Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1064
Hôm qua:
1083
Tuần này:
1064
Tháng này:
40759
Tất cả:
1157364

Tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xã về đích NTM 2018.

Ngày 16/07/2018 15:02:23

Theo Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Triệu Sơn đến năm 2020, trong năm 2018 huyện Triệu Sơn có 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM bao gồm xã : Minh Châu, Dân Quyền, Tân Ninh, Dân Lực, Thọ Cường. Ngoài ra còn 3 xã Thọ Thế, Dân Lý , Khuyến Nông chưa đạt chuẩn theo kế hoạch năm 2017, tiếp tục thực hiện phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2018.

Theo kết quả tổng hợp đến đầu tháng 6/2018 cả 8/8 xã đều đạt 15/19 tiêu chí trở lên, tuy nhiên trong điều kiện yêu cầu ngày càng cao về nội dung, chất lượng tiêu chí nên sẽ có những tiêu chí đã được huyện công nhận nhưng chưa đạt so với yêu cầu của Bộ NN và PTNT. Để tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về đối với các xã về đích NTM 2018, Ban chỉ đạo huyện đã thường xuyên có các buổi làm việc, trực tiếp nghe các xã báo cáo về tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc đề xuất để chỉ đạo các phòng, ban ngành liên quan tìm biện pháp tháo gỡ kịp thời. Vào đầu tháng 6/2018 sau khi làm việc với các xã phấn đấu về đích NTM 2018, Ban chỉ đạo huyện tiếp tục yêu cầu các địa phương tổ chức thực hiện các nội dung theo từng yêu cầu tiêu chí để đảm bảo kế hoạch đề ra. Cụ thể đối với tiêu chí Quy hoạch yêu cầu các xã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo Thông tư số 02 của Bộ xây dựng. Tiêu chí số 2 về giao thông các xã rà soát các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, mở rộng mặt đường, nền đường, góc cua để đạt chuẩn theo quy định. Kết hợp với đó là việc tạo cảnh quan môi trường, diện mạo nông thôn như san lề đường, trồng hoa, phát quang hành lang...phân công các tổ chức đoàn thể nhận tự quản đường trong khu dân cư. Tiêu chí số 4 về điện các xã cần có kế hoạch phối hợp với Điện Lực Triệu Sơn nâng cấp một số đường điện đã xuống cấp. Tiêu chí số 5 trường học các xã Thọ Cường, Dân Lực, Minh Châu, Thọ Thế, Khuyến Nông, Dân Lý cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng học và phòng chức năng, chỉnh trang khuôn viên, mua sắm trang thiết bị đạt chuẩn. Tiêu chí số 6 cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới, cải tạo nâng cấp các nhà văn hóa và khu thể thao nhất là các xã Khuyến Nông, Minh Châu, Tân Ninh, dân Lực, Thọ Cường. Các xã dân Lực, Khuyến Nông phối hợp cùng với phòng kinh tế hạ tầng đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ, các xã còn lại kiểm tra rà soát các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn để chọn cửa hàng tổng hợp đạt chuẩn theo quy định để lập báo cáo sở công thương. Các xã kiểm tra, nâng cấp hệ thống truyền thanh đảm bảo theo quy định. Động viên nhân dân cải tạo, xây dựng mới nhà ở, công trình phụ trợ, chuồng trại đảm bảo yêu cầu sử dụng, đảm bảo vệ sinh môi trường, tuân thủ các quy định về xây dựng cơ bản. Tổ chức hướng dẫn rà soát hộ nghèo theo hướng dẫn của phòng LĐ_TBXH, hiện nay còn xã Minh Châu tỷ lệ hộ nghèo còn trên 5%. Hiện tại hầu hết các xã chưa đạt yêu cầu về tỷ lệ người dân tham gia BHYT, vì vậy cần phân loại có biện pháp tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT đạt từ 85% trở lên. Đối với tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm 8 xã cần tích cực rà soát 8 nội dung của tiêu chí để có biện pháp chỉ đạo sát thực tế, chú ý tới nội dung tiêu chí an toàn thực phẩm. Phối hợp với phòng tư pháp để được hướng dẫn thực hiện và công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, tổ chức thực hiện tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định. Để thực hiện các nội dung trên giải pháp đặt ra đó là các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi cán bộ, Đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm và cùng cộng đồng trách nhiệm trong xây dựng NTM. Huy động có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng NTM theo hướng đa dạng hóa về hình thức và xã hội hóa về đối tượng, thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Khẩn trương và đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất để có kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Phân công trách nhiệm và gắn từng tiêu chí cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo để đạt hiệu quả yêu cầu công việc đề ra. Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện và các xã tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra trong công tác xây dựng NTM.
Xây dựng các xã đạt chuẩn NTM hàng năm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Trên cơ sở chỉ đạo trực tiếp việc thực hiện từng tiêu chí ở 8 xã phấn đấu về đích NTM 2018, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và tinh thần nỗ lực vươn lên của nhân dân các địa phương, tin tưởng rằng mục tiêu đề ra về xây dựng NTM của huyện trong năm 2018 sẽ hoàn thành. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã được công nhận, xây dựng quê hương ngày càng giầu đẹp văn minh.

IMG_1528424146567_1531725112255.jpg

IMG_1528424185299_1531725115040.jpg

Công sở xã Dân Lực đang được đơn vị thi công tập trung xây dựng.

