Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1458
Hôm qua:
2558
Tuần này:
1458
Tháng này:
28033
Tất cả:
1371935

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện làm việc với ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã An Nông về tiến độ xây dựng NTM

Ngày 10/05/2019 15:08:49

Chiều ngày 9/5/2019, Ban chỉ đạo NTM của huyện đã làm việc tại xã An Nông về thực hiện xây dựng NTM. Đồng chí Vũ Đức Kính – PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng Lê Thị Sen ủy viên BTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí đại diện các phòng ban cấp huyện. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, hiệu trưởng các trường học, trưởng trạm y tế xã An Nông. Trước khi làm việc Ban chỉ đạo XD NTM huyện đã đi tham quan thực tế về mặt bằng qui hoạch dây dựng xây dựng nhà tránh lũ, nhà sinh hoạt cộng đồng ở thôn Gia Phú và thăm Trường tiểu học của xã.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn công tác đã được nghe đồng chí Lê Cảnh Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã đại diên Ban chỉ đạo XDNTM xã An Nông báo cáo tóm tắt tình hình kết quả việc triển khai thực hiện Xây dựng NTM của xã. Theo báo cáo, xã An Nông có diện tích tự nhiên là 472,9 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 329,4 ha, đất phi nông nghiệp 140,35 ha chiếm 29.68%. Toàn xã có 1.623 hộ, 6.768 nhân khẩu, trước khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình XDNTM xã đạt 5/19 tiêu chí; đến nay xã An Nông đã đạt được 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, còn 3 tiêu chí chưa hoàn thành, Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.
Để phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2019, xã An Nông đã đề ra các giải pháp cụ thể, phân công từng thành viên trong Ban chỉ đạo phụ trách hoàn thiện hồ sơ công nhận đối với từng tiêu chí. Tập trung phát triển kinh tế, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, đối với các tiêu chí đã hoàn thành địa phương tiếp tục duy trì, giữ vững đồng thời củng cố, bổ sung hoàn thiện với mục tiêu mang tính bền vững để phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. Tại buổi làm việc, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, lãnh đạo các phòng, ngành, đơn vị của huyện cũng đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những thuận lợi cũng như khó khăn và đề ra các giải pháp cụ thể, sát thực với nhu cầu, thực tiễn tại địa phương với mục tiêu giúp xã An Nông hoàn thành các tiêu chí còn lại để về đích nông thôn mới trong năm 2019.
Thay mặt đoàn công tác, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Vũ Đức Kính đã ghi nhận những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã An Nông. Trong thời gian qua, Đảng ủy, Chính quyền địa phương đã có những định hướng chỉ đạo đúng đắn trong phát triển kinh tế, huy động nguồn lực xây dựng NTM. Để xã An Nông về đích NTM trong năm 2019, Đồng chí chủ tịch UBND huyện đề nghị, trước mắt, xã An Nông cần kiện toàn ngay Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, cấp ủy Đảng, Chính quyền phân công thành viên BCĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể từng nhóm việc, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các phòng, ngành tại buổi làm việc để bổ sung vào chương trình công tác. Tiếp tục rà soát lại kết quả đạt được từng tiêu chí, nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ về vai trò, trách nhiệm trong XD NTM tiếp tục đẩy nhanh hoàn thành các tiêu chí còn lại. Trong quá trình thực hiện cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị Đảng ủy - HĐND - UBND xã An Nông phải có Nghị quyết, lộ trình, kế hoạch chi tiết, cụ thể trong thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của địa phương để có sự vào cuộc tích cực hơn, sâu hơn, kịp thời hơn. Công tác tuyên truyền về xây dựng NTM trên địa bàn xã cần đa dạng về nội dung và phong phú về hình thức hơn nữa, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm công dân.
Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện và xã An Nông đã cam kết thực hiện tốt phần việc thuộc trách nhiệm để xã An Nông hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào cuối năm 2019.
20190509_134421.jpg

20190509_134910.jpg

20190509_140104.jpg

20190510_101019.jpg

20190510_100737.jpg
- Phường Thúy -

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện làm việc với ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã An Nông về tiến độ xây dựng NTM

