Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
121
Hôm qua:
2033
Tuần này:
3602
Tháng này:
23726
Tất cả:
1191552

Xã Thọ Vực thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 03/04/2019 14:39:14

Thực hiện Quyết định số 772/QÐ-TTg ngày 26-6-2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Ngày 1-4-2019, xã Thọ Vực đã triển khai công tác thu thập thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Địa phương xác định, đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn. Thông tin về dân số và nhà ở thu thập được có ý nghĩa rất quan trọng, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, làm căn cứ để xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Chính vì vậy, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở của xã đã thực hiện đầy đủ các bước để cuộc tổng điều tra diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo chính xác, đúng quy định. Được biết, xã có 7 địa bàn điều tra, không có địa bàn đặc thù, 100% số hộ thực hiện phỏng vấn trực tiếp. Toàn xã có 4.489 nhân khẩu, 1.232 hộ, xã đã huy động 4 điều tra viên để phục vụ cho công tác thu thập thông tin và dữ liệu về dân số và nhà ở, các điều tra viên đã được tập huấn đầy đủ và nắm chắc lý thuyết, đồng thời sử dụng hành thạo phần mềm ghi phiếu điều tra trên máy tính bảng và điện thoại thông minh. Theo kế hoạch đã đề ra xã phấn đấu thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 20 ngày, kết thúc vào ngày 21-4-2019. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ, phối hợp của nhân dân cộng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát khâu thu thập thông tin, tin tưởng rằng cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của xã Thọ Vực sẽ thành công tốt đẹp và đảm bảo chính xác, đúng thời gian kế hoạch đề ra.
IMG_20190402_152338.jpg


IMG_20190402_152414.jpg

Văn Hùng

Xã Thọ Vực thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đăng lúc: 03/04/2019 14:39:14 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 772/QÐ-TTg ngày 26-6-2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Ngày 1-4-2019, xã Thọ Vực đã triển khai công tác thu thập thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Địa phương xác định, đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn. Thông tin về dân số và nhà ở thu thập được có ý nghĩa rất quan trọng, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, làm căn cứ để xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Chính vì vậy, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở của xã đã thực hiện đầy đủ các bước để cuộc tổng điều tra diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo chính xác, đúng quy định. Được biết, xã có 7 địa bàn điều tra, không có địa bàn đặc thù, 100% số hộ thực hiện phỏng vấn trực tiếp. Toàn xã có 4.489 nhân khẩu, 1.232 hộ, xã đã huy động 4 điều tra viên để phục vụ cho công tác thu thập thông tin và dữ liệu về dân số và nhà ở, các điều tra viên đã được tập huấn đầy đủ và nắm chắc lý thuyết, đồng thời sử dụng hành thạo phần mềm ghi phiếu điều tra trên máy tính bảng và điện thoại thông minh. Theo kế hoạch đã đề ra xã phấn đấu thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 20 ngày, kết thúc vào ngày 21-4-2019. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ, phối hợp của nhân dân cộng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát khâu thu thập thông tin, tin tưởng rằng cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của xã Thọ Vực sẽ thành công tốt đẹp và đảm bảo chính xác, đúng thời gian kế hoạch đề ra.
IMG_20190402_152338.jpg


IMG_20190402_152414.jpg

Văn Hùng

Dự báo thời tiết Thanh Hóa