Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
968
Hôm qua:
1083
Tuần này:
968
Tháng này:
40663
Tất cả:
1157268

Kết quả công tác xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện

Ngày 04/10/2018 15:05:31

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, Huyện ủy, UBND huyện đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét, đồng thuận và quyết tâm cao của hệ thống chính trị về công tác bảo đảm VSATTP trên địa bàn, nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm có những chuyển biến tích cực về công tác bảo đảm vệ sinh ATTP.

Thực hiện Quyết định 2079 ngày 18/4/2018 của chủ tịch UBND huyện về việc giao chỉ tiêu thực hiện công tác đảm bảo về sinh ATTP, phấn đấu đến cuối năm 2018 toàn huyện có 20/36 xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã xác định rõ nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến rõ về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. Chỉ đạo 20/36 xã, thị trấn rà soát, đánh giá mức độ thực hiện 8 nhóm tiêu chí theo quy định của UBND tỉnh gồm: Nhóm tiêu chí thứ nhất: Công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý về an toàn thực phẩm. Nhóm tiêu chí thứ hai: Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông. Nhóm tiêu chí thứ ba: Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Nhóm tiêu chí thứ tư: Bảo đảm an toàn thực phẩm tại các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nhóm tiêu chí thứ năm: Bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Nhóm tiêu chí thứ sáu: Bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm, vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Nhóm tiêu chí thứ bảy: Bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ, cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thực phẩm an toàn. Nhóm tiêu chí thứ tám: Bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ngoài ra Huyện cũng xem việc lấy kết quả tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm để làm tiêu chí đánh giá thi đua, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2018. Các xã, thị trấn được giao thực hiện đã tổ chức ký các chương trình phối hợp công tác với các tổ chức, đoàn thể cùng cấp trong việc tuyên truyền, giám sát về an toàn thực phẩm. Không những vậy huyện còn chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn, nâng cao kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý, người sản xuất kinh doanh thực phẩm và nhân dân. Các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những hành vi, vi phạm về an toàn thực phẩm; tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm…Bên cạnh đó, công tác truyền thông, giáo dục chính sách pháp luật về ATTP trên hệ thống đài truyền thanh của các xã trong các đợt cao điểm như Tết Nguyên đán, Tháng hàng động vệ sinh ATTP, Tết Trung thu, các mùa lễ hội luôn được quan tâm chú trọng, với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phổ biến pháp luật về ATTP cho các đối tượng là người quản lý, sản xuất, nuôi trồng, kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật. Từ đó, tạo sự hưởng ứng tích cực trong đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức xã hội, cơ sở, doanh nghiệp và người tiêu dùng về các quy định của pháp luật trong việc bảo đảm ATTP trên địa bàn huyện. Kết quả qua kiểm tra, đánh giá đến nay có 6/20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt được từ 70 đến 80% tiêu chí ATTP gồm: xã Xuân Thọ; Thọ Ngọc; Thọ Cường; Dân Lý; Minh Châu và Thọ Vực. Có 9/20 xã, thị trấn đạt từ 50-70% tiêu chí ATTP gồm: xã Thái Hòa; Đồng Tiến; Đồng Thắng; Đồng Lợi; Tân Ninh; Dân Quyền; Thọ Thế; Minh Sơn; Thọ Phú. Có 5/20 xã, thị trấn đạt từ 30 – 50% tiêu chí ATTP gồm: xã Khuyến Nông; Dân Lực; Thị Trấn; Minh Dân và Vân Sơn.
Có thể nhận thấy rằng, trong thời gian qua, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như kết quả chỉ đạo triển khai xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực đáng được ghi nhận. Vì sức khoẻ của người dân, trong thời gian tới huyện sẽ đặc biệt quan tâm, chú trọng tới công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thiết nghĩ thực phẩm an toàn đóng góp to lớn trong việc cải thiện cuộc sống và sức khoẻ con người, do vậy, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn là sự nỗ lực của cả cộng đồng xã hội, góp phần tích cực vào tiến trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

IMG_1212.JPG

IMG_1201.JPG

IMG_1533199154089_1533276349005.jpg

IMG_1533199086184_1533276352066.jpg

IMG_1445.JPG

Một số hình ảnh về công tác kiểm tra ATTP, chăn nuôi theo mô hình ATTP và công tác đảm bảo vệ sinh ATTP các bếp ăn trường mầm non trên địa bàn huyện.
Văn Hùng

Kết quả công tác xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện

Đăng lúc: 04/10/2018 15:05:31 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, Huyện ủy, UBND huyện đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét, đồng thuận và quyết tâm cao của hệ thống chính trị về công tác bảo đảm VSATTP trên địa bàn, nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm có những chuyển biến tích cực về công tác bảo đảm vệ sinh ATTP.

