Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1734
Hôm qua:
842
Tuần này:
2576
Tháng này:
27621
Tất cả:
642108

UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban về công tác phát triển cơ giới hóa trong sản xuất lúa giai đoạn 2012-2017, mục tiêu đến năm 2020

Ngày 07/06/2017 16:25:45

Sáng ngày 1/6/2017 UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban về công tác phát triển cơ giới hóa trong sản xuất lúa trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2017 mục tiêu đến năm 2020

UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban về công tác phát triển cơ giới hóa trong sản xuất lúa giai đoạn 2012-2017, mục tiêu đến năm 2020

Sáng ngày 1/6/2017 UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban về công tác phát triển cơ giới hóa trong sản xuất lúa trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2017 mục tiêu đến năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Xuân Dương Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Hồng Phong tổng giám đốc công ty cổ phần phân bón Tiến Nông, thủ trưởng các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí chủ tịch UBND các xã Thị Trấn và các chủ cơ sở mạ khay trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Xuân Dương Phó chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị, đồng chí Lã Văn Lâm trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện trình bầy báo cáo kết quả thực hiện phát triển cơ giới hóa trong sản xuất lúa toàn huyện giai đoạn 2012-2017, mục tiêu đến năm 2020, báo cáo nêu rõ: Kết quả thực hiện về cơ sở mạ khay năm 2012 toàn huyện có 12 cơ sở mạ khay và đến năm 2017 đã có 24 cơ sở mạ khay, với 24 cơ sở mạ khay, số mạ khay hiện có 174.500 khay, có thể sản xuất khoảng 349.000 khay mạ/ vụ, đáp ứng diện tích lúa cấy bằng máy 1.745ha/vụ hoặc cấy bằng tay khoảng 2.181ha/vụ. Máy cấy năm 2012 có 5 máy đến năm 2017 hiện có 38 máy, với 38 máy cấy hiện có, có thể cấy được 760ha/vụ, Máy gặt đập liên hợp năm 2012 có 21 máy, đến nay có 73 máy, với 73 máy hiện có cùng với việc liên kết các máy từ các địa phương khác về hỗ trợ thu hoạch nên diện tích thu hoạch bằng máy ước đạt 8.000ha/ vụ, chiếm 80% tổng diện tích, Máy làm đất đến năm 2017 toàn huyện có 1350 máy làm đất, trong đó có 130 máy công xuất lớn, đáp ứng 100% nhu cầu làm đất bằng máy của người nông dân.Tổng kinh phí đã thực hiện hỗ trợ từ năm 2012-2016 là 9.156,96 triệu đồng. Mục tiêu giải pháp đến năm 2020, đưa diện tích cấy bằng máy trên 30% tổng diện tích toàn huyện, diện tích thu hoạch bằng máy đạt trên 90%, hỗ trợ mua máy cấy, nâng tổng số máy cấy toàn huyện lên trên 100 máy, cơ sở mạ khay trên 50 cơ sở, mỗi xã ít nhất phải có 1 cơ sở mạ khay trở lên. Sau khi nghe báo cáo hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến đều thống nhất cao với bản báo cáo và nêu ra một số kiến nghị, tìm ra giải pháp để giúp các cơ sở mạ khay phát triển ngày một tốt hơn, như tạo điều kiện về mặt bằng, nguồn vốn vay...Thay mặt cho lãnh đạo huyện đồng chí Lê Xuân Dương phó chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị để tìm ra các giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ sở mạ khay phát triển, đồng chí mong muốn trong thời gian tới các xã Thị Trấn trong huyện cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác này để giúp người nông dân giảm bớt sức lao động, giảm chi phí đầu tư, nâng cao thu nhập cho người nông dân, đề nghị các xã hiện nay chưa có cơ sở mạ khay, máy cấy, cần quan tâm chỉ đạo, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo mọi điều kiện để năm 2018 ít nhất mỗi xã phải có 1 cơ sở mạ khay và từ 2-3 máy cấy để đáp ứng được nhu cầu sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
FullSizeRender (1).jpg


