Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
5001
Hôm qua:
5311
Tuần này:
23620
Tháng này:
31302
Tất cả:
2214093

Hội Nông dân xã Xuân Thọ ra mắt chi hội nghề nghiệp.

Ngày 12/06/2019 16:24:13

Nhằm đổi mới mô hình chi hội nông dân cho phù hợp với tình hình hiện nay, ngày 6/6/2019, Hội Nông dân xã Xuân Thọ đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi hội nông dân nuôi trồng thủy sản

Thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân xã Xuân Thọ tuyên truyền, vận động và thực hiện các bước thành lập Chi hội nông dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã với 41 hội viên tham gia. Đây là chi hội nghề nghiệp đầu tiên trên địa bàn huyện Triệu Sơn được thực hiện theo Đề án số 24-ĐA/HNDTW, ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp”.
Việc thành lập chi hội nghề nghiệp được hình thành trên cơ sở gắn bó hội viên nông dân có chung một ngành nghề, một mục đích và có cùng lợi ích. Qua đây, xây dựng mô hình sinh hoạt và hoạt động của chi Hội gắn với các mô hình hoạt động kinh tế, xã hội, nghề nghiệp của hội viên, nông dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả  hoạt động của tổ chức cơ sở Hội theo hướng thực sự mang lại lợi ích thiết thực, tăng cường thu hút tập hợp nông dân, tạo sự gắn bó giữa hội viên nông dân với tổ chức Hội; khắc phục những hạn chế, khó khăn trong sinh hoạt của hội viên, nông dân ở chi hội hiện nay. Tạo cho hội viên, nông dân gắn trách nhiệm sản xuất, kinh doanh với nhau, liên kết, hỗ trợ nhau để nâng cao giá trị về sản phẩm, tạo ra chuỗi giá trị trong nuôi trồng thủy sản.
Xã Xuân Thọ có lợi thế về nuôi trồng thủy sản, với diện tích mặt nước ao hồ lớn và các khu vực đã, đang sản xuất theo hình thức kết hợp lúa - cá nhưng chủ yếu sản xuất bằng kinh nghiệm và riêng lẻ. Vì vậy việc thành lập chi hội nghề nghiệp đã đáp ứng được nhu cầu của các hội viên, tạo nên sự gắn kết trong sinh hoạt và đời sống, xây dựng chi hội thành một cộng đồng sản xuất một mặt hàng có uy tín, chất lượng, tiến tới xây dựng thương hiệu riêng.
IMG_4106.JPG

IMG_4142.JPG

Lê Xuân Trường - Chủ tịch Hội Nông dân huyện đưa tin:


 

Hội Nông dân xã Xuân Thọ ra mắt chi hội nghề nghiệp.

Đăng lúc: 12/06/2019 16:24:13 (GMT+7)

Nhằm đổi mới mô hình chi hội nông dân cho phù hợp với tình hình hiện nay, ngày 6/6/2019, Hội Nông dân xã Xuân Thọ đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi hội nông dân nuôi trồng thủy sản

Thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân xã Xuân Thọ tuyên truyền, vận động và thực hiện các bước thành lập Chi hội nông dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã với 41 hội viên tham gia. Đây là chi hội nghề nghiệp đầu tiên trên địa bàn huyện Triệu Sơn được thực hiện theo Đề án số 24-ĐA/HNDTW, ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp”.
Việc thành lập chi hội nghề nghiệp được hình thành trên cơ sở gắn bó hội viên nông dân có chung một ngành nghề, một mục đích và có cùng lợi ích. Qua đây, xây dựng mô hình sinh hoạt và hoạt động của chi Hội gắn với các mô hình hoạt động kinh tế, xã hội, nghề nghiệp của hội viên, nông dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả  hoạt động của tổ chức cơ sở Hội theo hướng thực sự mang lại lợi ích thiết thực, tăng cường thu hút tập hợp nông dân, tạo sự gắn bó giữa hội viên nông dân với tổ chức Hội; khắc phục những hạn chế, khó khăn trong sinh hoạt của hội viên, nông dân ở chi hội hiện nay. Tạo cho hội viên, nông dân gắn trách nhiệm sản xuất, kinh doanh với nhau, liên kết, hỗ trợ nhau để nâng cao giá trị về sản phẩm, tạo ra chuỗi giá trị trong nuôi trồng thủy sản.
Xã Xuân Thọ có lợi thế về nuôi trồng thủy sản, với diện tích mặt nước ao hồ lớn và các khu vực đã, đang sản xuất theo hình thức kết hợp lúa - cá nhưng chủ yếu sản xuất bằng kinh nghiệm và riêng lẻ. Vì vậy việc thành lập chi hội nghề nghiệp đã đáp ứng được nhu cầu của các hội viên, tạo nên sự gắn kết trong sinh hoạt và đời sống, xây dựng chi hội thành một cộng đồng sản xuất một mặt hàng có uy tín, chất lượng, tiến tới xây dựng thương hiệu riêng.
IMG_4106.JPG

IMG_4142.JPG

Lê Xuân Trường - Chủ tịch Hội Nông dân huyện đưa tin:


 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa