Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
184
Hôm qua:
1388
Tuần này:
1570
Tháng này:
29002
Tất cả:
874419

UBND huyện triển khai phương án khuyến khích, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2018 – 2021

Ngày 10/01/2018 15:38:00

Triệu Sơn là huyện bán Sơn địa, với tổng diện tích tự nhiên 29.004,6 ha, dân hơn 200.000 người. Trong nhiều năm qua, công tác quản lý bảo vệ môi trường nói chung và công tác thu gom xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện đã được cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường và thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, kết hợp với ý thức của người dân chưa cao nên nhiều khu vực, như: chợ, khu dịch vụ ăn uống, kênh mương, các sông ngòi, hai bên các trục đường giao thông, thậm trí các khu vực nghĩa địa đều bị người dân đổ rác thải một cách bừa bãi, tùy tiện làm ảnh hưởng đến mỹ quan văn hoá và gây ô nhiễm môi trường,…

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình có thành phần hỗn tạp như: túi nilong, thức ăn thừa, rau, vỏ củ quả, vỏ ngao, ốc, kim loại, thuỷ tinh, da, vải.v.v; chất thải rắn phát sinh từ chợ bao gồm các phần rau, củ quả và các loại bao bì, gói hàng v.v…Trong đó, tỷ lệ chất thải hữu cơ khoảng trên 60%; tỷ lệ các chất thải có thể tái sử dụng như: giấy, gỗ, nhựa, nilon, thuỷ tinh, kim loại khoảng 18 %. Các chất thải vô cơ, chất trơ như: sành, sứ, cao su, vải còn lại chiếm tỷ lệ khoảng 22%. Bình quân khối lượng chất thải rắn (CTR) sinh hoạt phát sinh từ các nguồn thải trên địa bàn huyện khoảng 41.610 tấn/năm, tương đương với khoảng 114 tấn/ngày; dự báo đến năm 2020, tổng lượng CTR phát sinh khoảng 117 tấn/ngày. Trong khi đó tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt còn thấp, tại khu vực Thị Trấn đạt khoảng 86%, tại khu vực nông thôn mới đạt khoảng 35 – 40%. Toàn huyện hiện mới có 21 xã có bãi tập kết, chôn lấp rác và có hoạt động thu gom rác. Tuy nhiên, phạm vi thu gom và tần suất thu gom của các địa phương còn hạn chế; các bãi chôn lấp rác còn mang tính chất bãi rác tạm, không được đầu tư, rác thải thu gom về không được xử lý. Trước thực trạng về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt còn nhiều tồn tại hạn chế, nhiều vấn đề bức xúc nêu trên, trong khi mức đầu tư cho hoạt động xử lý rác thải lớn, nguồn ngân sách của các địa phương khó khắn; việc xây dựng phương án khuyến khích hỗ trợ xử lý CTR sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt trên địa bàn huyện là hết sức cần thiết, nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia trong lĩnh vực xử lý CTR sinh hoạt bằng công nghệ phù hợp. Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ huyện; UBND huyện xây dựng phương án khuyến khích hỗ trợ xử lý CTR sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 – 2021 với mục tiêu: Xây dựng hệ thống quản lý rác thải sinh hoạt từ huyện đến các xã, thị trấn theo nguyên tắc: Nguồn rác được thu gom và cơ bản được phân loại tại nguồn, tiến hành xử lý bằng các công nghệ tiên tiến và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất việc gây ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra. Nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về việc thu gom và xử lý rác thải, nâng cao nguồn nhân lực về quản lý chất thải trên địa bàn huyện. Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do CTR sinh hoạt trên địa bàn. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ khuyến khích: các tổ chức, cá nhân có dự án xử lý CTR sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt được cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư. Mức hỗ trợ đầu tư: Đối với thị trấn Triệu Sơn, mức hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình lò đốt là 1,5 tỷ đồng. Đối với các xã, mức hỗ trợ đầu tư xây dựng lò đốt là 500 triệu đồng / một xã. Trường hợp tổ chức xử lý rác thải quy mô cụm xã thì được hỗ trợ bằng tổng kinh phí hỗ trợ của các xã trong cụm. Hỗ trợ chi phí công lao động xử lý rác thải; hỗ trợ một phần chi phí công lao động cho 2 lao động xử lý rác thải, mức hỗ trợ 2.500.000 đồng / 1 lao động / một tháng. Thời gian hỗ trợ 12 tháng kể từ ngày dự án được nghiệm thu đi vào hoạt động.
Để thực hiện tốt phương án khuyến khích hỗ trợ xử lý CTR sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 – 2021, thiết nghĩ các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thu gom xử lý CTR sinh hoạt. Nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và thu gom rác thải ở các cấp, các ngành, các địa phương; tổ chức thành lập các tổ, đội, xí nghiệp, doanh nghiệp dịch vụ thu gom xử lý rác thải tại các xã, thị trấn, trung tâm đô thị theo hướng chuyên nghiệp đủ năng lực để hoạt động bảo vệ môi trường và thu gom rác thải. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư khu xử lý rác thải tập trung tại các khu vực để triển khai thực hiện tốt công tác thu gom xử lý rác thải hiện nay trên địa bàn huyện. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn về đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường và thu gom rác thải; có chính sách hỗ trợ khuyến khích các mô hình phát triển đầu tư sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường để góp phần ổn định sản xuất theo hướng bền vững.

