Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1000
Hôm qua:
1083
Tuần này:
1000
Tháng này:
40695
Tất cả:
1157300

Xã Hợp Tiến đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

Ngày 20/09/2018 10:35:24

Trong những năm qua chương trình xây dựng NTM ở xã Hợp Tiến luôn được Đảng bộ - HĐND - UBND - MTTQ xã đặc biệt chú trọng, các ban ngành đoàn thể xem đây là nhiệm vụ hàng đầu trong hoạt động thường xuyên của tổ chức mình. Các tầng lớp quần chúng nhân dân trong xã nhận thức đúng đắn, đồng thuận hưởng ứng cao với các phong trào xây dựng NTM do địa phương phát động

Để triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM xã Hợp Tiến đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức tuyên truyền đồng bộ, hiệu quả và sát thực như triển khai các hội nghị Đảng bộ, hội nghị liên tịch, hội nghị toàn dân; các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xã, của xóm; bằng pa nô khẩu hiệu, bằng hội thi hội diễn văn hóa văn nghệ mang chủ đề xây dựng Nông thôn mới, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa…Các chỉ thị, nghị quyết các văn bản hướng dẫn, các chủ chương chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh, Huyện và của địa phương đã được truyền tải đến nhân dân. Từ đó tạo nên phong trào rộng khắp trong toàn xã, nhận thức của mọi người về xây dựng NTM ở xã đã chuyển biến rõ rệt tạo được sự đồng thuận cao trong Cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kết quả này làm tiền đề cho thành công các tiêu chí đã, đang thực hiện. Với đặc điểm của địa phương xã thuộc vùng bán sơn địa, sản xuất chủ yếu là nông - lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi. Vì vậy những năm qua địa phương đã chú trọng tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tăng diện tích đất gieo trồng 3 vụ/ năm. Tổ chức đổi điền dồn thửa đã thuận tiện cho việc quy hoạch giống cây trồng, thâm canh sản xuất, cơ giới hóa nông nghiệp; tạo điều kiện phát triển gia trại, trang trại phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Chuyển đổi cây trồng trên các vùng đất cao, ven đồi bình độ thấp và vườn tạp sang trồng cây hàng hóa như Đào, Quất, Na, Ổi lai…vv. Tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến, trực tiếp đến người lao động. Nhân rộng các điểm mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cao trong xã. Song song với ổn định sản xuất nông nghiệp xã đã chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề để tạo nên nhiều nguồn thu trong một gia đình. Theo kết quả điều tra, thu nhập bình quân đầu nguời năm 2017 đã đạt 18 triệu đồng/ người/năm. Trong xây dựng NTM mặc dù điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn song xã đã xây dựng các cơ chế để hỗ trợ các thôn trên địa bàn như: Về lĩnh vực nông nghiệp; xã quy hoạch các vùng đồng chuyên canh, hỗ trợ nông dân giống lúa, giống ngô và phòng trừ sâu bệnh. Trong phát triển trang trang trại và khu kinh tế xã có chính sách tạo nguồn đất và không thu thuế hoặc lệ phí trong 3 năm đầu. Trong xây dựng cơ sở hạ tầng: hỗ trợ các xóm bê tông hoá đường xóm từ 30 đến 50 triệu đồng trên một km. Kết quả huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình xây dựng NTM đến năm 2017 là 80.175,3 triệu đồng: Trong đó Hỗ trợ từ ngân sách, Ngân sách TW, Tỉnh, Huyện là 2.969 triệu, ngân sách xã = 8.121,9 triệu, từ Nhân dân = 60.269 triệu, từ dự án = 8.815,4 triệu. Với việc đẩy mạnh công tác chỉ đạo, công tác tổ chức thực hiện đến nay xã đã hoàn thành 11/19 tiêu chí về xây dựng NTM. Còn 8 tiêu chí chưa hoàn thành đó là: Giao thông, Thủy lợi, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thu nhập, hộ nghèo, môi trường.
Mục tiêu Đảng bộ xã Hợp Tiến đặt ra đó là trong giai đoạn 2018- 2020 xã phải nỗ lực xây dựng để hoàn thành các tiêu chí đã gần đảm bảo theo quy định đặc biệt là các tiêu chí có tính quyết định làm nền tảng cho các tiêu chí khác hoàn thành như giao thông, cơ sở văn hóa, trường học…vv. Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành 19 tiêu chí và một số nội dung mà hiện nay xã còn chưa đạt, trong đó năm 2018 xã phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí đó là tiêu chí về : Thủy lợi, hộ nghèo, tiêu chí môi trường để nâng số tiêu chí đạt của xã lên 14/19 tiêu chí. Giải pháp xã đặt ra để hoàn thành các tiêu chí trong năm 2018 đó là: Xúc tiến, tạo điều kiện thuận lợi để dự án nâng cấp đập Hồ Đồng lầy sớm được thi công; Nâng cấp, cải tạo, củng cố, quản lý tốt hệ thống các hồ đập thủy lợi, mương tưới và liên hệ chặt chẽ với Công ty thủy nông Sông Chu, đảm bảo luôn chủ động nước tưới cho trên 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Đối với tiêu chí số 11 hộ nghèo: xây dựng kế hoạch đồng bộ nhiều cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội để nhân dân tự chủ chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu cây trồng, tăng nguồn thu nhập của hộ. Đối với tiêu chí số 17 môi trường: Ủy ban nhân dân xã hoàn thành đề án thu gom rác thải tập trung và xin ý kiến đồng thuận của nhân dân để tổ chức thực hiện thu gom, sử lý rác thải tập trung. Tuyên truyền vận động nhân dân tự giác phân loại sử lý rác thải, chất thải hộ gia đình đảm bảo môi trường sống trong cộng đồng dân cư xanh - sạch - đẹp. Quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh phải luôn đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.
Xây dựng nông thôn mới của xã Hợp Tiến là yêu cầu bức thiết, đúng theo đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hợp với lòng dân, hợp với xu thế phát triển của nông thôn Việt Nam nói chung. Tuy vậy xã Hợp Tiến là xã với điều kiện tự nhiên khó khăn, xuất phát điểm thấp,cơ sở hạ tầng thấp kém, điều kiện kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn; các tiêu chí còn lại chủ yếu là các tiêu chí khó, cần đầu tư nguồn tài chính lớn, vì vậy rất mong được sự hỗ trợ tài chính từ cấp trên để Hợp Tiến hoàn thành được các tiêu chí theo đúng kế hoạch. Trên cơ sở kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới tại xã Hợp Tiến những năm qua là bài học thực tiễn để từ đó Đảng bộ và Nhân dân xã Hợp Tiến lấy đó làm kinh nghiệm, phát huy các thế mạnh sẵn có khắc phục những khó khăn, những hạn chế tồn tại, đoàn kết thống nhất, tiếp tục thực hiện hoàn thành các mục tiêu, tiêu chí mà chương trình xây dựng nông thôn mới đã đề ra. Phấn đấu để xã Hợp Tiến đạt xã nông thôn mới trong thời gian ngắn nhất.
IMG_1530837477210_1531207885798.jpg


