Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1051
Hôm qua:
1083
Tuần này:
1051
Tháng này:
40746
Tất cả:
1157351

Thẩm định nông thôn mới tại xã Dân Lý và Thọ Thế

Ngày 26/12/2018 16:14:57

Ngày 25/12/2018, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn NTM của tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM tại 2 xã Dân Lý và Thọ Thế. Tham dự đoàn thẩm định có đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng thường trực văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM của tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí thành viên đoàn thẩm định của Tỉnh.

Ở huyện có đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Các đồng chí thường vụ Huyện ủy, trưởng cụm, đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM của huyện, các thành viên BCĐ chương trình xây dựng NTM của huyện, lãnh đạo đảng, chính quyền 2 xã. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, 2 xã Dân Lý và Thọ Thế đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và đề nghị đoàn thẩm định NTM của tỉnh đánh giá đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018. Đoàn thẩm định của tỉnh khảo sát thực địa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của 2 xã, công tác xây dựng các công trình thiết chế văn hóa, trường học, hệ thống đường giao thông nông thôn, thăm mô hình sản xuất rau sạch tại xã Dân Lý. Tại buổi thẩm định Đoàn đã nghe lãnh đạo 2 xã Dân Lý và Thọ Thế báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và nghe đồng chí Lê Xuân Dương PCT UBND huyện báo cáo thẩm tra hồ sơ thực hiện chương trình xây dựng NTM của 2 xã. Sau khi nghe các báo cáo, thành viên đoàn thẩm định của tỉnh đã phát biểu ý kiến làm rõ thêm một số nội dung trong các tiêu chí có liên quan đến ngành, đề xuất các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Nhìn chung mỗi xã đều có cách làm khác nhau trong việc huy động các nguồn lực, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao mức sống cho người dân và không có nợ đọng trong xây dựng NTM. Tuy vậy đoàn thẩm định cũng đã nhấn mạnh một số tiêu chí mang tính ổn định tương đối như: môi trường, hộ nghèo, an ninh trật tự... BCĐ NTM của hai xã cần phải thường xuyên kiểm tra, củng cố thực hiện thường xuyên và giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí một cách bền vững...Sau khi xem xét, đánh giá kết quả đạt được trong xây dựng NTM, các thành viên đoàn thẩm định của tỉnh đã bỏ phiếu thẩm định công nhận 2 xã đạt chuẩn NTM với số phiếu tối đa 100%. Đây là tiền đề quan trọng cho đoàn thẩm định NTM tỉnh trình UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018 cho xã Dân Lý và Thọ Thế.

CIMG1666.JPG
CIMG1670.JPG

CIMG1681.JPG

CIMG1696.JPG

CIMG1712.JPG

CIMG1717.JPG
Văn Hùng

Thẩm định nông thôn mới tại xã Dân Lý và Thọ Thế

Đăng lúc: 26/12/2018 16:14:57 (GMT+7)

Ngày 25/12/2018, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn NTM của tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM tại 2 xã Dân Lý và Thọ Thế. Tham dự đoàn thẩm định có đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng thường trực văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM của tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí thành viên đoàn thẩm định của Tỉnh.

Ở huyện có đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Các đồng chí thường vụ Huyện ủy, trưởng cụm, đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM của huyện, các thành viên BCĐ chương trình xây dựng NTM của huyện, lãnh đạo đảng, chính quyền 2 xã. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, 2 xã Dân Lý và Thọ Thế đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và đề nghị đoàn thẩm định NTM của tỉnh đánh giá đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018. Đoàn thẩm định của tỉnh khảo sát thực địa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của 2 xã, công tác xây dựng các công trình thiết chế văn hóa, trường học, hệ thống đường giao thông nông thôn, thăm mô hình sản xuất rau sạch tại xã Dân Lý. Tại buổi thẩm định Đoàn đã nghe lãnh đạo 2 xã Dân Lý và Thọ Thế báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và nghe đồng chí Lê Xuân Dương PCT UBND huyện báo cáo thẩm tra hồ sơ thực hiện chương trình xây dựng NTM của 2 xã. Sau khi nghe các báo cáo, thành viên đoàn thẩm định của tỉnh đã phát biểu ý kiến làm rõ thêm một số nội dung trong các tiêu chí có liên quan đến ngành, đề xuất các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Nhìn chung mỗi xã đều có cách làm khác nhau trong việc huy động các nguồn lực, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao mức sống cho người dân và không có nợ đọng trong xây dựng NTM. Tuy vậy đoàn thẩm định cũng đã nhấn mạnh một số tiêu chí mang tính ổn định tương đối như: môi trường, hộ nghèo, an ninh trật tự... BCĐ NTM của hai xã cần phải thường xuyên kiểm tra, củng cố thực hiện thường xuyên và giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí một cách bền vững...Sau khi xem xét, đánh giá kết quả đạt được trong xây dựng NTM, các thành viên đoàn thẩm định của tỉnh đã bỏ phiếu thẩm định công nhận 2 xã đạt chuẩn NTM với số phiếu tối đa 100%. Đây là tiền đề quan trọng cho đoàn thẩm định NTM tỉnh trình UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018 cho xã Dân Lý và Thọ Thế.

CIMG1666.JPG
CIMG1670.JPG

CIMG1681.JPG

CIMG1696.JPG

CIMG1712.JPG

CIMG1717.JPG
Văn Hùng
Dự báo thời tiết Thanh Hóa