Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
112
Hôm qua:
996
Tuần này:
5598
Tháng này:
23713
Tất cả:
712592

Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, Chỉ thị số 12-CT/TW, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ chính trị và Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban bí thư.

Ngày 23/05/2017 07:44:35

Ngày 19/5/2017 tại Trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, Chỉ thị số 12-CT/TW, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ chính trị và Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban bí thư

Ngày 19/5/2017 tại Trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, Chỉ thị số 12-CT/TW, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ chính trị và Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban bí thư. Về dự hội nghị có đồng chí Trần Bình Quân - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND Huyện, đồng chí Lê Kim Chất Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Đồng chí Lê Quang Hùng Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND Huyện. Các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Phó các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, các đồng chí Trưởng phó các phòng của UBND Huyện, Phó các Ban của HĐND Huyện, các Đ/C Trưởng, phó MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội huyện. Các đồng chí là Bí thư, Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, PCT HĐND, UBND xã, Thị trấn. Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan ban Chỉ huy quân sự huyện. Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị, hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Bình Quân, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh-Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND Huyện phát biểu khai mạc hội nghị và quán triệt Nghị quyết số 08 NQ/TW của Bộ chính trị về " phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn", Kế hoạch hành động thực hiện NQ của huyện.
CIMG6336.JPG
Đồng chí Lê Quang Hùng Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện quán triệt, triển khai Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban bí thư về" Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng", kế hoạch thực hiện Chỉ thị và Công văn của ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường thực hiện công tác bảo vệ rừng phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017. Đồng chí Lê Kim Chất Phó Bí thư thường trực huyện ủy quán triệt, triển khai Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị " Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 khóa X về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí". Chỉ thị số 12 CT/TW của Bộ chính trị về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế" , các kế hoạch hành động thực hiện Kết luận, và Chỉ thị của Huyện. Tại hội nghị đồng chí Lê Thị Sen Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, trình bầy kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Bộ chính trị, Ban bí thư. Theo kế hoạch sau hội nghị học tập cấp huyện, đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp huyện và các cấp cơ sở tổ chức học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận xong trước ngày 30/6. Ban tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị, cơ quan thông tin, Đài truyền thanh Huyện, đội ngũ Báo viên tăng cường tuyên truyền về những nội dung Nghị quyết, Chỉ thị và kết luận của Bộ Chính trị, Ban bí thư. Các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc thực hiện lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận thông qua hoạt động của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể và thông qua hệ thống truyền thanh xã.
Đồng chí Trần Bình Quân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện đã thông báo nhanh kết quả hội nghị TW5 khóa 12 và bế mạc hội nghị, trong đó đồng chí đề nghị sau hội nghị cấp Huyện các địa phương, đơn vị tiếp tục nghiên cứu các Nghị quyết, Chỉ Thị , Kết luận đã được quán triệt trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, tổ chức học tập đúng thời gian, nội dung và hướng dẫn. Tổ chức việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương, đơn vị. Các đồng chí Bí thư, PBT các Đảng bộ, các chi bộ trực tiếp chủ động truyền đạt quán triệt các nội dung tại đơn vị mình. ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện công tác kiểm tra thực hiện của các đơn vị. Các cơ quan đơn vị, cán bộ Đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung đợt cao điểm giải tỏa hành lang an toàn giao thông mà toàn huyện đang triển khai và các nhiệm vụ trọng tâm khác, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm 2017.
CIMG6339.JPG
CIMG6343.JPG
Một số hình ảnh tại hội nghị.

Thùy Dung

Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, Chỉ thị số 12-CT/TW, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ chính trị và Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban bí thư.

Đăng lúc: 23/05/2017 07:44:35 (GMT+7)

Ngày 19/5/2017 tại Trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, Chỉ thị số 12-CT/TW, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ chính trị và Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban bí thư

Ngày 19/5/2017 tại Trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, Chỉ thị số 12-CT/TW, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ chính trị và Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban bí thư. Về dự hội nghị có đồng chí Trần Bình Quân - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND Huyện, đồng chí Lê Kim Chất Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Đồng chí Lê Quang Hùng Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND Huyện. Các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Phó các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, các đồng chí Trưởng phó các phòng của UBND Huyện, Phó các Ban của HĐND Huyện, các Đ/C Trưởng, phó MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội huyện. Các đồng chí là Bí thư, Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, PCT HĐND, UBND xã, Thị trấn. Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan ban Chỉ huy quân sự huyện. Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị, hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Bình Quân, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh-Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND Huyện phát biểu khai mạc hội nghị và quán triệt Nghị quyết số 08 NQ/TW của Bộ chính trị về " phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn", Kế hoạch hành động thực hiện NQ của huyện.
CIMG6336.JPG
Đồng chí Lê Quang Hùng Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện quán triệt, triển khai Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban bí thư về" Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng", kế hoạch thực hiện Chỉ thị và Công văn của ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường thực hiện công tác bảo vệ rừng phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017. Đồng chí Lê Kim Chất Phó Bí thư thường trực huyện ủy quán triệt, triển khai Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị " Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 khóa X về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí". Chỉ thị số 12 CT/TW của Bộ chính trị về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế" , các kế hoạch hành động thực hiện Kết luận, và Chỉ thị của Huyện. Tại hội nghị đồng chí Lê Thị Sen Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, trình bầy kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Bộ chính trị, Ban bí thư. Theo kế hoạch sau hội nghị học tập cấp huyện, đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp huyện và các cấp cơ sở tổ chức học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận xong trước ngày 30/6. Ban tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị, cơ quan thông tin, Đài truyền thanh Huyện, đội ngũ Báo viên tăng cường tuyên truyền về những nội dung Nghị quyết, Chỉ thị và kết luận của Bộ Chính trị, Ban bí thư. Các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc thực hiện lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận thông qua hoạt động của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể và thông qua hệ thống truyền thanh xã.
Đồng chí Trần Bình Quân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện đã thông báo nhanh kết quả hội nghị TW5 khóa 12 và bế mạc hội nghị, trong đó đồng chí đề nghị sau hội nghị cấp Huyện các địa phương, đơn vị tiếp tục nghiên cứu các Nghị quyết, Chỉ Thị , Kết luận đã được quán triệt trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, tổ chức học tập đúng thời gian, nội dung và hướng dẫn. Tổ chức việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương, đơn vị. Các đồng chí Bí thư, PBT các Đảng bộ, các chi bộ trực tiếp chủ động truyền đạt quán triệt các nội dung tại đơn vị mình. ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện công tác kiểm tra thực hiện của các đơn vị. Các cơ quan đơn vị, cán bộ Đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung đợt cao điểm giải tỏa hành lang an toàn giao thông mà toàn huyện đang triển khai và các nhiệm vụ trọng tâm khác, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm 2017.
CIMG6339.JPG
CIMG6343.JPG
Một số hình ảnh tại hội nghị.

Thùy Dung
Dự báo thời tiết Thanh Hóa