Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1019
Hôm qua:
946
Tuần này:
9848
Tháng này:
32890
Tất cả:
1281513

Hội nghị thẩm định NTM xã Đồng Lợi.

Ngày 05/12/2017 16:25:06

Ngày 4/12/2017 Đoàn thẩm định NTM của tỉnh, đã về thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2017 xã Đồng Lợi.

Về dự và chỉ đạo hội nghị thẩm định ở tỉnh có đồng chí Trần Đức Năng, phó chánh văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, trưởng đoàn, cùng 17 đồng chí là thành viên đoàn thẩm định của tỉnh, ở huyện có đồng chí Lê Xuân Dương, phó chủ tịch UBND huyện, phó trưởng ban chỉ đạo XDNT mới huyện, các đồng chí trưởng, phó các ban ngành đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo Đảng, Chính quyền xã Đồng Lợi. Trước khi bước vào hội nghị thẩm định đoàn đã đi kiểm tra về tình hình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ bản, công tác vệ sinh môi trường... trên địa bàn xã. Sau đó đoàn về làm việc tại hội trường UBND xã, tại buổi làm việc thay mặt cho lãnh đạo địa phương đồng chí Nguyễn Văn Niên, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lợi đã báo cáo về kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM của xã, bản báo cáo nêu rõ, ngay sau khi nhận văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh, huyện, ban thường vụ Đảng ủy xã đã chủ động chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM theo các bước, trình tự cụ thể và tổ chức họp Ban chấp hành Đảng bộ ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM, thành lập Ban chỉ đạo, đồng thời xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện. Xác định rõ xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, cùng với những cơ chế của Trung ương, của tỉnh, huyện về hỗ trợ vốn xây dựng NTM, địa phương đã ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ kích cầu các thôn và nhân dân đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo tiêu chí NTM như hỗ trợ đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, mương tiêu thoát nước khu dân cư, nhà văn hóa thôn... Cụ thể xã đã hỗ trợ cho các thôn xây dựng mương kiên cố nội đồng là 30 triệu đồng/1km, hỗ trợ xây dựng đường giao thông nội thôn là 40 triệu đồng/1km, hỗ trợ các thôn chỉnh trang, mua sắm các trang thiết bị nhà văn hóa thôn là 30 triệu đồng/1 thôn, hỗ trợ 371,40 tấn xi măng cho các thôn làm đường giao thông nông thôn. Trong những năm qua xã đã khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn, vận động nhân dân đóng góp, vận động con em địa phương chung tay xây dựng NTM. Tổng kinh phí đã thực hiện 109 tỷ 109 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương, tỉnh huyện 6 tỷ 251 triệu đồng, ngân sách xã 21 tỷ 809 triệu đồng, doanh nghiệp 0,5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 80 tỷ 549 triệu đồng. Thay mặt cho lãnh đạo huyện đồng chí Lê Xuân Dương phó chủ tịch UBND huyện báo cáo thẩm tra, xét công nhận xây dựng NTM xã Đồng Lợi. Sau khi được nghe song 2 báo cáo hội nghị tiến hành thảo luận, nhìn chung các ý kiến đều thống nhất cao, đồng thời có một số ý kiến đề xuất xã cần khắc phục đó là về số liệu trong báo cáo cần có sự thống nhất chung, duy trì công tác vệ sinh môi trường sau thời gian thẩm định. Hội nghị đã lấy phiếu đánh giá, kết quả 17/17 thành viên của đoàn thẩm định công nhận xã Đồng Lợi đạt chuẩn NTM năm 2017, hội nghị đã bế mạc thành công tốt đẹp.

FullSizeRender (1).jpg

FullSizeRender.jpg

IMG_0167.JPG

Đình Duyến

Hội nghị thẩm định NTM xã Đồng Lợi.

Đăng lúc: 05/12/2017 16:25:06 (GMT+7)

Ngày 4/12/2017 Đoàn thẩm định NTM của tỉnh, đã về thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2017 xã Đồng Lợi.

Về dự và chỉ đạo hội nghị thẩm định ở tỉnh có đồng chí Trần Đức Năng, phó chánh văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, trưởng đoàn, cùng 17 đồng chí là thành viên đoàn thẩm định của tỉnh, ở huyện có đồng chí Lê Xuân Dương, phó chủ tịch UBND huyện, phó trưởng ban chỉ đạo XDNT mới huyện, các đồng chí trưởng, phó các ban ngành đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo Đảng, Chính quyền xã Đồng Lợi. Trước khi bước vào hội nghị thẩm định đoàn đã đi kiểm tra về tình hình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ bản, công tác vệ sinh môi trường... trên địa bàn xã. Sau đó đoàn về làm việc tại hội trường UBND xã, tại buổi làm việc thay mặt cho lãnh đạo địa phương đồng chí Nguyễn Văn Niên, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lợi đã báo cáo về kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM của xã, bản báo cáo nêu rõ, ngay sau khi nhận văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh, huyện, ban thường vụ Đảng ủy xã đã chủ động chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM theo các bước, trình tự cụ thể và tổ chức họp Ban chấp hành Đảng bộ ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM, thành lập Ban chỉ đạo, đồng thời xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện. Xác định rõ xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, cùng với những cơ chế của Trung ương, của tỉnh, huyện về hỗ trợ vốn xây dựng NTM, địa phương đã ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ kích cầu các thôn và nhân dân đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo tiêu chí NTM như hỗ trợ đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, mương tiêu thoát nước khu dân cư, nhà văn hóa thôn... Cụ thể xã đã hỗ trợ cho các thôn xây dựng mương kiên cố nội đồng là 30 triệu đồng/1km, hỗ trợ xây dựng đường giao thông nội thôn là 40 triệu đồng/1km, hỗ trợ các thôn chỉnh trang, mua sắm các trang thiết bị nhà văn hóa thôn là 30 triệu đồng/1 thôn, hỗ trợ 371,40 tấn xi măng cho các thôn làm đường giao thông nông thôn. Trong những năm qua xã đã khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn, vận động nhân dân đóng góp, vận động con em địa phương chung tay xây dựng NTM. Tổng kinh phí đã thực hiện 109 tỷ 109 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương, tỉnh huyện 6 tỷ 251 triệu đồng, ngân sách xã 21 tỷ 809 triệu đồng, doanh nghiệp 0,5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 80 tỷ 549 triệu đồng. Thay mặt cho lãnh đạo huyện đồng chí Lê Xuân Dương phó chủ tịch UBND huyện báo cáo thẩm tra, xét công nhận xây dựng NTM xã Đồng Lợi. Sau khi được nghe song 2 báo cáo hội nghị tiến hành thảo luận, nhìn chung các ý kiến đều thống nhất cao, đồng thời có một số ý kiến đề xuất xã cần khắc phục đó là về số liệu trong báo cáo cần có sự thống nhất chung, duy trì công tác vệ sinh môi trường sau thời gian thẩm định. Hội nghị đã lấy phiếu đánh giá, kết quả 17/17 thành viên của đoàn thẩm định công nhận xã Đồng Lợi đạt chuẩn NTM năm 2017, hội nghị đã bế mạc thành công tốt đẹp.

FullSizeRender (1).jpg

FullSizeRender.jpg

IMG_0167.JPG

Đình Duyến
Dự báo thời tiết Thanh Hóa