Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
309
Hôm qua:
669
Tuần này:
7580
Tháng này:
30653
Tất cả:
836328

Thường trực Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện làm việc với xã khuyến Nông về công tác xây dựng nông thôn mới.

Ngày 18/04/2017 07:33:27

Ngày 17/4/2017 Thường trực Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện làm việc với xã khuyến Nông về công tác xây dựng nông thôn mới. Dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí trần Bình Quân tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy- chủ tịch HĐND huyện, trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, đồng chí Lê Kim Chất phó bí thư thường trực huyện ủy, các đồng chí trong ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, lãnh đạo các phòng ban cấp huyện, cán bộ chỉ đạo xã, ở xã có các đồng chí trong ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã khuyến Nông.

Tại buổi làm việc thay mặt cho lãnh đạo địa phương đồng chí Nguyễn Trọng Vân chủ tịch UBND xã đã báo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã đến quý 1/2017. Báo cáo nêu rõ, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, của huyện về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua xã Khuyến Nông đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình nhất chí cao của các tầng lớp nhân dân trong xã. Đến nay xã khuyến Nông đã hoàn thành được 15/19 tiêu chí, nhiều tiêu chí khó khăn, đòi hỏi về kinh phí, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn sự đóng góp của nhân dân nên xã đã hoàn thành được như tiêu chí về giao thông toàn xã đã làm được 20,130 km đường trục thôn và ngõ xóm,11,857km đường nội đồng về tiêu chí thủy lợi xã đã làm được 20,32km, đáp ứng cho công tác sản xuất của địa phương, tiêu chí 12 về lao động có việc làm, có 93% lao động trong độ tuổi có việc làm, năm 2016 bình quân thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã là 23 triệu đồng/người/năm, phấn đấu năm 2017 đạt 29 triệu đồng/người/năm. Đến nay xã còn 4 tiêu chí xã chưa hoàn thành đó là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 11 về hộ nghèo, tiêu chí số 15 về y tế, tiêu chí số 16 về văn hóa. Các tiêu chí nay đòi hỏi kinh phí xây dựng rất lớn, địa phương đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo hỗ trợ cho địa phương để địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra.Tại buổi làm việc các đồng chí trong ban chỉ đạo xâ dựng nông thôn mới của huyện đã phát biểu ý kiến, các ý kiến đều thống nhất cao với bản báo cáo của địa phương, đồng thời các ý kiến đề nghị, mong muốn các đồng chí trong ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã cần tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành sớm các tiêu chí chưa hoàn thành và tiếp tục ròa soát và nâng cao các tiêu chí đã hoàn thành, thường xuyên giao ban giải quết những thắc mắc, hạn chế đề xuất các cấp, các ngành hỗ trợ giải quyết. Đồng chí Trần Bình Quân tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đã kết luận hội nghị, trước hết đồng chí biểu dương những thành tích mà cán bộ, nhân dân địa phương xã Khuyến Nông đã đạt được trong những năm vừa qua, đồng chí mong muốn trong thời gian này địa phương cần ròa soát lại tiêu chí về quy hoạch để xây dựng hoàn thiện các tiêu chí một cách hợp lý, tiêu chí về văn hóa cần xem xét lại khu vực hội trường UBND xã, các nhà văn hóa thôn để xây dựng mới, sưả chữa hiệu quả tránh lãng phí, về tiêu chí nhà ở khu dân cư cần có cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng nhà ở, chỉnh trang khuôn viên trong gia đình để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập chongười dân, giảm bớt hộ nghèo, công tác an ninh trật tự, tệ nạn xã hội ngày một đẩy lùi. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức thi công các công trình đảm bảo chất lượng,đúng tiến độ, công khai, minh bạch, phân công, công việc cụ thể cho các đồng chí trong ban chỉ đạo của xã, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền; Đề nghị các ngành, phòng ban cấp huyện theo từng chức năng nhiệm vụ của mình cùng với địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành sớm các tiêu chí trong năm 2017 theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra để được cộng nhận xã đạt chuẩn
nông thôn mới
DSC_0419.JPG
Đồng chí Trần Bình Quân Tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện- Trưởng ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM của huyện, cùng các đồng chí trong đoàn công tác của huyện, xã thăm và kiểm tra công trình xây dựng trường mầm non xã Khuyến Nông.