Anh d/c Le Xuan Duong - PCT UBND huyen phat bieu chi dao hoi nghi

Tin va anh: Đình Duyến

UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban về công tác phát triển cơ giới hóa trong sản xuất lúa giai đoạn 2012-2017, mục tiêu đến năm 2020

Đăng lúc: 07/06/2017 16:25:45 (GMT+7)

Sáng ngày 1/6/2017 UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban về công tác phát triển cơ giới hóa trong sản xuất lúa trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2017 mục tiêu đến năm 2020

UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban về công tác phát triển cơ giới hóa trong sản xuất lúa giai đoạn 2012-2017, mục tiêu đến năm 2020

Sáng ngày 1/6/2017 UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban về công tác phát triển cơ giới hóa trong sản xuất lúa trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2017 mục tiêu đến năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Xuân Dương Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Hồng Phong tổng giám đốc công ty cổ phần phân bón Tiến Nông, thủ trưởng các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí chủ tịch UBND các xã Thị Trấn và các chủ cơ sở mạ khay trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Xuân Dương Phó chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị, đồng chí Lã Văn Lâm trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện trình bầy báo cáo kết quả thực hiện phát triển cơ giới hóa trong sản xuất lúa toàn huyện giai đoạn 2012-2017, mục tiêu đến năm 2020, báo cáo nêu rõ: Kết quả thực hiện về cơ sở mạ khay năm 2012 toàn huyện có 12 cơ sở mạ khay và đến năm 2017 đã có 24 cơ sở mạ khay, với 24 cơ sở mạ khay, số mạ khay hiện có 174.500 khay, có thể sản xuất khoảng 349.000 khay mạ/ vụ, đáp ứng diện tích lúa cấy bằng máy 1.745ha/vụ hoặc cấy bằng tay khoảng 2.181ha/vụ. Máy cấy năm 2012 có 5 máy đến năm 2017 hiện có 38 máy, với 38 máy cấy hiện có, có thể cấy được 760ha/vụ, Máy gặt đập liên hợp năm 2012 có 21 máy, đến nay có 73 máy, với 73 máy hiện có cùng với việc liên kết các máy từ các địa phương khác về hỗ trợ thu hoạch nên diện tích thu hoạch bằng máy ước đạt 8.000ha/ vụ, chiếm 80% tổng diện tích, Máy làm đất đến năm 2017 toàn huyện có 1350 máy làm đất, trong đó có 130 máy công xuất lớn, đáp ứng 100% nhu cầu làm đất bằng máy của người nông dân.Tổng kinh phí đã thực hiện hỗ trợ từ năm 2012-2016 là 9.156,96 triệu đồng. Mục tiêu giải pháp đến năm 2020, đưa diện tích cấy bằng máy trên 30% tổng diện tích toàn huyện, diện tích thu hoạch bằng máy đạt trên 90%, hỗ trợ mua máy cấy, nâng tổng số máy cấy toàn huyện lên trên 100 máy, cơ sở mạ khay trên 50 cơ sở, mỗi xã ít nhất phải có 1 cơ sở mạ khay trở lên. Sau khi nghe báo cáo hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến đều thống nhất cao với bản báo cáo và nêu ra một số kiến nghị, tìm ra giải pháp để giúp các cơ sở mạ khay phát triển ngày một tốt hơn, như tạo điều kiện về mặt bằng, nguồn vốn vay...Thay mặt cho lãnh đạo huyện đồng chí Lê Xuân Dương phó chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị để tìm ra các giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ sở mạ khay phát triển, đồng chí mong muốn trong thời gian tới các xã Thị Trấn trong huyện cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác này để giúp người nông dân giảm bớt sức lao động, giảm chi phí đầu tư, nâng cao thu nhập cho người nông dân, đề nghị các xã hiện nay chưa có cơ sở mạ khay, máy cấy, cần quan tâm chỉ đạo, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo mọi điều kiện để năm 2018 ít nhất mỗi xã phải có 1 cơ sở mạ khay và từ 2-3 máy cấy để đáp ứng được nhu cầu sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
FullSizeRender (1).jpg


Anh d/c Le Xuan Duong - PCT UBND huyen phat bieu chi dao hoi nghi

Tin va anh: Đình Duyến
Dự báo thời tiết Thanh Hóa