Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
143
Hôm qua:
2033
Tuần này:
3624
Tháng này:
23748
Tất cả:
1191574

Hội nghị giao ban với các xã đăng ký về đích NTM năm 2018.

Ngày 02/11/2018 14:58:43

Ngày 2/11/2018 tại hội trường Cơ quan Huyện ủy, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM của huyện đã tổ chức hội nghị giao ban với các xã đăng ký về đích NTM năm 2018 của huyện. Về dự hội nghị có đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Hùng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên BCĐ xây dựng NTM của huyện, cán bộ chỉ đạo các xã, ở xã có đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND,Chủ Tịch MTTQ. Đồng chí Lê Quang Hùng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch số 1463/KH-UBND của UBND huyện về việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Triệu Sơn đến năm 2020, trong năm 2018 có 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM gồm xã: Minh Châu, Dân Quyền, Tân Ninh, Dân Lực, Thọ Cường. Trong đó xã Tân Ninh thuộc danh sách các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, 4 xã còn lại thực hiện theo Kế hoạch của huyện. Ngoài ra 3 xã Thọ Thế, Dân Lý, Khuyến Nông chưa đạt chuẩn NTM theo Kế hoạch năm 2017 tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2018. Tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận xã NTM bao gồm: xã Dân Lý đã hoàn thiện hồ sơ 19/19 tiêu chí, còn thiếu hồ sơ chung của toàn xã. Đã gửi hồ sơ đến 8/17 ngành của tỉnh để thẩm định, đã có 5 ngành của tỉnh về kiểm tra. Xã Tân Ninh đã hoàn thiện hồ sơ 19/19 tiêu chí và hồ sơ chung của xã, đã gửi đến 17/17 ngành của tỉnh, đã có 4 ngành của tỉnh về kiểm tra các tiêu chí. Xã Thọ Thế đã hoàn thiện hồ sơ 19/19 tiêu chí, còn thiếu hồ sơ chung của xã, đã gửi hồ sơ đến 17/17 ngành của tỉnh để thẩm định, đã có 4 ngành của tỉnh về kiểm tra. Xã Khuyến Nông đang lập hồ sơ các tiêu chí, đã có 1 ngành của tỉnh về kiểm tra. Xã Minh Châu đã hoàn thiện 5/19 tiêu chí, đã có 2 ngành của tỉnh về kiểm tra. Xã Dân Lực đang lập hồ sơ các tiêu chí, đã có 1 ngành về kiểm tra. Xã Dân Quyền đang lập hồ sơ các tiêu chí, đã có 1 ngành của tỉnh về kiểm tra. Xã Thọ Cường đang lập hồ sơ các tiêu chí, đã có 1 ngành của tỉnh về kiểm tra. Sau khi nghe báo cáo đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn đã phát biểu ý kiến làm rõ thêm những kết quả đạt được, dự kiến thời gian hoàn thành các tiêu chí, nêu một số khó khắn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại đơn vị để xin ý kiến chỉ đạo tìm biện pháp tập trung tháo gỡ. Đại diện các ngành có liên quan đến các tiêu chí của huyện đã phát biểu làm rõ thêm những nội dung công việc mà các địa phương cần triển khai thực hiện, nêu lên một số biện pháp để các địa phương thực hiện. Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện, đồng chí Lê Kim Chất PBT Thường trực Huyện ủy đã đề nghị các địa phương cần thể hiện quyết tâm chính trị cao phấn đấu về đích NTM trong năm 2018, tổ chức phân công trách nhiệm cụ thể, công việc rõ ràng cho từng thành viên BCĐ của xã cũng như thời gian hoàn thành để tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác đấu mối với các ngành cấp huyện để tập trung hoàn thiện hồ sơ từng tiêu chí. Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Quang Hùng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá chung tiến độ xây dựng NTM của các xã đến nay là chậm so với thời gian quy định, đề nghị các xã tiếp thu các ý kiến phát biểu của các ngành, của các đồng chí lãnh đạo huyện để tổ chức thực hiện. Trong năm 2018 toàn huyện quyết tâm có 7 xã về đích NTM bao gồm: Thọ Thế, Tân Ninh, Dân Lực, Dân Quyền, Dân Lý, Minh Châu, Khuyến Nông, riêng xã Thọ Cường về đích NTM trong năm 2019. Nhiệm vụ và giải pháp đề ra đó là các xã cần rà soát lại nội dung từng công việc, từng tiêu chí trong xây dựng NTM, phân nhóm tiêu chí đã hoàn thành thực hiện nâng cao chất lượng, nhóm tiêu chí chưa hoàn thành thì tổ chức xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và có kế hoạch thời gian hoàn thành cụ thể. Song song với đó là việc hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, các đồng chí lãnh đạo địa phương tập trung chỉ đạo việc hoàn chỉnh hồ sơ cùng với cán bộ chuyên môn. Các đồng chí cụm trưởng, cán bộ chỉ đạo huyện giành thời gian tập trung chỉ đạo cơ sở, bám sát hoạt động của địa phương để cùng giải quyết tháo gỡ khó khăn. Văn phòng điều phối xây dựng NTM của huyện tăng cường cán bộ chỉ đạo cùng với các xã để đôn đốc chỉ đạo, đồng thời phản ánh vướng mắc để tập trung xử lý công việc. Các xã phân công công việc trong BCĐ xã, hàng tuần, hàng ngày phải có nắm bắt giao ban công việc, hội ý thường xuyên để giải quyết khó khăn, vướng mắc. Tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình trong năm 2018.
FullSizeRender (22).jpg

FullSizeRender (23).jpg

FullSizeRender (50).jpg

FullSizeRender (53).jpg

Một số hình ảnh xây dựng NTM của các xã năm 2018

Thùy Dung

Hội nghị giao ban với các xã đăng ký về đích NTM năm 2018.