Thùy Dung

Tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xã về đích NTM 2018.

Đăng lúc: 16/07/2018 15:02:23 (GMT+7)

Theo Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Triệu Sơn đến năm 2020, trong năm 2018 huyện Triệu Sơn có 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM bao gồm xã : Minh Châu, Dân Quyền, Tân Ninh, Dân Lực, Thọ Cường. Ngoài ra còn 3 xã Thọ Thế, Dân Lý , Khuyến Nông chưa đạt chuẩn theo kế hoạch năm 2017, tiếp tục thực hiện phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2018.

Theo kết quả tổng hợp đến đầu tháng 6/2018 cả 8/8 xã đều đạt 15/19 tiêu chí trở lên, tuy nhiên trong điều kiện yêu cầu ngày càng cao về nội dung, chất lượng tiêu chí nên sẽ có những tiêu chí đã được huyện công nhận nhưng chưa đạt so với yêu cầu của Bộ NN và PTNT. Để tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về đối với các xã về đích NTM 2018, Ban chỉ đạo huyện đã thường xuyên có các buổi làm việc, trực tiếp nghe các xã báo cáo về tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc đề xuất để chỉ đạo các phòng, ban ngành liên quan tìm biện pháp tháo gỡ kịp thời. Vào đầu tháng 6/2018 sau khi làm việc với các xã phấn đấu về đích NTM 2018, Ban chỉ đạo huyện tiếp tục yêu cầu các địa phương tổ chức thực hiện các nội dung theo từng yêu cầu tiêu chí để đảm bảo kế hoạch đề ra. Cụ thể đối với tiêu chí Quy hoạch yêu cầu các xã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo Thông tư số 02 của Bộ xây dựng. Tiêu chí số 2 về giao thông các xã rà soát các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, mở rộng mặt đường, nền đường, góc cua để đạt chuẩn theo quy định. Kết hợp với đó là việc tạo cảnh quan môi trường, diện mạo nông thôn như san lề đường, trồng hoa, phát quang hành lang...phân công các tổ chức đoàn thể nhận tự quản đường trong khu dân cư. Tiêu chí số 4 về điện các xã cần có kế hoạch phối hợp với Điện Lực Triệu Sơn nâng cấp một số đường điện đã xuống cấp. Tiêu chí số 5 trường học các xã Thọ Cường, Dân Lực, Minh Châu, Thọ Thế, Khuyến Nông, Dân Lý cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng học và phòng chức năng, chỉnh trang khuôn viên, mua sắm trang thiết bị đạt chuẩn. Tiêu chí số 6 cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới, cải tạo nâng cấp các nhà văn hóa và khu thể thao nhất là các xã Khuyến Nông, Minh Châu, Tân Ninh, dân Lực, Thọ Cường. Các xã dân Lực, Khuyến Nông phối hợp cùng với phòng kinh tế hạ tầng đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ, các xã còn lại kiểm tra rà soát các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn để chọn cửa hàng tổng hợp đạt chuẩn theo quy định để lập báo cáo sở công thương. Các xã kiểm tra, nâng cấp hệ thống truyền thanh đảm bảo theo quy định. Động viên nhân dân cải tạo, xây dựng mới nhà ở, công trình phụ trợ, chuồng trại đảm bảo yêu cầu sử dụng, đảm bảo vệ sinh môi trường, tuân thủ các quy định về xây dựng cơ bản. Tổ chức hướng dẫn rà soát hộ nghèo theo hướng dẫn của phòng LĐ_TBXH, hiện nay còn xã Minh Châu tỷ lệ hộ nghèo còn trên 5%. Hiện tại hầu hết các xã chưa đạt yêu cầu về tỷ lệ người dân tham gia BHYT, vì vậy cần phân loại có biện pháp tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT đạt từ 85% trở lên. Đối với tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm 8 xã cần tích cực rà soát 8 nội dung của tiêu chí để có biện pháp chỉ đạo sát thực tế, chú ý tới nội dung tiêu chí an toàn thực phẩm. Phối hợp với phòng tư pháp để được hướng dẫn thực hiện và công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, tổ chức thực hiện tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định. Để thực hiện các nội dung trên giải pháp đặt ra đó là các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi cán bộ, Đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm và cùng cộng đồng trách nhiệm trong xây dựng NTM. Huy động có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng NTM theo hướng đa dạng hóa về hình thức và xã hội hóa về đối tượng, thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Khẩn trương và đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất để có kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Phân công trách nhiệm và gắn từng tiêu chí cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo để đạt hiệu quả yêu cầu công việc đề ra. Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện và các xã tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra trong công tác xây dựng NTM.
Xây dựng các xã đạt chuẩn NTM hàng năm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Trên cơ sở chỉ đạo trực tiếp việc thực hiện từng tiêu chí ở 8 xã phấn đấu về đích NTM 2018, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và tinh thần nỗ lực vươn lên của nhân dân các địa phương, tin tưởng rằng mục tiêu đề ra về xây dựng NTM của huyện trong năm 2018 sẽ hoàn thành. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã được công nhận, xây dựng quê hương ngày càng giầu đẹp văn minh.

IMG_1528424146567_1531725112255.jpg

IMG_1528424185299_1531725115040.jpg

Công sở xã Dân Lực đang được đơn vị thi công tập trung xây dựng.

Thùy Dung

Dự báo thời tiết Thanh Hóa