Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1422
Hôm qua:
2558
Tuần này:
1422
Tháng này:
27997
Tất cả:
1371899

Ban chỉ đạo NTM của huyện làm việc tại xã Dân Lực về chương trình NTM

Ngày 02/05/2019 08:42:56

Chiều ngày 27/4/2019, Ban chỉ đạo NTM của huyện đã làm việc tại xã Dân Lực về thực hiện xây dựng NTM. Đồng chí Vũ Đức Kính – PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Hồ Trường Sơn - ủy viên BTV Huyện ủy - PCT UBND huyện, các đồng chí đại diện các phòng ban cấp huyện. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, hiệu trưởng các trường học, trưởng trạm y tế xã Dân Lực.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các ngành đoàn thể từ xã đến thôn và sự đồng thuận của nhân dân. Đến nay, xã Dân Lực đã đạt được 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Để phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2019, xã Dân Lực đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, hoàn thiện hồ sơ công nhận đối với từng tiêu chí. Tập trung phát triển kinh tế, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Đối với các tiêu chí đã hoàn thành, địa phương tiếp tục duy trì, giữ vững đồng thời củng cố, bổ sung hoàn thiện với mục tiêu mang tính bền vững. Đồng thời địa phương cũng báo cáo kế hoạch chi tiết, thời gian và nguồn kinh phí để hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Sau khi nghe lãnh đạo xã Dân Lực báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới cũng như những khó khăn, đề xuất, kiến nghị của xã. Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Trường Sơn –ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị của huyện và của xã đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những thuận lợi cũng như khó khăn và đề nghị xã Dân Lực tổ chức rà soát đánh giá lại các tiêu chí, đảm bảo chính xác, khách quan, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể, sát thực với thực tiễn tại địa phương với mục tiêu giúp xã Dân Lực hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới trong năm 2019. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Vũ Đức Kính ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và nhân dân Dân Lực trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ ra những việc còn hạn chế của xã Dân Lực là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt, công tác tuyên truyền, vận động phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân về xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, chưa thường xuyên, dẫn tới nhận thức của nhân dân chưa đầy đủ về xây dựng nông thôn mới, chưa chủ động vào cuộc, công tác vệ sinh môi trường chưa hiệu quả. Để xã Dân Lực về đích NTM trong năm 2019, Đồng chí chủ tịch UBND huyện đề nghị, trước mắt, xã Dân Lực cần kiện toàn ngay Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, phân công thành viên BCĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể từng nhóm việc, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các phòng, ngành tại buổi làm việc để bổ sung vào chương trình công tác. Tiếp tục rà soát lại kết quả đạt được từng tiêu chí, nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ về vai trò, trách nhiệm trong XD NTM. Quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa, chuyển dịch lao động trong nông nghiệp sang các ngành nghề khác để từng bước nâng cao thu nhập của người dân. Phát động phong trào thi đua về đích NTM, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, khơi dậy và thu hút các nguồn lực trong nhân dân và nguồn xã hội hóa, vận động nhân dân tích cực tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm trồng hoa, cây xanh, chỉnh trang nhà cửa, góp phần xây dựng xây dựng nông thôn mới thiết thực, hiệu quả. Rà soát nội dung cần thực hiện để có nội dung ký cam kết. Phát động cao điểm thực hiện phong trào thi đua hiệu quả thiết thực đối với các đoàn thể, các thôn và toàn dân trong thực hiện hoàn thành các tiêu chí để xã về đích NTM. Lãnh đạo xã, các ngành liên quan tăng cường phối hợp, tập trung cao độ thực hiện các công trình, phần việc, hạng mục. Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Xã tập trung các nguồn lực đầu tư nhằm đảm bảo xã Dân Lực hoàn thành các tiêu chí và về đích NTM trong năm 2019. Đối với những tiêu chí đã đạt BCĐ xã tiếp tục giao trách nhiệm cụ thể cho cán bộ chuyên môn hoàn thành thủ tục hồ sơ đảm bảo quy định. Đối với các phòng, ban cơ quan chức năng cấp huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ, bám sát, theo dõi, hướng dẫn hoàn thiện các tiêu chí do ngành phụ trách báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai giúp xã Dân Lực sớm được tỉnh công nhận hoàn thành các tiêu chí XD NTM theo kế hoạch.

