Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
241
Hôm qua:
2033
Tuần này:
3722
Tháng này:
23846
Tất cả:
1191672

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng NTM 2018 , triển khai nhiệm vụ 2019.

Ngày 14/03/2019 15:41:05

Ngày 14/3/2019, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng NTM 2018, triển khai nhiệm vụ 2019.

Về dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện, đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy, đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí thành viên BCĐ huyện, cán bộ chỉ đạo cơ sở, các đồng chí là Bí thư, Chủ tịch UBND các xã.
Đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện trình bầy báo cáo tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ 2019. Trong năm 2018 toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM, đạt 60% chỉ tiêu so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra ( chỉ tiêu đề ra là 5 xã). Tính đến hết năm 2018 toàn huyện có 14 xã đạt chuẩn NTM, (trong đó có 2 xã Dân Lý và Thọ Thế đang chờ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh), đạt 40% tổng số xã trên địa bàn huyện. Trong năm huyện giao chỉ tiêu hoàn thành 67 tiêu chí ở 24 xã , kết quả đã thẩm tra công nhận 32 tiêu chí, đạt 47,7% kế hoạch, tăng 0,9 tiêu chí/ xã so với năm 2017. Tính đến hết năm 2018, tổng số tiêu chí được công nhận là 563 tiêu chí ( tổng số tiêu chí phải thực hiện của 35 xã là 667 tiêu chí). Bình quân toàn huyện đạt 16.1 tiêu chí/ xã ( của tỉnh đạt 16 tiêu chí/ xã). Không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Về thực hiện các mô hình phát triển sản xuất được hỗ trợ từ nguồn vốn xây dựng NTM, năm 2018 tỉnh hỗ trợ 2.200 triệu đồng để thực hiện mô hình phát triển sản xuất, huyện đã triển khai thực hiện 27 mô hình ở 16 xã, đến nay đã được huyện nghiệm thu hỗ trợ 24 mô hình ở 15 xã với số tiền 1.350 triệu đồng. Tính đến hết năm 2018 toàn huyện được tỉnh hỗ trợ 8.112 triệu đồng để thực hiện 113 mô hình phát triển sản xuất tại 33 lượt xã, điển hình như các mô hình: Mô hình trồng cây dược liệu xã Thái Hòa, Tân Ninh, Khuyến Nông. Mô hình chăn nuôi gà xã Thọ Sơn, mô hình trồng hoa trong nhà lưới xã Dân Lực, mô hình sản xuất nấm xã Thọ Vực, Thọ Thế, Nông Trường, mô hình trồng rau an toàn xã Dân Lý, Minh Châu, Tiến Nông…Về xây dựng kết cấu hạ tầng- xã hội nông thôn, năm 2018 huyện được tỉnh hỗ trợ 10 công trình, tổng mức hỗ trợ 30.150 triệu đồng, trong đó năm 2018 đã được hỗ trợ 10.000 triệu đồng. Đến nay các công trình đang thi công và đã được giải ngân 100% vốn tĩnh hỗ trợ năm 2018. Tính đến năm 2018 huyện đã được tỉnh hỗ trợ 130,6 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Trung ương và ngân sách tỉnh để xây mới, nâng cấp 36 công trình, và hỗ trợ 3.558 tấn xi măng hỗ trợ cho các xã thực hiện duy tu bảo dưỡng các công trình. Đến nay toàn huyện đã có 30/35 xã có trụ sở đảm bảo tiêu chuẩn, 23/35 xã có nhà hội trường đạt chuẩn theo quy định, có 31/35 trạm y tế các xã đảm bảo theo quy định, có 14/17 chợ có cơ sở vật chất đảm bảo, có nhiều nhà văn hóa thôn và các công trình phúc lợi khác được xây dựng. Năm 2019 toàn huyện phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn NTM bao gồm xã: Khuyến Nông, Dân Lực, Dân Quyền, Thọ Cường, Hợp Thành, An Nông, Thọ Dân, Nông Trường. Có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là xã Đồng Tiến. Phấn đấu có thêm 1 thôn miền núi đạt chuẩn NTM là thôn 7 xã Thọ Sơn, có 1 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thông Đồng Xá 1 xã Đồng Tiến. Phấn đấu năm 2019 toàn huyện đạt 17,8 tiêu chí/ xã tăng thêm 60 tiêu chí ở 21 xã.
Phát biểu thảo luận tại hội nghị các đồng chí đại diện các địa phương đã nêu lên kết quả thực hiện các tiêu chí của các đơn vị, quyết tâm trong công tác thực hiện chương trình xây dựng NTM của các địa phương, đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc và một số đề xuất với huyện trong công tác chỉ đạo năm 2019 và các năm tiếp theo.
Phát biểu Bế mạc hội nghị đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh để thực hiện các mục tiêu đề ra trong chương trình xây dựng NTM trên địa bàn, các cấp ủy Đảng chính quyền và các địa phương và các ban ngành cấp huyện phải nêu quyết tâm cao trong công tác chỉ đạo thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Đối với cấp xã ngay sau hội nghị tại huyện phải kiện toàn lại BCĐ, đồng chí Bí thư Đảng bộ làm trưởng ban, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Tập trung nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của các cấp về chương trình xây dựng NTM để tổ chức thực hiện. Các xã khẩn trương rà soát lại các tiêu chí đã hoàn thành, chưa hoàn thành để có biện pháp tổ chức nâng cao chất lượng tiêu chí đã hoàn thành và thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành. Ban chỉ đạo xã phải thường xuyên giao ban hàng tuần để nắm tiến độ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ kịp thời. Đối với cấp huyện, Văn phòng điều phối NTM tổng hợp, hệ thống hóa các tài liệu về xây dựng NTM để cung cấp cho các địa phương và cán bộ chỉ đạo nghiên cứu thực hiện đạt kết quả cao. Tổ chức việc giao ban hàng quý để BCĐ tổ chức chỉ đạo các nhiệm vụ kịp thời. Các đồng chí Trưởng cụm- Thường vụ thực hiện giao ban với các xã hàng tháng. UBND huyện nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ báo cáo BTV để có kế hoạch tổ chức thực hiện. Các phòng ban chuyên môn của huyện tập trung hỗ trợ các địa phương trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Các đồng chí cụm trưởng, cán bộ chỉ đạo, lãnh đạo các địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu đã đề ra trong chương trình xây dựng NTM, nếu không hoàn thành sẽ thực hiện việc sử lý trách nhiệm theo quy định.

