Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1216
Hôm qua:
1473
Tuần này:
3992
Tháng này:
24466
Tất cả:
972376

Xã Thọ Tân chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Ngày 05/10/2017 09:34:49

Thời gian qua Đảng ủy, Chính quyền và các tổ chức Đoàn thể ở xã Thọ Tân đã phối hợp cùng với hội làm vườn bám sát các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế để triển khai, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tập trung phát triển kinh tế vườn đồi, cải tạo vườn tạp sang mô hình trồng mít, cây ăn quả ….

Trong 9 tháng năm 2017 nhân dân trong xã đã chuyển đổi được 30 ha từ đất vườn đồi, cải tạo vườn tạp sang trồng cây ăn quả như; trồng ổi nữ hoàng, Bưởi da xanh, trồng mít siêu sớm M99i … cho thu nhập trunh bình 250 triệu đồng/ha/năm. Thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao và nuôi trồng thủy sản. Kết quả đã chuyển đổi được 18,5 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng một số cây có giá trị kinh tế cao như: Cây cảnh, rau màu và nuôi trồng thủy sản với tổng số hộ chuyển đổi là 118 hộ gia đình. Tiêu biểu như hộ gia đình ông Lê Văn Sơn thôn 2 trồng cây Thanh Long xen rau màu trên đất đồi. Trong đó có 0,8 ha trồng cây Thanh Long, 0,4 ha trồng rau màu các loại, cho thu nhập trung bình trên 150 triệu đồng/năm, mô hình này được ứng dụng công Nghệ xanh trong sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của Công Ty việt Nam xanh đem lại hiệu quả kinh tế và Bảo vệ môi trường. Mô hình trồng đào của hộ gia đình ông Trần Quang Giáp thôn 7 trồng với diện tích 0,65 ha đào trên đất lúa kém hiệu quả với 2.700 gốc đào ước tính cho thu nhập khoảng 794 triệu đồng/năm vv….
Để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã. Trong thời gian tới xã Thọ Tân sẽ tập trung thực hiện các giải pháp như: Rà soát, thống kê diện tích đất sản xuất kém hiệu quả kinh tế để đưa vào qui hoạch chuyển đổi, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp nhằm giải phóng sức lao động, giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, khuyến khích nhân dân tích tụ ruộng đất để phát triển các vùng sản xuất có liên kết, bao tiêu sản phẩm, hình thành các vùng sản xuất tập trung; Đồng thời đưa những cây trồng có năng xuất cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh văn minh.

20171004_151945.jpg
Mô hình trồng đào trên đất lúa kém hiệu quả của gia đình ông Đào Quang Giáp, thôn 7 xã Thọ Tân.

20171004_152245.jpg

Mô hình trồng cây Thanh Long của gia đình ông Lê Văn Sơn, thôn 2 xã Thọ Tân.

- Phương Thúy -

Xã Thọ Tân chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Đăng lúc: 05/10/2017 09:34:49 (GMT+7)

Thời gian qua Đảng ủy, Chính quyền và các tổ chức Đoàn thể ở xã Thọ Tân đã phối hợp cùng với hội làm vườn bám sát các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế để triển khai, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tập trung phát triển kinh tế vườn đồi, cải tạo vườn tạp sang mô hình trồng mít, cây ăn quả ….

Trong 9 tháng năm 2017 nhân dân trong xã đã chuyển đổi được 30 ha từ đất vườn đồi, cải tạo vườn tạp sang trồng cây ăn quả như; trồng ổi nữ hoàng, Bưởi da xanh, trồng mít siêu sớm M99i … cho thu nhập trunh bình 250 triệu đồng/ha/năm. Thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao và nuôi trồng thủy sản. Kết quả đã chuyển đổi được 18,5 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng một số cây có giá trị kinh tế cao như: Cây cảnh, rau màu và nuôi trồng thủy sản với tổng số hộ chuyển đổi là 118 hộ gia đình. Tiêu biểu như hộ gia đình ông Lê Văn Sơn thôn 2 trồng cây Thanh Long xen rau màu trên đất đồi. Trong đó có 0,8 ha trồng cây Thanh Long, 0,4 ha trồng rau màu các loại, cho thu nhập trung bình trên 150 triệu đồng/năm, mô hình này được ứng dụng công Nghệ xanh trong sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của Công Ty việt Nam xanh đem lại hiệu quả kinh tế và Bảo vệ môi trường. Mô hình trồng đào của hộ gia đình ông Trần Quang Giáp thôn 7 trồng với diện tích 0,65 ha đào trên đất lúa kém hiệu quả với 2.700 gốc đào ước tính cho thu nhập khoảng 794 triệu đồng/năm vv….
Để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã. Trong thời gian tới xã Thọ Tân sẽ tập trung thực hiện các giải pháp như: Rà soát, thống kê diện tích đất sản xuất kém hiệu quả kinh tế để đưa vào qui hoạch chuyển đổi, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp nhằm giải phóng sức lao động, giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, khuyến khích nhân dân tích tụ ruộng đất để phát triển các vùng sản xuất có liên kết, bao tiêu sản phẩm, hình thành các vùng sản xuất tập trung; Đồng thời đưa những cây trồng có năng xuất cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh văn minh.

20171004_151945.jpg
Mô hình trồng đào trên đất lúa kém hiệu quả của gia đình ông Đào Quang Giáp, thôn 7 xã Thọ Tân.

20171004_152245.jpg

Mô hình trồng cây Thanh Long của gia đình ông Lê Văn Sơn, thôn 2 xã Thọ Tân.

- Phương Thúy -

Dự báo thời tiết Thanh Hóa