FullSizeRender.jpg
Đình Duyến

Thường trực Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện làm việc với xã khuyến Nông về công tác xây dựng nông thôn mới.

Đăng lúc: 18/04/2017 07:33:27 (GMT+7)

Ngày 17/4/2017 Thường trực Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện làm việc với xã khuyến Nông về công tác xây dựng nông thôn mới. Dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí trần Bình Quân tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy- chủ tịch HĐND huyện, trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, đồng chí Lê Kim Chất phó bí thư thường trực huyện ủy, các đồng chí trong ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, lãnh đạo các phòng ban cấp huyện, cán bộ chỉ đạo xã, ở xã có các đồng chí trong ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã khuyến Nông.

Tại buổi làm việc thay mặt cho lãnh đạo địa phương đồng chí Nguyễn Trọng Vân chủ tịch UBND xã đã báo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã đến quý 1/2017. Báo cáo nêu rõ, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, của huyện về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua xã Khuyến Nông đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình nhất chí cao của các tầng lớp nhân dân trong xã. Đến nay xã khuyến Nông đã hoàn thành được 15/19 tiêu chí, nhiều tiêu chí khó khăn, đòi hỏi về kinh phí, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn sự đóng góp của nhân dân nên xã đã hoàn thành được như tiêu chí về giao thông toàn xã đã làm được 20,130 km đường trục thôn và ngõ xóm,11,857km đường nội đồng về tiêu chí thủy lợi xã đã làm được 20,32km, đáp ứng cho công tác sản xuất của địa phương, tiêu chí 12 về lao động có việc làm, có 93% lao động trong độ tuổi có việc làm, năm 2016 bình quân thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã là 23 triệu đồng/người/năm, phấn đấu năm 2017 đạt 29 triệu đồng/người/năm. Đến nay xã còn 4 tiêu chí xã chưa hoàn thành đó là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 11 về hộ nghèo, tiêu chí số 15 về y tế, tiêu chí số 16 về văn hóa. Các tiêu chí nay đòi hỏi kinh phí xây dựng rất lớn, địa phương đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo hỗ trợ cho địa phương để địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra.Tại buổi làm việc các đồng chí trong ban chỉ đạo xâ dựng nông thôn mới của huyện đã phát biểu ý kiến, các ý kiến đều thống nhất cao với bản báo cáo của địa phương, đồng thời các ý kiến đề nghị, mong muốn các đồng chí trong ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã cần tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành sớm các tiêu chí chưa hoàn thành và tiếp tục ròa soát và nâng cao các tiêu chí đã hoàn thành, thường xuyên giao ban giải quết những thắc mắc, hạn chế đề xuất các cấp, các ngành hỗ trợ giải quyết. Đồng chí Trần Bình Quân tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đã kết luận hội nghị, trước hết đồng chí biểu dương những thành tích mà cán bộ, nhân dân địa phương xã Khuyến Nông đã đạt được trong những năm vừa qua, đồng chí mong muốn trong thời gian này địa phương cần ròa soát lại tiêu chí về quy hoạch để xây dựng hoàn thiện các tiêu chí một cách hợp lý, tiêu chí về văn hóa cần xem xét lại khu vực hội trường UBND xã, các nhà văn hóa thôn để xây dựng mới, sưả chữa hiệu quả tránh lãng phí, về tiêu chí nhà ở khu dân cư cần có cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng nhà ở, chỉnh trang khuôn viên trong gia đình để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập chongười dân, giảm bớt hộ nghèo, công tác an ninh trật tự, tệ nạn xã hội ngày một đẩy lùi. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức thi công các công trình đảm bảo chất lượng,đúng tiến độ, công khai, minh bạch, phân công, công việc cụ thể cho các đồng chí trong ban chỉ đạo của xã, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền; Đề nghị các ngành, phòng ban cấp huyện theo từng chức năng nhiệm vụ của mình cùng với địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành sớm các tiêu chí trong năm 2017 theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra để được cộng nhận xã đạt chuẩn
nông thôn mới
DSC_0419.JPG
Đồng chí Trần Bình Quân Tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện- Trưởng ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM của huyện, cùng các đồng chí trong đoàn công tác của huyện, xã thăm và kiểm tra công trình xây dựng trường mầm non xã Khuyến Nông.

FullSizeRender.jpg
Đình Duyến

Dự báo thời tiết Thanh Hóa