CIMG2389.JPG

CIMG2386.JPG

CIMG2387.JPG

CIMG2388.JPG

Một số hình ảnh tại hội nghị.

Thùy Dung

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng NTM 2018 , triển khai nhiệm vụ 2019.

Đăng lúc: 14/03/2019 15:41:05 (GMT+7)

Ngày 14/3/2019, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng NTM 2018, triển khai nhiệm vụ 2019.

Về dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện, đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy, đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí thành viên BCĐ huyện, cán bộ chỉ đạo cơ sở, các đồng chí là Bí thư, Chủ tịch UBND các xã.
Đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện trình bầy báo cáo tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ 2019. Trong năm 2018 toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM, đạt 60% chỉ tiêu so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra ( chỉ tiêu đề ra là 5 xã). Tính đến hết năm 2018 toàn huyện có 14 xã đạt chuẩn NTM, (trong đó có 2 xã Dân Lý và Thọ Thế đang chờ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh), đạt 40% tổng số xã trên địa bàn huyện. Trong năm huyện giao chỉ tiêu hoàn thành 67 tiêu chí ở 24 xã , kết quả đã thẩm tra công nhận 32 tiêu chí, đạt 47,7% kế hoạch, tăng 0,9 tiêu chí/ xã so với năm 2017. Tính đến hết năm 2018, tổng số tiêu chí được công nhận là 563 tiêu chí ( tổng số tiêu chí phải thực hiện của 35 xã là 667 tiêu chí). Bình quân toàn huyện đạt 16.1 tiêu chí/ xã ( của tỉnh đạt 16 tiêu chí/ xã). Không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Về thực hiện các mô hình phát triển sản xuất được hỗ trợ từ nguồn vốn xây dựng NTM, năm 2018 tỉnh hỗ trợ 2.200 triệu đồng để thực hiện mô hình phát triển sản xuất, huyện đã triển khai thực hiện 27 mô hình ở 16 xã, đến nay đã được huyện nghiệm thu hỗ trợ 24 mô hình ở 15 xã với số tiền 1.350 triệu đồng. Tính đến hết năm 2018 toàn huyện được tỉnh hỗ trợ 8.112 triệu đồng để thực hiện 113 mô hình phát triển sản xuất tại 33 lượt xã, điển hình như các mô hình: Mô hình trồng cây dược liệu xã Thái Hòa, Tân Ninh, Khuyến Nông. Mô hình chăn nuôi gà xã Thọ Sơn, mô hình trồng hoa trong nhà lưới xã Dân Lực, mô hình sản xuất nấm xã Thọ Vực, Thọ Thế, Nông Trường, mô hình trồng rau an toàn xã Dân Lý, Minh Châu, Tiến Nông…Về xây dựng kết cấu hạ tầng- xã hội nông thôn, năm 2018 huyện được tỉnh hỗ trợ 10 công trình, tổng mức hỗ trợ 30.150 triệu đồng, trong đó năm 2018 đã được hỗ trợ 10.000 triệu đồng. Đến nay các công trình đang thi công và đã được giải ngân 100% vốn tĩnh hỗ trợ năm 2018. Tính đến năm 2018 huyện đã được tỉnh hỗ trợ 130,6 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Trung ương và ngân sách tỉnh để xây mới, nâng cấp 36 công trình, và hỗ trợ 3.558 tấn xi măng hỗ trợ cho các xã thực hiện duy tu bảo dưỡng các công trình. Đến nay toàn huyện đã có 30/35 xã có trụ sở đảm bảo tiêu chuẩn, 23/35 xã có nhà hội trường đạt chuẩn