Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
748
Hôm qua:
6384
Tuần này:
7132
Tháng này:
109208
Tất cả:
2413289

UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Ngày 07/02/2020 20:50:06

Thực hiện Nghị quyết số 192/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến 2025. UBND huyện đã triển khai nội dung thực hiện Nghị quyết trên địa bàn huyện.


       Trong đó đối với các xã thị trấn, tăng cường tuyên truyền nội dung Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết số 192/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định 4145/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao bằng nhiều hình thức để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được biết để đăng ký thực hiện. Trên cơ sở chỉ tiêu huyện giao các địa phương tiến hành quy hoạch, lựa chọn vùng thực hiện, giao chỉ tiêu cho các thôn (xóm). Tổ chức phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng cán bộ, thực hiện giao ban thường xuyên, định kỳ để nắm bắt tiến độ thực hiện, đề ra các biện pháp chỉ đạo để hoàn thành chỉ tiêu của đơn vị. Tiến hành đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch diện tích và kinh phí thực hiện hàng năm trước của đơn vị về UBND huyện qua trung tâm hành chính công.
 
CIMG1667.JPG

CIMG1674.JPG

CIMG1194.JPG

CIMG1202.JPG

CIMG1964.JPG

CIMG1926.JPG
 
         hình ảnh một  số mô hình chuyển  đổi đất lúa sang trồng rau sạch, trồng hoa của các xã Dân Lý, Hợp Tiến, Hợp Lý. 
      Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình các đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện của đơn vị về nội dung này. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động các phong trào thi đua phát triển sản xuất nông nghiệp, nhân rộng các mô hình tiên tiến; tuyên truyền, phổ biến các kinh nghiệm tốt trong quá trình triển khai thực hiện; tuyên dương, khen thưởng, động viên kịp thời các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực này.
                                                                                                                        Thùy Dung


 

UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Đăng lúc: 07/02/2020 20:50:06 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 192/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến 2025. UBND huyện đã triển khai nội dung thực hiện Nghị quyết trên địa bàn huyện.


       Trong đó đối với các xã thị trấn, tăng cường tuyên truyền nội dung Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết số 192/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định 4145/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao bằng nhiều hình thức để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được biết để đăng ký thực hiện. Trên cơ sở chỉ tiêu huyện giao các địa phương tiến hành quy hoạch, lựa chọn vùng thực hiện, giao chỉ tiêu cho các thôn (xóm). Tổ chức phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng cán bộ, thực hiện giao ban thường xuyên, định kỳ để nắm bắt tiến độ thực hiện, đề ra các biện pháp chỉ đạo để hoàn thành chỉ tiêu của đơn vị. Tiến hành đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch diện tích và kinh phí thực hiện hàng năm trước của đơn vị về UBND huyện qua trung tâm hành chính công.
 
CIMG1667.JPG

CIMG1674.JPG

CIMG1194.JPG

CIMG1202.JPG

CIMG1964.JPG

CIMG1926.JPG
 
         hình ảnh một  số mô hình chuyển  đổi đất lúa sang trồng rau sạch, trồng hoa của các xã Dân Lý, Hợp Tiến, Hợp Lý. 
      Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình các đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện của đơn vị về nội dung này. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động các phong trào thi đua phát triển sản xuất nông nghiệp, nhân rộng các mô hình tiên tiến; tuyên truyền, phổ biến các kinh nghiệm tốt trong quá trình triển khai thực hiện; tuyên dương, khen thưởng, động viên kịp thời các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực này.
                                                                                                                        Thùy Dung