Đăng lúc: 10/05/2019 15:08:49 (GMT+7)

Chiều ngày 9/5/2019, Ban chỉ đạo NTM của huyện đã làm việc tại xã An Nông về thực hiện xây dựng NTM. Đồng chí Vũ Đức Kính – PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng Lê Thị Sen ủy viên BTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí đại diện các phòng ban cấp huyện. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, hiệu trưởng các trường học, trưởng trạm y tế xã An Nông. Trước khi làm việc Ban chỉ đạo XD NTM huyện đã đi tham quan thực tế về mặt bằng qui hoạch dây dựng xây dựng nhà tránh lũ, nhà sinh hoạt cộng đồng ở thôn Gia Phú và thăm Trường tiểu học của xã.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn công tác đã được nghe đồng chí Lê Cảnh Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã đại diên Ban chỉ đạo XDNTM xã An Nông báo cáo tóm tắt tình hình kết quả việc triển khai thực hiện Xây dựng NTM của xã. Theo báo cáo, xã An Nông có diện tích tự nhiên là 472,9 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 329,4 ha, đất phi nông nghiệp 140,35 ha chiếm 29.68%. Toàn xã có 1.623 hộ, 6.768 nhân khẩu, trước khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình XDNTM xã đạt 5/19 tiêu chí; đến nay xã An Nông đã đạt được 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, còn 3 tiêu chí chưa hoàn thành, Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.
Để phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2019, xã An Nông đã đề ra các giải pháp cụ thể, phân công từng thành viên trong Ban chỉ đạo phụ trách hoàn thiện hồ sơ công nhận đối với từng tiêu chí. Tập trung phát triển kinh tế, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, đối với các tiêu chí đã hoàn thành địa phương tiếp tục duy trì, giữ vững đồng thời củng cố, bổ sung hoàn thiện với mục tiêu mang tính bền vững để phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. Tại buổi làm việc, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, lãnh đạo các phòng, ngành, đơn vị của huyện cũng đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những thuận lợi cũng như khó khăn và đề ra các giải pháp cụ thể, sát thực với nhu cầu, thực tiễn tại địa phương với mục tiêu giúp xã An Nông hoàn thành các tiêu chí còn lại để về đích nông thôn mới trong năm 2019.
Thay mặt đoàn công tác, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Vũ Đức Kính đã ghi nhận những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã An Nông. Trong thời gian qua, Đảng ủy, Chính quyền địa phương đã có những định hướng chỉ đạo đúng đắn trong phát triển kinh tế, huy động nguồn lực xây dựng NTM. Để xã An Nông về đích NTM trong năm 2019, Đồng chí chủ tịch UBND huyện đề nghị, trước mắt, xã An Nông cần kiện toàn ngay Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, cấp ủy Đảng, Chính quyền phân công thành viên BCĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể từng nhóm việc, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các phòng, ngành tại buổi làm việc để bổ sung vào chương trình công tác. Tiếp tục rà soát lại kết quả đạt được từng tiêu chí, nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ về vai trò, trách nhiệm trong XD NTM tiếp tục đẩy nhanh hoàn thành các tiêu chí còn lại. Trong quá trình thực hiện cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị Đảng ủy - HĐND - UBND xã An Nông phải có Nghị quyết, lộ trình, kế hoạch chi tiết, cụ thể trong thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của địa phương để có sự vào cuộc tích cực hơn, sâu hơn, kịp thời hơn. Công tác tuyên truyền về xây dựng NTM trên địa bàn xã cần đa dạng về nội dung và phong phú về hình thức hơn nữa, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm công dân.
Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện và xã An Nông đã cam kết thực hiện tốt phần việc thuộc trách nhiệm để xã An Nông hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào cuối năm 2019.
20190509_134421.jpg

20190509_134910.jpg

20190509_140104.jpg

20190510_101019.jpg

20190510_100737.jpg
- Phường Thúy -

Dự báo thời tiết Thanh Hóa