Thực hiện Quyết định 2079 ngày 18/4/2018 của chủ tịch UBND huyện về việc giao chỉ tiêu thực hiện công tác đảm bảo về sinh ATTP, phấn đấu đến cuối năm 2018 toàn huyện có 20/36 xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã xác định rõ nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến rõ về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. Chỉ đạo 20/36 xã, thị trấn rà soát, đánh giá mức độ thực hiện 8 nhóm tiêu chí theo quy định của UBND tỉnh gồm: Nhóm tiêu chí thứ nhất: Công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý về an toàn thực phẩm. Nhóm tiêu chí thứ hai: Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông. Nhóm tiêu chí thứ ba: Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Nhóm tiêu chí thứ tư: Bảo đảm an toàn thực phẩm tại các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nhóm tiêu chí thứ năm: Bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Nhóm tiêu chí thứ sáu: Bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm, vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Nhóm tiêu chí thứ bảy: Bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ, cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thực phẩm an toàn. Nhóm tiêu chí thứ tám: Bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ngoài ra Huyện cũng xem việc lấy kết quả tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm để làm tiêu chí đánh giá thi đua, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2018. Các xã, thị trấn được giao thực hiện đã tổ chức ký các chương trình phối hợp công tác với các tổ chức, đoàn thể cùng cấp trong việc tuyên truyền, giám sát về an toàn thực phẩm. Không những vậy huyện còn chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn, nâng cao kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý, người sản xuất kinh doanh thực phẩm và nhân dân. Các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những hành vi, vi phạm về an toàn thực phẩm; tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm…Bên cạnh đó, công tác truyền thông, giáo dục chính sách pháp luật về ATTP trên hệ thống đài truyền thanh của các xã trong các đợt cao điểm như Tết Nguyên đán, Tháng hàng động vệ sinh ATTP, Tết Trung thu, các mùa lễ hội luôn được quan tâm chú trọng, với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phổ biến pháp luật về ATTP cho các đối tượng là người quản lý, sản xuất, nuôi trồng, kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật. Từ đó, tạo sự hưởng ứng tích cực trong đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức xã hội, cơ sở, doanh nghiệp và người tiêu dùng về các quy định của pháp luật trong việc bảo đảm ATTP trên địa bàn huyện. Kết quả qua kiểm tra, đánh giá đến nay có 6/20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt được từ 70 đến 80% tiêu chí ATTP gồm: xã Xuân Thọ; Thọ Ngọc; Thọ Cường; Dân Lý; Minh Châu và Thọ Vực. Có 9/20 xã, thị trấn đạt từ 50-70% tiêu chí ATTP gồm: xã Thái Hòa; Đồng Tiến; Đồng Thắng; Đồng Lợi; Tân Ninh; Dân Quyền; Thọ Thế; Minh Sơn; Thọ Phú. Có 5/20 xã, thị trấn đạt từ 30 – 50% tiêu chí ATTP gồm: xã Khuyến Nông; Dân Lực; Thị Trấn; Minh Dân và Vân Sơn.
Có thể nhận thấy rằng, trong thời gian qua, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như kết quả chỉ đạo triển khai xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực đáng được ghi nhận. Vì sức khoẻ của người dân, trong thời gian tới huyện sẽ đặc biệt quan tâm, chú trọng tới công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thiết nghĩ thực phẩm an toàn đóng góp to lớn trong việc cải thiện cuộc sống và sức khoẻ con người, do vậy, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn là sự nỗ lực của cả cộng đồng xã hội, góp phần tích cực vào tiến trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

IMG_1212.JPG

IMG_1201.JPG

IMG_1533199154089_1533276349005.jpg

IMG_1533199086184_1533276352066.jpg

IMG_1445.JPG

Một số hình ảnh về công tác kiểm tra ATTP, chăn nuôi theo mô hình ATTP và công tác đảm bảo vệ sinh ATTP các bếp ăn trường mầm non trên địa bàn huyện.
Văn Hùng

Dự báo thời tiết Thanh Hóa