Đăng lúc: 02/11/2018 14:58:43 (GMT+7)

Ngày 2/11/2018 tại hội trường Cơ quan Huyện ủy, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM của huyện đã tổ chức hội nghị giao ban với các xã đăng ký về đích NTM năm 2018 của huyện. Về dự hội nghị có đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Hùng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên BCĐ xây dựng NTM của huyện, cán bộ chỉ đạo các xã, ở xã có đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND,Chủ Tịch MTTQ. Đồng chí Lê Quang Hùng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch số 1463/KH-UBND của UBND huyện về việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Triệu Sơn đến năm 2020, trong năm 2018 có 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM gồm xã: Minh Châu, Dân Quyền, Tân Ninh, Dân Lực, Thọ Cường. Trong đó xã Tân Ninh thuộc danh sách các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, 4 xã còn lại thực hiện theo Kế hoạch của huyện. Ngoài ra 3 xã Thọ Thế, Dân Lý, Khuyến Nông chưa đạt chuẩn NTM theo Kế hoạch năm 2017 tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2018. Tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận xã NTM bao gồm: xã Dân Lý đã hoàn thiện hồ sơ 19/19 tiêu chí, còn thiếu hồ sơ chung của toàn xã. Đã gửi hồ sơ đến 8/17 ngành của tỉnh để thẩm định, đã có 5 ngành của tỉnh về kiểm tra. Xã Tân Ninh đã hoàn thiện hồ sơ 19/19 tiêu chí và hồ sơ chung của xã, đã gửi đến 17/17 ngành của tỉnh, đã có 4 ngành của tỉnh về kiểm tra các tiêu chí. Xã Thọ Thế đã hoàn thiện hồ sơ 19/19 tiêu chí, còn thiếu hồ sơ chung của xã, đã gửi hồ sơ đến 17/17 ngành của tỉnh để thẩm định, đã có 4 ngành của tỉnh về kiểm tra. Xã Khuyến Nông đang lập hồ sơ các tiêu chí, đã có 1 ngành của tỉnh về kiểm tra. Xã Minh Châu đã hoàn thiện 5/19 tiêu chí, đã có 2 ngành của tỉnh về kiểm tra. Xã Dân Lực đang lập hồ sơ các tiêu chí, đã có 1 ngành về kiểm tra. Xã Dân Quyền đang lập hồ sơ các tiêu chí, đã có 1 ngành của tỉnh về kiểm tra. Xã Thọ Cường đang lập hồ sơ các tiêu chí, đã có 1 ngành của tỉnh về kiểm tra. Sau khi nghe báo cáo đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn đã phát biểu ý kiến làm rõ thêm những kết quả đạt được, dự kiến thời gian hoàn thành các tiêu chí, nêu một số khó khắn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại đơn vị để xin ý kiến chỉ đạo tìm biện pháp tập trung tháo gỡ. Đại diện các ngành có liên quan đến các tiêu chí của huyện đã phát biểu làm rõ thêm những nội dung công việc mà các địa phương cần triển khai thực hiện, nêu lên một số biện pháp để các địa phương thực hiện. Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện, đồng chí Lê Kim Chất PBT Thường trực Huyện ủy đã đề nghị các địa phương cần thể hiện quyết tâm chính trị cao phấn đấu về đích NTM trong năm 2018, tổ chức phân công trách nhiệm cụ thể, công việc rõ ràng cho từng thành viên BCĐ của xã cũng như thời gian hoàn thành để tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác đấu mối với các ngành cấp huyện để tập trung hoàn thiện hồ sơ từng tiêu chí. Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Quang Hùng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá chung tiến độ xây dựng NTM của các xã đến nay là chậm so với thời gian quy định, đề nghị các xã tiếp thu các ý kiến phát biểu của các ngành, của các đồng chí lãnh đạo huyện để tổ chức thực hiện. Trong năm 2018 toàn huyện quyết tâm có 7 xã về đích NTM bao gồm: Thọ Thế, Tân Ninh, Dân Lực, Dân Quyền, Dân Lý, Minh Châu, Khuyến Nông, riêng xã Thọ Cường về đích NTM trong năm 2019. Nhiệm vụ và giải pháp đề ra đó là các xã cần rà soát lại nội dung từng công việc, từng tiêu chí trong xây dựng NTM, phân nhóm tiêu chí đã hoàn thành thực hiện nâng cao chất lượng, nhóm tiêu chí chưa hoàn thành thì tổ chức xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và có kế hoạch thời gian hoàn thành cụ thể. Song song với đó là việc hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, các đồng chí lãnh đạo địa phương tập trung chỉ đạo việc hoàn chỉnh hồ sơ cùng với cán bộ chuyên môn. Các đồng chí cụm trưởng, cán bộ chỉ đạo huyện giành thời gian tập trung chỉ đạo cơ sở, bám sát hoạt động của địa phương để cùng giải quyết tháo gỡ khó khăn. Văn phòng điều phối xây dựng NTM của huyện tăng cường cán bộ chỉ đạo cùng với các xã để đôn đốc chỉ đạo, đồng thời phản ánh vướng mắc để tập trung xử lý công việc. Các xã phân công công việc trong BCĐ xã, hàng tuần, hàng ngày phải có nắm bắt giao ban công việc, hội ý thường xuyên để giải quyết khó khăn, vướng mắc. Tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình trong năm 2018.
FullSizeRender (22).jpg

FullSizeRender (23).jpg

FullSizeRender (50).jpg

FullSizeRender (53).jpg

Một số hình ảnh xây dựng NTM của các xã năm 2018

Thùy Dung

Dự báo thời tiết Thanh Hóa