 về " hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN" NQ số 12" về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. Cũng tại hội nghị đồng chí Lê Quang Trung, Phó CT UBND huyện trình bầy kế hoạch thực hiện NQ số 10-NQ/TW hội nghị BCH TW khóa XII, đồng chí Lê Xuân Dương PCT UBND huyện đã trình bầy kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW hội nghị BCH TW đảng khóa XII. Đồng chí Lê Thị Sen, Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy trình bầy kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện NQ hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XII. Theo kế hoạch học tập hội nghị do BTV Huyện ủy tổ chức xong trước ngày 20/8, hội nghị do Ban tuyên giáo tổ chức xong trước ngày 30/8. Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thời gian học tập xong trước ngày 30/9/2017. Đối với cấp cơ sở Đảng ủy, chi ủy chủ trì tổ chức học tập quán triệt NQ thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2017. Cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học tập, quán triệt NQ do cấp ủy Đảng các cấp triệu tập đều phải viết bài thu hoạch cá nhân. Các cấp ủy đảng cơ sở chỉ đạo các chi ủy, chi bộ căn cứ vào tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 BCH TW đảng khóa XII do Ban tuyên giáo TW phát hành đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư các hoạt động tập thể và qua hệ thống truyền thanh, Pano, áp phích... trên địa bàn huyện. BTV Huyện ủy chỉ đạo các địa phương, đơn vị, các ngành xây dựng kế hoạch hành động thực hiện NQ, lãnh đạo việc triển khai quán triệt tổ chức thực hiện thành công NQ hội nghị TW5 khóa XII.
Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu bế mạc hội nghị và lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm đó là đề nghị các đơn vị sau hội nghị học tập cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện các NQ tại đơn vị đúng kế hoạch thời gian đề ra. Các đồng chí thường trực Đảng ủy tổ chức triển khai các NQ. Tổ chức thực hiện việc viết thu hoạch đến cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng bộ đảm bảo yêu cầu. Đối với nhiệm vụ trước mắt đề nghị các địa phương tập trung thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ mùa, triển khai kế hoạch trồng cây vụ đông. Tổ chức thực hiện công tác phòng chống lụt bão, công tác tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc gia cầm. Về văn hóa xã hội tổ chức khai giảng năm học mới, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh cho người. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ theo yêu cầu. Tổ chức chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở theo kế hoạch.
Hội nghị đã bế mạc thành công tốt đẹp.
Thùy Dung

Dự báo thời tiết Thanh Hóa