IMG_1530865563167_1531207912175.jpg

IMG_1511951502459_1537344172167.jpg

IMG_1511943722296_1537344168603.jpg

Một số hình ảnh trong sản xuất và làm giao thông nông thôn của xã
Thùy Dung


Xã Hợp Tiến đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

Đăng lúc: 20/09/2018 10:35:24 (GMT+7)

Trong những năm qua chương trình xây dựng NTM ở xã Hợp Tiến luôn được Đảng bộ - HĐND - UBND - MTTQ xã đặc biệt chú trọng, các ban ngành đoàn thể xem đây là nhiệm vụ hàng đầu trong hoạt động thường xuyên của tổ chức mình. Các tầng lớp quần chúng nhân dân trong xã nhận thức đúng đắn, đồng thuận hưởng ứng cao với các phong trào xây dựng NTM do địa phương phát động

Để triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM xã Hợp Tiến đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức tuyên truyền đồng bộ, hiệu quả và sát thực như triển khai các hội nghị Đảng bộ, hội nghị liên tịch, hội nghị toàn dân; các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xã, của xóm; bằng pa nô khẩu hiệu, bằng hội thi hội diễn văn hóa văn nghệ mang chủ đề xây dựng Nông thôn mới, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa…Các chỉ thị, nghị quyết các văn bản hướng dẫn, các chủ chương chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh, Huyện và của địa phương đã được truyền tải đến nhân dân. Từ đó tạo nên phong trào rộng khắp trong toàn xã, nhận thức của mọi người về xây dựng NTM ở xã đã chuyển biến rõ rệt tạo được sự đồng thuận cao trong Cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kết quả này làm tiền đề cho thành công các tiêu chí đã, đang thực hiện. Với đặc điểm của địa phương xã thuộc vùng bán sơn địa, sản xuất chủ yếu là nông - lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi. Vì vậy những năm qua địa phương đã chú trọng tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tăng diện tích đất gieo trồng 3 vụ/ năm. Tổ chức đổi điền dồn thửa đã thuận tiện cho việc quy hoạch giống cây trồng, thâm canh sản xuất, cơ giới hóa nông nghiệp; tạo điều kiện phát triển gia trại, trang trại phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Chuyển đổi cây trồng trên các vùng đất cao, ven đồi bình độ thấp và vườn tạp sang trồng cây hàng hóa như Đào, Quất, Na, Ổi lai…vv. Tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến, trực tiếp đến người lao động. Nhân rộng các điểm mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cao trong xã. Song song với ổn định sản xuất nông nghiệp xã đã chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề để tạo nên nhiều nguồn thu trong một gia đình. Theo kết quả điều tra, thu nhập bình quân đầu nguời năm 2017 đã đạt 18 triệu đồng/ người/năm. Trong xây dựng NTM mặc dù điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn song xã đã xây dựng các cơ chế để hỗ trợ các thôn trên địa bàn như: Về lĩnh vực nông nghiệp; xã quy hoạch các vùng đồng chuyên canh, hỗ trợ nông dân giống lúa, giống ngô và phòng trừ sâu bệnh. Trong phát triển trang trang trại và khu kinh tế xã có chính sách tạo nguồn đất và không thu thuế hoặc lệ phí trong 3 năm đầu. Trong xây dựng cơ sở hạ tầng: hỗ trợ các xóm bê tông hoá đường xóm từ 30 đến 50 triệu đồng trên một km. Kết quả huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình xây dựng NTM đến năm 2017 là 80.175,3 triệu đồng: Trong đó Hỗ trợ từ ngân sách, Ngân sách TW, Tỉnh, Huyện là 2.969 triệu, ngân sách xã = 8.121,9 triệu, từ Nhân dân = 60.269 triệu, từ dự án = 8.815,4 triệu. Với việc đẩy mạnh công tác chỉ đạo, công tác tổ chức thực hiện đến nay xã đã hoàn thành 11/19 tiêu chí về xây dựng NTM. Còn 8 tiêu chí chưa hoàn thành đó là: Giao thông, Thủy lợi, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thu nhập, hộ nghèo, môi trường.
