Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1279
Hôm qua:
1368
Tuần này:
2647
Tháng này:
17961
Tất cả:
935160

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ xây dựng NTM ở cơ sở.

Ngày 26/12/2017 14:50:54

Chiều ngày 22/12/2017, tại Trung tâm hội nghị huyện UBND huyện đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ xây dựng NTM ở 16 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019, 2020 và sau năm 2020 bao gồm: xã Thọ Tân, Tiến Nông, Nông Trường, Hợp Thành,Thọ Tiến, An Nông, Xuân Thịnh, Hợp Tiến, Hợp Thắng, Hợp Lý, Thọ Dân, Xuân Lộc, Thọ Sơn, Thọ Bình, Bình Sơn,Triệu Thành.

Về dự hội nghị tập huấn có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện. Các đồng chí chỉ đạo cơ sở phụ trách các xã, trưởng các cơ quan đơn vị liên quan. Các đồng chí cán bộ công chức cấp xã, Bí thư chi bộ các thôn. Đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện - Phó trưởng ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Trong bài phát biểu khai mạc của mình đồng chí PCT UBND huyện đã thông tin về một số kết quả công tác xây dựng NTM của cả nước, của tỉnh và của huyện. Đến tháng 12/2017 toàn huyện có 11 xã đạt chuẩn NTM chiếm tỷ lệ 31,4% số xã trên địa bàn. Mục tiêu phấn đấu năm 2018 có thêm 8 xã đạt chuẩn NTM và đến năm 2020 có 32/35 xã đạt chuẩn NTM. Đồng chí cũng nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của lớp tập huấn. Tham gia lớp tập huấn các đồng chí cán bộ của các xã đã được tiếp thu các chuyên đề bao gồm: Tổng quan chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2017- 2020. Vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tổ chức trong xây dựng NTM. Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trong xây dựng NTM. Công tác môi trường và ATTP trong xây dựng NTM. Xây dựng cơ sở vật chất văn hóa và xã đạt chuẩn văn hóa NTM. Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực- kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi của cán bộ xây dựng NTM ở cấp xã, thôn và cán bộ trong hệ thống chính trị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đồng thời triển khai các văn bản, chính sách mới của TW, của tỉnh, huyện, triển khai các nội dung liên quan đến cơ cấu lại sản xuất NN phục vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM.
CIMG8359.JPG

CIMG8364.JPG

CIMG8365.JPG

Thùy Dung

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ xây dựng NTM ở cơ sở.

Đăng lúc: 26/12/2017 14:50:54 (GMT+7)

Chiều ngày 22/12/2017, tại Trung tâm hội nghị huyện UBND huyện đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ xây dựng NTM ở 16 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019, 2020 và sau năm 2020 bao gồm: xã Thọ Tân, Tiến Nông, Nông Trường, Hợp Thành,Thọ Tiến, An Nông, Xuân Thịnh, Hợp Tiến, Hợp Thắng, Hợp Lý, Thọ Dân, Xuân Lộc, Thọ Sơn, Thọ Bình, Bình Sơn,Triệu Thành.

Về dự hội nghị tập huấn có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện. Các đồng chí chỉ đạo cơ sở phụ trách các xã, trưởng các cơ quan đơn vị liên quan. Các đồng chí cán bộ công chức cấp xã, Bí thư chi bộ các thôn. Đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện - Phó trưởng ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Trong bài phát biểu khai mạc của mình đồng chí PCT UBND huyện đã thông tin về một số kết quả công tác xây dựng NTM của cả nước, của tỉnh và của huyện. Đến tháng 12/2017 toàn huyện có 11 xã đạt chuẩn NTM chiếm tỷ lệ 31,4% số xã trên địa bàn. Mục tiêu phấn đấu năm 2018 có thêm 8 xã đạt chuẩn NTM và đến năm 2020 có 32/35 xã đạt chuẩn NTM. Đồng chí cũng nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của lớp tập huấn. Tham gia lớp tập huấn các đồng chí cán bộ của các xã đã được tiếp thu các chuyên đề bao gồm: Tổng quan chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2017- 2020. Vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tổ chức trong xây dựng NTM. Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trong xây dựng NTM. Công tác môi trường và ATTP trong xây dựng NTM. Xây dựng cơ sở vật chất văn hóa và xã đạt chuẩn văn hóa NTM. Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực- kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi của cán bộ xây dựng NTM ở cấp xã, thôn và cán bộ trong hệ thống chính trị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đồng thời triển khai các văn bản, chính sách mới của TW, của tỉnh, huyện, triển khai các nội dung liên quan đến cơ cấu lại sản xuất NN phục vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM.
CIMG8359.JPG

CIMG8364.JPG

CIMG8365.JPG

Thùy Dung
Dự báo thời tiết Thanh Hóa