theo quy định, có 31/35 trạm y tế các xã đảm bảo theo quy định, có 14/17 chợ có cơ sở vật chất đảm bảo, có nhiều nhà văn hóa thôn và các công trình phúc lợi khác được xây dựng. Năm 2019 toàn huyện phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn NTM bao gồm xã: Khuyến Nông, Dân Lực, Dân Quyền, Thọ Cường, Hợp Thành, An Nông, Thọ Dân, Nông Trường. Có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là xã Đồng Tiến. Phấn đấu có thêm 1 thôn miền núi đạt chuẩn NTM là thôn 7 xã Thọ Sơn, có 1 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thông Đồng Xá 1 xã Đồng Tiến. Phấn đấu năm 2019 toàn huyện đạt 17,8 tiêu chí/ xã tăng thêm 60 tiêu chí ở 21 xã.
Phát biểu thảo luận tại hội nghị các đồng chí đại diện các địa phương đã nêu lên kết quả thực hiện các tiêu chí của các đơn vị, quyết tâm trong công tác thực hiện chương trình xây dựng NTM của các địa phương, đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc và một số đề xuất với huyện trong công tác chỉ đạo năm 2019 và các năm tiếp theo.
Phát biểu Bế mạc hội nghị đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh để thực hiện các mục tiêu đề ra trong chương trình xây dựng NTM trên địa bàn, các cấp ủy Đảng chính quyền và các địa phương và các ban ngành cấp huyện phải nêu quyết tâm cao trong công tác chỉ đạo thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Đối với cấp xã ngay sau hội nghị tại huyện phải kiện toàn lại BCĐ, đồng chí Bí thư Đảng bộ làm trưởng ban, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Tập trung nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của các cấp về chương trình xây dựng NTM để tổ chức thực hiện. Các xã khẩn trương rà soát lại các tiêu chí đã hoàn thành, chưa hoàn thành để có biện pháp tổ chức nâng cao chất lượng tiêu chí đã hoàn thành và thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành. Ban chỉ đạo xã phải thường xuyên giao ban hàng tuần để nắm tiến độ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ kịp thời. Đối với cấp huyện, Văn phòng điều phối NTM tổng hợp, hệ thống hóa các tài liệu về xây dựng NTM để cung cấp cho các địa phương và cán bộ chỉ đạo nghiên cứu thực hiện đạt kết quả cao. Tổ chức việc giao ban hàng quý để BCĐ tổ chức chỉ đạo các nhiệm vụ kịp thời. Các đồng chí Trưởng cụm- Thường vụ thực hiện giao ban với các xã hàng tháng. UBND huyện nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ báo cáo BTV để có kế hoạch tổ chức thực hiện. Các phòng ban chuyên môn của huyện tập trung hỗ trợ các địa phương trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Các đồng chí cụm trưởng, cán bộ chỉ đạo, lãnh đạo các địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu đã đề ra trong chương trình xây dựng NTM, nếu không hoàn thành sẽ thực hiện việc sử lý trách nhiệm theo quy định.

CIMG2389.JPG

CIMG2386.JPG

CIMG2387.JPG

CIMG2388.JPG

Một số hình ảnh tại hội nghị.

Thùy Dung

Dự báo thời tiết Thanh Hóa