IMG_20180103_180903.jpg

IMG20180103180709.jpg
Văn Hùng

UBND huyện triển khai phương án khuyến khích, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2018 – 2021

Đăng lúc: 10/01/2018 15:38:00 (GMT+7)

Triệu Sơn là huyện bán Sơn địa, với tổng diện tích tự nhiên 29.004,6 ha, dân hơn 200.000 người. Trong nhiều năm qua, công tác quản lý bảo vệ môi trường nói chung và công tác thu gom xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện đã được cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường và thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, kết hợp với ý thức của người dân chưa cao nên nhiều khu vực, như: chợ, khu dịch vụ ăn uống, kênh mương, các sông ngòi, hai bên các trục đường giao thông, thậm trí các khu vực nghĩa địa đều bị người dân đổ rác thải một cách bừa bãi, tùy tiện làm ảnh hưởng đến mỹ quan văn hoá và gây ô nhiễm môi trường,…

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình có thành phần hỗn tạp như: túi nilong, thức ăn thừa, rau, vỏ củ quả, vỏ ngao, ốc, kim loại, thuỷ tinh, da, vải.v.v; chất thải rắn phát sinh từ chợ bao gồm các phần rau, củ quả và các loại bao bì, gói hàng v.v…Trong đó, tỷ lệ chất thải hữu cơ khoảng trên 60%; tỷ lệ các chất thải có thể tái sử dụng như: giấy, gỗ, nhựa, nilon, thuỷ tinh, kim loại khoảng 18 %. Các chất thải vô cơ, chất trơ như: sành, sứ, cao su, vải còn lại chiếm tỷ lệ khoảng 22%. Bình quân khối lượng chất thải rắn (CTR) sinh hoạt phát sinh từ các nguồn thải trên địa bàn huyện khoảng 41.610 tấn/năm, tương đương với khoảng 114 tấn/ngày; dự báo đến năm 2020, tổng lượng CTR phát sinh khoảng 117 tấn/ngày. Trong khi đó tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt còn thấp, tại khu vực Thị Trấn đạt khoảng 86%, tại khu vực nông thôn mới đạt khoảng 35 – 40%. Toàn huyện hiện mới có 21 xã có bãi tập kết, chôn lấp rác và có hoạt động thu gom rác. Tuy nhiên, phạm vi thu gom và tần suất thu gom của các địa phương còn hạn chế; các bãi chôn lấp rác còn mang tính chất bãi rác tạm, không được đầu tư, rác thải thu gom về không được xử lý. Trước thực trạng về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt còn nhiều tồn tại hạn chế, nhiều vấn đề bức xúc nêu trên, trong khi mức đầu tư cho hoạt động xử lý rác thải lớn, nguồn ngân sách của các địa phương khó khắn; việc xây dựng phương án khuyến khích hỗ trợ xử lý CTR sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt trên địa bàn huyện là hết sức cần thiết, nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia trong lĩnh vực xử lý CTR sinh hoạt bằng công nghệ phù hợp. Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ huyện; UBND huyện xây dựng phương án khuyến khích hỗ trợ xử lý CTR sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 – 2021 với mục tiêu: Xây dựng hệ thống quản lý rác thải sinh hoạt từ huyện đến các xã, thị trấn theo nguyên tắc: Nguồn rác được thu gom và cơ bản được phân loại tại nguồn, tiến hành xử lý bằng các công nghệ tiên tiến và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất việc gây ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra. Nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về việc thu gom và xử lý rác thải, nâng cao nguồn nhân lực về quản lý chất thải trên địa bàn huyện. Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do CTR sinh hoạt trên địa bàn. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ khuyến khích: các tổ chức, cá nhân có dự án xử lý CTR sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt được cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư. Mức hỗ trợ đầu tư: Đối với thị trấn Triệu Sơn, mức hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình lò đốt là 1,5 tỷ đồng. Đối với các xã, mức hỗ trợ đầu tư xây dựng lò đốt là 500 triệu đồng / một xã. Trường hợp tổ chức xử lý rác thải quy mô cụm xã thì được hỗ trợ bằng tổng kinh phí hỗ trợ của các xã trong cụm. Hỗ trợ chi phí công lao động xử lý rác thải; hỗ trợ một phần chi phí công lao động cho 2 lao động xử lý rác thải, mức hỗ trợ 2.500.000 đồng / 1 lao động / một tháng. Thời gian hỗ trợ 12 tháng kể từ ngày dự án được nghiệm thu đi vào hoạt động.
Để thực hiện tốt phương án khuyến khích hỗ trợ xử lý CTR sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 – 2021, thiết nghĩ các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thu gom xử lý CTR sinh hoạt. Nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và thu gom rác thải ở các cấp, các ngành, các địa phương; tổ chức thành lập các tổ, đội, xí nghiệp, doanh nghiệp dịch vụ thu gom xử lý rác thải tại các xã, thị trấn, trung tâm đô thị theo hướng chuyên nghiệp đủ năng lực để hoạt động bảo vệ môi trường và thu gom rác thải. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư khu xử lý rác thải tập trung tại các khu vực để triển khai thực hiện tốt công tác thu gom xử lý rác thải hiện nay trên địa bàn huyện. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn về đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường và thu gom rác thải; có chính sách hỗ trợ khuyến khích các mô hình phát triển đầu tư sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường để góp phần ổn định sản xuất theo hướng bền vững.

IMG_20180103_180903.jpg

IMG20180103180709.jpg
Văn Hùng
Dự báo thời tiết Thanh Hóa