Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
151
Hôm qua:
2033
Tuần này:
3632
Tháng này:
23756
Tất cả:
1191582

UBND Huyện tổ chức hội nghị giao ban về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng.

Ngày 21/12/2018 17:16:14

Sáng ngày 21/12/2018 UBND Huyện đã tổ chức hội nghị giao ban về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quyết định 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn huyện.

Dự và chỉ đạo hội nghị giao ban có đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy,Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng phó các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cấp huyện, ở xã có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, MTTQ, cán bộ chính sách, địa chính, kế toán 36 xã, thị trấn. Đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị. Đồng chí Bùi Hoàng Long, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng báo cáo về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quyết định 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn huyện. Năm 2013, thực hiện Công văn 1987/SXD-QLN, ngày 12/7/2013 của Sở Xây Dựng về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. UBND huyện đã triển khai đến các xã, thị trấn và tổng hợp danh sách các xã, thị trấn có các đối tượng được hưởng theo chính sách hỗ trợ và phê duyệt tại Quyết định số 1403/QĐ-UBND, Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 gồm: Tổng số hộ được hỗ trợ 3.236 hộ, trong đó xây mới 1443 hộ, sửa chữa 1793 hộ, tổng kinh phí 93.420 triệu đồng; Năm 2014 có 3.201 hộ được hỗ trợ, trong đó xây mới 1409 hộ, sửa chữa 1792 hộ, với tổng kinh phí hỗ trợ là 92.200 triệu đồng. Quyết định số 5692/QĐ-UBND ngày 7/9/2018 tổng số hộ được hỗ trợ là 2.295 hộ, sửa chữa là 1240 hộ, tổng kinh phí hỗ trợ là 67 tỷ đồng. Kết quả thực hiện hỗ trợ đến ngày 14/12/2018 là: Số hộ đã hoàn thành hỗ trợ là 1498 hộ, trong đó xây mới 649 hộ, sửa chữa 849 hộ, số hộ đang triển khai thực hiện hỗ trợ là 487 hộ, số hộ chưa triển khai thực hiện hỗ trợ là 310 hộ, số tiền đã giải ngân 42.940 triệu đồng. Sau khi được nghe báo cáo hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến đều thống nhất với báo cáo, đồng thời các đại biểu cũng phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề mà trong thời gian qua các địa phương còn gặp phải khó khăn trong công tác hỗ trợ chế độ cho các đối tượng người có công về nhà ở, như về vấn đề xác định đối tượng được hưởng, điều kiện về nhà ở còn thiếu chính xác. Đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu ý kiến, kết luận hội nghị. Trước hết đồng chí phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề mà các xã, thị trấn gặp phải khó khăn trong thời gian qua, tìm cách tháo gỡ, đồng thời đồng chí cũng lưu ý nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt đó là; các xã thị trấn cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền giải thích cho các đối tượng hiểu rõ về công tác hỗ trợ chính sách về nhà ở, các xã thị trấn kiện toàn, thành lập ban chỉ đạo, do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, dành thời gian tập trung chỉ đạo, xuống từng đối tượng để xác minh kiểm tra tránh sai sót không đúng đối tượng, niêm yết công khai danh sách những đối tượng được hưởng chế độ chính sách, để mọi người dân được biết, tiếp tục rà soát các đối tượng được hưởng chế độ chính sách về nhà ở xong trước ngày 28/12/2018 gửi về huyện.

FullSizeRender (6).jpg


FullSizeRender (7).jpg

Đình Duyến

UBND Huyện tổ chức hội nghị giao ban về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng.

Đăng lúc: 21/12/2018 17:16:14 (GMT+7)

Sáng ngày 21/12/2018 UBND Huyện đã tổ chức hội nghị giao ban về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quyết định 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn huyện.

Dự và chỉ đạo hội nghị giao ban có đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy,Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng phó các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cấp huyện, ở xã có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, MTTQ, cán bộ chính sách, địa chính, kế toán 36 xã, thị trấn. Đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị. Đồng chí Bùi Hoàng Long, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng báo cáo về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quyết định 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn huyện. Năm 2013, thực hiện Công văn 1987/SXD-QLN, ngày 12/7/2013 của Sở Xây Dựng về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. UBND huyện đã triển khai đến các xã, thị trấn và tổng hợp danh sách các xã, thị trấn có các đối tượng được hưởng theo chính sách hỗ trợ và phê duyệt tại Quyết định số 1403/QĐ-UBND, Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 gồm: Tổng số hộ được hỗ trợ 3.236 hộ, trong đó xây mới 1443 hộ, sửa chữa 1793 hộ, tổng kinh phí 93.420 triệu đồng; Năm 2014 có 3.201 hộ được hỗ trợ, trong đó xây mới 1409 hộ, sửa chữa 1792 hộ, với tổng kinh phí hỗ trợ là 92.200 triệu đồng. Quyết định số 5692/QĐ-UBND ngày 7/9/2018 tổng số hộ được hỗ trợ là 2.295 hộ, sửa chữa là 1240 hộ, tổng kinh phí hỗ trợ là 67 tỷ đồng. Kết quả thực hiện hỗ trợ đến ngày 14/12/2018 là: Số hộ đã hoàn thành hỗ trợ là 1498 hộ, trong đó xây mới 649 hộ, sửa chữa 849 hộ, số hộ đang triển khai thực hiện hỗ trợ là 487 hộ, số hộ chưa triển khai thực hiện hỗ trợ là 310 hộ, số tiền đã giải ngân 42.940 triệu đồng. Sau khi được nghe báo cáo hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến đều thống nhất với báo cáo, đồng thời các đại biểu cũng phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề mà trong thời gian qua các địa phương còn gặp phải khó khăn trong công tác hỗ trợ chế độ cho các đối tượng người có công về nhà ở, như về vấn đề xác định đối tượng được hưởng, điều kiện về nhà ở còn thiếu chính xác. Đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu ý kiến, kết luận hội nghị. Trước hết đồng chí phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề mà các xã, thị trấn gặp phải khó khăn trong thời gian qua, tìm cách tháo gỡ, đồng thời đồng chí cũng lưu ý nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt đó là; các xã thị trấn cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền giải thích cho các đối tượng hiểu rõ về công tác hỗ trợ chính sách về nhà ở, các xã thị trấn kiện toàn, thành lập ban chỉ đạo, do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, dành thời gian tập trung chỉ đạo, xuống từng đối tượng để xác minh kiểm tra tránh sai sót không đúng đối tượng, niêm yết công khai danh sách những đối tượng được hưởng chế độ chính sách, để mọi người dân được biết, tiếp tục rà soát các đối tượng được hưởng chế độ chính sách về nhà ở xong trước ngày 28/12/2018 gửi về huyện.

FullSizeRender (6).jpg


FullSizeRender (7).jpg

Đình Duyến

Dự báo thời tiết Thanh Hóa