Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
989
Hôm qua:
947
Tuần này:
989
Tháng này:
30945
Tất cả:
1104261

Hội Nông dân Huyện Triệu Sơn đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2018)

Ngày 10/10/2018 15:15:25

Cùng với giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân cả nước, giai cấp nông dân và các cấp Hội Nông dân huyện Triệu Sơn đang sôi nổi đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2018).

Cách đây 88 năm tại, hội nghị Trung ương Đảng tháng 10/1930, đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay). Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua các giai đoạn lịch sử, với các tên gọi khác nhau, Hội Nông dân Việt Nam luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, có nhiều đóng góp tích cực và quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Tại phiên họp ngày 17/1/1991, Bộ Chính trị đã đồng ý lấy ngày 14 tháng 10 năm 1930 làm ngày kỷ niệm thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Ngày 20/5/1991, Ban Bí thư đã ra Chỉ thị số 69-CT/TƯ về việc kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/1991). Lần đầu tiên Hội Nông dân Việt Nam tổ chức mít tinh kỷ niệm trọng thể 61 năm Ngày thành lập tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Đỗ Mười tới dự và có bài phát biểu quan trọng.
Cùng với sự ra đời và phát triển của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân huyện Triệu Sơn dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy và Hội Nông dân tỉnh đã có sự trưởng thành và phát triển. Từ khi thành lập đến nay, Hội Nông dân huyện đã qua 10 kỳ Đại hội. Qua mỗi kỳ đại hội, tổ chức Hội các cấp trong huyện không ngừng được củng cố và có bước phát triển mới, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình, thu hút đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội. Hiện nay toàn huyện có 36 cơ sở Hội, 285 chi Hội với sự tham gia của gần 25.000 hội viên.
Các phong trào của Hội từng bước đi vào cuộc sống được đông đảo hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. Điển hình như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, bình quân hàng năm có 16.800 hộ đăng ký phấn đấu, trong đó có 11.500 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tham gia tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất... để làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa và sửa chữa kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn...; tích cực chỉnh trang nhà cửa, công trình phụ trợ, tham gia bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần quan trọng vào hoàn thành 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn nỗ lực làm tốt công tác hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, đến nay các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện ủy thác cho 2.676 hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn là 92.570 tỷ đồng; thực hiện thỏa thuận liên ngành với Ngân hàng NN và PTNT cho 12.151 hộ nông dân vay 640.722 tỷ đồng, giúp cho nông dân có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Hàng năm, Hội Nông dân các cấp cũng đã phối họp tổ chức phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho hàng ngàn lượt hội viên, nông dân; cung ứng giống, phân bón trả chậm sau một vụ, giảm gánh nặng về tài chính, giúp cho nông dân đáp ứng đủ điều kiện phát triển sản xuất...
Phát huy những kết quả đạt được trong 88 năm qua, cán bộ, hội viên nông dân huyện Triệu Sơn tiếp tục cùng nhau đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hội nhập và phát triển; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

IMG_0039[1].JPG

IMG_20180529_155609.jpg

IMG_20181008_112458.jpg

Một số hình ảnh sản xuất, chăn nuôi của hội viên nông dân trong huyện.

Lê Xuân Trường – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Triệu Sơn

Hội Nông dân Huyện Triệu Sơn đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2018)

Đăng lúc: 10/10/2018 15:15:25 (GMT+7)

Cùng với giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân cả nước, giai cấp nông dân và các cấp Hội Nông dân huyện Triệu Sơn đang sôi nổi đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2018).

Cách đây 88 năm tại, hội nghị Trung ương Đảng tháng 10/1930, đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay). Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua các giai đoạn lịch sử, với các tên gọi khác nhau, Hội Nông dân Việt Nam luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, có nhiều đóng góp tích cực và quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Tại phiên họp ngày 17/1/1991, Bộ Chính trị đã đồng ý lấy ngày 14 tháng 10 năm 1930 làm ngày kỷ niệm thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Ngày 20/5/1991, Ban Bí thư đã ra Chỉ thị số 69-CT/TƯ về việc kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/1991). Lần đầu tiên Hội Nông dân Việt Nam tổ chức mít tinh kỷ niệm trọng thể 61 năm Ngày thành lập tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Đỗ Mười tới dự và có bài phát biểu quan trọng.
Cùng với sự ra đời và phát triển của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân huyện Triệu Sơn dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy và Hội Nông dân tỉnh đã có sự trưởng thành và phát triển. Từ khi thành lập đến nay, Hội Nông dân huyện đã qua 10 kỳ Đại hội. Qua mỗi kỳ đại hội, tổ chức Hội các cấp trong huyện không ngừng được củng cố và có bước phát triển mới, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình, thu hút đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội. Hiện nay toàn huyện có 36 cơ sở Hội, 285 chi Hội với sự tham gia của gần 25.000 hội viên.
Các phong trào của Hội từng bước đi vào cuộc sống được đông đảo hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. Điển hình như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, bình quân hàng năm có 16.800 hộ đăng ký phấn đấu, trong đó có 11.500 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tham gia tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất... để làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa và sửa chữa kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn...; tích cực chỉnh trang nhà cửa, công trình phụ trợ, tham gia bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần quan trọng vào hoàn thành 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn nỗ lực làm tốt công tác hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, đến nay các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện ủy thác cho 2.676 hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn là 92.570 tỷ đồng; thực hiện thỏa thuận liên ngành với Ngân hàng NN và PTNT cho 12.151 hộ nông dân vay 640.722 tỷ đồng, giúp cho nông dân có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Hàng năm, Hội Nông dân các cấp cũng đã phối họp tổ chức phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho hàng ngàn lượt hội viên, nông dân; cung ứng giống, phân bón trả chậm sau một vụ, giảm gánh nặng về tài chính, giúp cho nông dân đáp ứng đủ điều kiện phát triển sản xuất...
Phát huy những kết quả đạt được trong 88 năm qua, cán bộ, hội viên nông dân huyện Triệu Sơn tiếp tục cùng nhau đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hội nhập và phát triển; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

IMG_0039[1].JPG

IMG_20180529_155609.jpg

IMG_20181008_112458.jpg

Một số hình ảnh sản xuất, chăn nuôi của hội viên nông dân trong huyện.

Lê Xuân Trường – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Triệu Sơn

Dự báo thời tiết Thanh Hóa