IMG_0220[1].JPG

IMG_0255[1] (1).JPG
Lê Anh

Ban chỉ đạo NTM của huyện làm việc tại xã Dân Lực về chương trình NTM

Đăng lúc: 02/05/2019 08:42:56 (GMT+7)

Chiều ngày 27/4/2019, Ban chỉ đạo NTM của huyện đã làm việc tại xã Dân Lực về thực hiện xây dựng NTM. Đồng chí Vũ Đức Kính – PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Hồ Trường Sơn - ủy viên BTV Huyện ủy - PCT UBND huyện, các đồng chí đại diện các phòng ban cấp huyện. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, hiệu trưởng các trường học, trưởng trạm y tế xã Dân Lực.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các ngành đoàn thể từ xã đến thôn và sự đồng thuận của nhân dân. Đến nay, xã Dân Lực đã đạt được 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Để phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2019, xã Dân Lực đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, hoàn thiện hồ sơ công nhận đối với từng tiêu chí. Tập trung phát triển kinh tế, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Đối với các tiêu chí đã hoàn thành, địa phương tiếp tục duy trì, giữ vững đồng thời củng cố, bổ sung hoàn thiện với mục tiêu mang tính bền vững. Đồng thời địa phương cũng báo cáo kế hoạch chi tiết, thời gian và nguồn kinh phí để hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Sau khi nghe lãnh đạo xã Dân Lực báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới cũng như những khó khăn, đề xuất, kiến nghị của xã. Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Trường Sơn –ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị của huyện và của xã đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những thuận lợi cũng như khó khăn và đề nghị xã Dân Lực tổ chức rà soát đánh giá lại các tiêu chí, đảm bảo chính xác, khách quan, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể, sát thực với thực tiễn tại địa phương với mục tiêu giúp xã Dân Lực hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới trong năm 2019. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Vũ Đức Kính ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và nhân dân Dân Lực trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ ra những việc còn hạn chế của xã Dân Lực là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt, công tác tuyên truyền, vận động phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân về xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, chưa thường xuyên, dẫn tới nhận thức của nhân dân chưa đầy đủ về xây dựng nông thôn mới, chưa chủ động vào cuộc, công tác vệ sinh môi trường chưa hiệu quả. Để xã Dân Lực về đích NTM trong năm 2019, Đồng chí chủ tịch UBND huyện đề nghị, trước mắt, xã Dân Lực cần kiện toàn ngay Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, phân công thành viên BCĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể từng nhóm việc, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các phòng, ngành tại buổi làm việc để bổ sung vào chương trình công tác. Tiếp tục rà soát lại kết quả đạt được từng tiêu chí, nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ về vai trò, trách nhiệm trong XD NTM. Quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa, chuyển dịch lao động trong nông nghiệp sang các ngành nghề khác để từng bước nâng cao thu nhập của người dân. Phát động phong trào thi đua về đích NTM, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, khơi dậy và thu hút các nguồn lực trong nhân dân và nguồn xã hội hóa, vận động nhân dân tích cực tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm trồng hoa, cây xanh, chỉnh trang nhà cửa, góp phần xây dựng xây dựng nông thôn mới thiết thực, hiệu quả. Rà soát nội dung cần thực hiện để có nội dung ký cam kết. Phát động cao điểm thực hiện phong trào thi đua hiệu quả thiết thực đối với các đoàn thể, các thôn và toàn dân trong thực hiện hoàn thành các tiêu chí để xã về đích NTM. Lãnh đạo xã, các ngành liên quan tăng cường phối hợp, tập trung cao độ thực hiện các công trình, phần việc, hạng mục. Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Xã tập trung các nguồn lực đầu tư nhằm đảm bảo xã Dân Lực hoàn thành các tiêu chí và về đích NTM trong năm 2019. Đối với những tiêu chí đã đạt BCĐ xã tiếp tục giao trách nhiệm cụ thể cho cán bộ chuyên môn hoàn thành thủ tục hồ sơ đảm bảo quy định. Đối với các phòng, ban cơ quan chức năng cấp huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ, bám sát, theo dõi, hướng dẫn hoàn thiện các tiêu chí do ngành phụ trách báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai giúp xã Dân Lực sớm được tỉnh công nhận hoàn thành các tiêu chí XD NTM theo kế hoạch.

IMG_0220[1].JPG

IMG_0255[1] (1).JPG
Lê Anh

Dự báo thời tiết Thanh Hóa