Mục tiêu Đảng bộ xã Hợp Tiến đặt ra đó là trong giai đoạn 2018- 2020 xã phải nỗ lực xây dựng để hoàn thành các tiêu chí đã gần đảm bảo theo quy định đặc biệt là các tiêu chí có tính quyết định làm nền tảng cho các tiêu chí khác hoàn thành như giao thông, cơ sở văn hóa, trường học…vv. Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành 19 tiêu chí và một số nội dung mà hiện nay xã còn chưa đạt, trong đó năm 2018 xã phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí đó là tiêu chí về : Thủy lợi, hộ nghèo, tiêu chí môi trường để nâng số tiêu chí đạt của xã lên 14/19 tiêu chí. Giải pháp xã đặt ra để hoàn thành các tiêu chí trong năm 2018 đó là: Xúc tiến, tạo điều kiện thuận lợi để dự án nâng cấp đập Hồ Đồng lầy sớm được thi công; Nâng cấp, cải tạo, củng cố, quản lý tốt hệ thống các hồ đập thủy lợi, mương tưới và liên hệ chặt chẽ với Công ty thủy nông Sông Chu, đảm bảo luôn chủ động nước tưới cho trên 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Đối với tiêu chí số 11 hộ nghèo: xây dựng kế hoạch đồng bộ nhiều cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội để nhân dân tự chủ chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu cây trồng, tăng nguồn thu nhập của hộ. Đối với tiêu chí số 17 môi trường: Ủy ban nhân dân xã hoàn thành đề án thu gom rác thải tập trung và xin ý kiến đồng thuận của nhân dân để tổ chức thực hiện thu gom, sử lý rác thải tập trung. Tuyên truyền vận động nhân dân tự giác phân loại sử lý rác thải, chất thải hộ gia đình đảm bảo môi trường sống trong cộng đồng dân cư xanh - sạch - đẹp. Quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh phải luôn đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.
Xây dựng nông thôn mới của xã Hợp Tiến là yêu cầu bức thiết, đúng theo đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hợp với lòng dân, hợp với xu thế phát triển của nông thôn Việt Nam nói chung. Tuy vậy xã Hợp Tiến là xã với điều kiện tự nhiên khó khăn, xuất phát điểm thấp,cơ sở hạ tầng thấp kém, điều kiện kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn; các tiêu chí còn lại chủ yếu là các tiêu chí khó, cần đầu tư nguồn tài chính lớn, vì vậy rất mong được sự hỗ trợ tài chính từ cấp trên để Hợp Tiến hoàn thành được các tiêu chí theo đúng kế hoạch. Trên cơ sở kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới tại xã Hợp Tiến những năm qua là bài học thực tiễn để từ đó Đảng bộ và Nhân dân xã Hợp Tiến lấy đó làm kinh nghiệm, phát huy các thế mạnh sẵn có khắc phục những khó khăn, những hạn chế tồn tại, đoàn kết thống nhất, tiếp tục thực hiện hoàn thành các mục tiêu, tiêu chí mà chương trình xây dựng nông thôn mới đã đề ra. Phấn đấu để xã Hợp Tiến đạt xã nông thôn mới trong thời gian ngắn nhất.
IMG_1530837477210_1531207885798.jpg


IMG_1530865563167_1531207912175.jpg

IMG_1511951502459_1537344172167.jpg

IMG_1511943722296_1537344168603.jpg

Một số hình ảnh trong sản xuất và làm giao thông nông thôn của xã
Thùy Dung


Dự báo thời tiết Thanh Hóa